เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัดบริษัท : บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์สแตนเลสสำหรับการแพทย์และ อุตสาหกรรมอาหาร ถังบรรจุแรงดัน ถังบรรจุก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 13485 / TIS 27-2543 / TIS 370-2525
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน OT โบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง (ขึ้นกับตำแหน่ง) ปรับเงินประจำปี
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด หรือทางอีเมล์ magnate@siamintm.com
ติดต่อ : คุณปุณณพจน์ ปาลิอนันต์ศรี
โทร : 0-23608710
แฟกส์ : 0-23608712
ที่อยู่ : เลขที่ 138 ถนน ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์ : http://www.siamintm.com

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบแบบ RT & NDT
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
3. มีความรู้ด้านพื้นฐานด้านโลหะการ
4. มีประสบการณ์ด้าน QA/QC งานโลหะ ตรวจสอบแนวเชื่อม การตรวจสอบแบบ RT & NDT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
รายละเอียดงาน : ดูแลสายงานด้านการผลิตและออกแบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานโลหะไม่ต่ำกว่า 10 ปี
3. สามารถออกแบบแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะได้
4. มีความรู้ด้านเครื่องจักรและโลหะการณ์เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีวุฒิบัตรด้าน จป.วิชาชีพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคเขียนแบบ - cad cam
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคเขียนแบบ - cad cam
รายละเอียดงาน : เขียนแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับผิตชอบการขึ้นทะเบียนและจัดเก็บแม่พิมพ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาเขียนแบบเครื่องกลหรือช่างกลโรงงาน
3. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD CAM ได
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์โลหะได้ จะได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย
ดูแลและประสานงานด้านสื่อโฆษณา
รับผิดชอบด้านงานแสดงสินค้าในประเทศ
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
วางแผนกิจกรรมทางการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,500 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
3. ขับขี่รถยนต์ได้
4. บุคคลิกภาพดี
5. มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานขายไม่ต่ำกว่า 1 ปี
6. มีความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เเจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
ตำแหน่งงาน : เเจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
รายละเอียดงาน : ดูแลงานระบบบัญชี เอกสารส่งสรรพรกร ดูแลบัญชีต้นทุน วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,500 - 16,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีขึ้นไป
2. มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี
3. ประสบการณ์งานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน & บัญชีโรงงาน
5. มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แม่บ้านสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : แม่บ้านสำนักงาน
รายละเอียดงาน : ดูแลทำความสะอาพพื้นทีสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,000-7,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถส่งของ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถส่งของ
รายละเอียดงาน : ขับรถส่งของสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
3. สามารถขับรถขนส่ง 6 ล้อได้
4. รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
5. มีบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สโตร์ / พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สโตร์ / พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : ดูแลคลังสินค้า เบิก-จ่ายพัสดุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500-9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 - 35 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านคลังพัสดุ / สโตร์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไป
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านการบริหารงานส่วนสำนักงานและระบบ ด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ และงานด้านการบริหารบุคคลากร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 33 -45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
6. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
7. มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
8. มีความรู้ด้านการตลาด
9. มีความรู้ด้านการจัดการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกรฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้าน QA การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การวางแผนวัตถุดิบและตรวจสอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO 9001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายผลิต / Supervisor
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิต / Supervisor
รายละเอียดงาน : ดูแลการทำงานฝ่ายผลิตขึ้นรูปโลหะ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
2. มีประสบการณ์งานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ด้านการขึ้นรูปโลหะ/สแตนเลส
4. มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO 9001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานโลหะและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000 -10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. สามารถเชื่อมโลหะได้
4. สามารถดูแลไฟฟ้า/ประปาพื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบแบบ RT & NDT
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
3. มีความรู้ด้านพื้นฐานด้านโลหะการ
4. มีประสบการณ์ด้าน QA/QC งานโลหะ ตรวจสอบแนวเชื่อม การตรวจสอบแบบ RT & NDT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานประจำเครื่องที่ได้ร้บมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,000 - 8,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อมไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : เชื่อมประกอบชิ้นส่วนงานโลหะ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000 - 8,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้ดี
3. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อมอาร์กอน
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อมอาร์กอน
รายละเอียดงาน : เชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสด้วยเครื่องอาร์กอน TIG
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500 - 8,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. สามารถเชื่อมอาร์กอนแบบเดินแนวได้ดี
3. มีประสบการณ์งานเชื่อมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำเครื่องปั๊ม
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำเครื่องปั๊ม
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานประจำเครื่องปั๊มไฮโดรลิคและเครื่องปั๊มทั่วไป
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านงานปั้มโลหะไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  งานราชการ
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณารถ คอก วิ่ง ร่วม , หางานไม่จํากัดวุฒิ , งาน โรงแรม พิษณุโลก , หางานแถวดอนเมือง , หางานเชียงราย , หางานหนองแขม , หางานประชาสัมพันธ์ , ittc วังน้อย , หางานโคราช , หางานแถวบางกะปิ , รถร่วมขนส่งสินค้า , จัดหางานลพบุรี , หางานพังงา , easyjob , หางานหน้าราม , สมัครงานกันตนา , thai easy job , หางานมีที่พัก , หางานเซลล์ , หางานนนทบุรี , หางานสงขลา , หางานนนทบุรี , หางานโคราช , หางานแถวรามคําแหง , กันตนา สมัครงาน , หางานช่างทอง , jobeasy , thaieasyjob , หางานแถวบางแค , หางานแถวลาดพร้าว , หางานเกษตร , หางานแถวรามคำแหง , , หางานสปาต่างประเทศ , หางานคลอง10 , สมัครงานผู้จัดการ , รถ ร่วม แค ป , หางาน ไม่จํากัดวุฒิ , หางานภูเก็ต , หางานวิศวกรโยธา , หางานขายประกัน , สมัครงานสวนนงนุช , หางานบางนา , งานแถวรามคําแหง , รถร่วมขนส่ง , สมัครงานเบทาโกร , หางานเขตลาดกระบัง , งานมีที่พัก , หางานกฎหมาย , หางานคนพิการ , หางานประจวบ


อื่นๆ
  แบตสํารอง
  แบตสำรอง
  แบตสํารองมือถือ
  แบตเตอรี่สํารอง
  เคส s4
  เคสแกรนด์2
  เคสโน๊ต3
  เคสs4
  เคส grand 2
  เคส note 3
  มือถือ
  ราคามือถือ
  เปรียบเทียบมือถือ
  ข่าวมือถือ
  รีวิวมือถือ
  วิธีแต่งหน้า
  เคล็ดลับความสวย
  วิธีลดน้ำหนัก
  ดูแลผิว
  รีวิว เมคอัพ
  ข่าวบันเทิง
  ข่าวการเมือง
  ข่าวกีฬา
  เคสไอโฟน5s
  เคสไอโฟน5
  เคสไอโฟน
  เคสไอโฟน4
  เคส iphone 5s
  เคส iphone
  นาฬิกาข้อมือ
  นาฬิกาข้อมือผู้หญิง
  นาฬิกาข้อมือผู้ชาย
  นาฬิกาแฟชั่น
  จักรยาน
  จักรยานเสือภูเขา
  จักรยานพับได้
  จักรยานญี่ปุ่น
  จักรยานมือสอง


© copyright 2004-2015 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ