เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัดบริษัท : บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด (สาขาของยามาซากิ เบคกิ้ง ประเทศญี่ปุ่น) ผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมปัง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ปัจจุบันมี 90 สาขา และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ GMP มุ่งเน้นความอร่อย สดใหม่ ปลอดภัย คุณภาพสูงบนมาตรฐานระดับสากล และกําลังขยายสาขาเพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท ในตําแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ : 1. ค่ารักษาพยาบาล
2. การประกันอุบัติเหตุ
3. เงินโบนัส
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
5. สวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารสงเคราะห์
ฯลฯ
วิธีการสมัคร : 1. ท่านสามารถสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคคลโรงงาน
(เวลาทำงาน 09.00-17.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์)(โปรดแต่งกายสุภาพ)
2. ส่งใบสมัครทาง email
ติดต่อ : คุณกนกนันท์
โทร : 02-516-4385-6 ต่อฝ่ายบุคคลโรงงาน หรือโทรมือถือ 099-346-2327
แฟกส์ : 02-902-2238
ที่อยู่ : 9/66 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

พนักงานผลิต/พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต/พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : ฝ่ายผลิต - ตีแป้ง,ปั้นแป้ง,อบขนม
ขับรถ - ขนส่งสินค้า,ขนส่งวัตถุดิบ
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ฝ่ายผลิต 360 บาท/วัน, ขับรถ 9,000/เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. พนักงานผลิต
2. เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี**
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
5. พนักงานขับรถ
6. เพศชายอายุ 18 - 35 ปี**
7. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
8. มีใบขับขี่ประเภท2 (ขับรถ 6 ล้อ ได้)
9. สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานอาวุโสบริหารโรงงาน (Senior of Bread & Cake Management)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานอาวุโสบริหารโรงงาน (Senior of Bread & Cake Management)
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดทิศทางนโยบายและแผนงาน เป้าหมายในการผลิตในโรงงานขนมปังและเค้ก และโรงงานผลิตแป้งแช่แข็ง รวมทั้งวิธีการทำงานให้แต่ละแผนกปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
2.จัดทำแผนงาน ควบคุมด้านการผลิตให้ได้ทุกกระบวนการ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง วัตถุดิบ, อุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ต้นทุนการผลิต, ศักยภาพในการผลิต, การส่งมอบงานที่ตรงเวลา
3.รับผิดชอบ ตรวจสอบและทวนสอบทั้งในขั้นตอนเตรียมงานระบบการทำงานในด้านต่าง ๆ การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนระบบการจัดการโรงงาน รวมทั้งติดตามการทำงานของพนักงานโรงงานอย่างใกล้ชิด
4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหางาน องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
6.วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
7.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานสูงสุด อบรมพนักงานในบังคับบัญชาเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บังคับบัญชา
8.ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเ เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือนหรืออื่น ๆ
9.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
10.งานในส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาท + ค่าตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโส บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการรังสิตพอสเพอร์เอสเตท (ติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 35-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการทั่วไป/ อาหารและโภชนาการ / วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เป็นระดับหัวหน้างานสายงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5-10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานแผนกเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานแผนกเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - กำหนดกลยุทธ์ แผนงานและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
- ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน
- จัดทำรายงานสรุป การจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย,หญิง อายุระหว่าง 35 - 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารงานบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบุคคลด้านการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามาถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างแอร์ และช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ประจำโรงงานรังสิต
ตำแหน่งงาน : ช่างแอร์ และช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ประจำโรงงานรังสิต
รายละเอียดงาน : ดูแลซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโรงงาน (ล้างแอร์ เปลี่ยมคอมแอร์ได้)
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด ตั้งอยู่่ในโครงการรังสิตพรอสเพอร์-เอสเตท ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย , อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล
3. มีประสบการณ์ซ่อมแอร์โรงงาน / ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป
4. ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
5. สามารถทำงานเข้ากะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานอยุธยา , หางานทนายความ , หางานท่าเรือแหลมฉบัง , หางานผู้แทนยา , หางานบรรณารักษ์ , หางานเภสัชกร , หางานนครปฐม , หางานดีเทลยา , หางานอมตะนคร , หางานอุดร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
© copyright 2004-2018 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ