เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท : บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เป็นบริษัทชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายจักรยาน ภายใต้แบรนด์ LA BICYCLE ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังขยายงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังมีธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในเครือบริษัท LA GROUP
สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล งานเลี้ยงปีใหม่ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ กีฬาภายในบริษัท
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานด้วยตนเอง บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด หรือทางอีเมล์
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2819-4488
แฟกส์ : 02-812-6685,02-812-7051
ที่อยู่ : เลขที่ 58 ม.2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม 73160
เว็บไซต์ : http://www.la-bicycle.com

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : สามารถลงรายการบัญชีได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft office)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และการใช้เครื่องวัด เช่น Vernier Caliper, Micrometer, Universal Test, Hardness tester
5. มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกลได้
6. สามารถเดินทางมาปฏิบัติที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : งานค่าจ้างเงินเดือน ประกันสังคม ฐานข้อมูลพนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคลมาก่อน หรืองานค่าจ้างเงินเดือนมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
5. สามารถใช้โปรแกรม B'Plus ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งงาน : ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียดงาน : แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ติดต่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Desing Engineer
ตำแหน่งงาน : Desing Engineer
รายละเอียดงาน : ออกแบบการผลิตโดยใช้โปรแกรม Auto cad ,Solid work
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบโปรแกรม Solidworks (CAD/CAM)
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียนแบบ อย่างน้อย 1 ปี
5. หากไม่มีประสบการณ์ แต่ต่องใช้โปรแกรม Solidwork ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
รายละเอียดงาน : ดูแลออกแบบกราฟฟิค งานด้านการตลาด และงานต่าง ๆ ของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถออกแบบกราฟฟิคได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิค หรือผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี
5. หากไม่มีประสบการณ์ต้องสามารถใช้โปรแกรม IR ,3D MAX , Photoshop ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Process Engineer
ตำแหน่งงาน : Process Engineer
รายละเอียดงาน : ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ได้งานที่มีปริมาณและคุณภาพความปลอดภัย และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. สาขาช่างอุตสาหการ แต่ต้องมีประสบการณ์ 2 -3 ปี ขึ้นไป
3. หรือวุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการโดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน ปรับปรุง/พัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้ MS. EXCEL ในการคำนวณได้) และสามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี
6. มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกลได้เป็นอย่างดี
7. มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาการทำงาน (WORK STUDY) , QUALITY CONTROL และมีพื้นฐานทางด้าน PLAN DESIGN
8. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
9. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร Tooling/Mold
ตำแหน่งงาน : วิศวกร Tooling/Mold
รายละเอียดงาน : 1. จัดสร้าง Tooling/Mold ที่ใช้ในการผลิต
2. รายงานสรุปผลและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง และระบบคุณภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ช่างกลโรงงาน,ช่างแม่พิมพ์
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Tooling&Die ,วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ
4. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องการผลิต แม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วน
5. มีทักษะทางด้านการออกแบบ Mold/Tooling สามารถใช้เครื่องจักร ผลิต Mold/Tooling ,เช่น เครื่องกลึง เครื่อง Milling/CNC Milling,EDM Wire Cut อื่น ๆ
6. สามารถใช้โปรแกรม CAD/CAM , เครื่องจักร CNC เช่น CNC Milling ,CNC WireCut และเครื่องมือวัดเช่น ตลับเมตร , เวอร์เนีย เป็นต้น
7. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานต้อนรับ (Reception)
ตำแหน่งงาน : พนักงานต้อนรับ (Reception)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความขยันและอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ QC ห้อง LAB
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ QC ห้อง LAB
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ เชื้อจุลินทรีย์ ของอาหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง-เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา , Food Science Biotechnology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ได้
4. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ครูสอนฟิตเนส (Instructors)
ตำแหน่งงาน : ครูสอนฟิตเนส (Instructors)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิม.6 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือไม่จำกัดสาขาแต่มีประสบการณ์
3. มีใจรักในงานบริการและการให้คำแนะนำกับลูกค้า และดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
4. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีความขยันและอดทน
5. หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกสอน หรือการสอนคลาสได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด/ธุรการขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด/ธุรการขาย
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับเซลล์ และลูกค้า เปิดบิล ประสานงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการทั่วไป,บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4. เป็นบุคคลช่างสังเกตุ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการการตลาดมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
3. มีควานสนใจด้านงานขาย การตลาด
4. สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ทำงานประจำที่จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรออกแบบการผลิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกรออกแบบการผลิต
รายละเอียดงาน : ออกแบบการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, Machatronic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบโปรแกรม Solidworks (CAD/CAM)
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียนแบบ อย่างน้อย 1 ปี
5. หากไม่มีประสบการณ์ แต่ต่องใช้โปรแกรม Solidwork ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมข้อมูลการผลิต,รายละเอียดงานเหมาฝ่ายผลิต,สรุปรายละเอียดค่าแรง,ติดต่อประสานงานฝ่ายบุคคล
2. งานเอกสารแผนกผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้เรื่อง 5ส. เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิตมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำห้าง (PC)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำห้าง (PC)
รายละเอียดงาน : พนักงานขายและประกอบจักรยานประจำห้างสรรพสินค้า คาร์ฟูร์ และบิ๊กซี
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000 - 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถประกอบรถจักรยานได้ดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี หรือ คาร์ฟูร์ (สาขากรุงเทพ/ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ)
6. สนใจสมัครสามารถโทร.สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล TEL. 02-8194488
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
รายละเอียดงาน : รับสมัคร สัมภาษณ์ งานประกันสังคม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้งานและกล้านำเสนอความคิดเห็น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานตรวจสอบตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงาน รวบรวมเอกสารหลักฐาน สิ่งที่ตรวจพบและสรุปรายงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เคยผ่านงานด้านการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีทักษะความรู้ในวิชาชีพตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
6. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการดำเนินการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ในประเทศตามขอบขตวัตถุดิบที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของฝ่ายผลิต คลังสินค้า และหน่วยงานที่ต้องการซื้อ โดยดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ระบบปฎิบิติการ
ของบริษัท
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 2-3 ปี
6. มีทักษะในการต่อรองเจรจา
7. หากมีประสบการณ์งานทางด้านจัดซื้อมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริหารจัดการด้านการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำที่ดี,สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และการบริหารทางด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
6. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์ในการบริหารทีมขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. หากมีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
9. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ คุณแอน ฝ่ายบุคคล 02-8194488-2659 หรือ TEL.087-3320198
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ (ภาษาจีน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ (ภาษาจีน)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานต่อรองราคาSupplier ต่างประเทศ ภาษาจีน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 33 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการด้านงานติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ภาษาจีนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความต้องการอยากพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้งานเป็นอย่างดี
6. สามารถมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
7. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-8194488 ต่อ 2659 วันเวลาทำงานปกติ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น. mail : hr@bangkokcycle.com
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปี-ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี และทำงานทางด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ
5. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่
6. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-8194488 ต่อ 2659
7. mail: hr@bangkokcycle.com
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าทีมจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับsupplierต่างประเทศ เจรจาต่อรองราคาสินค้า
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ด้านการจัดซื้อ / ความรู้ด้านเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
7. หากไม่มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อต้องสามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
8. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
9. หรือติดต่อที่ฝ่ายบุคคล หรือ 02-8194488 ต่อ 2659 mail: hr@bangkokcycle.com
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี (ประจำบริษัทสามพรานฟูดส์)
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี (ประจำบริษัทสามพรานฟูดส์)
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบบัญชี ปิดงบบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งสมุห์บัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกรฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : วิศวกรควบคุมดูแลฝ่ายผลิต
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี , วิศวกรรมเครื่องกล , สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาอื่นไม่จำกัด
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : ควบคุมคลังสินค้า เช็คสต็อก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี การจัดารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ในเรื่องการบริหารงานคลังสินค้า สามารถควบคุมวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล 02-8194488 ต่อ 2659
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : สามารถลงรายการบัญชีได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft office)
6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
7. สนใจสมัครติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล 02-8194488-2659
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ดูแลความรับผิดชอบในการบริหารและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ, ติดต่อหน่วยงานราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิงอายุระหว่าง 24-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีความเป็นผู้นำ
6. ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
7. สามารถมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี
8. สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบุคคล 02-8194488 ต่อ 2659
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขันได้ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผจก.โรงงาน หรือในสายงานด้านการผลิตมาอย่างน้อย 3-5 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบ TPS
5. มีความสามารถด้านการวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ ภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม การทำงานเป็นทีม
6. สนใจสมัครงานหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล 02-8194488 ต่อ 2656 mail:hr@bangkokcycle.com
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
รายละเอียดงาน : ดูแลออกแบบกราฟฟิค งานด้านการตลาด และงานต่าง ๆ ของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถออกแบบกราฟฟิคได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิค หรือผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี
5. หากไม่มีประสบการณ์ต้องสามารถใช้โปรแกรม IR , Photoshop ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT SUPPORT ด่วน
ตำแหน่งงาน : IT SUPPORT ด่วน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการดูแลและแก้ปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายและเครื่อง PC รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและไม่หยุดชงัก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-33 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญตรี สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่าย และการดูแลเครื่อง PC รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงของบริษัทมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถแก้ปัญหาระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดงาน : จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร ตรวจติดตามการควบคุมเอกสาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Document Control Center
4. มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร และการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
5. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
6. มีบุลิคภาพช่างสังเกตุ การคิดอย่างเป็นระบบ มีการติดต่อประสารงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร Tooling/Mold
ตำแหน่งงาน : วิศวกร Tooling/Mold
รายละเอียดงาน : 1. จัดสร้าง Tooling/Mold ที่ใช้ในการผลิต
2. รายงานสรุปผลและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง และระบบคุณภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ - ปวส. ช่างกลโรงงาน,ช่างแม่พิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Tooling&Die ,วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องการผลิต แม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วน
4. มีทักษะทางด้านการออกแบบ Mold/Tooling สามารถใช้เครื่องจักร ผลิต Mold/Tooling ,เช่น เครื่องกลึง เครื่อง Milling/CNC Milling,EDM Wire Cut อื่น ๆ
5. สามารถใช้โปรแกรม CAD/CAM , เครื่องจักร CNC เช่น CNC Milling ,CNC WireCut และเครื่องมือวัดเช่น ตลับเมตร , เวอร์เนีย เป็นต้น
6. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Design Engineer
ตำแหน่งงาน : Design Engineer
รายละเอียดงาน : ออกแบบการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, Machatronic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบโปรแกรม Solidworks (CAD/CAM)
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียนแบบ อย่างน้อย 1 ปี
5. หากไม่มีประสบการณ์ แต่ต่องใช้โปรแกรม Solidwork ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมได้สะดวก
7. สนใจสมัครงานหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-8194488 ต่อ 2659 หรือ mail: hr@bangkokcycle.com
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงาน
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการทั่วไป,บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4. เป็นบุคคลช่างสังเกตุ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการการตลาดมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ