เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 6,690 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. การขนส่ง/วางแผน

3. วางแผนการผลิต

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. production engineer

2. industrial engineer

3. logistics engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรการผลิต

2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

3. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการโรงงาน/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

เงินเดือน : 80,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : บริหารธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 42

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรฝ่ายผลิต

2. วิศวกร

3. วิศวกรฝ่ายขาย

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Engineer

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Assistant manager

2. Production manager

3. Factory manager

เงินเดือน : 50,000

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เพศ : ชาย

อายุ : 43

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Oversea purchasing

2. R&D Engineer

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Industrial Engineering

สถานศึกษา : king mongkut's institute of technology ladkrabang

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานวิศวกร

2. พนักงานช่างซ่อมบำรุง

3. พนักงานช่างเครื่องยนต์

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 47

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศรวิจัยและพัฒนา

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้สพระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 37

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production​ Engineer

2. Industrial​ Engineer

3. Process​ Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยี​วิศวกรรม​อุตสาหการ​

สถานศึกษา : เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​พระนคร​เหนือ​

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : บุรีรัมย์

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Design Engineer

2. Project Engineer

3. Estimate Engineering

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : นราธิวาส

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA QC ENGINEER

2. PLANING STAFF

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีวิศวะกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 10 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรอุตสาหการ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ

สถานศึกษา : King Mongkut's University of Technology Thomburi

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Engineer

2. Process Engineer

3. QA/QC Engineer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. industrial engineer

2. logistic engineer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อุตสาหการ

สถานศึกษา : เกษตรศาสสตร์ บางเขน

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. process Engineer

2. Quality Assurance

3. Drawing Engineer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 6 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการ QA QC

2. ผู้จัดการโรงงาน

3. วิศวกร

เงินเดือน : 55,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : การจัดการงานวิศวกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 5 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Engineer

2. QC / QA Engineer

3. Process Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวอุสาหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 5 ต.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 335    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 335 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 6,690 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานยโสธร , หางานอยุธยา , หางานแคชเชียร์ , , หางานกระบุรี , หางานสกลนคร , หางานอุบล , หางานคอมพิวเตอร์ , หางานดีเทลยา , หางานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , หางานหาดใหญ่


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ