เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 4,320 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. http://acclaimedmovers.com/blog/essential-things-to-consider-while-moving-your-vehicle/

เงินเดือน : 200,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา :

สถานศึกษา : 83326152467

เพศ : 1

อายุ : 1

จังหวัด : กำแพงเพชร

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : พิษณุโลก

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานออกแบบกราฟฟิค

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. graphic designer

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Faculty of Infomatics, New Media (Computer Animation and Game)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์

2. เขียนแบบ

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์

สถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก/ดีไซน์/ออกแบบผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จิตรกรรม

สถานศึกษา : rmutt

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหนบริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ศิลปะการแสดงประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้างานวางแผน

2. Material control supervisor

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการทั่วไป

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 44

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนังงานขับรถ

2. ธุรการ/ประสานงาน

3. ช่างต่างๆ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : ศิลภาษา

สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยม พัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

เพศ : ชาย

อายุ : 34

จังหวัด : พิษณุโลก

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. กราฟิกดีไซน์

2. ประชาสัมพันธ์

3. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. กราฟฟิคดีไซต์

2. งานdrawing

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบนิเทศน์ศิลป์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานกราฟิก

2. พนักงานประจำ ธุระการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : สังคม

สถานศึกษา : โรงเรียนศรีราชา

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ดีไซน์เนอร์

2. ออกแบบลายผ้า

3. วางแผนและควบคุมการผลิต

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. กราฟฟิกดีไซน์

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างภาพ

2. วิดีโอ

3. กราฟิก

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. กราฟิกดีไซต์

2. คอมพิวเตอร์กราฟิก

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. กราฟิคดีไซน์

2. ธุรการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบทัศนศิลป์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

2. งานออกแบบ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ศิลปะและการออกแบบ

สถานศึกษา : มรภ.เพชรบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : เพชรบุรี

อัพเดท : 16 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 216    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 216 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 4,320 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานลาดพร้าว , หางานโรงแรมภูเก็ต , หางานพาร์ทไทม์ , , หางานพี่เลี้ยงเด็ก , หางานลพบุรี , หางานรัตภูมิ , หางานนนทบุรี , หางานเฝ้าร้านอินเตอร์เน็ต , หางานปทุมธานี , หางานพิดโลก


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ