เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท คูลแพลนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท : บริษัท คูลแพลนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลิขสิทธิ์สำหรับเด็ก เช่น Doraemon , Mickey Mouse , Ben 10 , Barbie , Spongebob ฯลฯ ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตัวเอง บริษัท คูลแพลนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด หรือทางอีเมล์
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-2132333
แฟกส์ : 02-2132277
ที่อยู่ : เลขที่ 79/354-357 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : http://www.coolplanetthailand.com

พนักงานธุรการงานลิขสิทธ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการงานลิขสิทธ์
รายละเอียดงาน : ประสานงานและดูแลงานธุรการทั้งหมดในแผนกและที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
2. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบสูง
4. กระตือรือร้น ทำงานรวดเร็ว คิดได้อย่างมีเหตุผล
5. สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft-Words, Excel, Power point ได้ดี
7. มีทัศนะคติด้านบวก
8. สามารถบริหารจัดลำดับการทำงานได้ดี
9. ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย ทำงานอย่างมีระบบ
10. มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการมาอย่างต่ำ 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลทั่วทุกระบบของทั้งองค์กร ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากร(HRM) และการพัฒนาระบบทรัพยากร(HRD)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์โดยตรงด้านการจัดการในส่วนของพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความเป็นผู้นำสูง วางทิศทาง นโยบายและเป้าหมายในส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ และสามารถดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความน่าเชื่อถือ และสามารถโน้มน้าวชี้แนะพนักงาน รวมถึงผู้บริหารในองค์กร
6. ทำงานมีระบบระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง
7. สามารถสื่อสารได้ดีในภาษาไทยและพอใช้ในภาษาอังกฤษ
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft-Words, Excel, Power point ได้ดี
9. มีทัศนะคติด้านบวก ชอบความท้าทาย ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เปิดรับความคิดเห็น อัธยาศัยดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ในการทำตลาด ได้เป็นอย่างดี
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านเสื้อผ้าเด็ก หรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Designer for Department Store
ตำแหน่งงาน : Designer for Department Store
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านการออกแบบเสื้อผ้าเด็กสำหรับ Department Store 3 ปีขึ้นไป
4. ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Warehouse Manager
ตำแหน่งงาน : Warehouse Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจ /สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานระบบงานคลังสินค้า / วางแผนรับสินค้า / จัดเก็บ-ติดตามแผนการจัดส่ง / การจัดพื้นที่คลังสินค้าให้เป็นระบบ / ประสานงานระหว่างคลังสินค้าและ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายส่งออก และฝ่ายขาย
4. มีประสบการณ์ในงานระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accounting Manager
ตำแหน่งงาน : Accounting Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทางด้านบัญชีบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถจัดทำ Budget, Cash Flow, Forecast, ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
5. หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
7. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Officer
ตำแหน่งงาน : IT Officer
รายละเอียดงาน : 1. Proactively managing and resolving IT issues.
2. Support services such as solving software errors and user training.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s Degree in Computer Science or a related field
2. Minimum of 3 years of experience in IT management
3. Excellent analytical, problem solving and organizational skills with multitasking ability
4. Experience with Express system is an advantage
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accounting Manager
ตำแหน่งงาน : Accounting Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทางด้านบัญชีบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถจัดทำ Budget, Cash Flow, Forecast, ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
5. หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
7. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Saleman (กทม./ต่างจังหวัด)
ตำแหน่งงาน : Saleman (กทม./ต่างจังหวัด)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
3. ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ขายเสื้อผ้าเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะและรักงานด้านการขาย มีจิตใจให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
7. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Department Store
ตำแหน่งงาน : Marketing Department Store
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่ติดต่อกับห้าง 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ในการทำตลาดห้างสรรพสินค้า ได้เป็นอย่างดี
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านเสื้อผ้าเด็ก หรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ในการทำตลาด ได้เป็นอย่างดี
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านเสื้อผ้าเด็ก หรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Brand Manager
ตำแหน่งงาน : Brand Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ 3 ปีขึ้นไป
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี (หากได้โปรแกรมด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้า (Garment) เด็ก หรือ ที่เกี่ยวข้อง
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design (เสื้อผ้า)
ตำแหน่งงาน : Graphic Design (เสื้อผ้า)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขา Graphic design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้าน Graphic design เสื้อผ้า 1 ปีขึ้นไป
4. ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
8. กรุณาส่งตัวอย่างงานที่เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาที่ coolplanetthailand@gmail.com ด้วย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Designer
ตำแหน่งงาน : Designer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก 3 ปีขึ้นไป
4. ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
8. กรุณาส่งตัวอย่างงานที่เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาที่ coolplanetthailand@gmail.com ด้วย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Merchandiser
ตำแหน่งงาน : Merchandiser
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป (Garment) 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในการต่อรอง รวดเร็วและถูกต้อง
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
2. วุฒิม. 3 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับรถมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. รู้จักเส้นทาง ในพื้นที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (ถ้าได้ภาษาอื่นด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงานที่ดี
6. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ แก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (PC)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (PC)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ขายสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
4. ซื่อสัตย์ ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ และออกต่างจังหวัดได้ (ในบางกรณี)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Junior Accountant
ตำแหน่งงาน : Junior Accountant
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female
2. Age not over 24 years old
3. Bachelor's Degree in Accounting
4. Minimum 0-1 year experiences in Accounting fields
5. Computer literate in MS Office Word and Excel
6. Good human relationship and work well with others
7. Accuracy, high responsibility, and honestly
8. Able to work 6 days / week ( MON - SAT 9:00 am - 18.00 pm )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสมุทรปราการ , , หางานจิวเวลรี่ , หางานส่งเอกสาร , หางานเภสัชกร , หางานประกันภัย , หางานครู , หางานทนายความ , หางานเพชรบูรณ์ , หางานสปาต่างประเทศ , หางานทวงหนี้


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ