เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 7,860 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. พนักขาย

2. จัดเรียงสินค้า

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การศึกษาปฐมวัย

สถานศึกษา : วิทยาลัยชุมชนราธิวาส

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 90,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : แพร่

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู อาจารย์

2. ครูอนุบาล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การศึกษาปฐมวัย

สถานศึกษา : มหาลัยราชภัฏเชียงใหม

เพศ : หญิง

อายุ : 42

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการทั่วไป

2. พนักงานขาย

3. พนักงานประจำออฟฟิศ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การสอนอิสลามศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ล่ามแปลภาษาประจำที่อินโดนีเซีย

2. เลขานุการ

3. ประสานงานระหว่างประเทศ

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : English Language Education

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเมืองยอกยากัรตา อินโดนีเซีย

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : นราธิวาส

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานครู

2. งานธุรการ

3. ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การสอนภาษาไทย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Graphic Designer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริการลูกค้า

2. แอดมินดูแลแฟนเพจ เว็บไซต์

3. พนักงานขาย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูผู้สอน

2. บริการลูกค้าและอื่นๆ

3. ทั่วไป

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การสอนสุขศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สโตร์,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นวัตกรรมคอมฯ

สถานศึกษา : ม.ราชภัฏสกลนคร

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ

2. แคชเชียร์

3. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การสอนอิสลามศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Marketing Online

2. งานนำเข้า - ส่งออก

3. จัดซื้อ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลนยีการศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู อาจารย์

2. งานธนาคาร ธุระการ

3. งานบริหารทั่วไป คีย์ข้อมูล

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คณิตศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/อื่นๆ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พลศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 17 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูผู้สอน

2. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สังคมศึษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เด็กเสริฟ

2. ล้างจาน

3. เฝ้าร้าน

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : งานวิทยาศาสตร์

สถานศึกษา : นราวิทย์อิสลาม

เพศ : ชาย

อายุ : 18

จังหวัด : นราธิวาส

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ

2. ธุรการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คหกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : สกลนคร

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. ครู นักวิชาการศึกษา

3. ผู้จัดการ งานบริการ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 15 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 393    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 393 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 7,860 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานครู , หางานตรัง , หางานขายประกัน , หางานดอนเมือง , หางานบุรีรัมย์ , หางานเลย , หางานคีย์ข้อมูลธนาคาร , หางานธุรการ , หางานpc , หางานบัญชี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ