เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพรายใหญ่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.), ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2008 และได้รับรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยขยัน ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือทางอีเมล์
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2541-5068 - 70
แฟกส์ : 02-541-5877
ที่อยู่ : เลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : http://www.starsanitaryware.com

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1. งานเลขานุการ
2. งานนิติกรรม สัญญา และอื่น ๆ
3. งานเอกสาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 27 - 32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เลขานุการ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่น
3. พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้
4. ใช้ MS WORD, EXCEL, POWER POINT คล่อง
5. คีย์ข้อมูล ไทย - อังกฤษ คล่อง
6. หากมีประสบการณ์เป็นเลขานุการผู้บริหารในบริษัทมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผลิตแม่แบบ/ช่างทำแม่พิมพ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานผลิตแม่แบบ/ช่างทำแม่พิมพ์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรีด้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเซรามิค
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบ, Autocad, 3D ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชีลูกหนี้/หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชีลูกหนี้/หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ในการชำระสินค้า
- จัดเตรียมเอกสารให้ เซลล์ / พนักงานเก็บเงิน ไปเก็บเงินลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูป AS 400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความกระตือรือร้น และรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 10 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีเซรามิกส์
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยสายงานผลิตและคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยสายงานผลิตและคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปวช.- ปริญญาตรีอุตสาหกรรม ,เซรามิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ (ประจำโรงงานสระบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ (ประจำโรงงานสระบุรี)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.-วุฒิปริญญาตรีอุตสาหกรรม เซรามิกส์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายสุขภัณฑ์(PC) ประจำร้านโฮมสุขภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายสุขภัณฑ์(PC) ประจำร้านโฮมสุขภัณฑ์
รายละเอียดงาน : ขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ "Star"
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิต่ำกว่า ม.6-ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า PC
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า PC
รายละเอียดงาน : ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
4. มีประสบการณ์เป็น PC ขายสุขภัณฑ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายสินค้า(PC) ประจำร้านบ้านช้างกรุ๊ป
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายสินค้า(PC) ประจำร้านบ้านช้างกรุ๊ป
รายละเอียดงาน : ขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ"STAR"
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิต่ำกว่า ม.6-ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยหล่อแบบ / หัวหน้าแผนกหล่อแบบ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยหล่อแบบ / หัวหน้าแผนกหล่อแบบ
รายละเอียดงาน : 1.วางแผน / ควบคุมการหล่อผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์
2.ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานหล่อแบบ
3.งานอื่นๆ ตามที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านเซรามิกซ์
2. หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตสุขภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : จัดทำเอกสาร และจัดซื้อสินค้าใช้ในโรงงานผลิตสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้ Word, Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านจัดซื้อ
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
5. มีประสบการณ์งานจัดซื้อและรู้จักร้านค้าอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือช่าง เครื่องจักรต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร ประจำกรุงเทพ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร ประจำกรุงเทพ
รายละเอียดงาน : ขับรถให้กับผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ขับรถให้กับผู้บริหาร 3 ปี ขึ้นไป / มีใบอนุญาตขับขี่
4. รู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานสระบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานสระบุรี)
รายละเอียดงาน : 1. งานด้านสรรหา และคัดเลือกเบื้องต้น
2. กรณีหากมีความรู้ด้าน พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ในหลักการเบื้องต้น จะพิจารณาพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัด เพศ อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
3. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.หนองแค จ.สระบุรี ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโมเดิร์นเทรด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโมเดิร์นเทรด
รายละเอียดงาน : ติดต่อและประสานงานขาย กับโมเดิร์นเทรด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการขายโมเดิร์นเทรด
4. มีประสบการณ์ทางด้านสุขภัณฑ์ , วัสดุก่อสร้าง , สินค้าตบแต่งบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายสถาปนิกและโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายสถาปนิกและโครงการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อขายสุขภัณฑ์ให้งานโครงการ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการขายและการตลาด
3. มีประสบการณ์ทางด้านการขายโครงการ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, กระจก, อลูมิเนียมหรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง
4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสระบุรี)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสระบุรี)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ , ช่างกลโรงงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบระบบคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายโครงการและสถาปนิก
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายโครงการและสถาปนิก
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
4. ขับขี่รถยนต์ มีใบขับขี่
5. กรณีเคยผ่านธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เครดิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เครดิต
รายละเอียดงาน : 1.ปรับปรุง / ตรวจสอบ / ติดตาม เครดิต
2. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : จัดทำด้านการเงิน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายสินค้า (PC)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายสินค้า (PC)
รายละเอียดงาน : แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี พูดจาดี มีใจรักงานบริการ
4. หากมีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขาย (PC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานที่ Home Pro สาขาใกล้บ้านได้ (ประชาชื่น,ลาดพร้าว,ลำลูกกา, ศรีนครินทร์ ฯลฯ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (ด่วน)
รายละเอียดงาน : - ดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- หาลูกค้าใหม่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
3. มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
รายละเอียดงาน : งานบุคคล-ธุรการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. ใช้โปรแกรม Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาและธุรการ 1 - 2 ปี
4. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ด่วน)
รายละเอียดงาน : ดูแลร้านค้าและเสนอขายสินค้าสุขภัณฑ์ในพื้นที่ต่างจังหวัด(ทุกภาค)
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
3. มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
4. รู้จักเส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสุขภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่ จป.วิชาชีพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายเครดิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายเครดิต
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารใบกำกับ , ใบลดหนี้
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด ในการชำระค่าสินค้า
- จัดเตรียมเอกสารให้ Sale/พนักงานเก็บเงิน ไปเก็บเงินลูกค้า
- ติดตาม , ทวงถาม ลูกหนี้
- จัดทำการ์ดลูกหนี้
- จัดทำรายงานในการติดตามลูกหนี้ และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายสินค้า (PC) ประจำ Home Pro สาขารังสิต (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายสินค้า (PC) ประจำ Home Pro สาขารังสิต (ด่วน)
รายละเอียดงาน : แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี พูดจาดี
4. หากมีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขาย (PC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานที่ Home Pro สาขาใกล้บ้านได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (ด่วน)
รายละเอียดงาน : ติดต่อ ประสานงาน ขายสินค้าให้กับร้านค้าและตลาดต่างประเทศ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถใช้ Internet และโต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. ถ้าเคยผ่านงานด้านสุขภัณฑ์ หรือ วัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ทางด้านการส่งออกอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. ใช้ Internet และ ตอบโต้ Email ได้
5. มีประสบการณ์ด้านการขายในประเทศ/ต่างประเทศ และการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
6. ถ้าเคยผ่านงานทางด้านสุขภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานออกแบบ/ พนักงานผลิตแม่แบบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกแบบ/ พนักงานผลิตแม่แบบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรีด้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเซรามิค
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบ, Autocad, 3D ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยผลิต/เดาเผาผลิตภัณฑ์/เตรียมน้ำเคลือบ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยผลิต/เดาเผาผลิตภัณฑ์/เตรียมน้ำเคลือบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานสระบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานสระบุรี)
รายละเอียดงาน : งานบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Word , Excel และคีย์ข้อมูลได้คล่อง
4. มีความกระตือรือล้นและรอบคอบในงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อขายสุขภัณฑ์ให้งานโครงการ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการขายและการตลาด
3. มีประสบการณ์ทางด้านการขายโครงการ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, กระจก, อลูมิเนียมหรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง
4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : จัดหาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ในห้องน้ำ เพื่อเพิ่มยอดขาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ทางด้านขายสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, วัสดุก่อสร้างหรือเคยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
รายละเอียดงาน : กำหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลและธุรการ การสรรหาบุคลากร การจัดจ้าง บุคลากรการแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้น การจัดสวัสดิการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และหรือระบบการบริหารงานบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกัน ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป
4. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูและงานในฝ่ายผลิตให้บรรลุตามนโยบายบริษัท
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการหรือเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำโรงงานสระบุรี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำโรงงานสระบุรี)
รายละเอียดงาน : ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานด้านคลังสินค้า บัญชี บุคคล ธุรการและอ่นๆ ในโรงงานผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในโรงงานผลิต ด้านการบริหารคลังสินค้า บัญชี บุคคลและอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายการผลิต
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงินและเครดิต/หัวหน้าแผนกการเงินและเครดิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงินและเครดิต/หัวหน้าแผนกการเงินและเครดิต
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ในการชำระสินค้า
- จัดเตรียมเอกสารให้ เซลล์ / พนักงานเก็บเงิน ไปเก็บเงินลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูป AS 400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความกระตือรือร้น และรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ