เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท อินดิโก้ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัดบริษัท : บริษัท อินดิโก้ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เป็นผู้บริหารโครงการศูนย์การค้า ฮ็อบบี้ ล็อบบี้ ซึ่งเป็นศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์การค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สวัสดิการ : ตามกฎหมายกำหนด
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท อินดิโก้ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด หรือทางอีเมล์ hobby.hr@hotmail.com
ติดต่อ : คุณพิศประภา จิตต์แจ้ง
โทร : 0-2950-4689
แฟกส์ : 0-2950-4988
ที่อยู่ : เลขที่ 49/157 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุร กรุงเทพมหานคร 11000

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 18-35 ปี
2. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า
3. มีใจรัก และไหวพริบ กระตือรือร้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
3. กรณีมีประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง หรือ ผลิตภัณฑ์ผ้า และสิ่งทอ หรือ ศิลปะประดิษฐ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีใจรักงานด้านบริการ, ไหวพริบดี
6. มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานแคชเชียร์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6.-ปริญญาตรี
3. กรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใจรักงานด้านบริการ, ไหวพริบดี
6. มีความขยันอดทน บุคลิกภาพดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการตลาด / Events
ตำแหน่งงาน : พนักงานการตลาด / Events
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีมีประสบการณ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีใจรักงานด้านบริการ,ไหวพริบดี
6. มีบุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานช่างศิลป์
ตำแหน่งงาน : พนักงานช่างศิลป์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
3. กรณีมีประสบการณ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ใจรักงานด้านบริการ, ไหวพริบดี
5. มีบุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ การตลาด
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ การตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
4. มีมนุษสัมพันธ์ดี, มีใจรักงานด้านบริการ, ไหวพริบดี
5. มีบุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน
6. กรณีมีประสบการณ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานกราฟฟิก ดีไซน์เนอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานกราฟฟิก ดีไซน์เนอร์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีใจรักงานด้านบริการ, สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
4. กรณีมีประสบการณ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีบคุลิกภาพดี มีความขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี (จะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ)
4. มีความถนัดด้านการเจรจาต่อรอง
5. มีใจรักด้านการบริการ มีบุคลิกภาพดี
6. มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี / มีไหวพริบดี
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี-การเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี-การเงิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
3. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีใจรักด้านการบริการ - มีบุคลิกภาพดี- มีไหวพริบดี
5. มีความขยันอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานว่างภูเก็ต , หางานขับรถ , หางานหัวหิน , หางานช่างไฟฟ้า , หางานอุตรดิตถ์ , หางานเพชรบุรี , หางานพ่อครัวหัวหิน , หางานภาคใต้ , , หางานขับรถ , หางานฟอกย้อม


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ