เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัดบริษัท : บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
รายละเอียดบริษัท :

ดำเนินธุรกิจมากว่า 51 ปี ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์ WAX ONE
และสินค้าอื่นหลากหลายประเภท กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมร่วมเติบโตไปกับเราในตำแหน่งงานดังนี้
สวัสดิการ : - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- เบี้ยขยัน (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าจัดชั้น, ค่าทำความสะอาด (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าเที่ยว (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
- คอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท (ซอยพัฒนาการ 40)
ส่งทาง E-Mail ของบริษัท
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-2320-2113-5
แฟกส์ : 02-322-4628
ที่อยู่ : เลขที่ 38,40 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์ : www.kingstella.com

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(ปฏิบัติงานส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(ปฏิบัติงานส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับโทรศัพท์ /ประสานงานภายในและภายนอก
- ดูแลงานธุรการทั้งระบบ ดูและการให้เบิกเครื่องใช้สำนักงาน และ สั่งซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน
- สรรหา รวบรวมใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือก
เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
- เพื่อให้การจ่ายเงินเดือนถูกต้องและทันเวลา
- สำรวจความต้องการในฝึกอบรม ประสานงานในการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม
ภายนอกหรือจัดอบรมภายในบริษัท พร้อมติดตามผลการการฝึกอบรม เพื่อให้
สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานซอยพัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานบุคคลและธุรการ 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS OFFICE, Internet ได้ดี
5. หากเคยผ่านงานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มยอดขาย
- รับผิดชอบการสำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกสินค้า
ใหม่ ๆ ของบริษัทฯ
- รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการเป็นที่รู้จักและเพื่อเพิ่ม
ยอดขายให้กับบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ด้านการตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE , internet ได้ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น การวิเคราะห์ข้อมูลและมีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ การจัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suan Luang, Suan Luang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.สาขาบัญชี มีประสบการณ์ 1ขึ้นไป
3. ใช้ MS OFFICE ได้คล่อง หากมีความรู้เรื่องระบบ Winspeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกขายภูมิภาค / หัวหน้าทีมขายภูมิภาค
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกขายภูมิภาค / หัวหน้าทีมขายภูมิภาค
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้าเก่า
และหาลูกค้าใหม่ควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการขาย
และลูกค้าพึงพอใจที่สุด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด,การขายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย/สร้างยอดขายในระดับผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป, ตำแหน่งหัวหน้าทีม 3 ปีขึ้นไป
4. ใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี
5. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายส่วนภูมิภาค
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายส่วนภูมิภาค
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบบริหารการขายและดูแลลูกค้าเขตใต้,เขตเหนือ
เคยผ่านงานด้านการขาย CONSUMER PRODUCT
หากเคยดูแลเขตภาคใต้,ภาคเหนือหรือเป็นคนพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suan Luang, Suan Luang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย และการดูแลลูกค้า 2 ปี ขึ้นไป
4. มียานพาหนะเป็นของตนเอง
5. เมื่อผ่านการพิจารณาเข้าร่วมงานแล้วต้องมีเงิน 100,000 บาท มาทำแบงค์การันตีตามตำแหน่งงานด้วยค่ะ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
- ควบคุมดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพิ่ม
- ควบคุมการเก็บหนี้
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้าน Consumer Product โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มียานพาหนะเป็นของตัวเองพร้อมมีใบขับขี่ รู้เส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบเอกสารรับเข้า-จ่ายออกของสินค้า
- บันทึกค่าแรงการผลิตสินค้า
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำต้นทุนมาตรฐาน
- รายงานต้นทุนบัญชี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไป
4. ใช้ MS OFFICE ได้ดี หากมีความรู้ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า
ตลาด
- ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ วิธีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน
- การจัดทำมาตรฐานวิธีการผลิตการตรวจสอบ การวิจัยทดสอบวัตถุดิบเคมี
และบรรจุภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : -ควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
-ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO ทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์,จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ใช้ MS OFFICE , INTERNET ได้ดี, พิมพ์ดีดคล่อง
4. สามารถเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Event Marleting Office , เจ้าหน้าที่การตลาด(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : Event Marleting Office , เจ้าหน้าที่การตลาด(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง Event Marleting Office 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถควบคุมงาน Event ได้ วางแผนกำกับดูแลการปฏิบัติงาน Event ตั้งแต่ตั้นจนจบงาน โดยให้สอดคล้องด้านเวลา,งบประมาณและประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานขายและโฆษณาสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
-ประเมินผลและสรุปแนวทางแก้ไขหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
-รับผิดชอบการจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายการตลาด ติดต่อประสานงาน วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ประสานงานในการ
-จัดทำรายการส่งเสริมการขายทางการตลาดต่าง ๆ และสนับสนุนของฝ่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suan Luang, Suan Luang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,นิเทศศาสตร์,โฆษณาประชาสัมพันธ์
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4. ใช้ MS OFFICE, INTERNET ได้ดี
5. Event Marleting Office 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์(ปฏิบัติงานที่พัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์(ปฏิบัติงานที่พัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า สินค้าไม่ขาดในสต๊อก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suan Luang, Suan Luang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30- 45 ปี
2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถบริหารจัดการสต๊อกได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้ MS OFFICE, Internet ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ แผนก Mixing, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Mixing(ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ แผนก Mixing, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Mixing(ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการประสานงาน จัดเตรียม และควบคุมการผสมให้ได้สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณภาพและปริมาณทันเวลาที่กำหนด
อัตรา : ผู้จัดการ 1 อัตรา, ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bang Bo, Bang Bo, Samut Prakan
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง ตำแหน่งผู้จัดการ อายุ 30 ปีขึ้นไป,ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
3. มีประสบการณ์การผสมเคมี 2 ปีขึ้นไป
4. ใช้ MS OFFICE ได้ดี หากใช้ ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป, งานระบบไฟฟ้า, งานประปา, ความปลอดภัยของบริษัทฯ
- ควบคุมงานก่อสร้าง การต่อเติมอาคาร
- คำนวนรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
- สั่งซื้อและการรับวัสดุอุปกรณ์จัดหาผู้รับเหมาเปรียบเทียบราคา
- ตรวจสอบคุณภาพงาน แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suan Luang, Suan Luang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ ก่อสร้าง/ ช่างกลโรงงาน/ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3. มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
4. ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE , Internet ได้ดี
6. เคยดูแลการควบคุมการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Online Marketing (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : Online Marketing (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง Online Marketing
-ติดต่อประสานงานกับช่องทางการขายบนโลก Online ต่าง ๆ
-ดูแล Website , facebook
-ดูแลสื่อโฆษณา Online ต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suan Luang, Suan Luang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศสื่อมัลติมิเดียหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ Online Marketing และการทำ Web Site ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้อินเตอร์เน็ตและรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออลไลน์
4. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ (ปฏิบัติงานส่วนโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.35)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ (ปฏิบัติงานส่วนโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.35)
รายละเอียดงาน : -กำกับดูแลของคลังสินค้า บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบดูแลการทำงาน
ภายในแผนก
-ควบคุมคุณภาพการจัดส่งและการบริการประสานงาน/แก้ไขปัญหา
-จัดสรรงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของทีมงานเพื่อให้
ได้ผลลัพภ์เพิ่มและสามารถตรวจวัดผลงานได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อยู่ในซอยซอยสนามกล์อฟไทยคันทรี่คลับ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีบุคลิกคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้า/โลจิสติกส์ 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS OFFICE ได้ดี หากมีความรู้ระบบ ERP ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย
- รับผิดชอบการสำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกสินค้าใหม่ ๆ ของบริษัทฯ
- รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการเป็นที่รู้จักและเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ด้านการตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE , internet ได้ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น การวิเคราะห์ข้อมูลและมีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - งานการเงินด้านรับ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้ MS OFFICE, และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
4. มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกขายกรุงเทพฯ(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกขายกรุงเทพฯ(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ ควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการขาย และลูกค้าพึงพอใจ
ที่สุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด,การขายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย/สร้างยอดขาย 5 ปีขึ้นไป
4. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
5. รถยนต์เป็นของตนเอง
6. บริษัทฯ มีค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์และประกันอุบัติเหตุให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยห้อง Lab (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนการ 40)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยห้อง Lab (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในส่วนของ การดูแลห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทดลองงานวิจัยผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนก จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกและเอกสารที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ หรือที่อื่น ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิม.6 สาขาวิทยาศาสตร์
3. หากมีประสบการณ์ห้อง lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ MS OFFICE , Internet ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
- ควบคุมดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพิ่ม
- ควบคุมการเก็บหนี้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิ ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน Consumer Product โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดการขายและส่งออก
- จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า
- การประสานงานในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนงานด้านการขายต่างประเทศให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์งานด้านนำเข้า-ส่งออก 1-3 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ MS OFFICE , Internet, e-mail ได้ดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี หากใช้ภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า
ตลาด
- ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ วิธีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน
- การจัดทำมาตรฐานวิธีการผลิตการตรวจสอบ การวิจัยทดสอบวัตถุดิบเคมี
และบรรจุภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการซอย 40)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการซอย 40)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้าและควบคุม
ทีมงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรงข้ามม.เกษมบัณฑิตพัฒนกาาร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ใช้ MS OFFICE, Internet ได้ดี หากเป็นระบบ Winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีทั่วไป
- เอกสารการทำจ่ายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีซื้อขาย ภพ.30 เพื่อให้งานออกมาถูกต้องและเสร็จทันเวลา
- ประมาณการและจัดทำงบการเงินเพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลา
- ปิดงบประจำเดือนและประจำปี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่โรงงาน ถ.บางนา-ตราด กม.35
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
4. ใช้ MS OFFICE ได้ดี
5. หากมีเลขประจำตัวผู้ทำบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากใช้ระบบ Winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากสามารถเซ็นงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : -ควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
-ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO ทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์,จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ใช้ MS OFFICE , INTERNET ได้ดี, พิมพ์ดีดคล่อง
4. สามารถเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์-เคมี(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์-เคมี(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า ตลาด ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และบรรจุภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี, วิทยาศาสตร์,เครื่องสำอางค์
3. มีประสบการณ์วิจัยสูตรทางเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์
4. ใช้ MS OFFICE ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

E-Commerce Officer
ตำแหน่งงาน : E-Commerce Officer
รายละเอียดงาน : -ดูแลการจัดทำการตลาด,คิดโปรโมรชั่น จัดกิจกรรมทางการตลาดออลไลน์ได้ พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
-ดูแลคุณภาพและแนวทางการจัดทำเนื้อหาบน Web Site ของบริษัทฯ พร้อมดูแล
Web Site ที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาดของบริษัท
-ดูแลส่วนงาน E-Commerce Marketing ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริาัทฯ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้บรรลุเป้าหมายหรือมากว่าเป้าหมายที่กำหนด
-ศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออลไลน์พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออลไลน์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศสื่อมัลติมิเดียหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ Online Marketing และการทำ Web Site ของบริษัทฯ อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้อินเตอร์เน็ตและรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออลไลน์
4. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงาน ซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงาน ซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : 1. มีประสบการณ์ทำงานและเข้าใจระบบการทำงานกับบริษัทเอเจนซี่โฆษณาอย่างน้อย 3 ปี
2. มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ชำนาญ
3. เข้าใจเรื่อง Branding และ Marketing ดี
4. ออกแบบ Website ดูแล Website ได้
5. มีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารดี
6. มีทักษะการออกแบบที่หลากหลาย
7. มีประสบการณ์ทำงานกับเครื่อง MAC และ PC ได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย /หญิง อายุ 23-35 ปี
2. ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมดังนี้ได้ Photo shop , Illustrator, Microsoft Office, ใช้อินเตอร์เน็ทได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการรับวางบิลและจัดทำเอกสารการทำจ่าย การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อขาย ภพ.30 เพื่อให้งานออกมาถูกต้องและเสร็จทันเวลา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 38 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. ใช้ MS OFFICE ได้ดี หากใช้โปรแกรม Winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ