เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 7,903 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สังคมศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. Pc พนักงานขาย

3. ครู

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาไทย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานออฟฟิต

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณิตศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : เลย

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูอัตราจ้าง

2. พนักงานทั่วไป

3. ครูสอนภาษาอังกฤษ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การสอนภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 90,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : แพร่

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้ามี่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พลศึกษา

สถานศึกษา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สอนพิเศษ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : International Business Management

สถานศึกษา : Assumption University

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูอนุบาล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การศึกษาปฐมวัย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. English Teacher

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Pretoria

สถานศึกษา : UNISA (University of South Africa)

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานพิสูจน์อักษร

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 17 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สถานศึกษา : สถาบันราชภัฏนครปฐม

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายบุคคล

2. -

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จิตวิทยาและการแนะแนว

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 5 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ครุศาสตรบัณ​ฑิต

สถานศึกษา : ราชภัฏอุดรธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 41

จังหวัด : เลย

อัพเดท : 4 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. อัตราจ้างครูพลศึกษา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พลศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 29 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู

2. ครูผู้ช่วย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานสินเชื่อ

2. พนักงานธุรการ

3. พนักงานการศึกษา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณิตศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริการลูกค้า

2. ครู อาจารย์

3. นักวิชาการภาษาอังกฤษ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 26 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขายนอกพื้นที่

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : คณิต-อังกฤษ

สถานศึกษา : ร.ร วัดไร่ขิงวิทยา

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 26 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู

2. ธุรการ

3. จัดซื้อ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณิตศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเล

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : มหาสารคาม

อัพเดท : 25 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ภูเก็ต

อัพเดท : 23 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. แคชเชียร์

2. ครูผู้ช่วยสอน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สังคมศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 396    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 396 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 7,903 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานนนทบุรี , หางานกฎหมาย , หางานบริษัทขายน้ำหมึก , หางานบุรีรัมย์ , หางานรปภ , หางานนครสวรรค์ , หางานนครสวรรค์ , หางานฟอกย้อม , หางานกรุงไทยแอกซ่า , หางานโรงแรมพัทยา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ