เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ซายน์เทค จำกัดบริษัท : บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ซายน์เทค จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ / การแพทย์ / อุตสาหกรรม
แต่ผู้เดียวในประเทศไทยมากกว่า 24 ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนใจโปรดส่งประวัติพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมายังบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ หากท่านสนใจสามารถเยี่ยมชมได้จาก http://www.sciencetech.th.com หรือ ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
วันเสาร์(ที่ 1 ของเดือน)9.00-15.00 น.
เสาร์ที่ 2 ปิดทำการ
เสาร์ที่ 3 9.00-12.00 น.
เสาร์ที่ 4 กิจกรรมนอกสถานที่
สวัสดิการ : วัสดิการของพนักงานบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติมีดังนี้:-

1. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร”
2. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลือลาคลอด”
3. สวัสดิการ “เงินทำบุญการลาอุปสมบท”
4. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลืออัคคีภัย” ที่พักอาศัยของตนเอง
หรือพักอยู่กับบิดา มารดา ถูกไฟไหม้หมด
5. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลือค่าทำศพ” พนักงาน,บิดา, มารดา,
บุตร, สามี-ภรรยา
6. สวัสดิการ “ค่าเครื่องแบบพนักงาน”
7. สวัสดิการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ตามรายการที่บริษัทฯ
กำหนดแต่ละปี
8. สวัสดิการ “ประกันภัย” สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายนอกบริษัทฯ
9. สวัสดิการ “ของที่ระลึกสำหรับพนักงาน” ที่มีอายุงานครบ
5 ปี , 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี , 25 ปี
10. สวัสดิการ “วันเกิดพนักงาน”
วิธีการสมัคร : สนใจสมัคร บริษัท ซายน์เทค จำกัด หรือทางอีเมล์ ekachai@sciencetech.th.com
ติดต่อ : คุณเอกชัย รอดภัยปวง ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-285-4101 หรือ 02-285-4915-6 #112
แฟกส์ : 02-285-4856 และ 02-285-4178
ที่อยู่ : 321/43 ถนนนางลิ้นจี่(ถัดจากซอยนางลิ้นจี่ 7 ไป 1 ทางเข้าเป็นอาคารพานิชย์4 ชั้นทรงเสาโรมัน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : http://www.sciencetech.th.com

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
(Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 22,000 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วท.บ พยาบาลศาสตร์ , อุปกรณ์การแพทย์ , จุลชีววิทยา หรือมีประสบการณ์ขาย หรืองานหน่วยจ่ายกลางของ รพ.
2. กรณีมีประสบการณ์ รายได้จะอยู่ในช่วง 17,250 - 25,000 บาท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย(Sales Representative) เขตราชการ ภาคอีสาน(ม.สุรนารี/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี) จบสาขาเคมี หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย(Sales Representative) เขตราชการ ภาคอีสาน(ม.สุรนารี/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี) จบสาขาเคมี หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : งานการขาย / ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย / รักษาฐานลูกค้าเก่า / เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
-แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
-แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
-จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
-จัดทำ spec.
-อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500-19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตภาคอีสาน (ม.สุรนารี / ม.ขอนแก่น / ม.อุบลราชธานี)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ 23- 35 ปี
3. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขา เคมี , จุลชีววิทยา หรือ ใกล้เคียง
4. มีประสบการณ์ขาย
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด และ ค้างคืน ได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Word หรือ Excel หรือ Power piont ได้
7. มีใจรักงานการขาย และ มีความขยันอดทน
8. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด นครราชสีมา / ขอนแก่น / อุบลราชธานี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงาน Rapid Test ทางห้อง Lab
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตโรงพยาบาล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
(Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตโรงพยาบาล
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานธนาคารเลือด
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตโรงพยาบาล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลบริหารงานให้พนักงานขาย
2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3. แนะนำการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าให้กับผู้แทนขาย
4. ออกพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า กับผู้แทนขาย และช่วยปิดการขาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศในกรุงเทพฯ สามารถดูแผนที่พร้อมสินค้าได้ใน www.sciencetech.th.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์บริหารงานขาย, ดูแลทีมงานขาย
2. วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
3. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
4. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ดูแลธุรกิจ หรือบริษัทร่วมค้า ผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้วและสารเคมี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ดูแลธุรกิจ หรือบริษัทร่วมค้า ผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้วและสารเคมี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในเขตร้านค้าทั่วประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศในกรุงเทพฯ สามารถดูแผนที่พร้อมสินค้าได้ใน www.sciencetech.th.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้ว และสารเคมี
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย / Sale Representative เขตโรงงานอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย / Sale Representative เขตโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า / ติดต่อออกไปพบปะลูกค้า / ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/ มหาบัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. มีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sale Representative
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sale Representative
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวท.บ. วท.ม. จุลชีววิทยา เคมี , Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ทางหน่วยงานราชากร ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้
4. รักงานการขาย และ มีความขยันอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานช่างบริการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานช่างบริการ
รายละเอียดงาน : ซ่อม ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,500-15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. มีใจรักงานบริการ
3. สามารถใช้โปรแกรม World หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
5. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย
รายละเอียดงาน : ทำยอดขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ออกตลาดเยี่ยมเยียนลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , พยาบาล , เภสัช หรือสาขาใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์ขาย เครื่องมือทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ขายสินค้าในหน่วยจ่ายกลาง (CSSD) หรือ ห้องผ่าตัด หรือ ห้องแลบ
4. กรณีมีความเชี่ยวชาญในการติดต่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย Autoclave
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย Autoclave
รายละเอียดงาน : 1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
1.1 ลูกค้าสำคัญ
1.2 ลูกค้าทั่วไป
1.3 ลูกค้ามุ่งหวัง
2. จัดเตรียมการทำรายละเอียด / Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน
3. งานการขาย
3.1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
3.2 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3.3 จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
3.4 จัดทำ spec.
อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวท.บ. เทคนิคการแพทย์, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ,พยาบาล, หรือสาขาใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์ขายสินค้าในหน่วยจ่ายกลาง(CSSD) ห้องผ่าตัด หรือห้องแลบ กรณีเชี่ยวชาญในการติดต่อ ผู้อำนวยการ หรือผู้บริหาร รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขายงานสอบเทียบ / Validate
ตำแหน่งงาน : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขายงานสอบเทียบ / Validate
รายละเอียดงาน : ขายงาน Validate สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่าย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,500-14,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือ เทียบเท่า
2. มีใจรักงานบริการ การนำเสนอขายในงานสอบเทียบ และงาน Validate
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้
4. ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน : ทำฐานข้อมูลลูกค้า ทำ/เขียน website ได้ ใช้โปรแกรม word excel powerpoiont
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียงทุกสาขา
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกที่ดี
3. มีใจรักงานบริการลูกค้า
4. สามารถใช้โปรแกรม Word / Excel / powerpoint / Photoshop และ เขียน web ได้ดีมาก
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ ประจำสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ ประจำสำนักงาน
รายละเอียดงาน : พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์ Spec พิมพ์ รายงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีความละเอียดรอบคอบ รักงานการให้บริการ
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี word / excel
4. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ / ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ / ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
รายละเอียดงาน : รับสินค้า และ ตรวจสินค้าประจำโกดัง
จัดส่งไปรษณีย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
2. มีใจรักงานบริการ
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขายเขตภาคอีสาน
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขายเขตภาคอีสาน
รายละเอียดงาน : 1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
1.1 ลูกค้าสำคัญ
1.2 ลูกค้าทั่วไป
1.3 ลูกค้ามุ่งหวัง
2. จัดเตรียมการทำรายละเอียด / Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน
3. งานการขาย
3.1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
3.2 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3.3 จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
3.4 จัดทำ spec.
อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,500-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิวท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
3. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
4. รักงานการขาย และ การบริการ
5. สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
6. มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (Sales Representative)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (Sales Representative)
รายละเอียดงาน : งานการขาย
1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
2. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3. จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
4. จัดทำ spec.
5. อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ. บ. ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ ประจำออฟฟิศ แผนกสต็อกสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ ประจำออฟฟิศ แผนกสต็อกสินค้า
รายละเอียดงาน : จัดทำรายงานสินค้า / Key สินค้าเข้า / ตรวจเช็คสินค้าเข้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีความละเอียดรอบคอบด้านตัวเลข
5. ขยัน/อดทน
6. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ
รายละเอียดงาน : พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์รายงานประชุม พิมพ์ งานต่างๆ ทั่วไป รับโทรศัพท์ลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative
ตำแหน่งงาน : Sales Representative
รายละเอียดงาน : 1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
1.1 ลูกค้าสำคัญ
1.2 ลูกค้าทั่วไป
1.3 ลูกค้ามุ่งหวัง
2. จัดเตรียมการทำรายละเอียด / Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน
3. งานการขาย
3.1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
3.2 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3.3 จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
3.4 จัดทำ spec.
อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขา Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sales Representative เขตอุตสาหกรรม ภาคอีสาน ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sales Representative เขตอุตสาหกรรม ภาคอีสาน ด่วน
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ เพื่อติดต่อพบกับลูกค้าและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ขายกับลูกค้าเขตราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต / วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
2. กรณีมีประสบการณ์การขาย ,โรงงานอุตสาหกรรม, จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด หรือค้างคืนได้
4. กรณีมีรถยนต์ให้ประกอบในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารทีมงานขาย(Supervisor) แผนกวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารทีมงานขาย(Supervisor) แผนกวิทยาศาสตร์
รายละเอียดงาน : วางแผน/บริหารงานการขาย บริหารทีมงานให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของฝ่าย และทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ต่อปี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 22,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ขายเครื่องกำจัดจุลชีพ/ก่อโรค(Scientific Model)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ขายเครื่องกำจัดจุลชีพ/ก่อโรค(Scientific Model)
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย รักษาลูกค้าเก่า
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายใหได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ. บ. ทุกสาขา
2. กรณีมีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะสถาที่ที่มีแอร์คอนดิชั่น
4. มีรถยนต์นำมาใช้ประกอบในการทำงานได้
5. Air Purifier & Clean Room
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sale Representative เขต โรงงานอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sale Representative เขต โรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า / ติดต่อออกไปพบปะลูกค้า / ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/ มหาบัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. มีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เครื่องล้าง / ปราศจากเชื้อ (Washer & Autoclave)
4. Monitor ของ Boiler & Turbine
5. Air Purifier & Clean Room
6. เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Instrument) ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR
7. กรณีมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sale Representative แผนกวิทยาศาสตร์ เขตกรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sale Representative แผนกวิทยาศาสตร์ เขตกรุงเทพฯ
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. วท.ม. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ทางหน่วยงานราชากร ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งงาน : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดงาน : ซ่อม ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีรายได้ที่ดี มีคอมมิชชั่น มีใจรักงานบริการ
2. สามารถใช้โปรแกรม World หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
4. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารทีมงานขาย (Supervisor) ทีมงานแผนกอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารทีมงานขาย (Supervisor) ทีมงานแผนกอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : ดูแลทีมงานขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต , หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานขาย ดังนี้
3. เครื่องล้าง / ปราศจากเชื้อ Washer & Autoclave
4. Monitor ของ Boiler & Turbine
5. Air Pruifier & Clean Room
6. เครื่องวิเคราะห์ Analytical Instrument ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR
7. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ในงานเชื่อม งานบัดกรีโลหะต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล
รายละเอียดงาน : ดูแล/ บริหารทีมงานขาย ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , พยาบาล , เภสัช หรือสาขาใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์ขายสินค้าในหน่วยจ่ายกลาง (CSSD) หรือ ห้องผ่าตัด หรือ ห้องแลบ
3. กรณีมีความเชี่ยวชาญในการติดต่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative พนักงานขาย (หน่วยงานราชการจบสาขาเคมี หรือ จุลฯ) ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : Sales Representative พนักงานขาย (หน่วยงานราชการจบสาขาเคมี หรือ จุลฯ) ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : ทำยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
ออกเยียมเยียนลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ฟู้ดส์ซายน์ ไบโอเทค จุลชีววิทยา
2. กรณีมีประสบการณ์ขายทางหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. รักงานด้านการขาย การบริการลูกค้า
4. กรณีมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสต็อก/ส่งสินค้าและเร่งรัดหนี้สิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานสต็อก/ส่งสินค้าและเร่งรัดหนี้สิน
รายละเอียดงาน : ส่งสินค้าตาม Order ให้ลูกค้า / ติดตามหนี้สิน / รับเช็คจากลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
3. ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : 1. การส่งและการเคลียร์เอกสาร
2. การจัดเก็บเอกสาร
3. การดูแลห้องทำงาน / การใช้ห้องประชุม
4. การรับรองแขก / จัดการเรื่องที่พักตัวแทนจากต่างประเทศ
5. การกำหนดระยะเวลานัดหมายและการเตือนล่วงหน้า
6. การต่อ / รับโทรศัพท์
7. การบันทึกและเคลียร์งานมอบหมาย
8. การเตรียมและการทำรายงานการประชุม
9. การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
10. การถ่ายทอดคำสั่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีดี เข้ากับผู้บริหารและผู้อื่นได้ดี
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีบุคลิกที่ดี
5. กรณีมีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ ประจำโกดัง
ตำแหน่งงาน : พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ ประจำโกดัง
รายละเอียดงาน : รับสินค้า และ ตรวจสินค้าประจำโกดัง
จัดส่งไปรษณีย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
2. มีใจรักงานบริการ
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลทีมงานขาย ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 22,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ.บ. ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การขาย
3. เครื่องล้าง / ปราศจากเชื้อ (Washer & Autoclave)
4. Monitor ของ Boiler & Turbine
5. Air Purifier & Clean Room
6. เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Instrument) ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR
7. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ในงานการเชื่อม งานบัดกรีโลหะต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย NIR
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย NIR
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ NIR ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานราชการ
ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
ทำยอดขายตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี วท.บ. สาขาเคมี , ชีวเคมี หรือใกล้เคียง
2. มีใจรักงานขาย และ งานบริการลูกค้า
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
4. มีรถยนต์ประกอบในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. แผนกวิทยาศาสตร์(กรุงเทพและต่างจังหวัด) และ แผนก แผนกอุตสาหกรรม
6. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
7. มีประสบการณ์ขายเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Instrument) ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR หรือ มีประสบการณ์ขายด้านโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย Monitor ควบคุม Boiler และ Tubine
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย Monitor ควบคุม Boiler และ Tubine
รายละเอียดงาน : นำเสนอสินค้าด้าน
Monitor ของ Boiler & Turbine
ออกเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า
ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ.บ. ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การขาย
3. Monitor ของ Boiler&Turbine
4. Air Purifier & Clean Room
5. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ในงานการเชื่อม งานบัดกรีโลหะต่างๆ
6. มีรถยนต์ประกอบการใช้งาน
7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด และค้างคืนได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Specailist สินค้า NIR เขตราชการและอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : Product Specailist สินค้า NIR เขตราชการและอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : ศึกษา Product สินค้า NIR เพื่อนำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้าทราบรายละเอียด ทำเคริเบชั่นเคิร์ฟ นำสารตัวอย่างของลูกค้ามาทดลอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี
2. มีใจรักงานบริการ
3. สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4. มีความสนใจเรียนรู้การใช้งานเครื่อง NIR
5. มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ