เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 13,648 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. เทรนเนอร์สอนออกกำลังกาย

2. นักเขียนบทความกีฬา

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เยอรมันเพื่ออาชีพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการศึกษา

2. พนักงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานประสานงาน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

2. พนักงานการเงิน

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ประวัติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

2. เจ้าหน้าที่ BOI

3. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ลำพูน

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู/อาจารย์

2. นักเขียน/จัดการเอกสาร

3. นักวิจัย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาและวรรณคดีไทย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Document control

2. จัดซื้อ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ลำปาง

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2. ฝ่ายบุคคล

3. ประสานงานทัวร์

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 45

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. HR

2. ADMIN

3. CUSTOMER SERVICE

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 9 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาฝรั่งเศส

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Sale Coordinator

2. Coordinator,Admin

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาญี่ปุ่น

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริการลูกค้าด้านภาษาจีน

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาจีน

สถานศึกษา : สวนดุสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ศรีสะเกษ

อัพเดท : 6 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Assistant managers

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ธุรกิจการบิน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ศิลปศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production planning control

2. HR&GA

3. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การพัฒนาชุมชน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

2. พนักงานร้านอาหาร

3. ดูแลลูกค้า

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กำแพงเพชร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ภาษาจีน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาจีน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ต้อนรับลูกค้า

2. customer service

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาจีน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 30 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 683    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 683 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 13,648 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร , หางานเกาะสมุย , หางานก่อสร้าง , หางานที่ปรึกษาด้านความงาม , หางานชัยภูมิ , หางานอยุธยา , หางานเกาะสมุย , หางานpr , , หางานรถเช่า , หางานพนักงานขายเครดิต


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ