เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท โคแมส จำกัดบริษัท : บริษัท โคแมส จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจทางด้านโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาทาง Internet
สวัสดิการ : สวัสดิการตามรูปแบบบริษัท
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ บริษัท โคแมส จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-951-8941-2 ต่อ 15-16 หรือ 086-787-3888
แฟกส์ : 0-2992-3994
ที่อยู่ : เลขที่ 120/21 ชั้น1 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : www.co-masscorp.com
แผนที่บริษัท : แผนที่บริษัท

3D Virtual Set Concept Designer
ตำแหน่งงาน : 3D Virtual Set Concept Designer
รายละเอียดงาน : ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ฉาก และ production design เพื่อใช้กับ Virtual set คุณจะได้ทำงานกับทีมงาน Virtual set ที่จะถูกใช้โดย broadcast network ทั่วโลก ทำงานร่วมกับ Engineer เพื่อรวม technology และ art ถ่ายทอดภาพออกอากาศให้ผู้ชมนับล้านทั่วโลก
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาทางด้าน Architecture Interior Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ และหลงใหลในการออกแบบสถาปัตยกรรม ฉากและการวาง Production Design
3. ใช้โปรแกรม 3D ได้ มีความเข้าใจเรื่อง lighting texture map และ rendering photo realistic เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปี
2. วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้าหรือไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
3. สามารถไปต่างจังหวัดได้
4. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ความสามารถด้านงานไฟฟ้าหรืองานไฟฟ้าช่างซ่อมบำรุง
6. มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษี การจัดทำรายงานภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ชำนาญการใช้โปรแกรม IIIustrator Photoshop CorelDraw
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร/ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร/ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความคล่องตัวในการทำงาน บุคลิกดี
5. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
6. มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ด้านงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำสูงและสามารถเจรจาต่อรองได้ดี
5. มีความยืดหยุ่นสูง
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้ดี และ Internet ได้
7. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า-อาคาร
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า-อาคาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์
3. หากมีประสบการณ์ด้านดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support
ตำแหน่งงาน : IT Support
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิืศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถติดตั้ง และเดินระบบ Network ตลอดจน ดูแล แก้ไข ระบบ Computer ภายในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Designer
ตำแหน่งงาน : Graphic Designer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความชำนาญการใช้โปรแกรม IIIustrator, Photoshop, Coredraw
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Word, Excel, ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Word, Excel, ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

A.E. - Sales
ตำแหน่งงาน : A.E. - Sales
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เ่กี่ยวข้อง
3. มีความมั่นใจในตัวเองสูง มนุษยสัมพันธ์ีดี
4. หากมีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคล่องตัวในการทำงาน บุคลิกภาพดี
4. หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคล่องตัวในการทำงาน บุคลิกภาพดี
4. หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
3. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี สุขภาพแข็งแรง
4. หากมีประสบการณ์ขับรถยนต์ยี่ห้อ BMW Series 7 และ Benz มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิกภาพดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสระบุรี , หางานอุตรดิตถ์ , หางานอมตะนคร , หางานชัยนาท , หางานขับรถส่งของ , หางานทำ , หางานชลบุรี , , หางานช่างไฟฟ้า , หางานปทุม , หางานประจวบ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ