เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,933 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม(ภาคสนาม)

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมการจัดการ(สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรโครงการ

2. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

3. ผู้จัดการโครงการ

เงินเดือน : 37,500

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิซกรรมเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Process Engineer

2. Quality Control Engineer

3. Mechanical Design Engineer

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Agricultural Machinery Engineering

สถานศึกษา : Rajamangala University of technology Isan(Nakhon Ratchasima)

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 6,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรควบคุมการผลิต

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝึกอบรม

2. อาจารย์/ งานด้านเกษตร

3. อุตสาหกรรม/ด้านสินเชื่อ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยียานยนต์

สถานศึกษา : อาชีวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. injection supervisor

2. mold fitting & QA and QC

3. injection asistant manager

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : อิเล็คทรอนิคไฟฟ้า

สถานศึกษา : รร.ขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 17 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างเทคนิค

2. ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมพลังงาน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : แพร่

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Design Engineer

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เพศ : ชาย

อายุ : 45

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. Import - Export

3. วิศกรรมโลจิสติกส์

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 12 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ลำพูน

อัพเดท : 10 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมโลหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 6 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวพลังงาน

2. ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวพลังงาน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 3 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Engineer

2. QA Engineer

3. Production Plan Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องมือ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ระนอง

อัพเดท : 2 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้รับผิดชอบพลังงาน

2. เจ้าหน้าที่ตรวจพลังงาน

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมพลังงาน

สถานศึกษา : มาหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 23 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นายช่างกล

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เครื่องกลเรือ

สถานศึกษา : ศูนย์​ฝึก​พาณิชย์​นาวี

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 10 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. QC,QA,ควบคุมคุณภาพ

3. Planning Production

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมพอลิเมอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 7 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรฝ่ายผลิต,ควบคุม

2. Production control

3. QA/QC ตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : มทร.ธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 6 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานตรวจสอบสินค้าตรวจสอบเอกสาร

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ

3. พนักงานออฟฟิต

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 4 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QC Engineer

2. Production Engineer

3. Process Engineer

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมการผลิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

อัพเดท : 29 มิ.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 97    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 97 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,933 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานพิษณุโลก , หางานรับโทรศัพท์ , หางานหัวหิน , หางานลาดกระบัง , หางานลาดกระบัง , หางานช่างทอง , หางานกระบุรี , , หางานระยอง , หางานนิคมลาดกระบัง , หางานรถเช่า


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ