เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท : บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการ มาตั้งแต่ ปีพ.ศ 2545 เป็นบริษัทผู้ผลิตไอศกรีม เบเกอรี่ ขนมหวาน และอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, HACCP, ISO 9001:2000, BRC, HALAL
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษาบุตร
- เสื้อฟอร์ม
- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ส่วนลดซื้อสินค้า
- ค่าอาหารทำ OT.
- ค่าเข้ากะ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลวิชาชีพ
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- โบนัส
- หอพักพนักงาน
- อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email
ติดต่อ : คุณเอื้องฟ้า ขนอม
โทร : 034-331-984-6 ต่อ 302
แฟกส์ : 034-331-880
ที่อยู่ : 104/2 ม.1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เว็บไซต์ : www.buonogroup.com

Graphic Design
ตำแหน่งงาน : Graphic Design
รายละเอียดงาน : ออกแบบผลิตสื่อ การตลาด และประชาสัมพันธ์
ออกแบบงานกราฟฟิค ของ Booth , Exhibition
ออกแบบการจัดวางของสินค้า ณ จุดขาย
ประสานงานกับโรงพิมพ์
ถ่ายรูป จัดดิสเพลย์สินค้า
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Graphic Design ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในการทำสื่อสิ่งพิมพ์, ติดต่อโรงพิมพ์, และออกแบบบรรจุภัณฑ์
5. มีึความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเปิดกว้าง
6. มีความสามารถในการถ่ายรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนและเพิ่มผลผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนและเพิ่มผลผลิต
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
- วางแผนเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ
- วางแผน,คิดค้น,ปรับปรุง และแก้ไข กระบวนการผลิตที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า ข้อมูลการผลิตและปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
- รวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล,ทำรายงานและแนวทางปรับปรุง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี ( Ms.office / Word / Power Point / Excel)
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - จัดทำบัญชีทั่วไป
- บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดูแลเอกสารทางบัญชี
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
4. มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
5. ใช้โปรแกรม MAE 5 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)
ตำแหน่งงาน : Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
- ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
- ดูแล บริการ/รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหลังการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานขาย และดูแล Product ในช่องทาง Modern Trade
4. รักงานขาย และบริการ ชอบติดต่อพบปะคน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเจรจาต่อรองได้ดี
6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง ใช้ MS Office ได้ดี
7. สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เอกสารระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เอกสารระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1.ขึ้นทะเบียนและแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ
2.จัดทำและควบคุมเอกสารของระบบคุณภาพ
3.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. รับนักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QMR
ตำแหน่งงาน : QMR
รายละเอียดงาน : ประสานงาน ควบคุมระบบมาตรฐาน ได้แก่ ระบบ GMP,HACCP, ISO9001:2008,BRC,IFS, FSSC22000,ISO17025 ส่งเสริมให้ได้รับรองอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพ 3 ปี ขึ้นไป
3. สามารถ พุด อ่าน เขียน ภาาาอังกฤษในระดับดี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office
5. มีความอดทนและรองรับแรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบ และประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อพัฒนารายงานทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (BI)
2.ประสานงาน รวบรวม และเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
3.ดูแลสต๊อกอุปกรณ์อบรม ให้คำแนะนำการใช้งาน Excel และการประยุกต์ใช้ต่างๆ
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลและรายงานทางธุรกิจด้วย Excel ประยุกต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล
5. ทำงานเป็นทีม สามารถอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Supervisor Project
ตำแหน่งงาน : Supervisor Project
รายละเอียดงาน : ประสานงาน จัดทำแผนงาน ติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ของงาน project ต่างๆของบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ด้านงานโครงการ
3. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Ms Office
5. มีทักษะในการประสานงานและต่อรอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประสบกาณณ์ด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความระเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design
ตำแหน่งงาน : Graphic Design
รายละเอียดงาน : ออกแบบผลิตสื่อ การตลาด และประชาสัมพันธ์
ออกแบบงานกราฟฟิค ของ Booth , Exhibition
ออกแบบการจัดวางของสินค้า ณ จุดขาย
ประสานงานกับโรงพิมพ์
ถ่ายรูป จัดดิสเพลย์สินค้า
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Graphic Design ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในการทำสื่อสิ่งพิมพ์, ติดต่อโรงพิมพ์, และออกแบบบรรจุภัณฑ์
5. มีึความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเปิดกว้าง
6. มีความสามารถในการถ่ายรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์และกำลังคน
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ
- ติดตาม, ตรวจสอบวัตถุดิบและผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและคุณภาพสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- รายงานความผิดปกติของกระบวนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา
- รายงานแนวทางการแก้ปัญหาที่จะทำให้กระบวนผลิตไม่สามารถบรรลุเป้าหมายต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเอกสารระบบคุณภาพของฝ่าย
- สามารถเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร, เครื่องมือ, เครื่องใช้, วัตถุดิบและกำลังคนให้พร้อมสำหรับการผลิต
- ให้คำแนะนำและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตได้
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP ฯลฯ
4. มีความกระตือรือร้น, มีความเป็นผู้นำ, อดทน,รักงานท้าทาย, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. มีความสามารถในการมอบหมายงาน ติดตามงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Ms.office / Word / Power Point / Excel)
8. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้ตรวจสอบบัญชี
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สำรวจกิจกรรม ทำการตรวจสอบ ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชีการเงิน และระบบงานที่สำคัญ
- กำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบและเลือกใช้วิธีตรวจสอบอย่างเหมาะสม
- รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลของข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ รวบรวมทั้งเอกสารหลักฐานให้สมบูรณ์ครบถ้วน
- นำเสนอรายงานการตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีปฏิบัติ และการแก้ไข
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีบริหาร ตรวจสอบบัญชี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี & ตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความซื่อสัตย์/ยุติธรรม ละเอียดรอบคอบ สามารถรับแรงกดดันและรักษาความลับได้ดี
5. อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานในห้องปฏิบัติการ(Lab)ทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
3. มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการสำหรับโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : - สำรวจ,วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าทั้ง End Consumer และ Importer ,Wholesale
- ทำแผนการตลาด พร้อมงบประมาณประจำปี
- ทำแผนกิจกรรม,แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์,แผนการสื่อสารการตลาด
- ดำเนินการปฏิบัติงาน ทำรายงานพร้อมตัวชี้วัดเสนอผู้บริหาร
- บรีฟงานให้ผู้ออกแบบสื่อการตลาด
- ตรวจงาน ประสานงานกับผู้ออกแบบ ผู้ผลิตสื่อจนงานสำเร็จ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ ,สื่อการตลาด ต่อฝ่ายขายและผู้นำเข้า
- จัดกิจกรรมการตลาดได้ด้วยตนเอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี / ปริญญาโท การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้ง พูด อ่าน เขียน
4. มีความคิดสร้างสรรค์, บุคลิกดี มีรสนิยม
5. ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office , Internet ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Assistant Manager
ตำแหน่งงาน : Sales Assistant Manager
รายละเอียดงาน : - ทำแผนงานขาย
- เสนอขาย นำทีมงานขาย ขายสินค้า จนบรรลุเป้าหมายได้
- สรุป วิเคราะห์ ทำรายงานการขาย
- ทำแผนงานสร้าง/รักษา ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้
- ควบคุมดูแลทีมงานให้ทำงานอย่างมีวินัย และนำทีมงานมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี งานขายสินค้าอาหารทั้ง Export และ Domestics
4. สามารถทำแผนงานขายให้บรรลุเป้าหมายได้
5. สามารถสร้างทีม ควบคุมทีม และนำทีมงานให้ทำงานบรรลุผลสำเร็จได้
6. มีระเบียบวินัย ทำงานเป็นระบบ มุ่งมั่นต่อผลสำเร็จ
7. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
8. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
9. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้ดี
10. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีน หรือญี่ปุ่นได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Export Sales
ตำแหน่งงาน : Export Sales
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ ติดตามกระบวนการขายจนกระทั่งบรรลุเป้ายอดขาย
- ดูแลรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหลังการขาย
- แสวงหาลูกค้าใหม่ตามพื้นที่ และช่างทางที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษา ปริญญาตรี/โท การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2-3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์กับอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. รักงานขาย และบริการ ชอบพบปะผู้คน
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน (ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
7. มียานพาหนะเดินทาง
8. ใช้ MS Office ได้คล่องแคล่ว ติดต่อสื่อสารได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)
ตำแหน่งงาน : Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
- ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
- ดูแล บริการ/รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหลังการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานขาย และดูแล Product ในช่องทาง Modern Trade
4. รักงานขาย และบริการ ชอบติดต่อพบปะคน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเจรจาต่อรองได้ดี
6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง
7. ใช้ MS Office ได้ดี
8. สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Warehouse and transportation Manager
ตำแหน่งงาน : Warehouse and transportation Manager
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการคลังสินค้า และการจัดส่งให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ
- บริหารความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลัง
- ฝึกอบรมทีมงาน, ควบคุมการทำงาน, ประเมินผลทีมงาน, กระตุ้น จูงใจ การทำงานของพนักงานให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
- จัดเก็บ รักษาสินค้า อย่างถูกต้องตามรายละเอียดมาตรฐานกำหนด
- ควบคุมการทำงานของทีมงาน เรื่องการรับ-จ่าย การลงบันทึก การทำรายงานให้ถูกต้อง
- จัดทำเป้าหมายของฝ่าย วางแผน และประเมินผลการทำงานของฝ่าย รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ปรับปรุงงานในฝ่ายใดอย่างดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-45 ปี
2. ปริญญาตรี/โท บริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง และบริหารการจัดส่ง ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี (ถ้าอยู่ในธุรกิจอาหาร ของสด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรู้อย่างดีเยี่ยมในการจัดการคลังสินค้า การจัดทำคู่มือกระบวนการทำงานมีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, BRC และ ISO9001-2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เรื่อง OSHA, มาตรฐานการควบคุมสารอันตรายต่างๆ
6. มีประสบการณ์ Software ERP/Warehouse management software
7. สามารถทำงานได้ดีกับการจัดเก็บสินค้าอุณหภูมิสูง, ต่ำ
8. สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี
9. มีความยืดหยุ่นกับตารางเวลาทำงาน, สามารถทำงานได้ในเวลาไม่ปกติ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิต
- ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดในสายผลิต
- ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในระหว่างกระบวนการผลิต
- ตรวจสอบสุขาภิบาลภายในสายการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
- ทวนสอบจุดวิกฤติที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการผลิต
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดการปนเปื่อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของพนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2000,BRC,IFS,GMP,HACCP,5 S
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (Shop Supervisor)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (Shop Supervisor)
รายละเอียดงาน : ช่วยดูแล รับผิดชอบงานในร้านช่วยผู้จัดการสาขา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ มีบุคคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ
4. สามารถบริหารจัดการร้านค้าได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. สามารถประจำสาขาห้างพาราไดซ์ พาร์คได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายจัดรายการ (งาน EVENT) สยามพารากอน ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายจัดรายการ (งาน EVENT) สยามพารากอน ด่วน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถทำที่ห้างสยามพารากอนได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้าน(Shop Manager)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้าน(Shop Manager)
รายละเอียดงาน : - เป็นพนักงานประจำร้าน
- ดูแลร้านค้าและงานบริการในร้านค้า
- ดูแลบริหารจัดการร้านค้า Paradise Park
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ มีบุคคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ
4. สามารถบริหารจัดการร้านค้าได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. มีประสบการณ์งานบริการร้านอาหาร ขนมหวาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อและฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อและฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ออก P/O ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อสินค้า
- รับ Order จากร้านสาขา เปิดใบสั่งซื้อสินค้า ประสานงานฝ่ายผลิต/ฝ่ายจัดส่งสินค้า ดูแลสโตร์ และสต๊อกสินค้า
- ทำรายงานสต๊อกสินค้า
- ตรวจสอบรายงานการขาย
- ทำ Daily Sale and Promoton Report
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบในการแก้ปัญหา มีความคล่องตัว
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ คล่อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Massenger (พนักงานส่งเอกสาร)
ตำแหน่งงาน : Massenger (พนักงานส่งเอกสาร)
รายละเอียดงาน : ส่งเอกสารของสำนักงานและส่งสินค้าตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย เท่านั้น อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. มีความรับผิดชอบสูง ร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีรถจักยานยนต์ ที่สามารถนำมาใช้ในงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใบขับขี่ รถจักยานยนต์ และ รถยนต์
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำร้าน Full Time
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำร้าน Full Time
รายละเอียดงาน : ขายไอศกรีมและบริการลูกค้าในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสาขาต่างๆ เช่น สยามพาราก้อน อิเซตัน และพาราไดซ์ พาร์ค(เสรีเซ็นเตอร์)
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็น ต้องมีประสบการณ์
4. มีบุคลิก หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถเลือกสาขาได้ดังนี้ 1. สยามพารากอน 2.อิเซตัน ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : - บริหารและวางแผนระบบการผลิต ตลอดจนควบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- บริหารและพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
- ประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อปรับปรุงสูตรหรือวิธีการผลิต
- ทวนสอบรายงานการผลิต
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการผลิตอาหารเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008,BRC,IFS,GMP,HACCP,5 S เป็นอย่างดี
6. มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการผลิต และการปรับปรุงพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง
7. มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน ,การบังคับบัญชา ,การประสอนงานและการ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
8. มีความเป็นผู้นำ,อดทน,มีระเบียบวินัย,ชอบงานท้าทาย,และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

RD Document Control officer
ตำแหน่งงาน : RD Document Control officer
รายละเอียดงาน : - ติดต่อและจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
- จัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
- จัดทำและควบคุมเอกสารภายในแผนก
- วิเคราะห์ข้อกำหนดกฎหมายในประเทศและประเทศคู่ค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ,เทคโนโลยีอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านโรงงานอาหารหรือด้านเอกสารคุณภาพหรือ Document Controlหรือจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 1- 2 ปี
4. มีความรู้ความเข้าเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2000,BRC,IFS,GMP,HACCP
5. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถด้านการสื่อสาร
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งและขนส่ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งและขนส่ง
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งให้มีความสมดุล
- บริหาร ควบคุมระบบคลังสินค้าและตรวจสอบคุณภาพงานทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลระบบการเข้า-ออก สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามระบบ
- ควบคุมพนักงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ในการดูแลคลังสินค้าแช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 , 5 S
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน ,การบังคับบัญชา ,การประสานงานและการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ประสานงานและและวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
- รวบรวมข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจประเมินและสรุปรายงานผลของทุกแผนกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ควบคุมดูแลการทำงานและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกของฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแลการจัดเอกสาร ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ทวนสอบเรื่องสุขลักษณะของบุคลากร สุขภิบาลภายในโรงงาน จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) ในกระบวนการผลิต และการรับวัถตุดิบ ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน ice-cream หรือ Frozen จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008,BRC,IFS,GMP,HACCP, HALAL,5 S
5. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor อย่างน้อย 2 ปี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Marketing Export Officer
ตำแหน่งงาน : Senior Marketing Export Officer
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเทศมุ่งหวัง (รวบรวมข้อจำกัด,กฎหมาย,ข้อห้าม,โอกาส)
- ค้นหาลูกค้ามุ่งหวัง
- นำเสนอสินค้าที่เหมาะสมจนกระทั่งสามารถเปิดตลาดสำเร็จ
- ดูแล, สร้างพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด,อำนวยความสะดวก,ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์ในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหาร
5. รักงานขายและบริการ ชอบงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
6. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
7. บุคลิกดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งอ่าน พูด ฟัง เขียน ได้เป็นอย่างดี
9. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Supervisor
ตำแหน่งงาน : Production Supervisor
รายละเอียดงาน : - วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ตรวจสอบกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต
- ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า
- ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต
- ดูแลเรื่องระบบคุณภาพต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร 3-5 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008,GMP,HACCP,5 S
5. สามารถวางแผนการผลิตให้เป็นไปตาเป้าหมาย สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีภาวะการ เป็นผู้นำ
6. มีความสามารถในการมอบหมายงาน ติดตามงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
7. มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
8. สามารถทำงานเป็นกะได้
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขากรรมการบริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขากรรมการบริหาร
รายละเอียดงาน : - เตรียมการประชุม,บันทึกประชุม,ทำรายงานการประชุม
- ประสานงานการนัดหมายทั้งภายในและภายนอก
- ติดตามงาน,ประสานงานในโครงการต่างๆให้เสร็จตามกำหนดและทำรายงานความคืบหน้าต่อกรรมการ
- ต้อนรับลูกค้าต่างประเทศและดูแลลูกค้า
- จัดเก็บเอกสาร,ควบคุมเอกสาร เข้า-ออก, ทำจดหมาย,ทำรายงาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ,บัญชี ,บริหารธุรกิจหรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน, เจรจาอย่างมีมนุษยสัมพันธ์
4. มีระเบียบวินัยในการจัดการงานและติดตามงานอย่างดีเยี่ยม
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งอ่าน พูด ฟัง เขียน ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และค้นหาข้อมูลด้วย Internet ได้คล่องแคล่ว
7. มียานพาหนะเป็นของตนเอง
8. มีความคล่องแคล่วสามารถเดินทางได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Productivity Improvement Supervisor
ตำแหน่งงาน : Productivity Improvement Supervisor
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
- วางแผนเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ
- วางแผน,คิดค้น,ปรับปรุง และแก้ไข กระบวนการผลิตที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า ข้อมูลการผลิตและปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
- รวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล,ทำรายงานและแนวทางปรับปรุง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต,ลดของเสียและควบคุมต้นทุน
4. มีความคิดวิเคราะห์ที่ดี,สามารถเจรจาประสานงาน,นำเสนอและสอนงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี (junior Accountant)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (junior Accountant)
รายละเอียดงาน : - ทำบัญชี รายรับ-จ่าย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีพิจารณาผู้ที่จบใหม่
4. บุคลิกคล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ สามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant staff)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant staff)
รายละเอียดงาน : - ทำบัญชีลูกหนี้
- ตรวจสต๊อกสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 1 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
5. ประจำ office บางแค สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาสยามพารากอน) ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาสยามพารากอน) ด่วน
รายละเอียดงาน : บริการขายอาหารและไอศกรีมให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ร้านสาขา
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป บุคลิก หน้าตาดี
3. รักงานบริการ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาห้างอิเซตันข้างเซ็นทรัลเวิร์ด) ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาห้างอิเซตันข้างเซ็นทรัลเวิร์ด) ด่วน
รายละเอียดงาน : บริการขายอาหารและไอศครีมให้แก่ลูกค้าที่มารับบริการที่สาขา
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิก หน้าตาดี
4. รักงานบริการ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำร้าน (Part Time และ Full time) พาราไดซ์ พาร์ค
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำร้าน (Part Time และ Full time) พาราไดซ์ พาร์ค
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป บุคลิก หน้าตาดี
3. รักงานบริการ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถทำที่สาขาพาราไดซ์ พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์ เก่า) ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค)
- เป็นผู้ช่วยฝ่ายผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างแอร์
ตำแหน่งงาน : ช่างแอร์
รายละเอียดงาน : ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค)
- ติดตั้งระบบปรับอากาศ
- ดูแลการบำรุงรักษาให้กับลูกค้า
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Engineer
ตำแหน่งงาน : Project Engineer
รายละเอียดงาน : ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค)
- ดูแลการติดตั้ง
- ออกแบบระบบปรับอากาศ
- ดูแลการบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมระบบปรับอากาศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิต(จำนวนมาก)
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิต(จำนวนมาก)
รายละเอียดงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. ขยันอดทด ทำ OT ได้
4. ร่างกายแข็งแรง
5. ค่าแรงวันละ 203 บาท ทำOT มีอาหารเลี้ยง มีรถรับส่ง ถึง พุทธมณฑลสาย 2
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสโตร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานสโตร์
รายละเอียดงาน : รับของเข้าสโตร์ จัดของ ส่งของติดรถส่งของได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18-27 ปี
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนญาติขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานที่บางแคได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน : 1. คำนวณต้นทุนของผลผลิตที่ได้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตในเดือนนั้น ๆ
2. ตรวจเช็คเอกสารใบรายงานการผลิตประจำวันกับของจริง และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มตามวัน/เดือน
3. ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายวัตถุดิบ
4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในแต่ละกระบวนการผลิต จนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูป
5. รายงานของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต งานระหว่างทำและสินค้าคงเหลือ และข้อผิดพลาดต่าง ๆ
*หมายเหตุ ตำแหน่งนี้จะทำที่บริษัทในเครือแถวบางแค (บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเครื่องปรับอากาศส่งออก)
- ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีความรู้ทางด้านต้นทุนบ้าง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - จัดทำบัญชีทั่วไป
- บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดูแลเอกสารทางบัญชี
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญช
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
4. มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
5. ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Officer
ตำแหน่งงาน : Production Officer
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมสายการผลิต
-ดูแลความเรียบร้อยในการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
-ทำการประชุมหัวหน้าหน่วยที่ควบคุมการผลิตและพนักงานผลิตในการวางแผนการผลิต
-วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2.งานตรวจติดตามระบบ
-ดูแลและประสานงานและแก้ปัญหาต่างๆ
-รายงานความคืบหน้า ข้อมูลการผลิตและปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
-พัฒนา,ปรับปรุง,และสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการทำอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษและระบบ GMP,5ส,ISO 9001,HACCP
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale Manager
ตำแหน่งงาน : Sale Manager
รายละเอียดงาน : กำกับดูแลงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. มีประสบการณ์งานขายผ่านช่องทาง Modern Trade,Traditionnal Chanel,Cash Van
3. รักงานขาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมันต่อเป้าหมายและความสำเร็จ
4. มีความสามารถในการสร้างทีมขาย อมรมและสร้างแรงบันดาล พร้อมทั้ง กำกับดูแลการขายให้บรรลุเป้าหมาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ