เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)บริษัท : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
รายละเอียดบริษัท :
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาและฝึกอบรม
2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ
7. การตลาด
มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ
สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18
สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัส
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ประกันภัยกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น เงินสมรส, เงินคลอดบุตร,เงินอุปสมบท
6. เบี้ยขยัน
วิธีการสมัคร : สมัครทางเว็ปไซต์สมาคม
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครทางจดหมาย
สมัครทางE-mail
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : ำนักงานสุขุมวิท 29 : 02-258-0320 ต่อ 1116 และสำนักงานพัฒนาการซอย 18: 02-717-3000 ต่อ 255
แฟกส์ : 02-719-9471
ที่อยู่ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : http://www.tpa.or.th

พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ / สอบเทียบอุณหภูมิ
ตำแหน่งงาน : พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ / สอบเทียบอุณหภูมิ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานกำหนด
2. ดูแลและรักษา ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือสอบเทียบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือสอบเทียบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. มีทักษะช่าง ความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนต่อการทำงาน
5. มีความรู้เรื่องเครื่องมือสอบเทียบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา, คุณอาทิตย์ โทร : 084-076-5779, 099-441-1629
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
ตำแหน่งงาน : ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตรวจสอบ จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการตรวจ เพื่อจัดทำแนวทางตรวจสอบ (Audit Program)
- ตรวจสอบ กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ(Working Paper)
- จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงินการธนาคาร, การบริหารจัดการ
2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
3. เคยทำหน้าที่หัวหน้าทีมตรวจ หรือผ่านงานปิดงบบัญชี หรือสอบบัญชี
4. ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 5 - 10 ปี
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา
7. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และเคยทำงาน
8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต มีความอดทนต่อการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานงานคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : พนักงานงานคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. รรับผิดชอบควบคุมและดูแลระบบเอกสารคุณภาพในสายงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานทางด้านระบบคุณภาพ
3. ร่วมแก้ไข/ปรัปบรุง/พัฒนาระบบคุณภาพ
4. รับผิดชอบควบคุมและดูแลประวัติส่วนบุคลากร รวมท้งประวัติและแผนการฝึกอบรม
5. ดูแลรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการสอบเทียบของฝ่ายฯ
6. รับผิดชอบและดูแล การดำเนินการทบทวนระบบเอกสารและระบบบริหารคุณภาพประจำปี
7. รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคุณภาพให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอ
8. รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขข้อร้องงเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพโดยตรง
9. ดูแลรับผิดชอบระบบฐานข้อมูล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
10. ดูแลรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวขข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์งานด้านธุรการ, การเงิน / บัญชี, งานคุณภาพ
3. ผ่านงานดูแลเว็บไซต์หรือด้านไอที มีความรู้ในงานด้านระบบคุณภาพ
4. มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรมในหน้าที่นั้น ๆ อย่างเหมาะสม
5. มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรมในหน้าที่นั้น ๆ อย่างเหมาะสม
6. มีความรู้ทางด้านเว็บไซต์ และด้านอินเตอร์เน็ตพอสมควร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการเงินรับ
ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงินรับ
รายละเอียดงาน : :หน้าที่ของพนักงานการเงินรับ:
1. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากการับลงทะเบียนประจำวันเพื่อจัดทำใบนำฝาก
2. ตรวจสอบการโอนเงินตามใบ Pay-In กับฐานข้อมูลลูกค้าก่อนออกใบเสร็จ
3. ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับการนำรายได้เข้าบัญชี
4. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากการขอสำรองใบเสร็จจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าภายนอก
5. ออกใบแทนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
6. ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าจากการลงทะเบียนชำระเงินผู้เข้ารอบรมจริงเพื่อโทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องการชำระเงิน
7. ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆ
8. สรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
9. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติออกใบลดหนี้ และออกใบลดหนี้
10. ขออนุมัติตั้งเบิกคืนเงินลูกค้ากรณีชำระเงินเกิน
11. พิมพ์ซองเพื่อส่งใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ทางไปรษณีย์
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำแหน่งการเงินจ่าย ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสุขุมวิท ซอย 29
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
3. สามารถพิมพ์ดีดได้ 30 คำ/นาที
4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตใจบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และเงินได้ เงินหักประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาการจ่ายรวมถึงการทำรายงานและการออกเอกสารที่เกี่ยวกับระบบเงินเดือน
2. บริหารระบบฐานข้อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบสามารถทำงานตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้งานในการทำงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งการ maintain / modify ระบบ รวมถึงรายงานต่างๆที่จำเป็น
3. บริหารระบบการวิเคราะห์ค่างาน โครงสร้างตำแหน่งงาน ศึกษาวิเคราะห์ค่างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน และเมื่อมีการเพิ่มตำแหน่งใหม่ และรวบรวมเก็บให้เป็นระบบ
4. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
5. วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร
6. ควบคุม ดูแลงานด้านการสรรหา-คัดเลือกพนักงาน
7. วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การวางแผนอัตรากำลังคน วางแผนการสรรหา วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกร แรงงานสัมพันธ์
4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
5. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
6. ติดต่อ : คุณอาทิตย์, คุณเมตตา, คุณตุ๊กตา, โทร : 099-441-1629, 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประสานงานประกวดกิจกรรม(Award)
ตำแหน่งงาน : พนักงานประสานงานประกวดกิจกรรม(Award)
รายละเอียดงาน : - จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมในการจัดการประกวดให้รางวัล (Award)ประเภทต่างๆ
- ประสานงานผู้สมัคร หน่วยงาน องค์กร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม Award เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- จัดเตรียมการประกวดรางวัลประเภทต่างๆตามขั้นตอนสรุปข้อมูลและป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโปรมแกรมสำเร็จรูป มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์จัดวางแบบฟอร์มเอกสาร
4. สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำ/นาที
5. มีประสบการณ์ ด้านยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม และการตลาดประชาสัมพันธ์
6. มีรความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
7. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี
9. มีจิตใจบริการ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : วางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์/ สื่อสารมวลชน/ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารมวลชน อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบและงานเขียนเอกสาร
5. มีความรู้ภาษาที่ 3 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะการบริหารจัดการ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Word, Excel) และอินเทอร์เน็ตได้ในระดับดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประสานงานโครงการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานประสานงานโครงการ
รายละเอียดงาน : 1. ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการลูกค้า, การสำรวจ รวบรวมรายชื่อวิทยากรรายใหม่, สำรวจสถานี่อบรมสัมมนาใหม่, รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน
2. ประสานงานการจัดฝึกอบรมของแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ช่วยประสานงานโครงการวัดสร้างสุข (โครงการร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. และ สสส.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office, Internet
4. มีทักษะการพิมพ์ดีด ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
6. มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ มีบุคลิกภาพคล่องแคล้ว ใฝ่ศึกษาหาความรู้
7. มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมีภาวะผู้นำ
8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
9. สามารถทำงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานโครงการพิเศษต่างประเทศ (พนักงานชั่วคราว)
ตำแหน่งงาน : พนักงานโครงการพิเศษต่างประเทศ (พนักงานชั่วคราว)
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานโครงการโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก
2. จัดหลักสูตรสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานศูนย์แปลและล่าม
ตำแหน่งงาน : พนักงานศูนย์แปลและล่าม
รายละเอียดงาน : 1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการบริการงานแปลและล่าม ของศูนย์แปลและล่าม
2. ประสานงานและปรึกษาหารือกับหัวหน้างาานในการประเมินราคาเอกสารแปล และงานล่ามพร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบ
3. ประสานงานกับผู้แปล และ ล่าม
4. ตรวจสอบเอกสารแปลและจัดหน้าเอกสารแปลจากผู้แปลก่อนส่งให้ลูกค้า
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข่าวสาร กิจกรรม และคอร์สเรียนแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์สมัครเรียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. ต้องพูด-อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 เป็นอย่างน้อย
4. มีความรอบครอบ และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

: พนักงานการเงิน (สัญญาจ้าง)
ตำแหน่งงาน : : พนักงานการเงิน (สัญญาจ้าง)
รายละเอียดงาน : - ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
- ตัด Statement
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ค่าจ้าง 504 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้เครื่องคำนวณ และพิมพ์ดีดได้ดี
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน งานคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : พนักงาน งานคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล แก้ไข ทบทวน งานคุณภาพ ดูแลประวัติบุคลากรในฝ่าย ดูและรับผิดชอบการตรวจติดตาม ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวขข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. มีความรู้ในงานด้านคุณภาพ หากผ่านงานด้านคุณภาพ
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่งานขาย [Sales Agent]
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานขาย [Sales Agent]
รายละเอียดงาน : 1.ทำเอกสารเสนอราคา ตอบข้อซักถามและประสานงานเรื่องราคาการสอบเทียบกับลูกค้า
2.ดูแลลูกค้าตามพื้นที่ที่กำหนด รวมทั้งเพิ่มลูกค้ารายใหม่
3.รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้ารวมกับส่วนงานอื่นๆ
4.สำรวจความต้องการของตลาด ทั้งตลาดเก่า และขยายตลาดใหม่
5.รวบรวมข้อมูลความต้องการและข้อแนะนำ-ติชม ของลูกค้า
6.วิเคราะห์ตลาด รวมถึงอัตราค่าบริการและภาวะคู่แข่ง รายงานสถานการณ์การตลาด
7.วางแผนและดำเนินการพบปะลูกค้า เพื่อตอบข้อซักถามและแนะนำกิจกรรมใหม่ๆ
8.ทำหน้าที่แทนหัวหน้างานขายเมื่อไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเข้าใจในงานเกี่ยวกับการสอบเทียบ
4. สามารถใช้ Computer ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
5. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ออกแบบแบนเนอร์และสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์ และดูแลเว็บไซด์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคและเว็บไซด์ ( Adobe Illustrator / Adobe Dreamweaver / Photoshop, PHP, HTML, AppServ, FileZilla)
4. มีความรู้ภาษาที่ 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมในการจัดการประกวดให้รางวัล (Award)ประเภทต่างๆ
ประสานงานผู้สมัคร หน่วยงาน องค์กร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม Award เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
จัดเตรียมการประกวดรางวัลประเภทต่างๆตามขั้นตอนสรุปข้อมูลและป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโปรมแกรมสำเร็จรูป มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์จัดวางแบบฟอร์มเอกสาร
4. สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำ/นาที
5. มีประสบการณ์ ด้านยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม แฃละการตลาดประชาสัมพันธ์
6. มีรความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
7. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี
9. มีจิตใจบริการ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Executive(ภาษาญี่ปุ่น)
ตำแหน่งงาน : Project Executive(ภาษาญี่ปุ่น)
รายละเอียดงาน : วางแผน ประสานงาน ดำเนินกิจกรรมหลักของศูนย์ฯ1. Study Trip (Outbound) 1 จัดกิจกรรม Business Matching ร่วมกับทาง SME ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. Internship Program วางแผนจัดโปรแกรม Internship สำหรับทายาทธุรกิจและผู้ที่สนใจไปฝึกงานที่บริษัทญี่ปุ่น
3. Business Matching Support ประสานงานติดต่อกับบริษัททั้งไทยและญี่ปุ่นที่สนใจจะไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การพาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในไทย, ติดต่อบริษัทที่ต้องการจะเข้าพบเพื่อพูดคุยทางธุรกิจ เป็นต้น
4. Workshop/Seminar จัด Workshop และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
5. งานเอกสารของศูนย์ฯ รายงานกิจกรรม เอกสารทางการเงิน การเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email หากมีความสามารถด้าน Internet programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับภาษาญี่ปุ่น N2
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประสานงานฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : พนักงานประสานงานฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนและบริหารจัดหลักสูตรอบรมการผลิตการบำรุงรักษาแบบ Public Training ของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้าและอองค์การ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -ปริญญาโท เกรด 2.5 ขึ้นไป
3. สาขาอุตสาหกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. รักงานบริการ ยินดีตอนรับนักศึกจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานขาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานขาย
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านงานขายและให้บริการลูกค้า บริการสอบเทียบเครื่องมือ
2. ดูแลลูกค้าตามพื้นที่ที่กำหนด รวมทั้สงเพิ่มลูกค้ารายใหม่
3. พัฒนาแผนการขายตามเป้าหมาย
4. สำรวจความต้องการของตลาด ทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6. วิเคราะห์ตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
2. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย, การตลาด, การสอบเทียบ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความเข้าใจในงานสอบเทียบ
5. มีความรับผิดชอบ อดทนต่อการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประสานงานศูนย์แปล
ตำแหน่งงาน : พนักงานประสานงานศูนย์แปล
รายละเอียดงาน : ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้แปลและล่าม ตรวจเช็คเอกสารที่ได้รับจากผู้แปลก่อนส่งให้ลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุขุมวิท 29
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. ต้องพูด-อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับN4
4. มีความรอบครอบ และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร : 084-076-5779, 02-258-0320 ต่อ 1116
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญการตลาดและเทคโนโลยี
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญการตลาดและเทคโนโลยี
รายละเอียดงาน : กำหนดทิศทาง วางแผนงานและกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยและขยายช่องทางการตลาด ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อดิจิทอล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทางด้านการกำหนดโปรโมชั่นต่างๆ หรือเคยจัดกิจกรรมทางการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการนำเสนอสินค้า
4. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ดี
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี
6. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ
ตำแหน่งงาน : พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานกำหนด
2. ดูแลและรักษา ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือสอบเทียบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือสอบเทียบ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18 และที่ระยอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
2. มีทักษะช่าง ความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนต่อการทำงาน
3. มีความรู้เรื่องเครื่องมือสอบเทียบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม(J-SMEs)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม(J-SMEs)
รายละเอียดงาน : •จัดทำแผนสำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม
•ออกแบบ ควบคุม ติดตามผล พัฒนา กระบวนการ ให้บริการแก่ โครงการเชื่อมโยง
และพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง ไทยกับญี่ปุ่น
•ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
•สนับสนุน การหาข้อมูล ในด้านการตลาด และเทคโนโลยี จากภาคเอกชนและภาครัฐ มาสนับสนุนแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริหารโครงการ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล การวางแผนองค์กร เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
3. มีประสบการอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาญีปุ่น และ ภาษาอังกฤษได้ดี (ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยระดับ 2) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet
6. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับ-ส่ง เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับ-ส่ง เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : - ตรวจรับและจัดส่งเครื่องมือวัดฯ นอกสถานที่ ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบเทียบ นักเคมี เพื่อส่งการสอบเทียบจัดทำใบเสนอราคา จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนประวัติลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. จบการศึกษาประกาศนียบัติรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิทยาศาสตร์ และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
4. มีความรู้ในงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและมาตรวิทยา
5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ 084-0765779 (คุณตุ๊กตา)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 +++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาประเมิน , สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ปริญญาโท MBA, บริหารจัดการทั่วไป , สาขาบริหารโครงการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์บริหารโครงการ, งบประมาณ และมีความรู้ความสามารถการเขียนแผนงาน และโครงการได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ปฎิบัติงานที่ สาขาพัฒนาการ 18 และ สุขุมวิท 29
7. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของบริษัทฯ
ประสานงานภายในกับแผนกต่างๆทางด้านเอกสารทั่วไปหรือเอกสารเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล
คัดเลือกและจัดหาพนักงานตามตำแหน่งงานที่ต้องการ
ประเมินการทำงานและควบคุมคุณภาพของพนักงาน
ดูแลงานบุคลลทั้งระบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านงานงานบุคคลหรือธุรการ หรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
4. มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และคล่องแคล่ว ในการปฏิบัติงาน
5. มีความรู้และสามารถทำงานด้วย Microsoft ได้เป็นอย่างดี
6. เกรดเฉลี่ย 2.5ขึ้นไป
7. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา,สวัสดิการ Time Attendomce อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสอบเทียบห้องปฎิบัติการความชื้น
ตำแหน่งงาน : ช่างสอบเทียบห้องปฎิบัติการความชื้น
รายละเอียดงาน : ควบคุม/ดูแลงานในภาพรวมด้านการสอบเทียบเครื่องมือสาขาความชื้น ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามแผนที่วางไว้ของฝ่ายบริการสอบเทียบฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี วทบ. หรือ วศบ. สาขาที่เกี่ยวข้อง 2.5 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ด้านงานสอบเทียบ
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
6. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายโฆษณา(สัญญาจ้างรายปี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายโฆษณา(สัญญาจ้างรายปี)
รายละเอียดงาน : -ขายโฆษณาในนิตยาสาร และ Digital Magazine ของนิตยสาร QM Magzine Creative&ldea Kaizen และ Technology&lnnomag
-ขายโฆษณาบน www.japantown.infoและApp.TPAbooksheif
-ขายโฆษณาบนทีวี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง(หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุไม่เกิน 35 ปีวุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3. มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
4. มีความสามรถในการจูงใจลูกค้าให้หันามสนใจสินค้าของบริษทฯ
5. มีใจรักงานขายและงานบริการ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มย้ม แจ่มใส พูดจาดี สุภาพเรียบร้อย
7. ซื่อสัตย์ ขยันและอดทนในการทำงาน
8. มีค่าคอมมิชชั่น
9. หากมีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
10. ติดต่อสอบถาม 084-0765779 คุณตุ๊กตา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
รายละเอียดงาน : ปฎิบัติงาน จัดหา/เตรียม เครื่องมือ /อุปกรณ์ทดลอง ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของฝ่ายฯ ดูแลคอมพิวเตอร์สำหรับอบรมสัมมนา ให้พร้อมใช้งาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอกนิกส์,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรม เช่น MULTIMETER OSCILLOSCOPE
3. มีความสามารถในการใช้งานและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้ มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ AMP MICROPPHONER กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ เช่น Adobe Photoshop Adobe Aftects เป็นต้น
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ออกแบบแบนเนอร์และสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์ และดูแลเว็บไซด์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคและเว็บไซด์ ( Adobe Illustrator / Adobe Dreamweaver / Photoshop, PHP, HTML, AppServ, FileZilla)
4. มีความรู้ภาษาที่ 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญอุตสหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญอุตสหกรรม
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการด้าน TPS,KAIZEN,TMM,LEAN หรือ Produchivty,inprovemrnt ,Tools อื่นๆ
3. ป.ตรี ขึ้นไปด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2.5ขึ้นไป ประสบการณ์ 6 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในสอนที่ดี
6. ภาษาอังกฤษดี
7. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)
รายละเอียดงาน : พนักงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ด่วน)
1.พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
2.ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และให้คำปรึกษาด้านการสอบเทียบ
3.พัฒนาระบบการสอบเทียบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ปฎิบัติงานที่พัฒนาการ 18
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการซอย 18
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. มีใจรักในงานค้นคว่า และพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. จบด้านเครื่องมือแพทย์โดยตรง
7. ติดต่อ : คุณตุ๊กตา โทร : 084-076-5779
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ