เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 6,640 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร

2. วิศวกรเครื่องกล

3. วิศวกรควบคุมการผลิต

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 42

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Welding Enginner

2. QC Engineer

3. Welding Inspector

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ลำปาง

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เครื่องกล

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เครื่องกล

สถานศึกษา : มหาิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ควบคุมการผลิต

2. ควบคุมระบบต่างๆในโรงงาน

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เครื่องกล

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรการผลิต

2. วิศวกรซ่อมบำรุง

3. วิศวกรออกแบบ

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QC Engineer

2. QA Engineer

3. PE Engineer

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QC Engineer

2. QC supervisor

3. Project Engineer

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหาร

สถานศึกษา : มทร.พระนคร วิทยาเขต พระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. production engineer

2. Process Engineerengineer

3. Quality Engineer

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการโรงงาน

เงินเดือน : 60,000

ประสบการณ์ทำงาน : 11 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรผลิต

2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรม วัสดุ

สถานศึกษา : KMUTT

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหานคร

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Energy Engineering

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรโครงการ

2. วิศวกรการผลิต

3. ISO Officer

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ขนถ่ายวัสดุ

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรออกแบบเเม่พิมพ์

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกเเบบการผลิต

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เพศ : ชาย

อายุ : 45

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. คลังสินค้า

3. โลจิสติกส์

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 17 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Manager

เงินเดือน : 65,000

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวอุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 17 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ

2. จป

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : กระบี่

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศกร

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทนโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผจก

เงินเดือน : 60,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : เอเชียอาร์เนย์

เพศ : ชาย

อายุ : 43

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 15 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 332    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 332 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 6,640 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเชียงใหม่ , หางานนครศรีธรรมราช , หางานประชาสัมพันธ์ , หางานพัทลุง , , หางานเภสัชกร , หางานขายประกัน , หางานเซลล์ , หางานอสังหา , หางานทัวร์ , หางานดอนเมือง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ