เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดบริษัท : บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบระบายน้ำครบวงจร และเครื่องจักรกลที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงานสูง เพื่อร่วมบุกเบิก นำมาตรฐานสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลก
สวัสดิการ : - ประกันสุขภาพ (ประกันกลุ่ม)
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันลาต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน
- งานรื่นเริงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)
- อาหารกลางวัน (ทุกวันศุกร์)
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว็บไซต์
- E mail
- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : แผนกบุคคล
โทร : 02-932-7788 ต่อ 107
ที่อยู่ : 555 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.river.co.th

เลขานุการผู้บริหาร (เลขานุการประธานกรรมการบริหาร)
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร (เลขานุการประธานกรรมการบริหาร)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานเอกสาร / จัดตารางงาน
- นัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา ถ้าจบทางด้านเลขานุการโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ และให้ค่าจ้างสูง
3. มีประสบการณ์งานเลขานุการ 5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถติดตามผู้บริหารเพื่อติดต่องานภายนอกบริษัทฯได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
7. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
8. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
รายละเอียดงาน : - สรรหาอัตรากำลังตามช่องทางต่างๆ
- พิจารณาช่องทางใหม่ๆในการสรรหาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
- สัมภาษณ์งานและพิจารณาค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
- งานด้านการจัดทำรายงานต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการทั่วไป , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านสรรหาบุคลากรโดยตรง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. หากมีประสบการณ์สรรหาบุคลากรในสายงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้คล่องแคล่ว
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี , สามารถทำงานภายใต้ควมกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : - ควบคุมงาน ประมาณราคา
- สั่งซื้อวัสดุ ทำแบบสำหรับก่อสร้าง วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ควบคุมและติดตามคุณภาพงานของช่าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย (ใบ กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประเมินราคา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประเมินราคา
รายละเอียดงาน : - ถอดแบบ ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง
- คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารเสนอราคา
- คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้างจริง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง , โยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
5. มีความรู้การเคลื่อนไหวของราคาวัสดุ และค่าแรงในสภาวะปัจจุบัน
6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
รายละเอียดงาน : - ควบคุมงานได้ / ทำงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารจัดการงานตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมจัดการตามแผนงานได้ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
รายละเอียดงาน : - บริหารและจัดการควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการก่อสร้าง
- เสนอแนะ แนะนำ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- ดูแลความเรียบร้อยของโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
- ตรวจสอบเอกสารายงานต่างๆ
- งานอื่นๆตาที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบวิชาชีพ(ก.ว.)
5. มีความรับผิดชอบ , มนุษยสัมพันธ์ดี , มีทักษะในการเจรจา , สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถไปปฏิบัติงานตามโครงการในเขต กรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : - ติดต่อผู้รับเหมา ดูไซต์งาน ประสานงานและควบคุม
- ดูแลและควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรับผิดชอบโครงการ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง , โยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
4. สามารถควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้
5. หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : - รับโทรศัพท์
- คีย์ข้อมูล
- พิมพ์เอกสาร
- จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว
4. มีไหวพริบ ความคล่องตัวในการทำงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี / ตรงต่อเวลา / มีความละเอียดรอบคอบ
6. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากมีความรู้ด้าน ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า / การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ดูแลประสานงานควบคุมระบบไฟฟ้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบงานไฟฟ้า , ระบบควบคุมโปรแกรม PLC
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS.Office และ ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้อย่างคล่องแคล่ว
5. หากมีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อม / ช่างทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อม / ช่างทั่วไป
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานช่างทั่วไป งานเชื่อม งานผลิต-ติดตั้ง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
4. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : ทำบัญชีเจ้าหนี้
ทำ ภพ.30 ภาษีซื้อ สรุปเจ้าหนี้รายเดือน
ใช้งานโปรแกรม MAC4
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. ประสบการณ์ทำงานตรงกับลักษณะงาน (ด้านเจ้าหนี้)
3. สามารถภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการการเงิน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการการเงิน
รายละเอียดงาน : - ดูแลการขอสินเชื่อธนาคาร
- ปิดงบ-เปิดงบดุล ประจำเดือนและประจำปีได้
- ประสานงานทางธนาคาร
- ทำ Chart Flow ได้เป็นอย่างดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
3. ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งสมุห์บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำสูง
6. ประจำสำนักงานใหญ่ (บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00- 17.00 น.)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. จัดเก็บสินค้า
2. งานตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
3. ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. ขับรถโฟล์คลิฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิ ม.6 - ปวส.
3. มีประสบการณ์งานด้านตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
5. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงรถขนาดใหญ่
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงรถขนาดใหญ่
รายละเอียดงาน : -ซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่
-ซ่อมรถเครน รถยก ฯลฯ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถบรรทุก
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถบรรทุก
รายละเอียดงาน : ขับรถบรรทุก ประเภท 2 ได้
หรือขับรถเครนได้
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
2. ไม่มีประวัติทางอาชญากรรม
3. สามารถทำงานเกินเวลาได้
4. หากดูแลบำรุงรักษารถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อม
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อม
รายละเอียดงาน : งานเชื่อมไฟฟ้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. มีประสบการณ์งานเชื่อมโลหะ
3. หากมีฝีมือดีจะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานในโอกาสต่อไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : พิมพ์เอกสาร-คอมพิวเตอร์
จัดเก็บเอกสาร
ประสานงานหน่วยงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์คล่อง
3. มีไหวพริบ คล่องตัวในการทำงาน
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร
5. ระบุสถานที่ที่ต้องการทำงาน (หน่วยงานที่ประปาสามเสน หรือ ซอยลาดพร้าว 64)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างเไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ / เครื่องกล / ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ซ่อม-บำรุงรักษา
4. สามารถทำล่วงเวลาได้
5. เดินทางสะดวก
6. (พิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศเท่านั้น)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานบริษัทรถยนต์ , , หางานขอนแก่น , หางานเมืองทองธานี , หางานฟรีแลนซ์ , หางานด้านน้ำมัน , หางานภาคกลาง , หางานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , หางานกุ๊ก , หางานบัญชี , หางานบุรีรัมย์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ