เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับ-อัญมณีชั้นนำของโลก โรงงานผลิตตั้งบน ถนนบางนา-ตราด (กม.3)
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง, ทางอีเมล์ e-mail:nopppadon_s@pranda.co.th , ทางจดหมาย, (ไม่รับสมัครทางแฟกซ์) ติดต่อ คุณนพดล (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ติดต่อ : คุณนพดล (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทร : 02-746-9350-1 ต่อ 153,151
ที่อยู่ : 28 ถ.บางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์ : www.pranda.co.th

พนักงานออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Jewel CAD / 3D /Rhino
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Jewel CAD / 3D /Rhino
รายละเอียดงาน : - สร้าง Cadfile 3 D ตามข้อมูลใน Job Card
- สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม (Jewel CAD / Rhino) Illustrator Adobe Photoshop Matrix
- การออกแบบด้วยโปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ เช่น 3D Jewel CAD / Rhino / Photoshop / Illustrator
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 2.3 ใกล้ๆ กับห้างเซ้นทรับสาขาบางนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขการออกแบบ / อัญมณีและเครื่องประดับ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Jewel CAD /3 D / Rhino / Illustrator ได้ดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย(Account Sales Executive )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารการขาย(Account Sales Executive )
รายละเอียดงาน : I.Scope of work and authorities

•Responsible for all sales activities, order processing, and exporting of branded jewelry and brand materials under the distribution of Pranda Group for assigned products and/or territories.
•Reports to Sales Section Manager – Precious Branded product

II.Main duties

•Handle customer inquiries, order processing, and export sales documents of branded jewelry and brand materials
•Develop and maintain key contacts and business relationship with distributors
•Conduct periodic sales report, account analysis, sales forecast and market survey to assess progress against business plan
•Monitor customer due accounts
•Coordinate with related Internal sectors and External sectors.

III.Qualification

•Female or Male, aged 27 – 35 years old
•Bachelor’s or Master’s Degree in related field
•At least 3 year experience in sales/marketing field in multinational environment
•Marketing and sales experience in Jewelry industry is an advantage
•Strong interpersonal communication and presentation skills
•Excellent command of English and computer literacy
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female or male, age between 27-35 years old .
2. Bachelor’s or Master's degree in business administration or related fields .
3. At last 3 years experience in sales/market field in multinational environment.
4. Marketing and sales experience in Jewelry industry is and advantage.
5. Strong interpersonal communication and presentation skills.
6. Excellent command of English and computer literacy.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักออกแบบ (Hand Desing)
ตำแหน่งงาน : นักออกแบบ (Hand Desing)
รายละเอียดงาน : คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา การออกแบบเครื่องประดับ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบเครื่องประดับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชีงบประมาณ
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีงบประมาณ
รายละเอียดงาน : 1. วางแผน ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณของบริษัท
1.1 ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการวางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ของบริษัท
1.2 ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารข้อมูลในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม
2.จัดทำข้อมูลและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง เป็นรายบุคคล และกระทบยอดค่าใช้จ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนามอนุมัติ เพือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตรวจสอบบัญชีและออกงบการเงินของบริษัท
3.จัดทำและสรุปรายงานค่าใช้จ่ายทางบัญชีของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่ขอรับข้อมูลทางบัญชี เพื่อการทำรายงานต่างๆ ต่อไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย /หญิง อาย 25 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน บัญชี หรือ การเงิน 1 ปี ขึ้นไป
4. หากมีความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ Word / Excel ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ ภาษาอังกฤษ พูก อ่าน เขียน ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1.เตรียมใบขนย้ายขาเข้า และใบแจ้งสรุปการตรวจรับสินค้า ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
2.รับสินค้า ขาเข้า จากฝ่ายขนส่งพิธีการศุลกากรนำเข้ามา บันทึกรายละเอียดลงสมุด และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและมารัีบสินค้า
3.สรุป จำนวน น้ำหนัก ราคา และภาษีอากรมาบันทึกไว้ในสมุด
4.ควบคุมบัญชีกรมศุลกากร (โปรแกรม WINDO)และรายงานจำนวน คงเหลือของสินค้า และวัตถุดิบ เช่น การบันทึกข้อมูลการขนสินค้า ขาเข้า - ขาออก
5.สรุปรายการสินค้าคงเหลือตามบัญชีกรมศุลกากร (กออ.5)เปรียบเทียบกับรายงานของ คงเหลือบัญชี BOND
6.จัดทำรายงาน ส่งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรประจำคลัง ทุกสิ้นเดือน
7.จัดทำรายงานส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของศุลกากร ทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
8.ขออนุมัติสูตรการผลิต จากกรมศุลกากรเพือใช้ในการตัดบัญชี BOND
9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย /หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปวส. สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีสินค้าคงคลัง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ Word /Excel ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Group Accounting Executive
ตำแหน่งงาน : Group Accounting Executive
รายละเอียดงาน : 1. Consolidation of group accounting reports for quarterly and yearend audit including providing all necessary documents
2. Reconciling and reviewing the transactions between HQ and all subsidiaries and associates
3. Coordinating with external auditors and group's accounting managers
4. Supporting Accounting Manager in monthly & quarterly reporting and any other assignment
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000-50,000บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female
2. Bachelor's Degree in Accounting
3. Minimum 0-3 years experience in accounting field or audit firm
4. Work experience in audit firm and public listed company is a plus
5. Good knowledge of Thai Accounting Standards and GAAP
6. Good command of both spoken and written English
7. Posses good communication skill
8. Good command in MS Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการ (วางแผนการผลิต)
ตำแหน่งงาน : ธุรการ (วางแผนการผลิต)
รายละเอียดงาน : -จัดทำเอกสาร เพื่อแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิต การจัดส่งสินค้า
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการผลิตที่มีผลต่อการสูญเสียในกระบวนการผลิต การจัดส่งสินค้า รับทราบถึงค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
-จัดทำใบแจ้งเลื่อนการส่งออก ส่งให้หน่วยงานนที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-12,000 หรือตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/ หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการตำแหน่งงานอย่าง 1 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้ออัญมณีในประเทศ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้ออัญมณีในประเทศ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารจัดซื้อและติดตามการส่งมอบอัญมณีจากคู่ค้า เช่น การวางแผนการจัดซื้ออัญมณี จัดทำเอกสารจัดซื้อและติดตามสินค้า
2. ค้นหาลูกค้ารายใหม่ ประเมินและจัดเก็บข้อมูลของคู่ค้า ที่ผ่านการประเมิน
3. การจัดการอัญมณีคงคลัง
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
4. มีทักษะการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ โปรแกรม เอกเซล ได้ในระดับดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านอัญมณี หรือประสบการณ์ในธุรกิอัญมณี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Development Coordinator
ตำแหน่งงาน : Business Development Coordinator
รายละเอียดงาน : 1.Assists in business development activities including coordinating with international partners and subsidiary offices, and following-up with parties involved for assigned reports and projects.
2.Assists in development of reports , analysis , and updates.
3.Maintains databases of market intelligence.
4.Prepares presentations , schedules and organizes meetings.
5.Supports administrative duties in the department.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female, age between 22-26 years old.
2. Bachelor’s degree in business administration, with major in international business, marketing , or related field.
3. Very good verbal and written communication skills of both Thai and English.
4. Competent knowledge of Word , Excel , PowerPoint
5. Energetic , well-organized , initiative and able to work under pressure.
6. Good analytical / problem solving skills.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการเดินเอกสาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการเดินเอกสาร
รายละเอียดงาน : -เดินเอกสารภายในองค์กรตามที่รับมอบหมายในแต่ละวัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-25 ปี
2. วุฒิ ม.3 - ม.6
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
4. ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Human Resources Department Manager
ตำแหน่งงาน : Human Resources Department Manager
รายละเอียดงาน : Responsibilities:
1. HRD (Human Resources Development)

1.1 Development and Training : Apply the Modern HR, e.g. KPI, Competency, Training roadmap, Career path, Succession planning to effectively support and sustain the organization.
1.2 Working standard system: direct and control the procedure to achieve the ISO9001, the international labor standard; e.g. SA8000, BSCI, Thai-labor standard, and the foreign customers’ regulations and requirements, in order to smoothly pass the audit process.
1.3 Building up and maintaining the organizational culture to properly instill the awareness onto the employee’s mindset to adhere to the organizational Core Values.

2. HRM (Human Resources Management)

2.1 Recruitment : set up the recruitment strategy, e.g. the recruitment channel, media and the approach to gain the Persons as expected and needed.
2.2 Direct and control the entire HRM, e.g. the laws and regulations, labor relationship and welfare. Initiate the activities to well connect the relationship between the organization and the employee by focusing on the most satisfaction of the employee.
2.3 Direct and control the safety in the Factory.
Qualifications:
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male only, more than 40 years old.
2. Bachelor’s Degree or higher in Human Resource Management, Laws or any related field.
3. Minimum 10 years of professional experience across all HRM & HRD in managerial level.
4. Good command in English, ability to communicate fluently Eng/Thai.
5. Knowledge in ISO 9001:2008 and Safety.
6. Proactive, Strong Leadership, Supportive.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน รับ - ต่อสายโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน : พนักงาน รับ - ต่อสายโทรศัพท์
รายละเอียดงาน : 1.ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท
2.รับสาย - ต่อสายโทรศัพท์
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานการต่อสาย - รับสายโทรศัพท์
3. ชอบงานบริการ มีความคล่องตัว
4. สามารถพูด และโต้ตอบภาษาอังกฤษ ได้ดี
5. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างทอง
ตำแหน่งงาน : ช่างทอง
รายละเอียดงาน : • ซ่อมแซม หรือ remodel จิวเวลรี่ ทั้งกับพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
• สามารถสร้างชิ้นงานจากแบบที่ดีไซน์เนอร์ออกแบบได้
• มีทักษะด้านงานฝีมือ
• มีทักษะด้านการเชื่อมและการซ่อมแซมงาน
• มีทักษะด้านการออกแบบ

สวัสดิการเพิ่มเติม
• ตั๋วเครื่องบินจัดหาให้ทั้งขาไปและกลับ แต่ต้องเป็นไปตามสัญญาการจ้าง
• ที่พักฟรี
• มีอาหารกลางวันในวันทำงาน โดยจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงหรือทางบริษัทจัดให้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 22,000-27,000 บาท/เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศ Malaysia
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถทำงานด้วยความประณีตและถูกต้องแม่นยำ
2. มีประสบการด้านงานช่างทองตั้งแต่ 3 – 5 ปี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองทางศิลปะและการออกแบบ
4. มีสายตาและความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้ดี
5. สายตาและมือมีความสัมพันธ์กันดี
6. มีความพยายามและอดทน
7. มีความกระตือรือร้นสนุกสนานในการทำงาน
8. ซื่อสัตย์และมีทัศนคติที่ดี
9. เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : • วางแผนงานตรวจสอบประจำปี ได้แก่ ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ , วางแผนการตรวจสอบประจำปี
• ปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนงาน
• สรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบ
• ติดตามและประเมินผลตามรายงานที่เสนอแนะ
• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• รวบรวมรายงานและงบการเงินจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อจัดทำข้อมูลในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
• จัดทำรายงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจพบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ ระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน หรือ งานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ บัญชี และ มาตรฐานการ ตรวจสอบ
5. มีทักษะ ความรู้ ในการใช้ Microsoft Office ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการกรรมการบริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการกรรมการบริหาร
รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อประสานงานการนัดหมาย / การประสานงาน /การเตรียมการประชุม
2.จัดเก็บเอกสาร / ตรวจตราเอกสารก่อนนำเสนอลงงนาม
3.สืบค้นข้อมูลต่างๆ / สรุปรายงาน ต่างๆ
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป / หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 3-5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีทักษะการใช้งาน MS Office เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมงานซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรโยธา ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ
2. ควบคุมดูแลงาน ซ่อมสร้าง ด้านวิศวกรโยธา
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามวุฒิ และประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง , โยธา ,สถาปัตยกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถ ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Sketch up ได้
3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมสร้าง หรือบำรุงรักษา
4. ปริญญาตรี หากมีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

กราฟฟิคดีไซด์
ตำแหน่งงาน : กราฟฟิคดีไซด์
รายละเอียดงาน : 1.ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในทางการตลาดจามที่ได้รับมอบหมาย
2.แก้ไข Artwork ต่างๆ
3.ถ่ายรูปสินค้า และวัสดุส่งเสริมการขาย
4.Di-cut และ Retouch รูปแบบสินค้าตรงตามการใช้งาน
5.มีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบ Theme ต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 2.3 ใกล้ๆ กับห้างเซ้นทรับสาขาบางนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี่มัลติมีเดี่ย หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Adobe,Photoshop,illstrator
4. หากมีประสบการณ์ หรือ มีผลงานมาประกอบการสัมภาษณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Account Executive - ODM)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Account Executive - ODM)
รายละเอียดงาน : 1. Communicate with customers efficiently
2. Follow up and coordinate with different departments effectively
3. Organize documents well
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female or male, age between 25-35 years old
2. Bachelor degree in business administration or related fields
3. 2-3 years working experience in jewelry manufacturing
4. Good verbal and written communication skills for both Thai and English
5. Good knowledge of MS-Office, Word, Photoshop and Power Point
6. Energetic, well-organized, initiative and able to work under pressure
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักออกแบบ (Hand Desing)
ตำแหน่งงาน : นักออกแบบ (Hand Desing)
รายละเอียดงาน : คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา การออกแบบเครื่องประดับ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบเครื่องประดับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำรายงาน / จัดเก็บ เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงาน
2.แจกจ่ายแบบประเมินให้กับหน่วยงานต่างๆ
3.งานธุรการของแผนกสรรหาว่าจ้าง เช่น การทำสัญญาจ้าง ต่างๆ หรืองานด้าน Time Attendance
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย /หญิง อายุ 23-25 ปี
2. ปวช.-ปวส. สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ หรือความรู้เรื่อง ISO 9001:2008 หรือ Competency /KPI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
2.สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3.จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4.ตรวจหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าตรวจพื้นที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5.ส่งรายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6.จัดทำข้อมูลเคมีภัณฑ์ และสารเคมีที่อันตราย
7.จัดทำรายงานความปลอดภัย และประเมินการเกิดอันตรายของสารเคมี ตามแบบ สอ.2 และจัดส่งแบบ สอ.3 ทุก 1 ปี
8.จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคล PPE
9.ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และจัดฝึกอบรม พนักงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000 -20,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสหากรรม อย่าง 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มอิเลคทรอนิกส์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มอิเลคทรอนิกส์
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ เช่น ติดตามภาพลักษณ์ของสื่อๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคุมภาพลักษณ์ของ Content ในสถานที่จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
2.ดูแลฐานข้อมูลของแบรนด์กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ เช่น จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญให้เป็นระบบ
3.ประสานงานการตลาดกับคู่ค้า เช่น ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของคู่ค้าประเทศต่างๆ นำเสนอรูปแบบสินค้าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คู่ค้า
4.ศึกษาข้อมูลการตลาดของคู่แข่ง เช่น ติดตามและนำเสนอเครื่องมือทางการตลาดที่น่าสนใจ วิเคราะห์แผนงานการตลาดของแบรนด์สินค้าคู่แข่ง
5.วางแผนการตลาด เช่น นำเสนอแผนงานการตลาดกับกคู่ค้าที่เหมาะสม ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายขาย เพื่อออกสินค้าได้ถูกต้องและทันตามกำหนด
6.เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการแสดงสินค้า เช่น ดิสเพลย์ สินค้าที่ต้องใช้ ข้อมูล ฯลฯ
7.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น สั่งซื้ออุปกรณ์ทางการตลาด ประสานงานด้านออกแบบ การประเมินราคา และอื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหาร ด้านการทำธุรกิจออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป และหากเป็นด้านการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน MS Office (โดยเฉพาะทางด้าน Excel ) เป็นอย่างดี
5. ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้ง พูด - อ่าน - เขียน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักออกแบบ ด้วยโปรแกรม
ตำแหน่งงาน : นักออกแบบ ด้วยโปรแกรม
รายละเอียดงาน : ออกแบบเครื่งประดับอัญมณี
-สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม Jewel CAD / Rhino /Illustrator / Adobe Photoshop /Matrix
-ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ เช่น 3 D / Jewel CAD / Rhino /Illustrator / Photoshop
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขา ออกแบบ ศิลปะ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ โปรแกรม Jewel CAD / Rhino /Illustrator ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ ด้านออกแบบเครื่องประดับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักลงทุนสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : นักลงทุนสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ อย่างสม่ำเสมอ
2. จัดทำ IR Materials ได้แก่ Earning Release,IR News,MD&A,Annual Report เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Website,Facebook,E-mail และ Thaivi.org
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน เสริมสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน
4. ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและข่าวสารต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น เสนอต่อกรรมการบริหารเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด / ทำรายงานวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารทุกครั้งเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 1-3 ปี หรือเคยทำงานในตลาดหลักทรัพย์
4. มีความรู้ภาษอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
5. มีทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Support / Sales Co-ordinator
ตำแหน่งงาน : Sales Support / Sales Co-ordinator
รายละเอียดงาน : 1.ติดตามงาน / ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทำ / จัดพิมพ์เอกสาร ต่างๆของฝ่ายการตลาดและการขาย
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 2.3 ใกล้ๆ กับห้างเซ้นทรับสาขาบางนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน ในระดับดี)
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Word Excel และ Power Point ได้ดี
5. หากมีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ