เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,953 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 6,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรกระบวนการผลิต

2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

3. วิศวกรวัสดุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเซรามิก

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เลขาผู้บริหาร

2. ผู้จัดการทั่วไป

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวคอม

สถานศึกษา : ม.นเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 44

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ทั่วไป

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา :

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมการวัดคุม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บัญชีต้นทุน

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

สถานศึกษา : จุฬา

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ IT

2. Programmer

3. Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : การบริหารธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : ตาก

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรรม

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อุตสาหการเชื่อมประกอบ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 0

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 5 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. production Engineer

2. QA Engineer

3. QC Engineer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมวัสดุ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Engineer

2. New Model Engineer

3. Process Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมพลาสติก

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 17 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมวัสดุและโลหการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 11 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Process Engineer

2. Quality Control Engineer

3. Mechanical Design Engineer

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Agricultural Machinery Engineering

สถานศึกษา : Rajamangala University of technology Isan(Nakhon Ratchasima)

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 9 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. ผู้ช่วยวิศวกร

3. ตำแหน่งที่เกี่ยวกับสาขาที่ศึกษา

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เมคคาทรอนิกส์

สถานศึกษา : มหาวิเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 8 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์

2. นักเคมี

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีวเคมี

สถานศึกษา : เกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 2 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Design Engineer

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เพศ : ชาย

อายุ : 45

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 31 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรเซรามิก

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเซรามิก

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 30 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรประเมินราคา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมวัสดุ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 30 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างกลเรือ

2. ช่างเครื่อง

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : เครื่องกล

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 29 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างเทคนิค

2. ห้องแลป

3. QC, QA

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมีสี่งทอ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลกรุงเทพ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 28 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 98    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 98 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,953 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานdraftman , , หางานขายประกัน , หางานธนาคาร , หางานผู้ช่วยกุ๊ก , หางานกำแพงเพชร , หางานเฝ้าร้านอินเตอร์เน็ต , หางานนครราชสีมา , หางานพัทลุง , หางานเลขานุการ , หางานช่างไฟฟ้า


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ