เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัดบริษัท : บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด (สาขาของยามาซากิ เบคกิ้ง ประเทศญี่ปุ่น) ผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมปัง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ปัจจุบันมี 90 สาขา และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ GMP มุ่งเน้นความอร่อย สดใหม่ ปลอดภัย คุณภาพสูงบนมาตรฐานระดับสากล และกําลังขยายสาขาเพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท ในตําแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ : 1. ค่ารักษาพยาบาล
2. การประกันอุบัติเหตุ
3. เงินโบนัส
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
5. สวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารสงเคราะห์
ฯลฯ
วิธีการสมัคร : 1. ท่านสามารถสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคคลโรงงาน
(เวลาทำงาน 09.00-17.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์)(โปรดแต่งกายสุภาพ)
2. ส่งใบสมัครทาง email
ติดต่อ : คุณกนกนันท์
โทร : 02-516-4385-6 ต่อฝ่ายบุคคลโรงงาน หรือโทรมือถือ 099-346-2327
แฟกส์ : 02-902-2238
ที่อยู่ : 9/66 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

พนักงานผลิต/พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต/พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : ฝ่ายผลิต - ตีแป้ง,ปั้นแป้ง,อบขนม
ขับรถ - ขนส่งสินค้า,ขนส่งวัตถุดิบ
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ฝ่ายผลิต 360 บาท/วัน, ขับรถ 9,000/เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. พนักงานผลิต
2. เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี**
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
5. พนักงานขับรถ
6. เพศชายอายุ 18 - 35 ปี**
7. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
8. มีใบขับขี่ประเภท2 (ขับรถ 6 ล้อ ได้)
9. สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานอาวุโสบริหารโรงงาน (Senior of Bread & Cake Management)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานอาวุโสบริหารโรงงาน (Senior of Bread & Cake Management)
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดทิศทางนโยบายและแผนงาน เป้าหมายในการผลิตในโรงงานขนมปังและเค้ก และโรงงานผลิตแป้งแช่แข็ง รวมทั้งวิธีการทำงานให้แต่ละแผนกปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
2.จัดทำแผนงาน ควบคุมด้านการผลิตให้ได้ทุกกระบวนการ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง วัตถุดิบ, อุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ต้นทุนการผลิต, ศักยภาพในการผลิต, การส่งมอบงานที่ตรงเวลา
3.รับผิดชอบ ตรวจสอบและทวนสอบทั้งในขั้นตอนเตรียมงานระบบการทำงานในด้านต่าง ๆ การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนระบบการจัดการโรงงาน รวมทั้งติดตามการทำงานของพนักงานโรงงานอย่างใกล้ชิด
4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหางาน องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
6.วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
7.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานสูงสุด อบรมพนักงานในบังคับบัญชาเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บังคับบัญชา
8.ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเ เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือนหรืออื่น ๆ
9.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
10.งานในส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาท + ค่าตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโส บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการรังสิตพอสเพอร์เอสเตท (ติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 35-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการทั่วไป/ อาหารและโภชนาการ / วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เป็นระดับหัวหน้างานสายงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5-10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานแผนกเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานแผนกเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - กำหนดกลยุทธ์ แผนงานและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
- ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน
- จัดทำรายงานสรุป การจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย,หญิง อายุระหว่าง 35 - 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารงานบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบุคคลด้านการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามาถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างแอร์ และช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ประจำโรงงานรังสิต
ตำแหน่งงาน : ช่างแอร์ และช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ประจำโรงงานรังสิต
รายละเอียดงาน : ดูแลซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโรงงาน (ล้างแอร์ เปลี่ยมคอมแอร์ได้)
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด ตั้งอยู่่ในโครงการรังสิตพรอสเพอร์-เอสเตท ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย , อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล
3. มีประสบการณ์ซ่อมแอร์โรงงาน / ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป
4. ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
5. สามารถทำงานเข้ากะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


บ.carryboy สมัครงาน , หางานบางบัวทอง , หางานช่างสํารวจ , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานเกษตร , งานมีที่พัก , สมัคร งาน ใน มหาชัย , หางานภูเก็ต , หางานdraftman , บริษัททองการ์เด้น , งาน รังสิต ปทุมธานี , หางานชัยนาท , หางานระยอง , , หางานคนพิการ , หางานอมตะนคร , สมัครงานร้านทอง , หางานบัญชีการเงิน


อื่นๆ
  ขายสุนัข
  จักรยาน
  จักรยานเสือภูเขา
  จักรยานเสือหมอบ
  เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี
  โฆษณาฟรี
  ร้านค้าออนไลน์
  โทรศัพท์มือถือ
  ความรัก
  เคสไอโฟน6
  แบตสำรอง
ข่าวเด่น ดารา บันเทิง ข่าวกีฬา อาชญากรรม ตลก เฮฮา โปรโมชั่น เกมส์ it การศึกษา
กระทู้เด็ด ความรัก ผู้หญิง ดูดวง ภาพยนตร์ เพลง คลิปดัง กิน เที่ยว

© copyright 2004-2015 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ