เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 36,150 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา :

เพศ : หญิง

อายุ : 41

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 21

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. เดินเอกสาร

3. พนักทั่วไป

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : อรรถวิทย์พาณิชยการ

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย(PC)

2. พนักงานจัดเรียงสินค้า

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : ช่างยนต์

สถานศึกษา : เทคโนอุบลราชธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 34

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เซลล์

2. บริหารตลาด/การขาย

3. ธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : บริหารธุระกิจ สาขาการตลาด

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

เพศ : ชาย

อายุ : 37

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานการตลาด

2. พนักงานส่งเสริมการขาย

3. พนักงานราชการ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : มรภ.สวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานคีย์ข้อมูล

2. พนักงานประสานงาน

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : การศึกษานอกระบบ

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Marketing

2. Product

เงินเดือน : 90,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : ประกอบการ

สถานศึกษา : ศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริการลูกค้า

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

3. เต้าหน้าที่ปีะชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : อาชีวกบินบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. การตลาด

2. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ตาก

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. การตลาด

3. คลังสินค้า

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ตาก

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : ศิลป์

สถานศึกษา : รร.อ่าวน้อยวิทยานิคม

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานบริการลูกค้า

2. งานบริการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์ คณิต

สถานศึกษา : รร.ดอนตาลวิทยา

เพศ : หญิง

อายุ : 37

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เคอรี่

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานประชาสัมพันธ์

2. ธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

2. งานบริการทั่วไป ธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการโรงแรม

สถานศึกษา : มหาลัยศรีปทุม

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด

2. พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัด

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : โรงเรียน พระพุทธบาทวิทยาคม

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประสานงานฝ่ายขาย

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารการตลาด

สถานศึกษา : มหาลัยธนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 20 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1808    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,808 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 36,150 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานโรงงาน , หางานสกลนคร , หางานโรงพยาบาล , หางานบุรีรัมย์ , หางานดีเทลยา , หางานเกาะสมุย , หางานอุทัยธานี , หางานนิคมลาดกระบัง , หางานfreelance , หางานกรุงไทยแอกซ่า ,


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ