เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


THAMMASORN GROUPบริษัท : THAMMASORN GROUP
รายละเอียดบริษัท : กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยการออกแบบและพัฒนาด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ภายใต้ Concepts : The Architecture Engineering รวมทั้งผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำภายใต้ชื่อ DOS ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องสวนทางกลับภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง บริหารงานในเชิงกลยุทธ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง มุ่งมั่น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
สวัสดิการ : โบนัส
คอมมิชชั่น
ค่าน้ำมันรถยนต์
เบี้ยเลี้ยง
ค่าเสื่อมยานพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
เงินกู้ยืม
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
เสื้อยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร : E-mail
walk-in
ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-611-0290 ต่อ 1216
แฟกส์ : 02-611-0460, 02-215-9074
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.dos.co.th , www.wastemanagement.co.th , www.reprohouse.co.th

Project Sales
ตำแหน่งงาน : Project Sales
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัด และถังเก็บน้ำ ผ่านช่องทางโครงการหมู่บ้านจัดสรร
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย ประสานงานภายในและภายนอก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน+ ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าน้ำมัน(Fleet card) +ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 29 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ,เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2 ปี
4. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
5. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (ภาคอิสาน)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (ภาคอิสาน)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย , ถังเก็บน้ำในเขตภาคอิสาน
ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้าง
- บังคับบัญชาพนักงานช่วยขาย (PC)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมฯ+ค่าคอมมิชั่น+ค่าโทรศัพท์+incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี , ศรีษะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
4. มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการเจรจา
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้คราวละ 22 วัน (ออกทริป)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการตลาด
รายละเอียดงาน : - ร่วมกับผู้บริหารกำหนดทิศทาง ทางการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- บริหารงบประมาณทางการตลาด
- สร้างภาพลักษณ์ต่อแบรนด์สินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย อายุไม่เกิน 35 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด , เศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
4. หากมีประสบการณ์การในสายงานสินค้าบริโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
6. มีความสามารถในการนำเสนอ , มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีบุคลิกภาพดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน : - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน
- ประเมินความเสี่ยงในการเกิดุบัติเหตุต่างๆ
- ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน
- ตรวจตรา , ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
- สวบสวนสาเหตุ,การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน , รายงานผลและจัดทำข้อเสนอแนะการเิกิดอุบัติเหตุ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุ 28-35ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร จนท.ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
3. สามารถใช้โปรแกรม microsoft office (word , excell ) ได้อย่างดี
4. มีทักษะในการประสานงาน , มนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ ISO
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ISO
รายละเอียดงาน : - updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน
- จัดประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพของทุกเดือน
- จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO
- ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR
- ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร
- ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน)
- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
2. เพศ ช/ญ อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทักษะในการประสานงาน/ติดตามงาน
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. มีประสบการด้านงาน Internal Auditor พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดหาพลาสติก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดหาพลาสติก
รายละเอียดงาน : - จัดหาพลาสติกในเขต จ.สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำมารีไซเคิล
- ต่อรอง , จัำดทำสัญญา และประสานงานด้านงานจัดส่ง
- จัดทำรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง+ ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมยานพาหนะ + ค่าโทรศัพท์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้อ หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Programmer
ตำแหน่งงาน : Senior Programmer
รายละเอียดงาน : Develop : Windows App, Web App โดยใช้ VB6, VB.net, SQL เพื่อรองรับธุรกิจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : (ตามประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ราชเทวี 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
2. จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้นเรียนรู้
5. มีความรู้เรื่อง Business Flow จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีประสบการณ์ Web Develop แบบ Responsive/jQuery Mobile จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical Advisor
ตำแหน่งงาน : Technical Advisor
รายละเอียดงาน : - ผลัดดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย , ถังเก็บน้ำ ผ่านช่องทางโครงการอสังหาริมทรัพย์
- บริการหลังการขาย
- ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 -18,000 +ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย , เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์ิสิ่งแวดล้อม,เคมี
3. มีประสบการณ์ในการขาย 0-1 ปี
4. บุคลิภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย ประตูหน้าต่าง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย ประตูหน้าต่าง
รายละเอียดงาน : - บริหารยอดขาย สินค้าประตูหน้าต่างสำเร็จรูปช่องทางร้านวัสดุก่อสร้าง
- บังคับบัญชา พนักงาน PC
- จัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมฯ+ค่าคอมมิชั่น+ค่าโทรศัพท์+incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ นครปฐม , กาญจนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย , เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 3 ปี
4. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายภาคเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายภาคเหนือ
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้า ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขตจังหวัดเชียงราย
- จัดทำรายงานการขาย , ควบคุมบังคับบัญชา พนักงาน PC
- บริการหลังการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าน้ำมัน(Fleet Card)+ค่าสึกหรอ+Incentive+โทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น+ค่าทางด่วน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
จังหวัด : อุตรดิตถ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีิิใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้คราวละ 22 วัน (ออกทริป)
6. รักในอาชีพขาย และ มีทักษะในการเจรจา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
รายละเอียดงาน : -จัดเที่ยวรถ ต่างจังหวัด
-ประสานงานเกี่ยวกับถังไลท์
-ทำรายงานวัตถุประสงค์
-ทำใบแจ้ง รับถังคืนโรงงาน
-ประเมินพนักงานขับรถ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ช/ญ อายุระหว่าง 23 - 40 ปี
2. จบการศึกษาปวส - ปริญาตรี สาขาโลจิสติีก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านจัดส่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทักษะในการประสานงาน/ติดตามงาน
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย
- บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- วางระบบไฟฟ้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
3. มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. สามารถทำงานเข้ากะได้ สามารถมาทำงานวันหยุดได้
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ตรวจงานโครงสร้างเหล็กตามแบบ
- ตรวจงานสถาปัตตามแบบ
- สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในงานช่างได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานช่างหรืองานเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีประสบการ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะในการประสานงาน/ ติดตามงาน
7. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : 1.วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาเครื่องจักร
2.ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำการผลิต
3.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี และดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน
4.วางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักร
5.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
6.รายงานผลการดำเนินงานของแผนกให้ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
7.ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ ISO
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด สาขาภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
3. มีประสบการณ์การทำงาน ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีทักษะความสามารถในด้านช่างกลโรงงาน หรือไฟฟ้า
5. มีความรู้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
7. ขยัน อดทน เสียสละ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
8. ติดต่อ : คุณบัญชา ศรีแสง โทร : 076-205-508
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหมวดวางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหมวดวางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : -วางแผนการผลิตประจำวัน
-ติดตามผลเทียบ ทบทวน แก้ไขแผนประจำวัน
-ผลักดันกาส่ง สินค้าแต่ละวัน
-วางแผนการโอนย้าย Mould
-ติดตามการโอนย้ายไป/กลับ ให้ตรงตามวันที่กำหนด
-ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
3. มีประสบการณ์งานด้านวางแผนระบบการผลิตและควบคุมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6. สามารถทำงานเข้ากะได้
7. สามารถมาทำงานวันหยุดได้
8. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหมวดผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหมวดผลิต
รายละเอียดงาน : - กำหนดตารางการผลิต , วางแผนการผลิต
- ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต , แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25- 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา อุตสาหการ , เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MicroSoft Office ได้ดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6. หากมีประสบการณ์ด้านงานพลาสติกจะพิจาณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
รายละเอียดงาน : 1. จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า
2. บริหารงาน Stock ในคลังสินค้าสำเร็จรูป
3. ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป
4. ดูแลระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:9001
5. บริหารบุคลากรในแผนก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2008
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย และภาชนะบรรจุของเหลงยี่ห้อ DOS
ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขตที่ได้รับผิดชอบ
- บังคับบัญชาพนักงานขาย (PC)
- ประสานงานกับส่วนงานต่างภายในบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคอีสาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 27 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายในช่องทางผู้แทนจำหน่าย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำและบุคลภาพดี
5. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดครั้งละ 20 วันได้
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง , ฝึกอบรมและพัฒนามนุษย์ , ค่าจ้างเงินเดือน , สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
3. มีความสามารถในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
4. มีความรู้ด้านการสรรหา-ว่าจ้าง , การฝึกอบรม ,ค่าจ้างและสวัสดิการ
5. มีความรู้ในระบบ ISO 9001 : 2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : -พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา VB 6.0 หรือ VB.NET โดยใช้ ฐานข้อมูล SQL Server
-เพื่อรองรับธุรกิจ และรายงาน ขององค์กร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25- 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขา Computer Science/Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการสายงาน 3 - 5 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Engineer
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้า Green Fuel Oil โดยผ่านช่องทางโรงงานอุตสาหกรรม,โรงพยาบาล , สินค้า bio gass จากเศษอาหารในครัวเรือน
- ให้ความรู้ด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
- ประสานงานกับส่วนงานวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรเครื่องกล,ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดีมีทักษะในการเจรจา
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Coordinator
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator
รายละเอียดงาน : - วัดพื้นที่ เพื่อดำเนินการวางแผนการติดตั้งประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ควบคุมผู้รับเหมาให้ติดตั้งประตูหน้าต่างตามมาตรฐานของบริษัทฯและแล้วเสร็จตามกำหนด
- จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาการจัดการก่อสร้าง , โยธา ,สถาปัตยกรรม
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานงานก่อสร้าง / งานสถาปัตยกรรม 3 ปี
4. มีทักษะในการสื่อสารและบุคลิกภาพดี
5. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
รายละเอียดงาน : - เขียนแบบงานระบบสายพานลำเลียง ด้วยโปรแกรม Auto cad 2d,3d และโปรแกรม Solid work
- ประสานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายภาคใต้
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายภาคใต้
รายละเอียดงาน : -ผลักดันสินค้าถังเก็บน้ำ , ถังบำบัดน้ำเสีย ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่าย ในเขตจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ , ชุมพร , สุราษฎ์ธานี และนครศรีธรรมราช
-บังคับบัญชาพนักงานช่วยขาย (PC)
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคใต้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
4. มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการเจรจา
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นเวลาประมาณ 22 วันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Design
ตำแหน่งงาน : Product Design
รายละเอียดงาน : - ออกแบบถังบำบัดน้ำเสีย,ถังเก็บน้ำผลิตพลาสติกตามแนวคิดและระยะเวลาที่กำหนด
- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีบุคลภาพคล่องแคล่ว
5. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบสามมิติได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Mechanical Engineer
ตำแหน่งงาน : Mechanical Engineer
รายละเอียดงาน : - ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้กับเครื่องบอยเลอร์ในsite งานของลูกค้า
- ติดตามงาน และเก็บข้อมูลของผลการทดสอบ
- รายงานผลการเก็บข้อมูล , ข้อผิดพลาดให้กับผู้บังคับบัญชา
- และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22- 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
4. สามารถไปประจำต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
รายละเอียดงาน : - ประมาณราคาแบบประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมจากแบบก่อสร้างของลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม
3. มีประสบการณ์ในการประมาณราคา 1- 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม autocad 2d,3d จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำกระทุ่มแบน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำกระทุ่มแบน
รายละเอียดงาน : - บันทึกรายการบัญชีโดยโปรแกรม Mac 5
- เปิดบิลกำกับภาษีขาย
- ทำรายงานและจัดเก็บเอกสารภาษีขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามาถใช้โปแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ , อะไหล่เครื่องจักร , วัตถุดิบ
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนข
- ดำเนินการจัดทำเอกสารรการจัดซื้อ
- ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ส่วนบัญชี
- ติดตามการส่งมอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MicroSoft Office ได้ดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. หากสามารถใช้โปรแกรม Mac 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Manager
ตำแหน่งงาน : Product Manager
รายละเอียดงาน : - พัฒนาและวางแผนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- สนับสนุนฝ่ายขาย ด้านข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
- ให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานแก่ลูกค้า
- แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี , ปิโตรเลียม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical Advisor สินค้า DIY
ตำแหน่งงาน : Technical Advisor สินค้า DIY
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาด และผลิตภัณฑ์สินค้าประตูหน้าต่างสำเร็จรูปยี่ห้อ KLSA ผ่านช่องทาง Home Pro
- วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด คู่แข่งและข้อมูล
- จัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในสายงานขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการสื่อสาร
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Microsoft VB.NET โดยใช้ฐานข้อมูล SQLServer
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25- 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขา Computer Science/Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการสายงาน 3 - 5 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Sales
ตำแหน่งงาน : Project Sales
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม , ประตูรั้ว ผ่านช่องทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 + ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าน้ำมัน(Fleet card) +ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 26 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.7
3. มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางโครงการ 2 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
6. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
7. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : - ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ , รวบรวมใบสมัคร
- คัดเลือกใบสมัคร, ประสานงานกับการคัดเลือก , จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการคัดเลือกให้คณะกรรมการสัมภาษณ์
- รวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสารพนักงานใหม่ , ดำเนินการจัดพิมพ์สัญญาจ้าง
- จัดเตรียม / ดำเนินการปฐมนิเทศ
- ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน
- จัดทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ 9001 : 2008
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเลี่ย 2.70 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถใช้โปรแกรม M/S Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Technical Advisor (ภาคใต้)
ตำแหน่งงาน : Sales Technical Advisor (ภาคใต้)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ยี่ห้อ DOS ช่องทางผู้แทนจำหน่าย ในเขต นครศรีธรรมราช , สงขลา , พัทลุง , สตูล
- บังคับบัญชา PC
- จัดทำเอกสารด้านขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-13,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ +ค่าที่พัก+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าคอมมิชั่น+Incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์งานด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างโครงการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ทั้งตัวอาคารและการติดตั้งเครื่องจักรตาม site งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 26 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษา วิศวกรรมโยธา , เครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถไปต่างจังหวัดได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและคำนวณระบบบำบัดนำเสีย,biogass
- ประสานงานโครงการ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย -อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม auto cad 2 d 3 d ได้
5. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Green Fuel oil Excuetive
ตำแหน่งงาน : Green Fuel oil Excuetive
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้า Green Fuel Oil ให้กับช่องทาง โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบา
- ให้ความรู้ด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
- ประสานงานกับส่วนงานวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรเครื่องกล
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคบอยเลอร์
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคบอยเลอร์
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการเดินเครื่องผสมน้ำมัน ตาม site งานลูกค้า
- ประสานงานการจ่ายเชื้อเพลิงให้ Boiler
- ตรวจเช็ค , ช่อมบำรุง เครื่องจักรเบื้องต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ มากกว่า 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวส.เครื่องกลอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 - 5 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
5. หากมีความรู้เรื่อง Boiler จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical Advisor (ภาคอีสาน , กรุงเทพ , ภาคตะวันออก)
ตำแหน่งงาน : Technical Advisor (ภาคอีสาน , กรุงเทพ , ภาคตะวันออก)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย และภาชนะบรรจุของเหลงยี่ห้อ DOS
ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขตที่ได้รับผิดชอบ
- บังคับบัญชาพนักงานขาย (PC)
- ประสานงานกับส่วนงานต่างภายในบริษัทฯ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายในช่องทางผู้แทนจำหน่าย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำและบุคลภาพดี
5. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดครั้งละ 20 วันได้ ** ยกเว้นตำแหน่งประจำกรุงเทพฯ
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Silver Nano Excuetive
ตำแหน่งงาน : Silver Nano Excuetive
รายละเอียดงาน : - นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ Silver Nano เพื่อต่อต้านแบคทีเรีย ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ประสานงานนักวิทยาศาสตร์ , ฝ่ายผลิต
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 26 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
3. มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี
4. มีบุคลิภาพดีมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Glass Coating Sales
ตำแหน่งงาน : Glass Coating Sales
รายละเอียดงาน : - เสนอขายน้ำยาเคลือบกระจกเพื่อป้องกัน UV ผ่านดีไซเนอร์, สถาปนิก ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- ประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 16,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี
4. มีบุคลิภาพดีและมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภูเก็ต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภูเก็ต
รายละเอียดงาน : - บันทึกใบสำคัญจ่ายและเงินสดย่อยด้วยโปรแกรม mac5
- ตรวจรับเข้า - เบิกออกสินค้าและวัตถุดิบ
- รายงานผลจำนวนสินค้าและวัตถุดิบทุกสิ้นเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 ปี
5. สามารถฝึกงานที่สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ )2 อาทิตย์
6. หากสามารถใช้โปรแกรม mac 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางสเปค
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางสเปค
รายละเอียดงาน : - วางสเปคสินค้าถังบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 26 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.7
3. มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางโครงการ 2 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
6. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
7. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : ดูแลพนักงานในกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จำนวน 5 บริษัท และ โรงงานสาขา
3 แห่ง (พนักงานประมาณ 800 คน)
- ดูแลและบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. งานด้านการสรรหา
2. งานด้านการฝึกอบรม
3. งานด้านค่าจ้าง/ เงินเดือน ( โปรแกรม power vision )
4. งานด้านแรงงานสัมพันธ์
5. งานด้านการประเมินผล ( MOP , KPI )
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 37 - 42 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล , จิตวิทยา , รัฐศาสตร
3. มีเกรดเฉลี่ย 2.80 เป็นต้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 8 ปี
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร , มีความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์
6. มีความยืดหยุ่น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีมาก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  บิวตี้
  ทรงผม
  วาไรตี้
  ความรัก
  ดูดวง
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  SiamOK
  ผู้หญิง
  ผู้หญิง
  ครีม
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2020 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ