เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 14,034 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. Barista

2. ผู้จัดการสาขา

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : กาญจนบุรี

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การโรงแรม

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

เพศ : หญิง

อายุ : 21

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานบริการลูกค้า ติดต่อสัมพันธ์

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บุคคล/ฝึกอบรม

2. ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า

3. งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารธุรกิจ

สถานศึกษา : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. hr

3. งานโรงแรม

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและบริการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 5 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

2. พนักงานเสริฟ

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

เพศ : หญิง

อายุ : 21

จังหวัด : หนองบัวลำภู

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานต้อนรับ

2. ประชาสัมพันธ์

3. ธนาคาร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 2 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานบริการทั่วไป

2. พนักงานธนาคาร

3. HR

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการการโรงแรม

สถานศึกษา : มหาวิอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 2 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ

3. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การโรงแรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บาริต้า

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การโรงแรม

สถานศึกษา : พาณิตดุสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 18

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานเสริฟ

2. พรักงานธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาวารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผจก.ฝ่ายขาย

2. ผจก.ฝ่ายบริการ

3. ผจก.ฝ่ายธุรการ

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 17 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สถานศึกษา : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เพศ : หญิง

อายุ : 48

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 29 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. คลังสินค้า

3. ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การโรงแรม

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

2. พนักงานชงกาแฟ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : นครพนมวิทยาคม

เพศ : หญิง

อายุ : 20

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานออฟฟิต

2. พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การท่องเที่ยว

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. บริการลูกค้า

3. ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการโรงแรม

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 23 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานต้อนรับ

2. หนักงานฝ่ายบุคคล

3. Reservation

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การโรงแรม

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กาญจนบุรี

อัพเดท : 22 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยไกด์จีน

2. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3. ตำแหน่งงานในธนาคาร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณะมนุษย์ศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เลขาฯ

2. การตลาด

3. งานธุรการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 702    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 702 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 14,034 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :



ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานว่างภูเก็ต , หางานบริษัทขายน้ำหมึก , หางานประจวบ , หางานบริษัทต่างชาติ , , หางานบริษัทขายน้ำหมึก , หางานเลขา , หางานโรงงานระยอง , หางานลพบุรี , หางานกุ๊กต่างประเทศ , หางานสุราษฎร์ธานี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร





© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ