เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ตราเพชร จำกัดบริษัท : บริษัท ตราเพชร จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัทผลิต เกี่ยวกับถังน้ำสเตนเลส อ่างล้างจานสเตนเลส ตราเพชร ภาชนะเครื่องครัวอลูมิเนียมสเตนเลส ตราเพชร ถังน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ตรากรีนทรี เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสเตนเลสไลสไตล์
สวัสดิการ : 1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ค่าครองชีพ
5. กองทุนฌาปณกิจ
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานศพ คลอดบุตร เยี่ยมไข้)
7. รางวัลพนักงานไม่หยุดงาน
8. ร้านอาหารราคาถูก และอื่นๆ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด
9. เบี้ยขยัน
10. หอพักฟรีสำหรับพนักงานประจำที่ฉะเชิงเทรา
11.ห้องสมุดและห้องสันทนาการ
12.เงินช่วยเหลืองานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วิธีการสมัคร : 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
2. สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : คุณบุญทิวา พรหมบุรี
โทร : สมุทรปราการ 02-757-6100 / 083-770-3355 โรงงานฉะเชิงเทรา คุณบุญทิวา โทร. 038-823-025-8, (086-332-5173) แฟกซ์ 038-823-722
แฟกส์ : 0-2757-6101
ที่อยู่ : 87 หมู่ 10 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เว็บไซต์ : www.diamondbrand.co.th

ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
รายละเอียดงาน : - งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ
- ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า
- ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
- ซ่อมสร้าง , แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร และงานสาธารณูปโภค
- ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผน
- งานอื่นๆตมที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานแปดริ้ว ตั้งอยู่ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิปวช.- ปวส. . สาขา ช่างกลโรงงาน , เทคนิคอุตสาหกรรม , ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์ , ช่างโลหะ ,ช่างแม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อ
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
2. รับและทบทวนคำสั่งซื้อ
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ
4. เปิด Order การวางบิลสินค้า (กลุ่มสินค้า TT)

(ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำ รวบรวมและสรุปการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม
3. ควบคุมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมภายใน
4. ติดตามและสรุปผลการฝึกอบรมทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ติดตามและตรวจสอบการฝึกอบรมขณะปฎิบัติงาน(OJT)
6. จัดทำเอกสารสรุปการฝึกอมรบส่งกรมพัฒนาฯ

(ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
รายละเอียดงาน : วางแผนและควบคุมการผลิต
จัดทำมาตรฐานการผลิต
วางผังสายการผลิต
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานแปดริ้ว ตั้งอยู่ที่ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) / วิศวกรรมพลาสติก
3. มีความคิดริเริ่ม กระตื่อรือร้น มีภาวะผู้นำ
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบสินค้าของบริษัทฯ
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
4. ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ , พาณิชย์ศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales
ตำแหน่งงาน : Sales
รายละเอียดงาน : -นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่
-แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ
-ควบคุมและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานขายร้านค้า เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายอุปกรณ์ฮาดแวร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
4. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง / มีใบอนุญาตขับขี่
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย TT
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย TT
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้
- บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า
- บริหารลูกค้าเก่า และวางแผนหาลูกค้าใหม่
- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การขาย การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านการควบคุมทีมงานขายสินค้าในกลุ่มฮาร์ดแวร์ หรือวัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามต้องการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานจัดส่งและคลังสินค้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างแม่พิมพ์
ตำแหน่งงาน : ช่างแม่พิมพ์
รายละเอียดงาน : - ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ซิ้งค์สเตนเลส / อลูมิเนียม
- PM แม่พิมพ์ ดูแลซ่อมบำรุง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิม.3 , ม.6 ,ปวช., ปวส. หรือมีประสบการณ์
3. สามารถเชื่อม กลึง ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้( AR)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้( AR)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการแม่พิมพ์
ตำแหน่งงาน : ธุรการแม่พิมพ์
รายละเอียดงาน : - รับใบแจ้งซ่อม จัดทำทะเบียนแจ้งซ่อม ติดตามงานแจ้งซ่อม
- จัดทำรายงาน , ใบขอซื้อ
- ประสานงานกับจัดซื้อ , จัดทำทะเบียนแม่พิมพ์ , ประวัติการซ่อม
- จัดทำใบขออนุมัติซ่อมสร้าง , ควบคุมสต๊อก และวัตถุดิบสิ้นเปลือง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการแม่พิมพ์ , ซ่อมสร้าง , สโตร์คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office หรือโปรแกรมสำเร็จรูปได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรการผลิต (พอลิเมอร์ , เคมี )
ตำแหน่งงาน : วิศวกรการผลิต (พอลิเมอร์ , เคมี )
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมพอลิเมอร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ , วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรักษาเงินสด เช็ค ทั้งด้านรับ-จ่าย
2. ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
3. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่PM
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่PM
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำแผนและติดตามแผน
2. บันทึกประวัติการซ่อม
3. ดูแลงานซ่อมแก้ไข ตามใบแจ้งซ่อม
4. งานอนุรักษ์พลังงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปวส. สาขา เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
รายละเอียดงาน : - งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ
- ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า
- ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
- ซ่อมสร้าง , แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร และงานสาธารณูปโภค
- ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผน
- งานอื่นๆตมที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานแปดริ้ว ตั้งอยู่ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิปวช.- ปวส. . สาขา ช่างกลโรงงาน , เทคนิคอุตสาหกรรม , ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์ , ช่างโลหะ ,ช่างแม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
รายละเอียดงาน : วางแผนและควบคุมการผลิต
จัดทำมาตรฐานการผลิต
วางผังสายการผลิต
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานแปดริ้ว ตั้งอยู่ที่ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) / วิศวกรรมพลาสติก
3. มีความคิดริเริ่ม กระตื่อรือร้น มีภาวะผู้นำ
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานด้านสัญญา, การติดตามหนี้, การดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา
2. งานด้านใบอนุญาตต่างๆ ของทางบริษัท
3. การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานที่ปู่เจ้าสมิงพราย
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด
- วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยฯ
- ควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์เซพตี้
- ติดต่อประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. บันทึกข้อมูลรับเข้า-เบิกจ่าย -โอนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป
2. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ คงคลัง ,สรุปรายงานผลการดำเนินงานในฝ่าย
3. จัดเก็บเอกสาร,ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดซื้อ ,ฝ่ายผลิต , ฝ่ายขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี หรือ โลจิสติกส์
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในระบบงานคลังสินค้า , โปรแกรม ERP
4. ประสบการณ์ 0- 1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (ด่วน)
รายละเอียดงาน : -นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่
-แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ
-ควบคุมและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานขายร้านค้า เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายอุปกรณ์ฮาดแวร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
4. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง / มีใบอนุญาตขับขี่
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
- งานอาคาร สถานที่ หอพัก โรงอาหาร
- ดูแลงานด้านธุรการ แม่บ้าน รปภ.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายขาย (กทม., ศูนย์ภูมิภาค )
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายขาย (กทม., ศูนย์ภูมิภาค )
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตามเป้า
หมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้
- บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า
- บริหารลูกค้าเก่า และวางแผนหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่
ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสารดี
4. มีใจรักงานขายและบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีไหวพริบในการติดตาม และแก้ไขปัญหา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน : - ค้นหาข้อมูล+คัดเลือก ผู้ขายรายใหม่
- ควบคุม ติดตาม การส่งมอบสินค้า
- ตรวจสอบงานและให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา
- สรุปรายงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี , การจัดการ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
4. มีการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถวางแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามต้องการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานจัดส่งและคลังสินค้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) (ตจว.) (ศูนย์ภูมิภาค)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) (ตจว.) (ศูนย์ภูมิภาค)
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้
- บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า
- บริหารลูกค้าเก่า และวางแผนหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี ด้านการควบคุมทีมงานขายสินค้าในกลุ่มฮาร์ดแวร์หรือวัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์
4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย 5 ปีขึ้นไป
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี ( เจ้าหนี้ )(ต้นทุน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ( เจ้าหนี้ )(ต้นทุน)
รายละเอียดงาน : 1. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
- ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชีในระบบ AX
- จัดทำรายงาน
2. เจ้าหน้าที่บัญชี (สต๊อกต้นทุน)
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกต้นทุน
- บันทึกบัญชีในระบบ AX

( ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Brand Manager
ตำแหน่งงาน : Brand Manager
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ จุดอ่อน จุดแข็ง เปรียบเทียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ราคาขายให้เหมาะสม เปรียบเทียบกับคู่แข็ง
- วิเคราะห์จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมทุกช่องทางส่งเสริมการขาย โดยการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เคยผ่านงานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น แท้งค์น้ำ ซิ้งค์ ชุดครัว หรืองานเฟอร์นิเจอร์ อย่างน้อย 5 ปี
5. มีทักษะการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ ในการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแนวคิดการนำเสนอต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ ( ประจำโรงงาน )
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ ( ประจำโรงงาน )
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
3. หากมีประสบการณ์เป็นพยาบาลประจำโรงงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานอุดร , หางานนิคมบางปู , หางานทนายความ , หางานธนาคาร , หางานคลอง10 , หางานแมสเซ็นเจอร์ , , หางานสปาต่างประเทศ , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานรัตภูมิ , หางานสงขลา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ