เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,044 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. พนักงาน IT

2. พนักงาน IT Support

3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินเดือน : 1,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : พัทลุง

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ะะตั‚ัƒ

2. ะะตั‚ัƒ

3. ะะตั‚ัƒ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : ะะตั‚ัƒ

สถานศึกษา : ะะตั‚ัƒ

เพศ : 1

อายุ : 41

จังหวัด : สิงหบุรี

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิทยากรฝึกอบรม

2. technical support

เงินเดือน : 50,000

ประสบการณ์ทำงาน : 15 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา : Kasetsart University

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. telecom engineer

2. optic engineer

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : มหาสารคาม

อัพเดท : 12 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Process engineer

2. Maintenance engineer

เงินเดือน : 50,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 25 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Process Engineer

2. Maintenance Engineer

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Support

2. service engineer

3. engineer

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 6 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศกร

2. QC

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 30 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มทร.ล้านนาเชียงราย

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : กำแพงเพชร

อัพเดท : 15 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Site Engineer

2. RF​ ​engineer​

3. Testing

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรม​โทรคมนาคม​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 12 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 17 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 85,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : ตราด

อัพเดท : 17 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : อุตรดิตถ์

อัพเดท : 16 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. เขียนแบบ

2. วิศวกร

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 9 พ.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. site sup

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 31 ต.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. site sup

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 31 ต.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. site supe

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 28 ต.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. ทดสอบข่ายสายโทรคมนาคม

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรโทรคมนาคม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 29 ก.ย. 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 53    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,044 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสระบุรี , หางานขับรถผู้บริหาร , , หางานประกันภัย , หางานดอนเมือง , หางานภาคเหนือ , หางานกรุงเทพ , หางานแถวบางแค , หางานนนทบุรี , หางานนวนคร , หางานพาร์ทไทม์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ