เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ThaiNamthip Limitedบริษัท : ThaiNamthip Limited
รายละเอียดบริษัท : The bottling partner of The Coca-Cola Company in Thailand which has been growing the world leading carbonated soft drink brands : Coca-Cola , Fanta and Sprite for more than 40 years is now offering you the opportunity to grow together with us into the new millennium. Join our team of professionals in the position of :
สวัสดิการ : - มีเงินเดือนประจำ
- พร้อมทั้งสวัสดิการบริษัทฯ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของแต่โรงงานที่เปิดรับสมัคร (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)

- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
ที่อยู่ : 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ (โครงการนอร์ธปาร์ค) กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ : www.thainamthip.co.th

พนักงานขับรถผู้บริหาร (สัญญาจ้างรายปี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร (สัญญาจ้างรายปี)
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3.ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

**ต้องการผู้สมัครใกล้พื้นที่ สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
5. สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
6. มีความชำนาญในเส้นทางทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
7. * มีเงินเดือนประจำ พร้อมทั้งสวัสดิการบริษัทฯ *
8. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
9. 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
10. ผู้สมัครที่สนใจกรุณายื่นใบสมัคร E-mail recruit@thainamthip.co.th
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงงานปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงงานปทุมธานี
รายละเอียดงาน : - วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ
- ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ
- ควบคุมแมลงและสัตว์รบกวน (Pest Control)
- ประสานงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำที่นำมาใช้ได้ตามมาตรฐานมลพิษที่ปล่อยออกได้ตามข้อกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้อย่างดี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ( Word Excel และ PowerPoint) ได้
5. มีใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
6. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007
7. มีประสบการณ์ในการวางแผนและคุมกำลังพล
8. ***สมัครงานโดยส่ง ประวัติได้ที่บริษัท หรือ ส่งจดหมายสมัครงานถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงงานปทุมธานี***
9. ติดต่อ : คุณวรวิชญ์ โทร : 02-598-2500-19 ต่อ 7306
10. ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 2 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายล่วงหน้า สาขาเทพารักษ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายล่วงหน้า สาขาเทพารักษ์
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบลูกค้า ยอดขาย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการเข้าเยี่ยม พัฒนาร้านค้า เสนอขาย และจัดการสินค้า รวมทั้งดูแล ควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ที่บริษัทจัดให้ร้านค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และภาพความสำเร็จของบริษัทฯ
อัตรา : หลายอัตตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-12,000+คอมมิชชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาเทพารักษ์
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
4. ขยัน อดทน กระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย รักในงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
5. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
6. สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ หรือเพิ่งจบการศึกษา บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการขายให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
7. มีเงินเดือนประจำ เงินรางวัลการขาย ค่าเสื่อมยานพาหนะ ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ
8. ติดต่อ : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โทร : 02-374-0251 ต่อ 7303
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายล่วงหน้า สาขาพระรามสาม และสาขาจตุจักร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายล่วงหน้า สาขาพระรามสาม และสาขาจตุจักร
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบยอดขาย เสนอขายสินค้า ดูแลร้านค้าลูกค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
เข้าเยี่ยมร้านค้า จัดการสินค้า รวมถึงดูแลอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบาย และภาพแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานหัวหมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
4. ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานขาย และการบริการลูกค้า
5. มีรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งใบอนุญาตขับขี่พร้อม
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
7. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-374-0251-60 ต่อ 7303
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการเขตขายล่วงหน้า (สาขานครปฐม)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการเขตขายล่วงหน้า (สาขานครปฐม)
รายละเอียดงาน : - บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพนักงานขายล่วงหน้า เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้า ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายล่วงหน้าจากรายงานกิจกรรมประจำวันหรือรายสัปดาห์ของพนักงานขายล่วงหน้า
- เยี่ยมร้านค้าทั่วไป ติดตามดูการปฏิบัติงานของพนักงานขายล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาผลงานให้เกิดภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้า โดยการใช้โครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ช่วยขาย และวัสดุโฆษณาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาลพบุรี , สาขากาญจนบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย การตลาด 1-3 ปี ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และใช้ภาษอังกฤษในการสื่อสารได้
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการเสนอขายที่ดี รวมถึงการมีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะการเป็นผู้นำ
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
6. มีเงินสดหรือบุคคลค้ำประกัน
7. ติดต่อ : คุณวรวิชญ์ โทร : 02-598-2500-19 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกตรวจติดตามจัดส่ง ประจำโรงงานปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกตรวจติดตามจัดส่ง ประจำโรงงานปทุมธานี
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลการติดตามการขนส่งของรถลำเลียงบริษัท รถผู้รับเหมาช่วง ทั้งงาน สาขาและลูกค้ารายใหญ่ ให้ขนส่งสินค้า วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ ไปยังโรงงาน สาขา หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามแผนในแต่ละวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลานัดตามแผน
ควบคุมการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถลำเลียง และรถผู้รับเหมาช่วง ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย รวมถึงคงไว้ในตราสินค้าและชื่อเสียงบริษัทฯ
วิเคราะห์และนำเสนอรายงานผลการติดตามการจัดส่ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (บวกเพิ่มค่าประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. โดยต้องมีประสบการณ์ด้านจัดส่ง(Logistics) 3 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะด้าน การพูด การอ่าน การเขียนและการฟัง ภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
7. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านพลังงาน
9. สามารถทำงานเป็นกะได้
10. ติดต่อ : คุณวรวิชญ์ โทร : 02-598-2500-19 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าสายการผลิต โรงงานปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสายการผลิต โรงงานปทุมธานี
รายละเอียดงาน : - กำหนดแนวทางการบริหารงานในแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องต่อนโยบายของบริษัท
- การวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การสรุปรายงาน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างาน รวมถึงเฝ้าติดตามศึกษาปรับปรุงกระบวนบวนการผลิต และควบคุมให้อยู่ภายใต้ระบบคุณภาพต่าง ๆให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและระบบประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน ด้านการควบคุมดูแลเครื่องจักรการผลิต อย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
4. มีทักษะในการวางแผน งบประมาณ
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
6. ติดต่อ : คุณวรวิชญ์ โทร : 02-598-2500 ถึง 19 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบริหารวัตถุดิบ ประจำโรงงานปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบริหารวัตถุดิบ ประจำโรงงานปทุมธานี
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุม สั่งการ สนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดขึ้น
2. จัดทำ ควบคุม บริหารจัดการ งบประมาณหน่วยงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลการตรวจรับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการดูแลรักษาวัตถุดิบสำหรับการผลิต รวมถึงการบริหารพื้นที่การจัดเก็บ
4. บริหารกำลังพลให้เป็นไปตามเป้าหมายของ KPI
5. ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ คลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีประสบการณ์ในการบริหารกำลังพลอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. หากท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และมีความสนใจตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร โรงงานปทุมธานี
8. ติดต่อ : คุณวรวิชญ์ โทร : 02-598-2500 ถึง 19 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์
รายละเอียดงาน : ประสานงานกับคลังสินค้าสาขาหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กำหนด นำเสนอผู้บังคับบัญชา รวบรวม และจัดทำข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดขาย ยอดน้ำ ยอดขวด กำลังพล ข้อมูลด้านการเงิน Expenses / Budget และจัดทำข้อมูล KBI / BSC ประจำเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดทำเอกสารและรายงานยอดน้ำทำลาย รายเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานหัวหมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูล รายงาน และเอกสารต่าง ๆ อย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน
6. มีทักษะในการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (โรงงานหัวหมาก) โทร : 02-374-0251 -60 ต่อ 7313
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าสายการผลิต โรงงานรังสิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสายการผลิต โรงงานรังสิต
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้พร้อมผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต การใช้วัตถุดิบ แรงงานและเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ วิเคราะห์ตัดสินในแก้ไขปัญหาเมื่อพบผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือสูญเสียเกินมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และวางหลักเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธผลการตรวจสอบ บริหารดูแลพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตามนโยบายของบริษัท, วิเคราะห์และวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร, ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต, สรุปรายงานต่าง ๆ ในสายการผลิตเพื่อวิเคราะห์และติดตามการทำงานของกระบวนการ, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา, พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านเทคนิคต่างๆ ตลอดจนประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล,ไฟฟ้า
2. มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ computer ได้ และมีทักษะภาษาอังกฤษดี
4. ภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. ติดต่อ : คุณนวพล โทร : 02-569-2162-8 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต โรงงานรังสิต
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต โรงงานรังสิต
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบปฏิบัติงานตามเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายในการเดินเครื่องจักร
2. สามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง และซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
3. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบในส่วนของเครื่องจักรและพื้นที่การทำงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ หรือใกล้เคียง
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ติดต่อ : คุณนวพล โทร : 02-569-2162-8 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร โรงงานรังสิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกร โรงงานรังสิต
รายละเอียดงาน : ทำการควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ทำการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระบบ CMMS ลงบันทึกในบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต บันทึกเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ยอดวัตถุดิบ และยอดผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาด และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี วศบ. เครื่องกล / ไฟฟ้า
2. ไม่มีประสบการณ์ทำงาน แต่ผลการศึกษาดี
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ติดต่อ : คุณนวพล โทร : 02-569-2162-8 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (นิคมบางชัน)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคไฟฟ้า (นิคมบางชัน)
รายละเอียดงาน : - มีหน้าที่ดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ Cold Drinks ทั้งหมดให้กับลูกค้า
- มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้าต่างๆ และระบบทำความเย็น
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ฯ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21-35 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ฯ
4. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อ : คุณอุทุมพร โทร : 02-374-0251 ถึง 60 ต่อ 7303
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Line Leader
ตำแหน่งงาน : Line Leader
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังพล
- สื่อสารแผนงานและนโยบายต่าง ๆ กับพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด QSE
- กำกับและติดตามการทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบให้ได้ตามแผนที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(วศบ)ไฟฟ้า,เครื่องกลและอุตสาหกรรม
2. มีประสบการณ์ด้านการผลิตและซ่อมบำรุงโรงงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านควบคุมกำลังพลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์,ความรู้ในกระบวนการผลิต,ความรู้ในระบบ QSE
5. ติดต่อ : คุณมณีวรรณ ขันตี โทร : 043-261130 - 3, 091-1193008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค โรงงานขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค โรงงานขอนแก่น
รายละเอียดงาน : - บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น เช่น อัดจาระบี ,หล่อลื่น ฯลฯ
- ควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามรายการ
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล,ช่างอุตสหากรรม
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ทที่ดี
4. ติดต่อ : คุณมณีวรรณ ขันตี โทร : 043-261041-3 , 091-1193008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Equipment Service Executive
ตำแหน่งงาน : Equipment Service Executive
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอลงานติตตั้ง/ถอนงานบำรุงรักษา,งานซ่อมอุปกรณ์Cold Drinkในตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเครื่องที่เสียในท้องตลาด
- จัดทำงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
- ควบคุมกิจกรรมในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ Quality 9001:2008 /Safety/Environment ของหน่วยงาน CES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ทางด้านช่างอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ในงานบริการ 12 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการจัดการขั้นต้น 8 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรืออุตสาหการมีประสบการณ์ด้านเครื่องทำความเย็นและการบริการ 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการจัดการขั้นต้น 8 ขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,มีจิตสำนึกในการให้บริการ
5. ติดต่อ : คุณมณีวรรณ ขันตี โทร : 043-261130 - 3 , 091-1193008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สาขาพัทยา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สาขาพัทยา)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยแก่พนักงานในโรงงาน, วางแผนงานการฝึกอบรมความปลอดภัยพนักงาน,ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ด้านอื่น ๆให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด, ติดตามการปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย, จัดทำงบประมาณ, สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน,ประจำเดือน และประจำปีต่อหัวหน้าแผนกและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพของโคคา-โคล่า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต และสาขาพัทยา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เคยผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
3. สามารถพูดภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์การขาย (Sales Analyst) (สัญญาจ้าง 2 ปี)
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์การขาย (Sales Analyst) (สัญญาจ้าง 2 ปี)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมระบบข้อมูลลูกค้า จัดทำราคาจัดจำหน่าย
2.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีการสั่งผ่านระบบผ่านในบริษัทฯ
3.จัดทำแบบประมาณการขายและติดต่อประสานงานการออกสินค้าใหม่
4.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองกรค์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
3. มีทักษะในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (เน้น MS Word และExcel)
5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน) ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM) จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM) จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้าสำคัญหรือร้านค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ลูกค้า ได้รับบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ให้เป็นที่น่าพอใจ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด อย่างน้อย 2 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของบริษัท ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร วัตถุดิบ ตลอดจนบำรุงรักษา เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิต ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Coca Cola กฏหมาย และเอกสารกำกับการทำงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไทยน้ำทิพย์ โรงงานนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องจักร 2 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ ระบบไฟฟ้าควบคุม PLC
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Auto Cad ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ลูกค้า ได้รับบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ให้เป็นที่น่าพอใจ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาชัยภูมิ / สาขา โคราช / สาขาสุรินทร์ / สาขาอุบลราชธานี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้
5. มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
6. ติดต่อ : คุณอนุชิต สุมหิรัญ โทร : 044-218-055 ต่อ 7304
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-วิชาชีพ ( Safety Officer - Professional )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-วิชาชีพ ( Safety Officer - Professional )
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ หน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
3. มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ, ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี
7. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี
8. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer (สาขาพระรามสาม และสาขาเทพารักษ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer (สาขาพระรามสาม และสาขาเทพารักษ์)
รายละเอียดงาน : -ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างได้
-สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ หน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างได้
-สามารถแนะนำ ให้คำแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
-ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ, ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี
8. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
10. สามารถเดินทางไปสาขาต่างหวัดได้ (ตามที่บริษัทมอบหมาย) ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-374-0251-60 ต่อ 7303
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการเขตกระจายสินค้า (ปฏิบัติการกระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการเขตกระจายสินค้า (ปฏิบัติการกระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด)
รายละเอียดงาน : 1. บริหาร ทีมงานกระจายสินค้า ให้ปฏิบัติการกระจายสินค้า และอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้
2. วางแผนร่วมกับทีมงานวางแผนการกระจายสินค้าโดยวางแผนเกี่ยวกับการกระจายสินค้า
กำลังพลและรถส่งสินค้าในวันต่อไปสำรวจเส้นทางและสภาพพื้นที่หน้างานเพื่อปรับปรุงการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระจายสินค้าแต่ละวัน และหาแนวทางแก้ไขกับทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
4. ติดตามตรวจสอบการเก็บเงิน และนำส่งเงินรวมทั้งความถูกต้องของเอกสารการขายในแต่ละวัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย การตลาด การกระจายสินค้า 1-3 ปี ขึ้นไป
3. มีทักษะการบริหาร การจัดการ และความเป็นผู้นำ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. สามารถขับรถบรรทุกได้ และมีใบขับขี่ชนิดที่ 2
6. มีเงินสด หรือบุคคลค้ำประกัน
7. ติดต่อ : คุณศศิธร ภาสะฐิติ โทร : 043-261-130 - 3, 091-119-3008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุมสินค้า (อะไหล่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมสินค้า (อะไหล่)
รายละเอียดงาน : -รับ/จ่าย สินค้า(อะไหล่)และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับช่าง
-จัดเตรียม โอน-ส่งซ่อม-จ่าย รวมถึงการคัดแยกเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ
-ทำการบันทึกข้อมูล เข้า-ออก อุปกรณ์ต่างๆ
-ทำการรายงานข้อมูล รวมทั้งบันทึกลงในระบบ
เพื่อรายงานกับหน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้องได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21-35 ปี
2. จบ ปวส. ไม่จำกัดสาขา (หากจบทางด้านไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-374-0251 ถึง 60 ต่อ 7303
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Part Control Supervisor
ตำแหน่งงาน : Part Control Supervisor
รายละเอียดงาน : -รับผิอชอบควบคุมและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
-ดูแลการทำงานของทีมงาน
-รับผิดชอบติดตามดูแลอะไหล่ต่างๆ ภายใน Store ทุกวัน
-ดูแลและควบคุมการโอนอะไหล่ของสาขา
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี
2. อายุ 27-38 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านห้องพัสดุ 1-2 ปี
4. มีความรู้ด้าน Inventory Management
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
7. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-374-0251 ต่อ 7303
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสำรวจร้านค้า (พื้นที่กรุงเทพฯ,ตะวันออก,ตะวันตก)
ตำแหน่งงาน : พนักงานสำรวจร้านค้า (พื้นที่กรุงเทพฯ,ตะวันออก,ตะวันตก)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการออกสำรวจตลาดร้านค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยใช้กระบวนการสำรวจตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติการในร้านค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (สาขาเทพารักษ์ , บางบอน , พระราม 3 , บางขะแยง , ฉะเชิงเทรา , ตราด , ชลบุรี , ปราจีนบุรี , ระยอง , ปราณบุรี , ลพบุรี , ราชบุรี ,สระบุรี , อู่ทอง และชัยนาท)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ขึ้นไป)
2. มียานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่
3. ความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)
5. มีใจรักในงานบริการ
6. ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อสมัครงานสาขาใกล้บ้าน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Material Inventory Planning
ตำแหน่งงาน : Material Inventory Planning
รายละเอียดงาน : - จัดตั้งงบประมาณประจำปีของแผนก ควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
- วางแผนการสั่งซื้อ Raw Material, Supply Used ให้เหมาะสมและพอเพียงต่อความต้องการของลูกค้า
- ควบคุมการตรวจรับ Spare Part, Raw Material ให้ได้สินค้าที่ถูกต้องมีคุณภาพ
- ควบคุมการขายวัสดุเหลือใช้ให้เป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต (คลอง 13)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, บัญชี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Inventory Control อย่างน้อย 3 ปี
3. มีทักษะในการบริหารทีมงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ ภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้
7. ติดต่อ : ผู้สมัครที่สนใจในตำแหน่งงานสามารถส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ โทร : 02-569-2162-8 ต่อ 7306
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายล่วงหน้า (Preseller)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายล่วงหน้า (Preseller)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 อัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 2 อัตรา สาขาศรีสะเกษ ( 1 อัตรา ) / สาขาอุบลราชธานี (1 อัตรา )
จังหวัด : ศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6/ปวช. – ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้
5. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
6. ติดต่อ : คุณอนุชิต สุมหิรัญ เจ้าหน้าที่บุคคล โรงงานโคราช โทร : 044-218-055 ต่อ 7304
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ