เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัท : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รายละเอียดบริษัท : กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
วิธีการสมัคร : 1. สนใจติดต่อ อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย Bangkok 10110
Tel : 0-2656-8488 #173,344,365 Fax : 0-2656-8494
2.สมัครผ่านทาง Email : recruitment@mitrphol.com
3.สมัครตามรายระเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่ง ตามที่กำหนด เท่านั้น!
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2656-8488 ต่อ 173, 344, 367
แฟกส์ : 0-2656-8494
ที่อยู่ : อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.mitrphol.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอ้อย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ นำเสนอผลงาน
3. มีทักษะการเจรจาโน้มน้าว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีความกระตือรือล้น ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ เทพวัชรการุณ โทร : 080-1809547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธู์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธู์)
รายละเอียดงาน : 1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และปัจจัยการส่งเสริม
2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3. การบำรุงตออ้อย
อัตรา : 33 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (จ.กาฬสินธุ์)
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ปวส. สาขา พืชศาสตร์
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ / การใช้อุปกรณ์ GIS
3. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
4. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : 1. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย
2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3. ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม
อัตรา : 12 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์
2. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. มีทักษะการเรจาต่อรอง
4. มีทักษะการนำเสนอการประชุมชาวไร่อ้อย
5. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ เทพวัชรการุณ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล
2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร
3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่
4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
2. มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ,14001 , 18001
3. มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องจักร
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD , Solid Work
5. มีความรู้กระบวนการผลิตน้ำตาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. คะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) มากกว่า 300
7. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ เทพวัชรการุณ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
รายละเอียดงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า
2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
2. มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO
3. มีความรู้เรื่องระบบ TPM , ASAKAI , KAIZEN เครื่องจักร
4. มีประสบการณ์โรงไฟฟ้าชีวมวล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี/ พนักงานบัญชี (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี/ พนักงานบัญชี (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ บัญชีภาษี เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ รักงานบริการ
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, 14001
5. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่ยว-หม้อปั่น-บำรุงรักษาไฟฟ้า-บำรุงรักษาเครื่องกล-เครื่องมือควบคุม
อัตรา : 25 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 335 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล-ช่างยนต์-อิเล็คทรอนิคส์-ไฟฟ้ากำลัง
2. มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 , 14001 , 18001
3. มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องจักร มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
2. มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad , Solid Work
3. มีทักษะการ เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง
4. คะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) มากกว่า 300
5. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ เทพวัชรการุณ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (จ.กาฬสินธุ์)
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล - ช่างยนต์
2. มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , 14001
3. มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องจักร
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
รายละเอียดงาน : 1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler)
2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.ด่านช้างไบโอ-เอ็นเนอร์ยี (โรงไฟฟ้าด่านช้าง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสยการณ์ 3 ขึ้นไปในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
3. ปฏิบัติงานกะได้ สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
4. ติดต่อ : คุณรัชนีกร กาฬภักดี โทร : 035-418-114 ต่อ 1614
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรวางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกรวางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : • วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด
• วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของประเภท และจำนวน
• ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการ
• ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
• ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อการจัดส่งตามแผนงานที่ลูกค้าต้องการ
• ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานจ่ายตั๋วเพื่อจัดส่งสินค้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
• ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ/โลจิสติกส์
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
4. มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนอย่างน้อย 1-3 ปี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เเละการนำเสนอผลงาน
7. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
8. ติดต่อ : คุณนนทกานต์ ปินะเต โทร : 035-418-114 ต่อ 117,253,098-263-7868
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : - ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
- จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต
- จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24-30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชลประทาน
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านงานวางแผนชลประทาน งานเขียนเเบบเเละการติดต่อประสานงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีภูมิลำเนาใกล้บริษัท
6. ติดต่อ : คุณนนทกานต์ ปินะเต โทร : 035-418-114 ต่อ 117,253,098-263-7868
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรคลังสินค้าเเละจัดส่ง (เครื่องกล)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรคลังสินค้าเเละจัดส่ง (เครื่องกล)
รายละเอียดงาน : • ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่ในพิกัดที่กำหนดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
• ชั่งรถบรรทุกอ้อย ตามลำดับคิว เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อกำลังการหีบอ้อย
• จ่ายใบคิวเข้าชั่ง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้รถบรรทุกอ้อยเข้าชั่งตามลำดับคิว
• จัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกอ้อย ให้มีพื้นที่สะดวกปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่มารอเข้าชั่งน้ำหนัก
• ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 20-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. วุฒิ ป.ตรี สาขา/เครื่องกล
3. มีทักษะการนำเสนอผลงาน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีประสบการณ์ด้านโรงงาน 2-3 ปี
6. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
7. ติดต่อ : คุณนนทกานต์ ปินะเต โทร : 035-418-114 ต่อ 117,253,098-263-7868
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
3. ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5. ติดตามปัญหาและแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
6. จัดสรรกำลังคนและความถี่ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสม
7. ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อกระบวนการวิเคราะห์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
จังหวัด : ตาก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 ขึ้นไป)
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นกะ และดูแลควบคุมพนักงานในกะได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
8. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและมีความรู้ด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน
2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : BTS เพลินจิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
3. มีทักษะในการประสานงาน เเละติดต่อสื่อสาร
4. มีใจรักการบริการ
5. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณสาวิตรี โทร : 02-794-1544
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance)
2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance)
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Improvement)
4.จัดทำประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล
5.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) โรงไฟฟ้าด่านช้าง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้น ในการบำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้า เช่น Boiler,Turbine,Rotating Machine
3. สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
4. ติดต่อ : คุณรัชนีกร กาฬภักดี โทร : 035-418-114 ต่อ 1614
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
รายละเอียดงาน : 1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ประสานงานการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ในโรงงานทั้งหมด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 บวกค่าประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.พาเนล พลัส (ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้)
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
2. ปวช., ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า
3. ประสบการณ์การทำงาน ด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ด้าน inverter และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานได้ดี
6. ติดต่อ : คุณกมลพรรณ คงประสาท โทร : 034-830-330-3 เบอร์ต่อ 140 , 088-098-8091
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
รายละเอียดงาน : 1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต
3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 บวกค่าประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.พาเนล พลัส (ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้)
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมการใช้งาน โฟล์คลิฟ อย่างปลอดภัย
5. สามารถทำงานเข้ากะได้
6. ติดต่อ : คุณกมลพรรณ คงประสาท โทร : 034-830-330-3 เบอร์ต่อ 140 มือถือ 088-098-8091
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)
รายละเอียดงาน : 1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย
3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรชลประทาน
2. มีทักษาะความรู้เกี่ยวกับระบบชลประทาน
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวไร่ได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
รายละเอียดงาน : ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 21,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเอทานอลมิตรผล ด่านช้าง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาฟิสิกข์
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. สามารถพูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 035466651-2 ต่อ 113
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
2. การศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกล -ช่างยนต์ -ช่างไฟฟ้า
3. มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO9001 14001 18001
4. มีความรู้เรื่อง TMP
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้
6. มีประสบการณ์ด้านการผลิตเอทานอลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณสุกัญญา กุไรรัตน์ โทร : 082-316-0328-9
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
ตำแหน่งงาน : หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
รายละเอียดงาน : 1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน
3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาเคมีหรือเทคโนโลยีอาหาร
3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอ่านค่าวิเคราะห์ และการสอบเทียบได้ดี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
4.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการควบคุมคุณภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี(สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต, เคมี, Food sci, อื่นๆ ที่เดี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้าน QC, ระบบคุณภาพ
4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft windows
5. การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, การผสานงานและการนำเสนอ
6. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7. ติดต่อ : คุณเกรียงไกร กรขำ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) โทร : 080-667-8423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1.งานติดตั้งเครื่องจักร
2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office)
3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ความปลอดภัยในการทำงาน
6.การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับ เช่น ISO 14001,ISO22000 ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-27 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี /สาขา วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม
3. ประสบการณ์ทำงาน (งานติดตั้งเครื่องจักร, งานเขียนแบบโปรแกรม Auto CAD MS-office, การทำงานหม้อไอน้ำ
4. ความสามารถพิเศษ เคยผ่านงานควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
5. ติดต่อ : นาย เกรียงไกร กรขำ โทร : 080-6678423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ภูเขียว (บจก.เพิ่มผลผลิต)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ภูเขียว (บจก.เพิ่มผลผลิต)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุม ดูแลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. บันทึกและทำรายงานการผลิต วัตถุดิบ ประจำวันและประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ด้านการผลิตปุ๋ย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อ : คุณธีรยุทธ ศรีฤทธิ์ โทร : 044-881-371-2 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1. ด้านต้นทุนผลิต
2. งบประมาณ
3. Stock
4. Fixed Asset การจัดทำ Report ด้านบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 26 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบัญชีงบประมาณ
5. มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ Excel ขั้นสูง
6. มีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุน
7. ทักษะการใช้ระบบ SAP มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ติดต่อ : คุณเกรียงไกร กรขำ โทร : 080-667-8423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
ตำแหน่งงาน : พนักงานส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
รายละเอียดงาน : 1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย
2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม
อัตรา : 12 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
2. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะการนำเสนอการประชุมชาวไร่
6. ติดต่อ : คุณอรพรรณ เลิศธำมรงค์ โทร : 042-810-921-3 ต่อ 110
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียว
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียว
รายละเอียดงาน : -จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
-กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
-จัดทำแผนและเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ไม่จำกัดเพศ
4. ติดต่อ : คุณสรารัตน์ ไกรสกุล โทร : 044-881-111 ต่อ7214
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร คลังสินค้า(มิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร คลังสินค้า(มิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำแผนการจัดเก็บขนย้ายน้ำตาลและโมลาสให้สอดคล้องกับ Capacity การผลิต
2.ตรวจติดตามการจัดเก็บและส่งมอบให้เป็นไปตามแผน
3.วางแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจัดเก็บ
4.จัดทำเอกสารใบขอสั่งซื้อ ( PR ) /งบค่าใช้จ่าย /งบซ่อม
5.ควบคุมและติดตาม งานปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้
6.พัฒนา ระบบการจัดเก็บน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวและโมลาส
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี : วิศวกรรมโลจิสติกส์/วิศกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ
2. ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
3. ความรู้ความสามารถ
4. - ด้านการใช่โปรแกรม Autocad
5. มีทักษะงานซ่อมปรับปรุงอาคาร/เครื่องจักร
6. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
7. ติดต่อ : คุณเกรียงไกร กรขำ โทร : 080-667-8423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงงานมิตรผล ภูหลวง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงงานมิตรผล ภูหลวง)
รายละเอียดงาน : • เก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตามแผนความถี่และวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายการที่ กำหนด
• นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณผลและออกใบรายงานผลการ
• วิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัด Online โดยการเปรียบเทียบผลกับค่าของห้องปฏิบัติการ
• ร่วมค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
• ทำงานทดลองวิจัย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือ เทคโนโลยีอาหาร
2. มีทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลอย่างดี
3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ และอ่านค่าจากการวิเคราะห์ได้ดี
4. มีความสามารถในการเข้าใจกระบวนการผลิตได้อย่างดี
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
6. มีประสบการณ์ตรง หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณอรพรรณ เลิศธำมรงค์ โทร : 042-810-921-3 ต่อ 110
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่ยว-หม้อปั่น-บำรุงรักษาไฟฟ้า-บำรุงรักษาเครื่องกล-เครื่องมือควบคุม
อัตรา : 25 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 335 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล-ช่า่งยนต์-อิเล็คทรอนิคส์-ไฟฟ้ากำลัง
3. มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องจักร
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 , 14001 , 18001
6. เป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี
2. การศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
3. มีทักษะการ เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad , Solid Work
5. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ เทพวัชรการุณ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (จ.กาฬสินธุ์)
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
2. การศึกษา วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล - ช่างยนต์
3. มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องจักร
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , 14001
6. ติดต่อ : คุณเลอพงษ์ โทร : 080-180-9547
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : - ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
- จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต
- จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24-30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชลประทาน
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านงานวางแผนชลประทาน งานเขียนเเบบเเละการติดต่อประสานงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีภูมิลำเนาใกล้บริษัท
6. ติดต่อ : คุณนนทกานต์ ปินะเต โทร : 035-418-114 ต่อ 253
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง
รายละเอียดงาน : • ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่ในพิกัดที่กำหนดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
• ชั่งรถบรรทุกอ้อย ตามลำดับคิว เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อกำลังการหีบอ้อย
• จ่ายใบคิวเข้าชั่ง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้รถบรรทุกอ้อยเข้าชั่งตามลำดับคิว
• จัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกอ้อย ให้มีพื้นที่สะดวกปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่มารอเข้าชั่งน้ำหนัก
• ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 20-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. วุฒิ ป.ตรี สาขา/เครื่องกล/อุตสาหการ
3. มาจากสาย ปวช-ปวส. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีประสบการณ์ด้านโรงงาน 2-3 ปี
5. ติดต่อ : คุณนนทกานต์ ปินะเต โทร : 035-418-114 ต่อ 1614
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.สุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : • ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์การับน้ำเชื่อมและการบริการหลังการขาย ติดตามผลการใช้งานน้ำเชื่อมลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
• รองรับความต้องการของลูกค้า
• ดูแลการติดตั้งแท็งรับน้ำเชื่อมให้ลูกค้าที่รับมอบเป็นแท็ง
• ดูรักษาสภาพแท็งก์รับน้ำเชื่อมที่ติดตั้งให้ลูกค้าตามแผนงาน
• ควบคุมดูแลต้นทุนการติดตั้งและบำรุงรักษาแท็งก์รับน้ำเชื่อมที่ลูกค้า
• ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการบริการหลังการขายให้ลูกค้า
• ดูแลระบบการสต็อคและหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ถัง IBC เพื่อควบคุมต้นทุนบรรจุภัณฑ์
• ติดตามผลการใช้งานให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการใช้งานเชื่อมของลูกค้าในทุกด้าน
• ร่วมกับลูกค้าและแผนกผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ด่านช้าง สุพรรณบุรี)
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุระหว่าง 22-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
3. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร
4. มีประสบการณ์งานวางแผนเเละการประสานงานกับลูกค้า
5. สามารถรับเเรงกดดันได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
7. ติดต่อ : คุณนนทกานต์ ปินะเต โทร : 035-418-114 ต่อ 1614
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
3. ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5. ติดตามปัญหาและแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
6. จัดสรรกำลังคนและความถี่ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสม
7. ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อกระบวนการวิเคราะห์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
จังหวัด : ตาก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 ขึ้นไป)
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นกะ และดูแลควบคุมพนักงานในกะได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
8. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและมีความรู้ด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. ติดต่อ : นางสาวณพัฐภรณ์ รุจน์จีชวิน โทร : 055-518-050 ต่อ 622
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน
2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : BTS เพลินจิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
3. มีทักษะในการประสานงาน เเละติดต่อสื่อสาร
4. มีใจรักการบริการ
5. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณเบญจรงค์ โทร : 02-794-1496
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot
2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก
3.ควบคุมดูแลระบบ Automation
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ตั้งของโรงงานห่างจาก อ.ชุมแพ 7 กิโลเมตร
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา แม็คคาร์ทรอนิกส์(Mechatronics)
3. หากมีประสบการณ์ด้าน Robot จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ติดต่อ : คุณสรารัตน์ ไกรสกุล โทร : 044-881-011 ต่อ 7214
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)
รายละเอียดงาน : 1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย
3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรชลประทาน
2. มีทักษาะความรู้เกี่ยวกับระบบชลประทาน
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวไร่ได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : คุณสรารัตน์ ไกรสกุล (คุณแขก) โทร : 044-881-111 ต่อ 7214
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
รายละเอียดงาน : ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 21,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเอทานอลมิตรผล ด่านช้าง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาฟิสิกข์
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. สามารถพูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 035466651-2 ต่อ 113
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
2. การศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกล -ช่างยนต์ -ช่างไฟฟ้า
3. มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO9001 14001 18001
4. มีความรู้เรื่อง TMP
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้
6. มีประสบการณ์ด้านการผลิตเอทานอลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณสุกัญญา กุไรรัตน์ โทร : 082-316-0328-9
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break Down
2.ปฏิบัติงานปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันกำหนดระยะเวลา
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ศึกษาระบบ Process Control
5.งานระบบมาตรฐานต่างๆที่โรงงานนำมาใช้
(คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ 1-4 ด้านล่าง)

เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรเครื่องมือวัด) 1 อัตรา
1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break Down
2.ปฏิบัติงานปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันกำหนดระยะเวลา
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ศึกษาระบบ Process Control
5.งานระบบมาตรฐานต่างๆที่โรงงานนำมาใช้
(คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ 5-8 ด้านล่าง)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานตั้งอยู่ในในอำเภอหนองเรือ
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรคอมพิวเตอร์) อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านการเขียน Soft Ware SQL,DCS,YOKO GAWA
4. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
5. เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรเครื่องมือวัด)อายุ 20 ปีขึ้นไป
6. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
7. มีประสบการณ์ด้านระบบ Control , DCS , PLC
8. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
9. ติดต่อ : คุณทศพล ศรีไพร โทร : 043-294-202-4
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
ตำแหน่งงาน : หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
รายละเอียดงาน : 1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน
3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาเคมีหรือเทคโนโลยีอาหาร
3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอ่านค่าวิเคราะห์ และการสอบเทียบได้ดี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
รายละเอียดงาน : 1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย
3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ
4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเสริม
5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลหนองเรือ
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ติดต่อ : คุณทศพล ศรีไพร โทร : 043-294-202-4 ต่อ 1150
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
4.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการควบคุมคุณภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี(สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต, เคมี, Food sci, อื่นๆ ที่เดี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้าน QC, ระบบคุณภาพ
4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft windows
5. การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, การผสานงานและการนำเสนอ
6. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7. ติดต่อ : คุณเกรียงไกร กรขำ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) โทร : 080-667-8423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1.งานติดตั้งเครื่องจักร
2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office)
3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ความปลอดภัยในการทำงาน
6.การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับ เช่น ISO 14001,ISO22000 ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-27 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี /สาขา วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม
3. ประสบการณ์ทำงาน (งานติดตั้งเครื่องจักร, งานเขียนแบบโปรแกรม Auto CAD MS-office, การทำงานหม้อไอน้ำ
4. ความสามารถพิเศษ เคยผ่านงานควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
5. ติดต่อ : นาย เกรียงไกร กรขำ โทร : 080-6678423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง วิศวกรรมเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง วิศวกรรมเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบ ดูแลงานรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกน้ำตาล กากน้ำตาล ให้สอดคล้องกับระบบ Logistics
2.ดูแลงานโกดัง ถังเก็บกากน้ำตาล ให้สามารถรองรับผลผลิตในช่วงฤดูหีบ พร้อมดูแลรักษาความสะอาดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา นำมาวางแผน การจัดการคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพ
4.ดำเนินงานระบบ Supply Chain ตาม Oder Processing จนถึง Customer Service ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5.วางแผนการจัดเก็บ และส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามระบบ Logistics
6.ควบคุมดูแลการจ่ายน้ำตาล,กากน้ำตาล
7.ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้งานในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ
8.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
9.มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้ง ก่อสร้าง
10.มีความรู้ด้านระบบ Automation
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหนองเรือ
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
3. หากมีประสบการณ์ด้านงานติดตั้ง และงานระบบ Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ติดต่อ : คุณทศพล ศรีไพร โทร : 043-294202-4 ต่อ 1150
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : 1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา
2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ
3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่
4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย
5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
6.การนำอ้อยเข้าหีบตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขา เกษตรศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้าน (การเกษตร/การปลูกอ้อย)
4. ความสามารถ (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/การเจรจาต่อรอง/การบริหารจัดการไร่/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช
5. ติดต่อ : คุณเกรียงไกร กรขำ(เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) โทร : 080-667-8423
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน : - พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเครื่องจักรขึ้น Website
- พัฒนาโปรแกรมเครื่องจักรให้เป็นระบบ Automation
- จัดทำ Library Server ฐานข้อมูลโรงงาน ให้เรียกดูได้ผ่านระบบ Intranet
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการเรียน GPA 2.5 ขึ้นไป
4. มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. มีทักษะการนำเสนอ โปรเจ็ค-โครงงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร Instrument
ตำแหน่งงาน : วิศวกร Instrument
รายละเอียดงาน : - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดควบคุม
- สอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาเครื่องจักรให้เป็นระบบ Automation
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา Instrument / Electrinics หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง GPA 2.50 up
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรม PLC
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 65 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
จังหวัด : เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
2. การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาตรี ทุกสาขา
3. GPA สาขาวิศวกรรม 2.50 / สาขาวิทยาศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงาน
5. มีความรู้เรื่องการบำรุงรักษา TPM
6. มีความรู้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ,14001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังกระดาษเมลามีน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังกระดาษเมลามีน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. ประสบการณ์บริหารคลังพัสดุและคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ทักษะการประสานงานและการบังคับบัญชา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
รายละเอียดงาน : 1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler
2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
3. ปฏิบัติงานกะได้
4. สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และได้
มาตรฐาน เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควบคุมดูแลงานวิชาการด้านห้องแล็ป ในระบบ มอก.17025
3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการผลิต และประมวลผลข้อมูล
4. ควบคุมระบบการติดตามอ้อย CCS ให้ถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ค่าควบคุมต่างๆได้
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล นำเสนอ รายงานผลการผลิต
5. มีความรู้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 , 14001 มอก.แล็ป 17025
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ เกี่ยวกับ การขนย้ายอ้อย การบรรจุน้ำตาล การจัดเก็บและการส่งมอบน้ำตาลให้ลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ / อุตสาหการ (IE) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. GPA 2.5 ขึ้นไป
4. มีความรู้ในงานโลจิสติกส์
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. มีความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในงาน
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. มีใจบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะ ยานยนต์หนัก (น้ำตาลสิงห์บุรี)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะ ยานยนต์หนัก (น้ำตาลสิงห์บุรี)
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานขนย้ายสินค้า งานยานยนต์หนัก งานบริการ และจัดเก็บอุปกรณ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปวส. สาขาช่างยนต์
3. ประสบการณ์ ทำงานด้าน การขนส่ง และคุมยานยนต์หนัก
4. สามารถทำงานเป็นกะ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือวัด
2.ดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบ Automation
3.วางแผนงานซ่อมแซม , ปรับปรุง รวมถึงงบประมาณ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องมือวัดคุม , อิเล็คทรอนิกส์ ,คอมพิวเตอร
3. มีประสบการทำงาน ด้านระบบควบคุม และเครื่องมือวัด
4. มีความรู้ด้าน Computer Network , Database Programming
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม
6. มีภาวะผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล (จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล (จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : - ดูแลระบบบริหารงานบุคคล เช่น การจ่ายเงินเดือน การโอนย้ายเลื่อนระดับพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- เก็บรวบรวมข้อมูล จัดเตรียม ตรวจสอบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
- ดูแลเรื่องงบประมาณของแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / สถิต
3. มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง
4. มีประสบการณ์ด้านข้อมูลสถิติพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
6. มีภาวะผู้นำ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลย
จังหวัด : เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้องกับงาน GPA 2.5 ขึ้นไป
3. มีความรู้ในงานตามตำแหน่ง
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความเสียสละ ทุ่มเท
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. มีใจบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม (จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : - การจัดการน้ำทิ้ง , การจัดการขยะมูลฝอย
- การรายงานผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบ HACCP
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี/โท วิศวกรรม สาขาสิ่งแวดล้อม
3. มีประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 2-3 ปี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีทักษะในการนำเสนอ
6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลต่างๆ
7. มีทะเบียนผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อม น้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม และความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1. พัฒนาระบบงาน รองรับระบบส่งเสริมชาวไร่
2. ดูแลระบบ Support User
3. IT Support อุปกรณ์ IT ประจำสำนักงานเขตส่งเสริมชาวไร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน Web Programmer , SE , SA และ Mobile Appication Programmer ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีภาวะผู้นำ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเครื่องกล PM
ตำแหน่งงาน : ช่างเครื่องกล PM
รายละเอียดงาน : 1. ซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่เสียหาย หรือมีปัญหาในช่วงเวลาการผลิต
2. ซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรที่มีปัญหาในงานซ่อมบำรุง
3. ทำงานร่วมกับแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าและแผนกผลิตเพื่อให้ไปตามเป้าหมายในกระบวนการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : (ประจำโรงงาน พาเนล พลัส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิปวส.สาขาช่างเทคนิคเครื่องกล ยานยนต์ การผลิต หรือ ช่างโลหะ หากจบปวช. ต้องมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต , มีทักษะประสานงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สนับสนุนฝ่ายผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
3. ควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ (วนผลิตภัณฑ์ / วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้)
3. มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
4. ทำงานประจำโรงงานพาเนล พลัส อ. ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)
รายละเอียดงาน : การจัดการระบบชลประทานในไร่อ้อย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรชลประทาน
3. มีความรูในการจัดการระบบชลประทาน
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี
รายละเอียดงาน : • จัดทำและจัดส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• จัดทำภาษีเงินได้นิตบุคคลกลางปี (ภงด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด. 50)
• ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
• จัดทำเอกสารรับ-จ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีและภาษี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้ computer โดยเฉพาะ excel ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความละเอียดรอบรอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิตน้ำตาลทรายดิบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิตน้ำตาลทรายดิบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็คทรอนิกส์
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. ขยัน อดทน
5. อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบรรจุ
ตำแหน่งงาน : พนักงานบรรจุ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการดูแลควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการบรรจุ
2. ดำเนินการบรรจุน้ำเชื่อมลงภาชนะบรรจุ
3. ดำเนินการผนึก จัดเก็บ ขนย้าย
4. ดำเนินการบรรทึกข้อมูลพร้อมแจ้งยอด
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีทักษะด้านการบรรจุและส่งมอบสินค้า
5. ทักษะในการติดต่อประสานงาน
6. ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. ขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
รายละเอียดงาน : 1. พัฒนาโปรแกรมและรายงานของระบบงาน Oracle ERP ให้ส่วนงานหลักด้าน MRPII
2. สนับสนุนระบบ BI
3. อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานระบบ Oracle และ BI
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-27 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบ ERP 0-3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยยานยนต์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยยานยนต์
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมซ่อมแซมบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ซ่อมแซมยานยนต์ เพื่อสนับสนุนแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเครื่อง , น้ำมันไฮโดรลิก , น้ำมันเกียร์ , จารบี
4. ควบคุมและซ่อมยานพาหนะประจำวัน
5. สั่งซื้ออะไหล่ที่ต้องการเปลี่ยนกับยานพาหนะที่เกิดจากการชำรุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : (ประจำโรงงาน พาเนล พลัส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27-40 ปี
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคยานยนต์ หริอสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกบนต์หรือเครื่องจักรกลหนักไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีทักษะและความชำนาญในการซ่อมแซมเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกลหนักทุกชนิด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประเมินและติดตามงานอ้อย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินและติดตามงานอ้อย
รายละเอียดงาน : • ประเมินและติดตามผลการปลูกอ้อยในพื้นที่ต่างๆ
• ประเมินและติดตามผลการส่งเสริมชาวไร่เพื่อปลูกอ้อย และความก้าวหน้าในการเพาะปลูกอ้อย
• รายงานผลการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อร่วมกันช่วยเหลืองานส่งเสริมในพื้นที่กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ, วนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเกษตร, สถิติการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจและ / หรือประเมินงานด้านการเกษตร หรืองานตรวจประเมินเชิงสถิติ
3. มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ หรือเลยได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายกระบวนการผลิต
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายกระบวนการผลิต
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.ช่างทุกสาขา
3. อาศัยอยู่ในสุพรรณบุรีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. ขยัน อดทน
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ (ประจำจังหวัดขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ (ประจำจังหวัดขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : • วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของระบบการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ดำเนินการควบคุมเอกสารและข้อมูล พร้อมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
• ให้ความรู้พนักงานในเรื่องระบบการจัดการรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของระบบ
• ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่องค์กรกำหนดไว้ตามระบบ ISO 9001, ISO22000, ISO14001, ISO17025
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
4. มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
5. มีทักษะในการประสานงาน การนำเสนอผลงาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : - วางแผน ออกแบบ และจัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้ารายปี รายเดือน และรายสัปดาห์
- ควบคุมและกำกับดูแลการส่งแผนการผลิตและส่งมอบให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบ production output และloading output เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน ให้สามารถปรับแผนการผลิตและส่งมอบให้ทันเวลา
- วิเคราะห์และประเมินภาพรวมการทำงาน ปรับปรุงขั้นตอน และพัฒนากระบวนการวางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ, การจัดการโลจิสติกส์, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
2. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในระดับการจัดการ ด้านการวางแผนการผลิต บริหารคลังสินค้า หรือการผลิต
3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา ความคิดที่เป็นระบบ ตลอดจนทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน
4. การสร้างทีมงาน และบริหารทีมงาน
5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เกษตรกลวิธาน
ตำแหน่งงาน : เกษตรกลวิธาน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย และจัดการแหล่งน้ำ ให้กับเกษตรชาวไร่อ้อย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
5. มีความรู้เรื่องการจัดการแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน
6. มีทักษะการนำเสนอ โปรเจ็ค-โครงงาน
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย และจัดการแหล่งน้ำ ให้กับเกษตรชาวไร่อ้อย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
5. มีความรู้เรื่องการจัดการแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน
6. มีทักษะการนำเสนอ โปรเจ็ค-โครงงาน
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยช่างทุกแผนก (ฝ่ายผลิตดิบ)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างทุกแผนก (ฝ่ายผลิตดิบ)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. ขยัน อดทน
6. อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดงาน : - ดูแลการจัดการน้ำทิ้ง
- ดูแลจัดการระบบอากาศ
- ดูแลจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
- รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับการรับรอง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม
2. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2-3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นิติกร
ตำแหน่งงาน : นิติกร
รายละเอียดงาน : - ให้คำปรึกษาและดำเนินงานด้านกฎหมายกับด้านโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและจัดทำนิติกรรมและสัญญา
- ร่วมมือหรือเจรจาต่อรองกับคู่ค้าหรือคู่สัญญา
- ร่วมมือหรือร่วมเจรจาต่อรองกับคู่กรณีและคู่ความ
- ดำเนินคดีทางศาล และระงับข้อพิพาท
- ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : (สังกัด บจก.แม่สอดพลังงานสะอาด)
จังหวัด : ตาก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
2. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานนิติกรและคดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายธุรกิจ
4. มีทักษะในการว่าคดีต่างๆ
5. มีความละเอียดรอบคอบ
6. มีความคล่องตัวและปฏิภาณไหวพริบ ซื่อสัตย์
7. สามารถปฏิบัติงานประจำอ.แม่สอด จ.ตาก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาน : - เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบรับซื้ออ้อย และระบบงานอื่นๆ ตามนโยบาย
- ดูแลระบบ Network, Server, Software ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนผู้ใช้ในการใช้งานระบบ เช่น การฝึกอบรมให้ผู้ใช้งาน หรือการแก้ไขการใช้งานกรณีเกิดปัญหา
- สนับสนุนการออกรายงานข้อมูลต่างๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.แม่สอดพลังงานสะอาด
จังหวัด : ตาก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การออกรายงานข้อมูล
3. สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น MSSQL, MYSQL
4. สามารถควบคุมดูแลระบบ Network, Server, Software และแก้ไขระบบหากเกิดปัญหาขัดข้องได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำอ.แม่สอด จ.ตาก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ , พัฒนาระบบงาน , วางแผนกำลังคนและเครื่องจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ประสบกาณ์ ด้าน Logistics
4. คอมพิวเตอร์ Auto CAD ,Solid Work Office
5. ผ่านระบบ ISO9001:2008 ,GMP ,HACCP
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 200 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลย
จังหวัด : เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ช่าง- ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานเข้ากะได้
6. มีความขยัน อดทน
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำสำนักงาน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 100 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.วังสะพุง จ.เลย
จังหวัด : เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความขยัน อดทน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย
2.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
3.จัดส่งรายงานและประสานงานกับส่วนราชการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
4.รวบรวมสถิติและตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
5.ติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด EIA
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. มีใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านงานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
รายละเอียดงาน : • พิมพ์รายงาน เอกสาร ต่างๆ
• รวบรวมเอกสารข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
• เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ
• ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : ควบคุมกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล
วางแผนการพัฒนา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
จัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ - สาขาเคมี
3. มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 - ISO 14001
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1.พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน ตามลักษณะงานและความต้องการของหน่วยงาน
2.ดูแลระบบงาน IT , SOFTWARE , HARDWARE สนับสนุนข้อมูลในระบบ
3.วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลขั้นสูงในเชิง MIS
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี/โท - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถเขียนโปรแกรม PHP , ARC GIS
4. สามารถใช้งาน MSSQL , ใช้คำสั่ง SQL ขั้นสูงได้
5. มีความรู้ด้าน GEO DATA
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม
7. มีภาวะผู้นำ
8. สนใจส่ง : Resume , Transcript , และรูปถ่าย มาท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานหม้อต้ม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานหม้อต้ม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1. การซ่อมแซม PM หม้อต้ม และ Heater
2. ควบคุมการต้ม , อุ่นน้ำอ้อย
3. ดูมาตรฐานระบบต่างๆ ของโรงงาน และค่าควบคุม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิ ปวส.สาขาทางด้านเครื่องกลโรงงาน
3. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล เน้นงานในสายงานหม้อต้มอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้
6. สามารถทำงานในโรงจักรและเข้ากะได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานส่งเสริมอ้อยพิเศษ (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานส่งเสริมอ้อยพิเศษ (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : หาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และแนวทางการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา พืชไร่ - พืชสวน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
4. มีความรู้-ทักษะการใช้ GIS - GPS
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. มีบุคลิค และมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. กล้าแสดงออก พูดเป็น นำเสนอประชุมกลุ่มชาวไร่ได้
8. เป็นคนในพื้นที่ส่งเสริม มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : การซ่อมเครื่องจักรและควบคุมการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำตาล
4. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล และระบบงานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD
6. สามารถทำงานในโรงจักรและเข้ากะได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accounting Officer (Chaiyaphum Area)
ตำแหน่งงาน : Accounting Officer (Chaiyaphum Area)
รายละเอียดงาน : Handles all costing records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and practices. Deals with external authorities and auditors.
Responsibilities :-
- Handles all inventories records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and practices.
- Responsible for reviewing / analyzing all receiving / shipping, inventory movement transactions.
- Verifies all manufacturing variances, sets up standard cost and transfer price.
- Support Internal / External auditors.
- Closely work with production and material department for inventory controls assurance.
- Provide cost analysis support per operation/management’s requirement.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female , Age 23 - 35 year old
2. Bachelor's Degree in Accounting or higher
3. At least 1-3 years experience in managerial accounting and cost accounting in manufacturing environment
4. Experience with SAP would be a plus
5. In-depth ability of analytical skills, strong communication and presentation skills
6. Be self – motivated, a strong team player and enable to work independently and under pressure
7. Fair spoken and written English
8. Strong computer literacy in MS Office
9. Able to work at Phukieo, Chaiyaphum
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิจัยประจำโครงการ (จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : นักวิจัยประจำโครงการ (จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : - ดูแลควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูอ้อย
- ดูแลแปลงทดลองและแปลงขยายพันธุ์อ้อย ปลอดโรคใบขาว
- เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตแปลงทดลอง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีด้านการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ / โรคพืช / กีฏวิทยา / อารักขาพืช
3. มีประสบการณ์ด้านอารักขาพืช 1-2 ปี
4. มีความสามารถด้านการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
6. สามารถขับขี่รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
รายละเอียดงาน : • ดำเนินการดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น
• ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท
• ร่วมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดการขาย ดำเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งประเมินผลกลยุทธ์ที่ทำ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป
• ศึกษาข้อมูลตลาดในประเทศเกี่ยวกับไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่แข่งกับบริษัทรวมทั้งศึกษาข้อมูลตลาด เฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นตลาดเป้าหมายของบริษัท
• ประสานงาน ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
• ศึกษาหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะทางด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม ถ้ามีความรู้ความเข้าใจทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย และมีทักษะการนำเสนอ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
8. ผู้ที่สนใจ ส่ง Resume มาที่ chayanusr@mitrphol.com สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ชญานัสถ์ โทร. 0-2656-8488 ต่อ 173
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Manager – Domestic Market
ตำแหน่งงาน : Assistant Manager – Domestic Market
รายละเอียดงาน : - To source and develop distributor/Wholesaler network in central /eastern region of Thailand
- To strengthen business relationship with existing distributors/wholesales
- To drive sales to achieve sales target
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Business Administration, Marketing, or related field
2. At least 3-4 years of working experiences in distribution network development
3. Strong negotiation skills and communication skills
4. Comfortable to travel / relocate
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : - การจัดการน้ำทิ้ง , การจัดการขยะมูลฝอย
- การรายงานผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบ HACCP
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรม , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี)
3. มีประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีทักษะในการนำเสนอ
6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลต่างๆ
7. มีทะเบียนผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อม น้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม และความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเคมี (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเคมี (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1.ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต
2.ควบคุมงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
3.เขียนแบบ,ออกแบบ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
3. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำตาล
4. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี และระบบงานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto cad
6. สามารถทำงานในโรงจักรได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัสดุ (จังหวัดชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ (จังหวัดชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรับผิดชอบการรับ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน
3. ดูแล ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
4. ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุ
5. ดูแลรับผิดชอบการตรวจรับสินค้าเข้าวัสดุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุและคลังอะไหล่อย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และด้านช่าง
4. ปฏิบัติงานประจำที่โรงไฟฟ้าภูเขียวฯ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานหม้อปั่น (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานหม้อปั่น (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1. ซ่อมแซมอุปกรณ์หม้อปั่น T.S.K , WS.
2. ควบคุมการเดินหม้อปั่นน้ำตาล A B C ได้
3. ดูมาตรฐานระบบต่างๆ ของโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิ ปวส.สาขาด้านเครื่องกลโรงงาน
3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานประกอบติดตั้งเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
6. สามารถทำงานในโรงจักรและเข้ากะได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรอุตสาหการ (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอุตสาหการ (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม รับผิดชอบงานออกแบบเครื่องจักร และระบบ TPM
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ ( IE)
3. มีทักษะการเขียบแบบดีเยี่ยม
4. มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 - 14001
5. มีความรู้เรื่องระบบ TPM
6. มีความรู้เรื่อง Process น้ำตาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชัยภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชัยภูมิ)
รายละเอียดงาน : 1. บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้าและนำส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
2. งานมวลชนสัมพันธ์ และงานธุรการอื่นๆตามที่ถูกร้องขอ
3. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และมวลชนสัมพันธ์
4. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง
5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรชลประทาน(โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชลประทาน(โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)
รายละเอียดงาน : การจัดการระบบชลประทานในไร่อ้อย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรชลประทาน
3. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบชลประทาน
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วีแนส (จ.กาฬสินธุ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วีแนส (จ.กาฬสินธุ์)
รายละเอียดงาน : 1. ส่งเสริมการใช้ Vinasses (สารปรับปรุงสภาพดิน) ให้กับชาวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิต
อ้อย ตันต่อไร่ให้สูงขึ้น
2. แนะนำวิธีการ/ควบคุมปริมาณการใช้ต่อไร่ให้ถูกต้อง
3. ปรับปรุงวิธีการใส่ Vinasses ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ติดตามประเมินผลผลิตในไร่อ้อย นำเสนอผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย เพื่อแนะนำถ่ายทอดให้เกษตรกรชาวไร่ได้
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีทักษะการสื่อสาร การเจารจาที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
รายละเอียดงาน : 1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler)
2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การเดินเครื่องโรงไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ปฏิบัติงานกะได้
4. สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต : ปาร์ติเกิลบอร์ด (ประจำโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต : ปาร์ติเกิลบอร์ด (ประจำโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
รายละเอียดงาน : • วางแผนการผลิตไม้ปาร์ติเกิล บอร์ด และไม้เคลือบเมลามีน
• ประสานงานกับฝ่ายขายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรับข้อมูลการพยากรณ์ยอดขาย
• ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อร่วมวางแผนการผลิต
• ตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการวางแผนผลิต และตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้า
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / การจัดการด้านอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 5 ปีด้านการวางแผนการผลิต
3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และความคิดที่เป็นระบบ
6. มีทักษะในการสร้างทีมงาน บริหารทีมงาน
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Farm Manager(ผู้จัดการไร่)
ตำแหน่งงาน : Farm Manager(ผู้จัดการไร่)
รายละเอียดงาน : •บริหารการปลูกและการบำรุงรักษาอ้อย การทำ Contract farming รวมทั้งการบริหารพื้นที่สัมปทานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
•สนับสนุนและส่งเสริมเทคนิคการปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก
•บริหารจัดการงานด้านการเงิน ต้นทุน และงบประมาณการปลูก การส่งเสริม และการขยายพื้นที่
•บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดภายในไร่ที่รับผิดชอบ
•บริหารจัดการการนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่สะหวันนะเขต ประเทศลาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเกษตรอุตสาหกรรม / การบริหารจัดการงานไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้น ในด้านการบริหารจัดการไร่ขนาดใหญ่ เช่น อ้อย ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือสายงานการเกษตร
3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา การคิดที่เป็นระบบ การสร้างทีมงาน และการบริหารงานบุคคล
4. มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเคมี (สุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเคมี (สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบ
สังกัดฝ่ายผลิตน้ำตาลทรายดิบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23-35ปี ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิปริญญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
3. มีประสบการณ์ 0-5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลจะไดด้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ทำงานประจำที่ โรงงานน้ำตาลมิตรผล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล (สุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล (สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : -ดูแลงานด้านการ สรรหาว่าจ้างพนักงาน
-สวัสดิการพนักงาน (บ้านพัก,ค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง)
-งานอื่นๆที่ได้รับคำสั่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23-35 ปี ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการทรัพยากรบุคคล,บริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์0-5 ปี
4. ทำงานประจำที่โรงงานน้ำตาลมิตรผล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า(โรงไฟฟ้าภูเขียวฯ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า(โรงไฟฟ้าภูเขียวฯ)
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานในด้านงานซ่อม งานบริการและงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า
2. จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านไฟฟ้า
3. รายงานการบำรุงรักษาประจำวัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
2. ประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
3. ปฏิบัติงานประจำที่โรงไฟฟ้าภูเขียวฯ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1.มีประสบการณ์บริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2.ดำเนินกิจกรรมในด้านการลดอุบัติเหตุในการทำงาน
3.ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
4.มีความรู้ในระบบมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
6.จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานราชการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สุขศาสตร์อุตสาหกรรม,วิศวกรรมความปลอดภัย
2. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับชุมชน/ราชการ/สถานประกอบการต่างๆ/จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาพัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 3-10 ปี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ขยันและกระตือรือร้นในการทำงาน
7. ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ uthait@mitrphol.com
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : • จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงตามความต้องการของบริษัท
• บริหารจัดการวางแผนและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
• จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานและติดตามผลการฝึกอบรม สรุปและวิเคราะห์รายงานความก้าวหน้าในการฝึกอบรมของพนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน
4. มีทักษะในการสอนงาน, ฝึกอบรมพนักงาน
5. มีทักษะในการบริหารจัดการและการวางแผนอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ชำนาญการความปลอดภัยในการทำงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้ชำนาญการความปลอดภัยในการทำงาน
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับจป.ทุกโรงงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยฯ เช่น ให้คำแนะนำ สื่อสาร นโยบายใหม่ เป็นต้น
2.รวบรวมรายงานด้านความปลอดภัยฯ จากทุกโรงงาน
3.จัดอบรมด้านความปลอดภัย
4.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
5.ตรวจประเมิน และ จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยฯ ในสำนักงานใหญ่
6.วิเคราะห์รวบรวม ประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ
7.ดำเนินตามแผนงานความปลอดภัย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
4. มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ เพื่อชักชวนให้ร่วมมือด้านความปลอดภัย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : • จัดทำเอกสารสำหรับการจัดซื้อสินค้าต่างๆ
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
• จัดทำรายงานสรุปในแต่ละวัน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ
3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประสานงาน
5. มีความมุ่งมั่น และรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ต้นทุนและจัดทำรายงาน
2.ติดตาม Cost saving
3.ตรวจสอบข้อมูลทางงบประมาณ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
3. มีประสบการในการทำงานบัญชีพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ