เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 8,762 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. Call center

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : หมาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่บังคับคดี

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 11 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาศตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 42

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. อื่นๆ

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

2. ผู้จัดการด้านสัญญา

3. ผู้จัดการด้านกฎหมายและสัญญา

เงินเดือน : 100,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : กฎหมายธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกริก

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 2 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บุคคล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : สาขาจัดการ_าครัฐ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพศ : ชาย

อายุ : 31

จังหวัด : สุโขทัย

อัพเดท : 2 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นิติกร

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

3. ครู

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขับรถ และ ขับรถผู้บริหาร

2. นักข่าว ช่างภาพ

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สังคมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 25 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริการ

2. การจัดการ,บุคคล

3. ธุรการ

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ยโสธร

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. บาริสต้า

2. พนักงานร้านกาแฟ

เงินเดือน : 8,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : ไทย-สังคม

สถานศึกษา : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 18 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริการภาคพื้น

2. งานเกี่ยวกับการบริการ การพูดคุย

3. เกี่ยวกับการช่วยเหลือคน

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาลัยศรีปทุม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 12 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. บุคคล

3. ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 9 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. การเงิน

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : โรงเรียนวารินชำราบ

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 7 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : น่าน

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เลขานุการ

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 4 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. จนท.คลังสินค้า

2. ธุรการ

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาตร์

สถานศึกษา : ม.ปทุมธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 37

จังหวัด : นครนายก

อัพเดท : 28 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นครนายก

อัพเดท : 28 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานโรงงาน

2. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 27 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการประสานงาน

2. จนท.จัดซื้อภายในประเทศ

3. จนท.บุคคล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิติศาสตร์บัณฑิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 26 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 439    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 439 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 8,762 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกำแพงเพชร , หางานนนทบุรี , หางานกิมหยง , , หางานบางบัวทอง , หางานอมตะนคร , หางานอุตรดิตถ์ , หางานดีเทลยา , หางานนครปฐม , หางานพัทยา , หางานดอนเมือง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ