เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,287 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : จันทบุรี

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติ

สถานศึกษา : มหาวิทยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สถิติ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการคุณภาพ

2. Supplier Quality Manager

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สถานศึกษา : ่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 43

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานการผลิต

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : คณิต

สถานศึกษา : โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ยโสธร

อัพเดท : 16 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วางแผนผลิต/ควบคุมการผลิต

2. บัญชี

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณิตศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 30 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้บริหารฝึกหัด

2. พนักงานออฟฟิค

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณิตศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วางแผน

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

3. เจ้าหน้าที่สถิติ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สถิติ

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : บุรีรัมย์

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : พิษณุโลก

อัพเดท : 12 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สถิติ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติธุรกิจและการประกันภัย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 5 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าที่เวชสถิติ

2. เจ้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

3. เจ้าที่ธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สมุทรสงคราม

อัพเดท : 5 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 6,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : อำนาจเจริญ

อัพเดท : 4 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานสถิติ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 3 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 8,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 27 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 200,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 1 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการสถิติ/นักวิจัย

2. QC

3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : พิษณุโลก

อัพเดท : 31 ต.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 25 ก.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. พนักงานคลังสินค้า

2. พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 13 ก.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. Analyst

2. Planning

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถิติประยุกต์

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 4 ก.ย. 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 65    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 65 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,287 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานนิคมบางปู , หางานคีย์ข้อมูล , หางานเมืองทองธานี , หางานส่งเอกสาร , หางานหัวหิน , หางานภาคเหนือ , หางานสุวรรณภูมิ , , หางานคลีนิคความงาม , หางานเรือ , หางานกำแพงเพชร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ