เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แม็ส มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดบริษัท : บริษัท แม็ส มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เป็นบริษัทที่ปรึกษาและวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ที่เป็นบริษัทชั้นนำต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
2. เงินกองทุนกู้ยืมพนักงาน
3. กีฬาสี, งานปีใหม่
4. เงินค่าช่วยเหลือในงานพิธีการต่างๆ
5. ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ฯลฯ
6. ปรับประจำปี โบนัส
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท แม็ส มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือทางอีเมล์ tpgroup@hotmail.com
ติดต่อ : คุณยุทธนา
โทร : 0-2370-1920 ต่อ 103
แฟกส์ : 0-2370-1922
ที่อยู่ : เลขที่ 2991/2 ซอยลาดพร้าว 101/3 ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว แขวงคอลงจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาน : -พัฒนาระบบ Software
-พัฒนา Web เขียนเว็บ
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 24-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม และสามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ดูแลงานและประสานงาน ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหาร ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
4. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทำสรุปรายงานนำเสนอ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 - 13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 22-32 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาสถิติประยุกต์, สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์คำนวน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office)/spss
5. หากมีประสบการณ์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT MODEL และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
2. วุฒิปริญญาโท ด้านการบริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริง กล้าแสดงออก
4. เน้นประสบการณ์ในตำแหน่ง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการบริหารโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบริหารโครงการ
รายละเอียดงาน : -วางแผนบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ดูแลทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-งาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 27-40 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป
3. สามารถวางแผนการดำเนินงานโครงการได้เป็นอย่างดี
4. มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นิติกร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นิติกร
รายละเอียดงาน : -ติดต่อหน่วยงานเอกชนและราชการต่าง
-ร่างสัญญา
-ดูแลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 26-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์ เอกกฎหมายมหาชนหรือที่สาขาเกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตว่าความ
4. หากผ่านหลักสูตรการอบรมกฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ IT Support
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ IT Support
รายละเอียดงาน : -ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
-Network
-Lan
-Maintenace etc.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายการตลาด
รายละเอียดงาน : วางแผนและจัดทำแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้น
4. มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นำที่ดี
5. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่โครงการ/มวลชนสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โครงการ/มวลชนสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานภายในกรอบการดำเนินงานที่วางเอาไว้และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
4. หากสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานขอนแก่น , หางานคนพิการ , หางานร้อยเอ็ด , หางานน่าน , หางานภูเก็ต , หางานเกาะสมุย , หางานขอนแก่น , หางานเพชรบูรณ์ , , หางานfreelance , หางานท่าเรือแหลมฉบัง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ