เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป - อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Aloy-D, Little Chef และ Real Thai มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตและก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ : - ค่าจ้างเงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- เครื่องแบบพนักงาน
- รถตู้ รับ - ส่ง 7 เส้นทาง (เฉพาะประจำที่สมุทรปราการ)
- ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าที่พัก (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน)
- สวัสดิการซื้อสินค้าบริษัทฯ
- สวัสดิการตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
ส่ง E-mail
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157, 231 หรือ 02-315-4171-76 ต่อ 103, 149
ที่อยู่ : เลขที่ 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง กรุงเทพมหานคร 10540
เว็บไซต์ : www.thaiagri.com

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)
รายละเอียดงาน : -จัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภท พืชไร สวน ผักผลไม้ต่าง ๆ
-ตรวจสอบสารเคมี และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ชาวสวนให้มีความรู้เรื่องสารเคมีในพืช ผัก ผลไม้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตลาดไท
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา, พืชสวน
2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ผักผลไม้ เข้าโรงงาน
3. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157, 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : - เขียนโปรแกรม
- ทดสอบโปรแกรม
- ดูแลระบบภายในบริษัท
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำบางเสาธง 3 อัตรา/ประจำพระราม3 (1อัตรา)
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม ASP, ASP.net ,My SQL ,PHP,ERP
5. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม VB,VB.net จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Traditional Trade Executive Officer
ตำแหน่งงาน : Traditional Trade Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายและบรรลุผล
3.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
4.พิจารณาและนำเสนอโครงสร้างราคากลุมผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
5.สำรวจช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆที่สามารถพัฒนาได้
6.นำเสนอแนงทางในการพัฒนาการทำงาน และแก้ไขปัญหาเบื่องต้นในส่วนที่รับผิดชอบ
7.ตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างฐานลูกค้าในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น
8.จัดทำแผนงานในการปรับปรุงระบบการทำงานส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผลัดดันยอกขายของร้านค้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการตลาด หรืองานขาย 1 ปีขี้นไป
4. มีทักษะด้านการขายและการตลาด , Event
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด มีความรู้เรื่อง FMCG
6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ร้านค้า TT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านควบคุมโครงการ สำรวจประมาณการ งานตกแต่งภายใน
4. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
5. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Architect (สถาปนิก)
ตำแหน่งงาน : Architect (สถาปนิก)
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมาในงานก่อสร้างตามโครงการที่บริษัท มอบหมาย
2. จัดทำ Shop drawing ในงานก่อสร้าง
3. สามารถอ่านแบบและคิด BOQ ได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารพระราม 3 ทาว์เวอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี (ในงานด้านตกแต่งภายในและงานสถาปัตยกรรม)
4. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
5. สามารถใช้โปรแกรม Autocad , 3d Max , Sketch up
6. สามารถเขียน Shop drawing และ Presentation ได้
7. ติดต่อ : คุณหมิว, คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
ตำแหน่งงาน : QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
รายละเอียดงาน : 1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good
2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา
3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC
4.รับ Audit ภายในและภายนอก
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศ Vietnam
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถเข้ากะได้
4. มีความรู้ทางด้าน GMP,HACCP,ISO
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
6. ติดต่อ : คุณหมิว, คุณเอ๋ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157, 231 (พระราม 3) , 02-315-4171 ต่อ 103 คุณเอ๋ (สมุทรปราการ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Planning
ตำแหน่งงาน : Planning
รายละเอียดงาน : - งานด้านวางแผนการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 -30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านผลิต วางแผนการผลิต อย่างน้อย 1-2 ปี
4. ติดต่อ : คุณหมิว,คุณเอ๋ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157,231 (พระราม3) , 02-315-4171 ต่อ 103 (สมุทรปราการ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : 1.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
2.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง,MDB
3.ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.ออกแบบเดินวงจรไฟฟ้ากำลัง-แสงสว่าง
5.ออกแบบวงจรตู้ควบคุมเครื่องจักร
6.มีความรู้ด้านระบบ PLC
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้
5. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)
ตำแหน่งงาน : Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำผังขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท
2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา IT/IE มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และเขียน Flow Chart ได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการฟัง จับประเด็นและการสื่อสารเป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. ติดต่อ : คุณหมิว,คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157, 231 , 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียดงาน : -ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
-เขียนแบบและอ่านแบบ layout งานก่อสร้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย เท่านั้น อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1 - 5 ปี
4. สามารถใช้ Autocad ได้ดี
5. สามารถอ่านแบบสถาปัตย์ได้
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Channel & Business Development Sup (TT , MT)
ตำแหน่งงาน : Channel & Business Development Sup (TT , MT)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ
2.วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล
3.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
4.ตรวจสอบราคา รายการส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
5.วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำกลยุทธ์แผนงานสำหรับการขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางขาย
6.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่วยในการแก้ปัญหาของร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.จัดทำแผนงานการตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์การเติบโต วิเคราะห์สต๊อกและยอดขายออกของร้านค้า
8.จัดทำแผนงานในการปรับปรุงระบบการทำงานส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายของร้านค้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 - 38 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานขาย 3 ปีขึ้นไป
4. .มีทักษะด้านการขายและการตลาด Event รวมถึงการโฆษณา
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง FMCG และการทำ Brand
6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถปฏิบัติต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ร้านค้า TT , MT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT , MT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ
ตำแหน่งงาน : QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตถึงผลิตภัณฑ์
2.จัดทำระบบคุณภาพที่โรงงานได้รับการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ดูแลบริหารจัดการบุคลากรใต้บังคับบัญชา
4.ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
6.ควบคุมดูแลงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ
7.ดูแลความเรียบร้อยของระบบ PRP และระบบคุณภาพ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/จุลชีววิทยา
3. มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO, BRC เกี่ยวกับโรงงานอาหารแช่แข็งไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานภายได้แรงกดดันได้
5. หามีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพแป้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157,231 , 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Merchandise & PC
ตำแหน่งงาน : Merchandise & PC
รายละเอียดงาน : 1.ออกบูธ จัดชิมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
2.ออกตรวจสภาวะตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์
3.พัฒนากิจกรรมออกบูท เพื่อผลักดันยอดขาย
4.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์พนักงานส่งเสริมการขาย 1 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการจัดชิม ออกงาน Event เชียร์ขายสินค้า
5. กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์
6. มีทักษะในการเจรจา และประชาสัมพันธ์อย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Internal Audit Officer
ตำแหน่งงาน : Internal Audit Officer
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของระบบการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรม
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือด้านวิศวกรรม 1 ปี
4. มีความรู้ด้านระบบการควบคุมภายใน
5. มีความรู้เกี่ยวกับ Spare part ในงานซ่อมบำรุงหรือรู้จักอะไหล่และการใช้งานกับเครื่องจักร
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-294-0178 ต่อ 157, 231 หรือ 02-683-7960
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QS Supervisor (Doc.Support)
ตำแหน่งงาน : QS Supervisor (Doc.Support)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้า/Sale/Order/Mkt.ร้องขอมา
2.ตอบ Questionnaire ลูกค้า
3.ทำ Product Spec, COA
4.เอกสารใบรับรองคุณภาพต่าง ๆ
5.ประสานงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
6.วางแผนงาน หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบคุณภาพหรือควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. เรียนรู้งานเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหา ประสานงาน วางแผนงานได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันและข้อจำกัดของเวลาได้
7. ติดต่อ : คุณหมิว คุณลักษ์ โทร : 02-623-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231, 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร
รายละเอียดงาน : 1.สืบค้นหาข้อมูลกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
2.พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.สื่อสารข้อมูลกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4.ขึ้นทะเบียนกฎหมาย กฎระเบียบที่ศูนย์ควบคุมเอกสาร
5.ปรับปรุงแก้ไขฉลาก ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
6.จัดระบบงานและเอกสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพหรือควบคุมการผลิต R&D อย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีความรู้ระบบ ISO/HACCP/EMP/BRC Issue 6 และมาตรฐานกฎระเบียบทางการค้าของประเทศคู่ค้า
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet ได้ดี
6. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ
7. ติดต่อ : คุณหมิว, คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานในโรงงาน
2.แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานในโรงงาน
3.สามารถติดตั้งระบบอัตโนมัติ/censer/ระบบลำเลียง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า
3. มีความชำนาญในการจัดทำ ติดตั้ง ระบบอัตโนมัติ (Automation)
4. แก้ไขอุปกรณ์ และเขียนโปรแกรมประกอบการติดตั้งได้
5. มีพื้นฐานด้านวิศวะอุตสาหรมหรือระบบการทำงานอุตสาหกรรม
6. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เขียนโปรแกรม PLC ได้
7. มีความรู้เรื่องระบบลำเลียง
8. ติดต่อ : คุณลักษณ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ตอ 157, 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Belowe the line MKT Executive Officer
ตำแหน่งงาน : Belowe the line MKT Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิ์ภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี
2.ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่องทาง เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
3.จัดทำเอกสารสรุปงาน การออกงานแสดงสินค้าและงายขายสินค้า
4.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลัดดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
5.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบ
6.เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สื่อสารที่ดีกับลูกค้า ร้านค้าที่ร่วมทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ Brand
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด , การจัดการ , บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการตลาด หรืองานขาย 1 ปีขี้นไป
4. มีทักษะด้านการขายและการตลาด , Event
5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาช่องทางการขาย หรือการตลาด
6. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการตลาด และการส่งเสริมการขาย
7. มีทักษะด้านการเจรจาและการต่อรอง
8. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
10. มีประสงการณ์ร้านค้า TT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Modern Trade Executive Officer
ตำแหน่งงาน : Modern Trade Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade
2.จัดทำแผนงานการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง
3.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้าช่องทาง Modern Trade
4.จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ
5.วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล
6.บริหารการเปิดและส่งสินค้าเข้าสาขา และจัดการระบบซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.มีประสบการณ์ต่อรอง Trade Agreement และเข้าใจการบริหารค่าใช้จ่าย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองอย่างดีมาก
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีประสบการณ์การทำงาน Modern Trade และการบริหารช่องทางหารจัดจำหน่าย MT
7. มีความรู้เกี่ยวกับหารจัดทำแผนการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง FMCG และการทำ Brand
8. ติดต่อ : คุณหมิว คุณเอ๋ โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157, 231, หรือ 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )
รายละเอียดงาน : 1.รายงานอัตรากำลังคน
2.งานสรรหาว่าจ้าง นัดสัมภาษณ์งาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Supervisor
ตำแหน่งงาน : R&D Supervisor
รายละเอียดงาน : 1.วิจัยและพัฒนาอาหาร Frozen จำพวกติ๋มซำ
2.วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบใน Lab และ Pilot Plant
3.ติดต่อ Supplier เพื่อหา Ing.ใหม่ ๆ
4.จัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
5.จัดทำเอกสาร สูตรการผลิต ให้สอดคล้องกับการผลิตจริง
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา คหกรรมศาสตร์,chef อาหารจีน/fusion
3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน R&D ในโรงงานอาหาร 2-3 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร/ Chef 2-3 ปี
5. มีความถนัดด้านงานครัว/Food Stylist
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1.บันทึกบัญชีการตัังหนี้
2.ทำจ่ายชำระหนี้
3.บันทึกตั้งหนี้ด้านขาย
4.ทำรับชำระหนี้
5.รายงานประกอบงบการเงิน (AP-AR)
6.บันทึกค่าใชัจ่าย แผนก+ฝ่าย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 1-2 ปี
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Business Development
ตำแหน่งงาน : Marketing Business Development
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย,วางแผนผลิต ให้สอดคล้องกับสินค้า
4.บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดช่วงอายุสินค้า
5.ออกตลาดเพื่อสำรวจสินค้า ข้อมูล และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อมาสามารถพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ,สาขาเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
3. มีความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย
4. มีความรู้ทางด้านกฎหมายอาหารต่าง ๆ อาทิ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อย.),ฮาลาล,GMP,HACCP,ISO และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง FMCG และการทำ Brand
6. มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสินค้าอาหารแช่แข็ง ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ
7. มีความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าน้ำเข้าของลูกค้ากลุ่ม Horeca
8. โทร : 02-315-4171 ต่อ 103 หรือ 02-683-7960
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)
รายละเอียดงาน : 1.Set Price ตามนโยบาย
2.ตรวจราคาขาย-โปรโมชั่น
3.สามารถแยก Cost ได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 1 ปี
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-6837960 หรือ 02-2940178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC Officer (ประจำราชบุรี)
ตำแหน่งงาน : QC Officer (ประจำราชบุรี)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์
2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต
3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 9 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)
ตำแหน่งงาน : Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)
รายละเอียดงาน : 1.คีย์ ข้อมูล คำสั่งซื้อเข้าระบบ
2.คำนวณตู้คอนเทนเนอร์
3.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโหลดสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
2. หากมประสบการณ์ทางด้านการติดต่อประสานงาน/ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 231 หรือ 157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Network Engineer
ตำแหน่งงาน : Network Engineer
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
2.แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ดีขึ้น
3.ดูแลระบบเครือข่ายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.นำเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาระบบ
5.ดูแลระบบ Server ที่บริษัทใช้งานให้เป็นปกติ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถวิเคราะห์ออกแบบและ Config อุปกรณ์ Router ได้
4. มีความสามารถในการแบ่ง VLan, VPN ในการเชื่อมต่อกับบริษัทในเครือ
5. สามารถวิเคราะห์และติดตั้งระบบ Network ได้
6. มีประสบการณ์ในการดูแลและออกแบบระบบเครือข่ายอย่างน้อย 10-15 ปี
7. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Cost&Price
ตำแหน่งงาน : Cost&Price
รายละเอียดงาน : 1.สร้าง Bom เพราะมีการซื้อวัตถุดิบมาแพ็คเป็น FG
2.ทำราคาต้น+กำไร= ราคาขาย
3.ปรับราคาขายตามราคาตลาด และตามต้นทุนขึ้น-ลง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้ไป
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Sup
ตำแหน่งงาน : Product Sup
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ยอดขาย ขึ้น-ลง แจ้งฝ่ายขาย
2.ดูสินค้า Turnover
3.Forecast ยอดผลิต
4.วางเทมเพลทในการแก้ไขฉลาก
5.พัฒนาสินค้าใหม่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี หรือจบใหม่
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี โต้ตอบอีเมลล์ หรือจดหมายเป็นภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อชำรุด
อัตรา : 9 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ สมุทรปราการ 2 อัตรา /เวียดนาม 5 อัตรา/ อินโดนีเซีย 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์,ช่างกล,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็คทรอนิค,ช่างอุตสาหกรรม
3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม
4. ติดต่อ : คุณหมิว คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 321 , 157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ