เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบุคลากรมืออาชีพ พร้อมทีมงานทุกฝ่ายที่เชี่ยวชาญ และเปี่ยมประสบการณ์ในการมุ่งมั่น พัฒนา และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่าสิบปีบนถนนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ของบ้าน...ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ”ปัจจุบัน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการเพื่อการอยู่อาศัยครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสร้างสรรค์บ้าน และคอนโดทันสมัย ที่เต็มความอบอุ่นกว่า 30 โครงการ และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสุขภาพ
3. เงินช่วยเหลือ
4. โบนัส
วิธีการสมัคร : 1.รับสมัครผ่านทาง E-mail : Jobs@prinsiri.com
2.สามารถเข้ามาสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ติดต่อ : คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
โทร : 0-2617-6900
แฟกส์ : 0-2617-6911
ที่อยู่ : เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://www.prinsiri.com

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : - งานด้านวางแผนกระบวนการทำงานและการพัฒนากระบวนการทำงาน สายงานก่อสร้าง/โยธา
- จ้างงานเป็นโปรเจค ระยะเวลาจ้างประมาณ 2-5 เดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง เท่านั้น
3. มีพื้นฐานความรู้ในระบบการทำงานหรือกระบวนการขั้นตอนการทำงานของสายงานโยธา/ก่อสร้าง บ้าน อาคาร และคอนโด
4. หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นระบบภายใต้ความเป็นจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้
6. มีทักษะการประสานงานกับผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
7. สามารถใช้โปรแกรม MS-Visio และ Auto CAD ได้
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานไปตามนโยบายของบริษัทได้
9. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือเร็วที่สุดไม่เกิน 15 วันหลังทราบผลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruiter)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruiter)
รายละเอียดงาน : -งานด้านสรรหาพนักงาน (Recruitment) เช่น ประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร ทดสอบ-สัมภาษณ์ ประเมินผลสัมภาษณ์ จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง การดูแลรักษาบุคลากร
-วางแผนวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรตามที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
-บริหารจัดการงานเอกสารก่อนและหลังการสรรหา
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสรรหา
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 2 ปี ในตำแหน่งงานสรรหาว่าจ้างเท่านั้น หากผ่านงาน จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสัมภาษณ์งาน และทักษะในการประสาน งานกับผู้บริหารรวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการสำนักงาน
รายละเอียดงาน : ธุรการ - ประสานงาน ประจำสำนักงานใหญ่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีด้านบริหาร-การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการจัดซื้อ หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการการตลาด หรือเจ้าหน้าที่การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้โปรแกรม MS. Word-Excell-PowerPoint ได้ดี
7. มีทักษะในการพิมพ์ดีดอยู่ในระดับดี
8. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ดี
9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
10. สามารถมารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานเขียนแบบ (CDM)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานเขียนแบบ (CDM)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 8-10 ปี
4. สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะความเป็นผู้นำสามารถดูแลและควบคุมงานได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถปรับตัวเข้าผู้ร่วมงานได้ง่าย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ-วัสดุก่อสร้าง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ-วัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
3. มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ งานก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. มีนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 40,000-60,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหาร/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด อย่างน้อย 5 ปี
4. บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
5. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าทีมขาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ขาย และบริหารทีมขาย โครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 5 ปี
4. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สถาปนิก
ตำแหน่งงาน : สถาปนิก
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเขียนแบบ (DM)
ตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ (DM)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (โฟร์แมน) (งานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (โฟร์แมน) (งานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานอาคาร / บ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000-40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ประสบการณ์ 5-10 ปี หากผ่านงานอาคารสูง และ/หรือ บ้านจัดสรรมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ Microsoft Office และ Microsoft Project ได้
5. สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ประสบการณ์ 10-15 ปี หากผ่านงานอาคารสูง และ / หรือ บ้านจัดสรรมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ Microsoft Office และ Microsoft Project ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการก่อสร้าง (Project Director)
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการก่อสร้าง (Project Director)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมโยธา และ/หรือ ปริญญาโทด้านบริหารการก่อสร้าง (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. มีประสบการณ์ในงานภาคสนามอย่างน้อย 15 ปี และเคยบริหารโครงการก่อสร้างพร้อมกันมากกว่า 2 โครงการในเวลาเดียวกัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ Part Time
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ Part Time
รายละเอียดงาน : - ธุรการ-ประสานงานทั่วไป
- วิเคราะห์-บันทึกข้อมูล
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้คล่อง
4. มีความขยัน และมีความอดทนในการทำงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถปรับตัวเข้าผู้ร่วมงานได้ง่าย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการโครงการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารงานก่อสรางอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้ Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสำรวจ (Survey)
ตำแหน่งงาน : ช่างสำรวจ (Survey)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ
3. มีประสบการณ์ในงานสำรวจ หน้างานก่อสราง งานสาธารณูปโภค อาคารแนวราบ อาคารแนวสูง อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ตัวแทนผู้บริหารงานคุณภาพ (QMR)
ตำแหน่งงาน : ตัวแทนผู้บริหารงานคุณภาพ (QMR)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 3 ปีขึ้นไป และในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
4. สามารถจัดทำ และดูแลระบบ Document Control ได้
5. สามารถจัดตั้งและจัดทำระบบ Internal Audit ของระบบ ISO 9000 ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสนาม (Site Engineer)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสนาม (Site Engineer)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 18 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ประสบการณ์ 5-10 ปี หากผ่านงานอาคารสูง และ / หรือ บ้านจัดสรรมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้
5. สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำนักงาน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์ในงานภาคสนาม 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (Shop Drawing)
5. สามารถเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาก่อสร้างในรายละเอียดงานและราคาได้
6. สามารถทำรายละเอียดงานเพิ่ม-ลดในงานก่อสร้างได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักพัฒนากระบวนการทำงาน (BPI)
ตำแหน่งงาน : นักพัฒนากระบวนการทำงาน (BPI)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, การตลาด, การเงิน
3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน 3-7 ปี
4. มีความรู้ความสามรถในเรื่อง Six Sigma และ QC Tools
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน Part time และนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงาน Part time และนักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง / ชาย วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป (หากจบการศึกษาปริญญาตรี แล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. หรือผู้ที่ต้องการฝึกงาน และหารายได้พิเศษ (มีใบรับรองการฝึกงานให้)
3. หรือผู้ที่ต้องการฝึกงาน และหารายได้พิเศษ (มีใบรับรองการฝึกงานให้)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ทางด้านขายโครงการบ้านจัดสรร
4. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Survey(ช่างสำรวจ)
ตำแหน่งงาน : Survey(ช่างสำรวจ)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ
3. มีประสบการณ์ในงาน Survey หน้างานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office และเครื่องคิดเลข Casio รุ่น FX795P หรือรุ่นอื่นที่ใช้คำนวณงานสำรวจได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนระบบ/โฟร์แมนสถาปัตย์
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนระบบ/โฟร์แมนสถาปัตย์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธาก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานอาคารที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Webmaster
ตำแหน่งงาน : Marketing Webmaster
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านระบบ Internet อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรู้ด้านการตลาด และ IT เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม ASP, VB, CT, SQL Server ได้ดี
4. มีความรู้ด้านระบบ Network การออกแบบฐานข้อมูล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QS, QC (พนักงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง)
ตำแหน่งงาน : QS, QC (พนักงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภคอย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office และโปรแกรมคำนวณโครงสร้างต่างๆ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประมาณราคา
ตำแหน่งงาน : พนักงานประมาณราคา
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง - โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านถอดแบบประมาณราคางานบ้าน ถนน ระบบหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถถอนปริมาณวัสดุ โดยเฉพาะงาน Bar Cutting List ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTO CAD 2007 ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์เขียนพิกัดผังโครงการจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารนิติกรรม สัญญา อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความแม่นยำเรื่องแผนที่ เส้นทาง และพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
4. มีความรู้เรื่องกฎหมาย จัดสรร อาคาร แผนผัง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถประสานงานกับเขต สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานภายนอกได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์และการเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์และการเงิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถจัดทำแผนความเป็นไปได้ของโครงการ และประสานงานกับสถาบันการเงินได้
4. สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจและวิเคราะห์งบการเงินได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีประสบณ์การด้านการใช้โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงาน บัญชี/การเงิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สถาปนิก หรือวิศวกร (ประจำโครงการ / สำนักงาน)
ตำแหน่งงาน : สถาปนิก หรือวิศวกร (ประจำโครงการ / สำนักงาน)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความเป็นผู้นำสูงสามารถควบคุมดูแลงานก่อสร้างได้ทั้งระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 2 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
5. สามารถถอดแบบประมาณราคาได้ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง (R&D)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง (R&D)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาและวิจัยตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง (เชิง Lab) อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
5. มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ Microsoft Office, Internet ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าภูมิทัศน์ (จัดสวน)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภูมิทัศน์ (จัดสวน)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการจัดสวนอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าทีมขาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ขาย และบริหารทีมขาย โครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี/การเงิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาสาขาบัญชี การเงิน
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบริการหลังการขาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบริการหลังการขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปวส. สาขาโยธา
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะความรู้ด้านการซ่อมแซมงานก่อสร้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่าย บริการหลังการขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่าย บริการหลังการขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 -10 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง – โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุรภาพงานก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี
4. สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และจัดระบบการทำงานฝ่ายควบคุมคุณภาพได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (ติดต่อหน่วยราชการ)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (ติดต่อหน่วยราชการ)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา กฎหมาย และ/หรือ ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
3. มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรองสูง มีความรู้เรื่องกฎหมาย การจัดสรร อาคาร ผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถจัดทำแผนความเป็นไปได้ของโครงการอีกทั้งมีความแม่นยำเรื่องแผนที่ เส้นทาง และพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา และ/หรือ ปริญญาโททางด้านการบริหาร
3. มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผน จัดการ และดูแลผู้รับเหมา พร้อมทั้งประสานงานโครงการอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบริหาร/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน และบริหารงานขายอย่างน้อย 5 ปี
4. มีบุคลิกที่ดี มีทักษะในการเจรจา และมีรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายซื้อ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายซื้อ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี/การเงิน/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพ พร้อมทักษะในการเจรจาต่อรองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาดและฐานข้อมูลลูกค้า
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาดและฐานข้อมูลลูกค้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ
3. มีประสบการณ์ด้านการวิจัยการตลาดหรือทางด้านสถิติการวิจัยของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงสถิติได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบริหาร / ตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการตลาด และการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
4. บุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถาปัตย์ ระดับสามัญสถาปนิก
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการออกแบบอาคาร
4. การวางผังโครงการทางด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิทัศน์ และภูมิสถาปัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการโครงการ / ผู้จัดการโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการโครงการ / ผู้จัดการโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมโยธาและ/หรือปริญญาโททางด้านบริหาร
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 - 10 ปี
4. สามารถทำแผนงบประมาณได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานเลขา , หางานเกาะสมุย , หางานขายประกัน , หางานลําพูน , หางานนวนคร , หางานธนาคาร , หางานฟอกย้อม , หางานนครราชสีมา , หางานอุดร , หางานเลขานุการ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ