เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ปฐวิน จำกัดบริษัท : บริษัท ปฐวิน จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัทฯ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง ผ้าเช็ดทำความสะอาดอื่นๆ และผ้าเย็นเช็ดหน้า จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานการผลิตตามระบบ GMP และ ISO 9001:2008 บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า และกระตือรือร้น เพื่อรองรับการขยายงานทางด้านเครื่องสำอางในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ : - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับ - ส่ง
- ชุดพนักงาน, โบนัส และอื่นๆ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โอที ,เบี้ยเลี้ยง
วิธีการสมัคร : - เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-977-3261-3 ต่อ 118
แฟกส์ : 02-593-1637
ที่อยู่ : เลขที่ 55/1 ม.6 ต.บางเตย อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
เว็บไซต์ : www.pathawin.com

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค(Graphic Designer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กราฟฟิค(Graphic Designer)
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบงานพิมพ์ งานสติ๊กเกอร์
2. ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยเครื่อง
3. วางแบบและปริ้นงานอิงค์เจ็ทด้วยเครื่อง
4. จัดทำ Artwork ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
5. ออกแบบ Mock Up เพื่อนำเสนอลูกค้า และนำเสนอ Concept
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ,สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop
4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
5. มีความรับผิดชอบ
6. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะพิจาณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
รายละเอียดงาน : - ดูแลเอกสาร การจัดเก็บ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามใบขอสั่งผลิต
- เบิกสินค้า , ทำใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word ,Excel
4. มีความอดทน ขยัน และมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Cosmetic)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Cosmetic)
รายละเอียดงาน : -จัดเเตรียมการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนา
-ช่วยทดลองผสมผลิตภัณฑ์ตามสูตรที่ได้รับมอบหมาย
-ช่วยตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์ , เคมี ,เครื่องสำอางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ GMP
5. มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : - ดูแล ควบคุมการผลิตเครื่องสำอางให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแล ควบคุมการผสม
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาเคมี
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต 3 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความขยัน ตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เคมี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เคมี
รายละเอียดงาน : กำหนดแผนการตรวจสอบด้านเคมี, เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์รอบรรจุ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีการที่กำหนดในตัวอย่างแต่ละวิธี,จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานวันจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ทางด้านการใช้เครื่องมือวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1.จัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ ,ติดต่อ Supplier
2.ทดสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของวัสดุบรรจุและบรรจุภัณฑ์
3.จัดทำเอกสารต่างๆ และstandard ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้าน R&D Packaging เครื่องสำอาง
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ,Illustrator ได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(เครื่องสำอาง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(เครื่องสำอาง)
รายละเอียดงาน : งานเอกสาร/งานจัดซื้อทั่วไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-15,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 -35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป/เทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์และทดลอง เพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปี - 45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 10-15 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการทำระบบ ISO และ GMP
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้าน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้าน
รายละเอียดงาน : พนักงานประจำร้านเครื่องสำอาง ( Beauty Shop) ประจำห้าง Central ในกรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์บริหารร้านขายเครื่องสำอาง 2 ปีขึ้นไป และสามารถควบคุมดูแลพนักงานและบริหารร้านได้
4. สามารถใช้โปรแกรมการขายสำเร็จรูป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายเครื่องสำอาง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายเครื่องสำอาง
รายละเอียดงาน : พนักงานประจำร้านเครื่องสำอาง ( Beauty Shop) ประจำห้าง Central ในกรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์บริหารร้านขายเครื่องสำอาง 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมการขายสำเร็จรูป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (เคมี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (เคมี)
รายละเอียดงาน : กำหนดแผนการตรวจสอบด้านเคมี ,เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์รอบรรจุ เพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์ตามวิธีการที่กำหนดในตัวอย่างแต่ละวิธี ,จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ติดตามงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : ช่วยงานในห้องปฏิบัติการ จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
3. มีความขยัน ช่างสังเกต และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
4. สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้บ้าง
5. หากมีประสบการณ์งานด้านเครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : ดูแลและ Support ระบบโปรแกรมภายในบริษัท เขียนโปรแกรมใช้งานในบริษัท วิเคราะห์/พัฒนาระบบโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยระบบ Visual Web Developer,SQL Server,ดูแล Website ด้วย IIS7
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ได้เร็ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบการวางแผน ปฏิบัติการ และการวัดประสิทธิภาพองค์กรโดยจัดระบบรองรับที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ,การกำกับดูแลจัดเก็บสินค้า บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆให้เป็นระบบ ,ควบคุมดูลการจัดส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ
3. สามารถบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า และขนส่งงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีประสบการณ์ด้านการทำระบบ ISO 9001 :2008 และ GMP
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : จัดเก็บข้อมูล/เอกสารเข้า-ออกของสินค้า เช็คและจัดทำสต็อคสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานเอกสารในระบบคลังสินค้าและจัดส่ง
4. มีความรู้ทักษะด้านคำนวณ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ