เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 7,614 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. R&D

2. QA/QC

3. Production

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่

2. หัวหน้างาน

3. ผู้ช่วย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่การตลาด

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ​บุคคล

2. ธุรการคลัง, ซ่อมบำรุ​ง, คิวเอ

3. Qa

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คหกรรมศาสตร์​

สถานศึกษา : อาชีวศึกษา​ขอนแก่น​

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วย

2. เชฟ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : ร.ร.บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิทยาศาสตร์อาหาร

2. งานควบคุมคุณภาพอาหาร

3. งานบริการทั่วไป

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA (Quality Assurance)

2. QC (Quality Control)

3. R&D

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Import officer

2. Secretary maneger

3. Co operation service

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 13 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Food science and Thecnology

สถานศึกษา : Kasetsart

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production Supervisor

2. Research and development

3. Quality assurance

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์

2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประสานงานคณะ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีอาหาร

สถานศึกษา : สงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานทั่วไป

2. พนักงานงานผู้ช่วยผู้จัดการ และงานบริการทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ภูเก็ต

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Qa

2. Qc

3. R&d

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Qa

2. Qc

3. R&d

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Food science

สถานศึกษา : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานขาย

2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

3. งานฝ่ายระบบคุณภาพ (QS)

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ลำปาง

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. R&D

2. researcher

3. QA

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Qa

2. Qc

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

2. เจ้าหน้าที่บุคคล

3. R&D

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ศรีสะเกษ

อัพเดท : 14 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 381    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 381 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 7,614 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานโรงงาน , หางานสงขลา , หางานขายประกัน , หางานสมุทรสาคร , หางานชลบุรี , หางานประเทศลาว , หางานพระราม3 , หางานภูเก็ต , , หางานหัวหิน , หางานpc


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ