เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 8,742 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. นิติกร

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

3. ครู

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการประสานงาน

2. จนท.จัดซื้อภายในประเทศ

3. จนท.บุคคล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์บัณฑิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นิติกร

2. ผู้จัดการ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายกฎหมาย

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : กฎหมายธุรกิจ

สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย/สัญญา

2. นิติกร

3. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประชาสัมพันธ์

2. บริการลค.

3. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มรภ.สวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประชาสัมพันธ์

2. บริการ

3. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มรภ.สวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. นิติกร

3. พัฒนาธุรกิจ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปัตตานี

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นิติกร

2. ผู้จัดการ

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : ม.รามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : ม.รามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. คีย์ข้อมูลบริการลูกค้าการเงิน

3. บริการลูกค้า การเงิน คีย์ข้อมุล

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นิติกร

2. ธุรการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : หนองบัวลำภู

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน : 37,500

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : กฎหมายเศรษฐกิจทั่วไป

สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ขาย

2. ต้อนรับ

3. ธุรการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : ราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. เจ้าหน้าที่กฎหมาย

3. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ทนายความ

2. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

เงินเดือน : 55,000

ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 38

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายบุคคล

2. พนักงานธุรการทั่วไป

3. พนักงานโรงเรียน

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 12 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. อาจารย์

2. อาจารย์พิเศษ

3. นักวิชาการ

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 49

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 11 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. -

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : กฎหมาย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ชุมพร

อัพเดท : 11 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 438    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 438 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 8,742 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานลพบุรี , หางานเชียงใหม่ , หางานลาดกระบัง , หางานสปาต่างประเทศ , หางานตรัง , หางานพระราม3 , หางานว่างภูเก็ต , หางานกทม , หางานศรีสะเกษ , , หางานสกลนคร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ