เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 5,566 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรไฟฟ้า

2. ช่างไฟฟ้า

3. -

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคตะวันอกเฉียงเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครุสอนพิเศษ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : พะเยา

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิสวกร

2. โฟร์แมน งานระบบ

3. ช่างไฟฟ้า

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ไฟฟ้า กำลัง

สถานศึกษา : ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรจัดซื้อ

2. วิศวกรซ่อมบำรุง

3. วิศวกรทดสอบ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 10 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

2. ช่างไฟฟ้า

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 4 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานโรงไฟฟ้า

2. งานโซล่าฟาร์ม

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา : มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภมู

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 4 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 25 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรซ่อมบำรุง

2. วิศวกรประจำอาคาร

3. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Engineering

2. Inspector

3. -

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 22 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : พังงา

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ปัตตานี

อัพเดท : 18 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Service Engineer

2. Maintenance Engineer

3. Engineer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 17 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรไฟฟ้า(electrical engineer)

3. วิศวกรฝ่ายขาย(sale engineer)

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 12 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA/QC

2. HR

3. Purchase

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : เลย

อัพเดท : 11 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรจัดซื้อ

2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

3. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 8 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ตาก

อัพเดท : 7 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : มทร.ล้านนาภาคพายัพ

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ลำปาง

อัพเดท : 7 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 279    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 279 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 5,566 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานรัตภูมิ , หางานบัญชีการเงิน , หางานสายการบิน , หางานกทม , หางานเชียงราย , หางานบัญชี , หางานโรงงาน , หางานจันทบุรี , หางานภาคเหนือ , หางานสมุทรสาคร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ