เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัดบริษัท : บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : คุณพีรดา สุขผสาร
โทร : 02-9325971
แฟกส์ : 02-9324971
ที่อยู่ : 9/55 ซ.ลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ธุรการโครงการ
ตำแหน่งงาน : ธุรการโครงการ
รายละเอียดงาน : 1.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
2.คิดค่าแรงคนงาน
3.ควบคุมบัญชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
4.อื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการด้านธุรการ ในธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สโตร์หน่วยงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สโตร์หน่วยงาน
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานสโตร์
3.คุมบัญชี ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel
4. มีความรู้ประสบการณ์ด้านสโตร์ในธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.หัวหน้างาน
ตำแหน่งงาน : จป.หัวหน้างาน
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
2.จัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยส่งกรมแรงงาน
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
3. ผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน (มีใบประกาศ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยส่งกรมแรงงาน
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำหน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-สาขาความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
3. หรือเคยผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ มีใบประกาศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : 1.บริหารจัดการด้านบุคลากร
2.บริหารจัดการด้านเอกสารงานบุคคล
3.บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับกรมแรงงาน,ประกันสังคม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล
3. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.เขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : จนท.เขียนแบบ
รายละเอียดงาน : ถอดแบบและเขียนแบบงานด้านก่อสร้างได้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้างของบริษัท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสำนักงาน(ประจำไซด์งาน)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำนักงาน(ประจำไซด์งาน)
รายละเอียดงาน : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
คิดคำนวณปริมาณงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel Word ได้เขียน CAD ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานส่วนสนาม ในส่วนงานระบบไฟฟ้า งานระบบอื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมไฟฟ้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนงานระบบ
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนงานระบบ
รายละเอียดงาน : คุมงานส่วนสนาม ในส่วนงานระบบไฟฟ้า ประปา อื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ IT
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ IT
รายละเอียดงาน : ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ ดูแลระบบITของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว71
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์ และซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
4. แก้ใขระบบ Lan เมื่อมีปัญหาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสนาม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสนาม
รายละเอียดงาน : คุมงานก่อสร้างส่วนสนาม
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานโครงสร้าง สถาปัตย์
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. ก่อสร้าง ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quantity Surveyor(QS) (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : Quantity Surveyor(QS) (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำงบประมาณโครงการ
2.จัดทำแผนวัสดุหลัก
3.ตรวจสอบใบขอนุมัติจัดจ้างและ Payment ของผู้รับเหมา
4.ประสานงานกับQSที่หน่วยงานต่างๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา หรือสาขาเกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Excel Word และอื่นๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสำรวจ
ตำแหน่งงาน : ช่างสำรวจ
รายละเอียดงาน : จัดเตรียม ควบคุม ตรวจสอบ งานสำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ช่างสำรวจ หรือ ก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์งานสำรวจ จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ
รายละเอียดงาน : 1.สามารถเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล,งานดับเพลิง,งานไฟฟ้าและสื่อสารได้
2.มีความรู้งานด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล,งานดับเพลิง,งานไฟฟ้าและสื่อสารได้
2. มีความรู้งานด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : ธุรการสำนักงาน
รายละเอียดงาน : 1.ทำสรุปรายงานการเบิก/จ่ายสต็อคสำนักงาน
2.รับโทรศัพท์+แฟกซ์ in-out
3.สรุปจดหมายเข้า-ออก
4.งานบริการทั่วไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว 71
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปวช.ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
4. ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษา สาขา วิศวกร (ฝึกงาน)
ตำแหน่งงาน : นักศึกษา สาขา วิศวกร (ฝึกงาน)
รายละเอียดงาน : ฝึกงานในตำแหน่ง วิศวกรสนาม วิศวกรสำนักงาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ก่อสร้างอาคารเรียน
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. กำลังศึกษา ต้องการฝึกประสบการณ์ก่อนเรียนจบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รปภ.
ตำแหน่งงาน : รปภ.
รายละเอียดงาน : ดูแลความปลอดภัย ความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่กำหนด บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-50 ปี
2. จป.วุฒิมัธยมต้น ขึ้นไป
3. มีความซือสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : 1.คีย์ค่าแรง
2.ทำเอกสารประกันสังคมคนงานรายวัน
3.รับสมัครพนักงาน
4.จัดอบรมสัมมนา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปริญญาตรี-ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาเกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1.บันทึกบัญชี
2.ทำภาษีซื้อ-ขาย
3.ภาษี ภงด3 53
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกุ๊กต่างประเทศ , , หางานขับรถบรรทุก , หางานกาฬสินธุ์ , หางานภาคกลาง , หางานโคราช , หางานนิคมลําพูน , หางานนครราชสีมา , หางานชั่วคราว , หางานทนายความ , หางานปทุมธานี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  MeawZa
  LemonToday
  CafeDD
  GigGog
  SiamSee
  ThaiGood
  SocialSiam
  GossipSiam
  ThaiNewsOnline
  THLady
  ThaiPromote
  Topic2u
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ