เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัดบริษัท : บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เวชภัณฑ์ยา
เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
สวัสดิการ : 1. เงินเดือน 2. ค่าใบประกอบโรคศิลป์ 3. ประกันสังคม 4. กองทุนเงินทดแทน 5. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 6. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 7. โบนัสประจำปี 8. ปรับเงินเดือนประจำปี 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. งานสันทนาการ 11. การส่งเสริมทางด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง 12. โครงการโรงงานสีขาว
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด หรือทางอีเมล์ applyjob2009@gmail.com
ติดต่อ : คุณกิติยา
โทร : 02-501-7999
แฟกส์ : 02-501-7709
ที่อยู่ : เลขที่ 21/6 หมู่3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เว็บไซต์ : http://www.pipcorporation.com

นักวิทยาศาสตร์เคมี แผนกควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์เคมี แผนกควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการเตรียม ทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ

1. สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สำนค้าสำเร็จรูป
2. คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง อุปกรณ์และสารเคมี
3. ทดสอบตัวอย่างตามประเภทของตัวอย่าง
4. ควบคุมการทดสอบ และบันทึกผล
5. วิเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบ จัดทำรายงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 23-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เอกเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือวัด
5. มีทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องมือวัด การวิเคราะห์ผล การทดลอง ทางเคมีได้ ฯลฯ
6. มนุษยสัมพันธ์ดี ความละเอียดรอบครอบ การสังเกตุ และการประสานงาน
7. การจัดลำดับความสำคัญของงานได้
8. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001,5ส,GMP,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน การปฏิบัติงาน
9. มีทักษะในการเรียนรู้ที่ดี
10. มีความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบ / ดูแล / วางแผนซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ ซ่อมบำรุง
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร,นนทบุรี หรือ ปทุมธานี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
รายละเอียดงาน : ขับรถส่งสินค้าและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส.
3. ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแผนกผลิต
ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกผลิต
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 20-25 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3-ปวช.
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเกี่ยวกับ บัญชีรายงานซื้อ ขาย จ่ายรับ รายได้รายจ่ายทั้งหมด ประจำวัน ประจำเดือน
ทำ CASHFLOW เก็บข้อมูลฝ่ายขายแต่ละแผนก
นำฝากเงิน เขียน PAYIN เช็คสเตทเม้นท์,ตัดลูกหนี้,งานเอกสารเรื่องการเงินต่างๆ
เอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย,วิเคราะห์งบ เสนอผู้บริหาร
ติดต่อลูกค้า ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้แทนขาย
ทำใบสำคัญรับ-จ่าย ออกใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
สรุปภาษีซื้อ-ขาย
ปิดงบบัญชี เก็บค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ
จัดทำและยื่นภาษี ภงด 1,3,53 ภพ. 30 และยื่นประกันสังคม
ตรวจสอบการนำเข้าสินค้า บันทึกต้นทุนสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ตรวจสอบภาษี
จัดทำรายงานภาษี และยื่นภาษี ภงด. 50,51,91 ปิดบัญชีประจำปี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
3. มีความสามารถในด้านโปรแกรมบัญ (Express) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถและมีทักษะด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และการภาษีอากร
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน
6. มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี-ปทุมธานี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบเกี่ยวกับ บัญชีรายงานซื้อ ขาย จ่ายรับ รายได้รายจ่ายทั้งหมด ประจำวัน ประจำเดือน
- ทำ CASHFLOW เก็บข้อมูลฝ่ายขายแต่ละแผนก
- นำฝากเงิน เขียน PAYIN เช็คสเตทเม้นท์,ตัดลูกหนี้,งานเอกสารเรื่องการเงินต่างๆ
- เอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย,วิเคราะห์งบ เสนอผู้บริหาร
- ติดต่อลูกค้า ประสานงานระหว่างลูกค้ากับเซล
- ทำใบสำคัญรับ-จ่าย ออกใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
- สรุปภาษีซื้อ-ขาย
- ปิดงบบัญชี เก็บค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ
- จัดทำและยื่นภาษี ภงด 1,3,53 ภพ. 30 และยื่นประกันสังคม
- ตรวจสอบการนำเข้าสินค้า บันทึกต้นทุนสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ตรวจสอบภาษี
- จัดทำรายงานภาษี และยื่นภาษี ภงด. 50,51,91 ปิดบัญชีประจำปี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
3. มีความสามารถในด้านโปรแกรมบัญ (Express) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถและมีทักษะด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และการภาษีอากร
5. มีประสบการณ์ในการปิดงบบัญชี
6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน
7. ต้องการบุคคลที่อาศัยอยู่ หรือสามารถทำงานได้ใน เขตห้วยขวาง ถ.เพชรบุรีตัดใหม่*
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Specialist
ตำแหน่งงาน : Product Specialist
รายละเอียดงาน : - เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- รับโทรศัพท์ลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- อบรมผู้แทยขายเกี่ยวผลิตภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ○ การวางแผนการผลิต
- ประมาณการยอดการผลิต
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ
- รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย
- วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร
- ตรวจสอบวัตถุดิบ
- ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
- จัดทำแผนการผลิต
- ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแผนการผลิตต่อผู้จัดการโรงงาน
- แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตาม ทบทวนแก้ไข แผนการผลิต
- จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน

○ การควบคุมการผลิต
- กำหนดตารางการผลิต
- ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต

○ การบริหารความปลอดภัย
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

○ การจัดการทั่วไป
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- บริหารบุคลากร
- วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาตร์
3. มีประสบการณ์ในสายงานผลิตไม่น้อยกว่า 4 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ○ การตรวจสอบวัตถุดิบ
- วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
- อนุมัติผลการบ่งชี้วัตถุดิบดีและเสีย
- ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของคุณภาพวัตถุดิบ
- กำหนด ทบทวน Spec. ของวัตถุดิบ
- ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตเรื่อง Spec.
- ประสานงานกับฝ่ายผลิตในกรณีที่ต้องการใช้วัตถุดิบเร่งด่วน

○ การตรวจสอบกระบวนการผลิต
- วางแผน ควบคุมการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต
- แก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต

○ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
- วางแผน ควบคุม ติดตาม การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ควบคุมการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ประสานงานกับฝ่ายผลิต จัดส่ง การตลาด และลูกค้า
- อนุมัติรายงานคุณภาพของสินค้าก่อนส่งออก
- ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

○ การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือฯ
- วางแผนและควบคุมการสอบเทียบ
- ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือฯ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
3. มีประสบการณ์ในสายงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 4 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (โรงพยาบาล,คลินิค)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (โรงพยาบาล,คลินิค)
รายละเอียดงาน : การหาลูกค้าใหม่
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
- จัดทำข้อมูลลูกค้า
- ประเมินศักยภาพของลูกค้า
- นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
- เสนอขายสินค้า

การขาย
- จัดทำตารางการเดินทาง
- เยี่ยมลูกค้า
- เสนอขายสินค้า
- ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

การเก็บหนี้
- ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิ
3. มีประสบการณ์ในสายงานขายเวชภัณฑ์ยาไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : การเตรียมการผลิต
-จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
-จัดเตรียมกำลังคน
-ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเรื่องการเตรียมเครื่องจักร
-จัดเตรียมวัตถุดิบ

การควบคุมการผลิต
-ควบคุมกระบวนการผลิต
-ตรวจสอบกระบวนการผลิต
-แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
-ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า

การจัดการทั่วไป
-ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
-บริหารบุคลากร
-วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 27-32 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
3. มีประสบการณ์ในสายงานผลิต ไม่น้อยกว่า 4 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ส่วนสรรหาและฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ส่วนสรรหาและฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : 1.งานด้านสรรหาบุคลากร

ความรับผิดชอบหลัก

งานสรรหา
-หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและแหล่งงาน
-ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ
-รวบรวมใบสมัคร

งานคัดเลือก
-คัดเลือกใบสมัคร
-ประสานงานการคัดเลือก
-จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการคัดเลือกให้คณะกรรมการสัมภาษณ์

งานว่าจ้าง
-รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่
-ดำเนินการจัดพิมพ์สัญญาจ้างงาน
-นำเสนอขออนุมัติการทำสัญญาจ้าง
-จัดเตรียม/ดำเนินการปฐมนิเทศ
-ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน

2. งานด้านแรงงานสัมพันธ์

ความรับผิดชอบหลัก

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
-จัดเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมพนักงาน
-ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานจัดทำวารสารภายใน
-วางแผนการจัดทำวารสารภายใน
-ประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดำเนินการออกแบบเนื้อหาของว่รสารแต่ละฉบับ
-ดำเนินการจัดทำและแจกจ่าย

งานดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน
-สำรวจข้อมูลความเป็นอยู่ของพนักงาน
-รับข้อร้องเรียนของพนักงาน
-เยี่ยมบ้านพนักงาน
-ดูแลกล่องรับความคิดเห็น
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

3. งานด้านฝึกอบรม

ความรับผิดชอบหลัก

งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
-สรุปผลการสำรวจฯ
-นำเสนอผู้บังคับบัญชา
งานดำเนินการจัดฝึกอบรม
-ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ดำเนินการจัดฝึกอบรม

งานประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-ประเมินผลการฝึกอบรม
-ติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลต่อผู้บังคับบัญชา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศาตร์ หรือ นิเทศน์ศาสตร์ หรือ ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ (ด้านงานทะเบียน)
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ (ด้านงานทะเบียน)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงาน Method validation
- วิเคราะห์และจัดทำเอกสารการวิเคราะหฺสำหรับงานขึ้นทะเบียน
- เป็นผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนในการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ยื่น ผย.8
- แก้ไขฉลาก,เอกสารกำกับยาตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่
- หา Referrance อ้างอิงต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ ไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ (ด้านวิเคราะห์)
3. มีความรู้ด้านการวิคราะห์ยา,การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น HPLC,Specchophotometer
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างดี
5. มีความรอบคอบ กระตือรือร้น ชอบงานด้านเอกสาร
6. ทักษะในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ