เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัดบริษัท : บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์สแตนเลสสำหรับการแพทย์และ อุตสาหกรรมอาหาร ถังบรรจุแรงดัน ถังบรรจุก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 13485 / TIS 27-2543 / TIS 370-2525
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน OT โบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง (ขึ้นกับตำแหน่ง) ปรับเงินประจำปี
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด หรือทางอีเมล์ magnate@siamintm.com
ติดต่อ : คุณปุณณพจน์ ปาลิอนันต์ศรี
โทร : 0-23608710
แฟกส์ : 0-23608712
ที่อยู่ : เลขที่ 138 ถนน ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์ : http://www.siamintm.com

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบแบบ RT & NDT
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
3. มีความรู้ด้านพื้นฐานด้านโลหะการ
4. มีประสบการณ์ด้าน QA/QC งานโลหะ ตรวจสอบแนวเชื่อม การตรวจสอบแบบ RT & NDT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
รายละเอียดงาน : ดูแลสายงานด้านการผลิตและออกแบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานโลหะไม่ต่ำกว่า 10 ปี
3. สามารถออกแบบแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะได้
4. มีความรู้ด้านเครื่องจักรและโลหะการณ์เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีวุฒิบัตรด้าน จป.วิชาชีพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคเขียนแบบ - cad cam
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคเขียนแบบ - cad cam
รายละเอียดงาน : เขียนแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับผิตชอบการขึ้นทะเบียนและจัดเก็บแม่พิมพ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาเขียนแบบเครื่องกลหรือช่างกลโรงงาน
3. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD CAM ได
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์โลหะได้ จะได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย
ดูแลและประสานงานด้านสื่อโฆษณา
รับผิดชอบด้านงานแสดงสินค้าในประเทศ
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
วางแผนกิจกรรมทางการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,500 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
3. ขับขี่รถยนต์ได้
4. บุคคลิกภาพดี
5. มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานขายไม่ต่ำกว่า 1 ปี
6. มีความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เเจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
ตำแหน่งงาน : เเจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
รายละเอียดงาน : ดูแลงานระบบบัญชี เอกสารส่งสรรพรกร ดูแลบัญชีต้นทุน วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,500 - 16,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีขึ้นไป
2. มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี
3. ประสบการณ์งานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน & บัญชีโรงงาน
5. มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แม่บ้านสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : แม่บ้านสำนักงาน
รายละเอียดงาน : ดูแลทำความสะอาพพื้นทีสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,000-7,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถส่งของ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถส่งของ
รายละเอียดงาน : ขับรถส่งของสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
3. สามารถขับรถขนส่ง 6 ล้อได้
4. รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
5. มีบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สโตร์ / พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สโตร์ / พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : ดูแลคลังสินค้า เบิก-จ่ายพัสดุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500-9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 - 35 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านคลังพัสดุ / สโตร์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไป
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านการบริหารงานส่วนสำนักงานและระบบ ด้านบัญชี การเงิน การตลาด จัดซื้อ และงานด้านการบริหารบุคคลากร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 33 -45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
6. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
7. มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
8. มีความรู้ด้านการตลาด
9. มีความรู้ด้านการจัดการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกรฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้าน QA การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การวางแผนวัตถุดิบและตรวจสอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO 9001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายผลิต / Supervisor
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิต / Supervisor
รายละเอียดงาน : ดูแลการทำงานฝ่ายผลิตขึ้นรูปโลหะ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
2. มีประสบการณ์งานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ด้านการขึ้นรูปโลหะ/สแตนเลส
4. มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO 9001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานโลหะและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000 -10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. สามารถเชื่อมโลหะได้
4. สามารถดูแลไฟฟ้า/ประปาพื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบแบบ RT & NDT
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
3. มีความรู้ด้านพื้นฐานด้านโลหะการ
4. มีประสบการณ์ด้าน QA/QC งานโลหะ ตรวจสอบแนวเชื่อม การตรวจสอบแบบ RT & NDT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานประจำเครื่องที่ได้ร้บมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,000 - 8,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อมไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : เชื่อมประกอบชิ้นส่วนงานโลหะ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000 - 8,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้ดี
3. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อมอาร์กอน
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อมอาร์กอน
รายละเอียดงาน : เชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสด้วยเครื่องอาร์กอน TIG
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500 - 8,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. สามารถเชื่อมอาร์กอนแบบเดินแนวได้ดี
3. มีประสบการณ์งานเชื่อมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำเครื่องปั๊ม
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำเครื่องปั๊ม
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานประจำเครื่องปั๊มไฮโดรลิคและเครื่องปั๊มทั่วไป
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านงานปั้มโลหะไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานออฟฟิศ , หางานเกาะสมุย , หางานนครปฐม , หางานนครราชสีมา , หางานเชียงใหม่ , หางานยะลา , หางานสายการบิน , หางานทัวร์ , หางานนวนคร , หางานนครสวรรค์ ,


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
© copyright 2004-2018 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ