เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท รอคเค็ท ไทย จำกัดบริษัท : บริษัท รอคเค็ท ไทย จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผู้ผลิตถ่านไฟฉาย ROCKET ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดย BOI
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน 300-500 บาท/เดือน
- ชุดทำงานปีละ 2 ชุด
- รองเท้าSafety/Buddyปีละ 1 คู่
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต 100,000 บาท
- รถรับส่งสายชลบุรี-อ่างศิลา
- รถรับส่งสายบางปะกง-บางวัว
- เลี้ยงอาหารกลางวันหากทำงานล่วงเวลาเลี้ยงอาหารเย็นด้วย
- ค่ากะ พนักงานรายเดือนวันละ 55 บาท พนักงานรายวัน วันละ 50 บาท
วิธีการสมัคร : - สมัครงานOnlineกับเว็บThaieasyjob.com
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ติดต่อ : คุณชัยยุทธ ฤกษ์เกรียงไกร
โทร : 038-573193 - 6
แฟกส์ : 038-573197
ที่อยู่ : 116 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์ : www.rocket co.th

QA Supervisor
ตำแหน่งงาน : QA Supervisor
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทฯ
3. สรุปรายงานข้อมูลด้านคุณภาพต่อผู้บังคับบัญชา
4. ประสานงานกับบริษัทฯคู่ค้าและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ
5.ควบคุมดูแล วางแผนงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและคุณภาพที่กำหนด
6.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
3. ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม / สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์สายตรง 3-5 ปี
5. มีความรู้ระบบ ISO9001, ISO 14001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.ระดับวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.ระดับวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลงานด้าน Safety
2. แนะนำ ปรับปรุง ระบบ Safety
3. ประชุม ร่วมกับ คกก.คปอ.
4. จัดหาอุปกรณ์ PPE
5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
7. ปฏิบัติงานระบบ ISO14001
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 22-30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีควารับผิดชอบสูง
6. มีใบอนุญาต Safety Environment
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรก่อนเริ่มการผลิต
2. ปรับแต่งเครื่องจักรเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักร
5. ตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องใช้และอะไหล่ของเครื่องจักร พร้อมการดูแลรักษา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย (พ้นภาระทางทหาร)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปวช.หรือปวส. สาขาช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน
4. สามารถทำงานล่วงเวลาและงานกะกลางคืนได้
5. สามารถเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊สได้
6. สามารถอ่านและเขียน Drawingได้
7. สามารถใช้เครื่องมือช่าง ตวง วัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : 1. ล้างทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย
2. ตรวจสอบและร้องขอจัดส่งรถเข้าซ่อมบำรุงตามระยะ
3. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร หรือ พนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับ-ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
5. รับ-ส่งสินค้า วางบิลเก็บเช็ค ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับชั้น มัธยม3 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2
4. ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
5. สุภาพเรียบร้อย มีใจรักบริการ
6. มีความรู้ด้านการดูแลรักษายานพาหนะ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แม่บ้าน
ตำแหน่งงาน : แม่บ้าน
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลความสะอาดภายในบ้านพัก ปัดกวาด เช็ด ถู ทิ้งขยะ
2. จัดเตรียมอาหาร
3. ซักรีดเสื้อผ้า
3. ดูแลความสะอาดภายในห้องน้ำ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. จบการศึกษาระดัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
4. สามารถทำอาหาร ไทย - จีน
5. บุคคลิกดี สะอาด มีความอดทน
6. สุภาพเรียบร้อย มีใจรักด้านบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : 1. ปรับแต่งเครื่องจักรด้วยระบบ PLC เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ปั๊มลม แวคคั่ม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนอะไหล่ ระบบไฟฟ้า ปั๊มลม แวคคั่ม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (พ้นภาระทางทหาร)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปวช./ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
4. มีประสบการณ์ด้าน โปรแกรม PLC
5. สามารถทำงานล่วงเวลา/ทำงานเข้ากะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Checker
ตำแหน่งงาน : Checker
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารต่างในการผลิตประจำ line
2. จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับระบบ ISO
3. ควบคุมพนักงานใน Line
4. จัดหาพนักงานทำงานล่วงเวลาประจำวัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานเข้ากะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Modern Trade)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Modern Trade)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานขายด้าน Moden Trade
2. ติดต่อประสานงานขายกับผู้ค้าส่ง/ปลีก
3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า
4. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานด้านบริการ
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การตลาดทางInternet ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
6. มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและมีพาหนะของตนเอง
7. สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ในการขายแบตเตอรี่ โดยติดต่อ Moden Trade อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Traditional Trade)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Traditional Trade)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานขายในประเทศ
2. ติดต่อประสานงานขายกับผู้ค้าส่ง/ปลีก
3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า
4. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานด้านบริการ
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การตลาดทางInternet ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
6. มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและมีพาหนะของตนเอง
7. สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ขายแบตเตอรี่/ติดต่อร้านขายของชำ,ร้านค้าปลีก อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานขายในประเทศ
2. Present และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศน์ศาสตร์
4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop, Powerpoint ได้
5. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing and Sales support
ตำแหน่งงาน : Marketing and Sales support
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆในส่วนของงานขาย
2. ประสานงานกับลูกค้า
3. วิเคราะห์งานด้านสถิติต่างๆ
4. บันทึกยอดขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
4. มีความรู้คอมพิวเตอร์ด้านสถิติการวิเคราะห์, การบันทึกยอดขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ
5. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสระแก้ว , หางานเซลล์ , หางานอุทัยธานี , , หางานราชบุรี , หางานคนพิการ , หางานบริษัทขายน้ำหมึก , หางานด้านน้ำมัน , หางานโรงแรมภูเก็ต , หางานลำปาง , หางานดีเทลยา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  MeawZa
  LemonToday
  CafeDD
  GigGog
  SiamSee
  ThaiGood
  SocialSiam
  GossipSiam
  ThaiNewsOnline
  THLady
  ThaiPromote
  Topic2u
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ