เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 2,251 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการทั่วไป

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

2. เขียนแบบ

3. ประมาณราคา

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 9 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

2. นักผังเมือง

3. -

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 4 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Landscape architect

2. Interior design

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : Landscape architecture

สถานศึกษา : Chulalongkorn university

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

2. junior architect

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการอาหรและเครื่องดื่ม

2. ผู้จัดการภัตตาคาร/ร้านอาหาร

3. ผูจัดการโรงแรม/โฮสเทล

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 45

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 17 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. interior designer

2. cad drafter

3. architect

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : Holy Angel University

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Interior Designer

2. Tester

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 11 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิกโครงการ

2. สถาปนิก

3. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : บริหารโครงการก่อสร้าง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : การจัดการโครงการก่อสร้าง

สถานศึกษา : ศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 9 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

2. SALE ARCHITURE

3. EN ARCHITECTURE

เงินเดือน : 32,500

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลอง6)

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 8 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. การฟิกดีไซน์

2. ตัดต่อวิดีโอ

3. ออกแบบผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 7 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Architect

2. BIM Manager

3. Designer

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Site Manager

2. Site Supervisor

3. Project Coodinator

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ(เคหภัณฑ์)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. BIM Architect

2. สถาปนิก

เงินเดือน : 42,500

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรม

สถานศึกษา : สถาบัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Area. Sales manager

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : เทคนิค​สถาปัตย์

สถานศึกษา : โรงเรียน​ไทยวิจิตรศิลป์​

เพศ : ชาย

อายุ : 43

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 3 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานแบบ

2. โฟร์แมน

3. ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : เทคนิคสถาปัตยกรรม

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เพศ : หญิง

อายุ : 20

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 2 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงาน​ออกแบบ​ภายใน​

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบ​ภายใน​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 2 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. สถาปนิก

เงินเดือน : 32,500

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สถาปัตยกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 113    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 113 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 2,251 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกรุงไทยแอกซ่า , หางานพิดโลก , , หางานคลีนิค , หางานขายเสื้อผ้า , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานสุรินทร์ , หางานอยุธยา , หางานศรีสะเกษ , หางานเสริม , หางานกรุงไทยแอกซ่า


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ