เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 5,545 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 25 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ไฟฟ้า(กำลัง)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Electrical Engineer

2. Maintenance Engineer

3. Production Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรไฟฟ้า

2. วิศวกรทั่วไป

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า-อุสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรจัดซื้อ

2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

3. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. W/H supervisor-Asst. manager

2. QA supervisor-Asst. manager

3. Prod. supervisor-Asst. manager

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อิเล็กทรินิกส์

สถานศึกษา : South-East Asia Univercity

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าซ่อมบำรุง

2. หัวหน้าช่างไฟฟ้า

3. วิศกรซ่อมบำรุง

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 42

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA Manager

2. QC Manager

3. QAQC Manager

เงินเดือน : 55,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : มหาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างไฟฟ้า

2. ช่างซ่อมบรุง

3. ช่างคุมเครื่องจักร

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เพศ : ชาย

อายุ : 41

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Leader line

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ช่างไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

2. ผู้จัดการอาคาร

3. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 55,000

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 44

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ไฟฟ้า

2. เครื่องยนต์

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

2. วิศวกรไฟฟ้า

3. Operation

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Supervisor Engineering

2. ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าคลังสินค้า

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา : ม.ศรีปทุม

เพศ : ชาย

อายุ : 44

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Site Engineer

2. Electrical Engineer

3. Maintenance Engineer

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 11 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Supervisor

2. Production Engineer

3. Production Manager

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 11 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Plant Engineer

2. Maintenance Engineer

3. PLC Engineer

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 10 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. ควบคุมเครื่องจักร

3. ซ่อมบำรุง

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 8 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 278    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 278 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 5,545 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานนนทบุรี , หางานชุมพร , หางานแพร่ , หางานพระราม3 , หางานคลอง10 , หางานปัตตานี , , หางานทนายความ , หางานกรุงเทพ , หางานลําปาง , หางานเพชรบูรณ์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ