เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัดบริษัท : บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : คุณพีรดา สุขผสาร
โทร : 02-9325971
แฟกส์ : 02-9324971
ที่อยู่ : 9/55 ซ.ลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ธุรการโครงการ
ตำแหน่งงาน : ธุรการโครงการ
รายละเอียดงาน : 1.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
2.คิดค่าแรงคนงาน
3.ควบคุมบัญชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
4.อื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการด้านธุรการ ในธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สโตร์หน่วยงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สโตร์หน่วยงาน
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานสโตร์
3.คุมบัญชี ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel
4. มีความรู้ประสบการณ์ด้านสโตร์ในธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.หัวหน้างาน
ตำแหน่งงาน : จป.หัวหน้างาน
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
2.จัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยส่งกรมแรงงาน
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
3. ผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน (มีใบประกาศ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยส่งกรมแรงงาน
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำหน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-สาขาความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
3. หรือเคยผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ มีใบประกาศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : 1.บริหารจัดการด้านบุคลากร
2.บริหารจัดการด้านเอกสารงานบุคคล
3.บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับกรมแรงงาน,ประกันสังคม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล
3. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.เขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : จนท.เขียนแบบ
รายละเอียดงาน : ถอดแบบและเขียนแบบงานด้านก่อสร้างได้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้างของบริษัท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสำนักงาน(ประจำไซด์งาน)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำนักงาน(ประจำไซด์งาน)
รายละเอียดงาน : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
คิดคำนวณปริมาณงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel Word ได้เขียน CAD ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานส่วนสนาม ในส่วนงานระบบไฟฟ้า งานระบบอื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมไฟฟ้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนงานระบบ
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนงานระบบ
รายละเอียดงาน : คุมงานส่วนสนาม ในส่วนงานระบบไฟฟ้า ประปา อื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ IT
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ IT
รายละเอียดงาน : ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ ดูแลระบบITของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว71
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์ และซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
4. แก้ใขระบบ Lan เมื่อมีปัญหาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสนาม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสนาม
รายละเอียดงาน : คุมงานก่อสร้างส่วนสนาม
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานโครงสร้าง สถาปัตย์
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. ก่อสร้าง ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quantity Surveyor(QS) (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : Quantity Surveyor(QS) (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำงบประมาณโครงการ
2.จัดทำแผนวัสดุหลัก
3.ตรวจสอบใบขอนุมัติจัดจ้างและ Payment ของผู้รับเหมา
4.ประสานงานกับQSที่หน่วยงานต่างๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา หรือสาขาเกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Excel Word และอื่นๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสำรวจ
ตำแหน่งงาน : ช่างสำรวจ
รายละเอียดงาน : จัดเตรียม ควบคุม ตรวจสอบ งานสำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ช่างสำรวจ หรือ ก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์งานสำรวจ จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ
รายละเอียดงาน : 1.สามารถเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล,งานดับเพลิง,งานไฟฟ้าและสื่อสารได้
2.มีความรู้งานด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล,งานดับเพลิง,งานไฟฟ้าและสื่อสารได้
2. มีความรู้งานด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : ธุรการสำนักงาน
รายละเอียดงาน : 1.ทำสรุปรายงานการเบิก/จ่ายสต็อคสำนักงาน
2.รับโทรศัพท์+แฟกซ์ in-out
3.สรุปจดหมายเข้า-ออก
4.งานบริการทั่วไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว 71
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปวช.ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
4. ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษา สาขา วิศวกร (ฝึกงาน)
ตำแหน่งงาน : นักศึกษา สาขา วิศวกร (ฝึกงาน)
รายละเอียดงาน : ฝึกงานในตำแหน่ง วิศวกรสนาม วิศวกรสำนักงาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ก่อสร้างอาคารเรียน
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. กำลังศึกษา ต้องการฝึกประสบการณ์ก่อนเรียนจบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รปภ.
ตำแหน่งงาน : รปภ.
รายละเอียดงาน : ดูแลความปลอดภัย ความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่กำหนด บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-50 ปี
2. จป.วุฒิมัธยมต้น ขึ้นไป
3. มีความซือสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : 1.คีย์ค่าแรง
2.ทำเอกสารประกันสังคมคนงานรายวัน
3.รับสมัครพนักงาน
4.จัดอบรมสัมมนา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปริญญาตรี-ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาเกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1.บันทึกบัญชี
2.ทำภาษีซื้อ-ขาย
3.ภาษี ภงด3 53
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานท่าเรือแหลมฉบัง , หางานเรือ , หางานคลอง10 , , หางานวิจัย , หางานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , หางานกทม , หางานสนามบินสุวรรณภูมิ , หางานคลีนิค , หางานผู้ช่วยกุ๊ก , หางานรับโทรศัพท์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  MeawZa
  LemonToday
  CafeDD
  GigGog
  SiamSee
  ThaiGood
  SocialSiam
  GossipSiam
  ThaiNewsOnline
  THLady
  ThaiPromote
  Topic2u
© copyright 2004-2018 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ