เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,914 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. แคชเชียร

2. จัดซื้ด

3. บริการทั้วไป

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครรชสีมา

เพศ : หญิง

อายุ : 48

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คหกรรมศาสตาร์ทั่วไป(โภชนาการ)

สถานศึกษา : ราชภัฎรำไพพรรณี

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานสปา

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : หัตถกรรม

สถานศึกษา : โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : ภูเก็ต

อัพเดท : 12 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. PC

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : คหกรรม

สถานศึกษา : โรงเรียนราชินีบูรณะ

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 10 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ประสานงาน

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

3. เจ้าหน้าที่Lab,วิจัยเเละพัฒนา

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 16 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าฝ่ายผลิต

2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

3. หัวหน้ากะ

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมสิ่งทอ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 5 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูการงานอาชีพ

2. นักโภชนาการ

3. ครูอนุบาล

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ประกาศณียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)

สถานศึกษา : ม.ราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 37

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 4 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ควบคุมการผลิต

2. อิลาสติคเทป

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ช่างยนต์

สถานศึกษา : เทคโนโลยีสระแก้ว

เพศ : ชาย

อายุ : 42

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 10 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานต้อนรับ

2. พนักงานขายของในห้าง

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : คหกรรมทั่วไป

สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 19

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 1 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. อิลาสติกเทป

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ช่างอุตสาหกรรม (แผนกช่างยนต์)

สถานศึกษา : เทคโนโลยีสระแก้ว

เพศ : ชาย

อายุ : 42

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 24 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 4 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. merchandiser

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาการสิ่งทอ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์

2. ดีไซน์เนอร์

3. กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ออกแบบสิ่งทอ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 3,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : น่าน

อัพเดท : 14 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

2. ครูผู้สอน

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 7 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. จัดซื้อ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 1 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายผลิต

2. จัดซื้อ/คลังสินค้า

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คหกรรมธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 27 ม.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผลิตทั่วไป

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

สถานศึกษา : โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เพศ : หญิง

อายุ : 37

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 29 พ.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. Commiss1

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์ - คณิตฯ

สถานศึกษา : นารายณ์คำผงวิทยา

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 23 ต.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. แคชเชียร์

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คหกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 17 ต.ค. 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 96    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 96 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,914 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสุรินทร์ , , หางานสุรินทร์ , หางานประกันภัย , หางานผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร , หางานบางแค , หางานโรงแรม , หางานลาดพร้าว , หางานอุดร , หางานกฎหมาย


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ