เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท รอคเค็ท ไทย จำกัดบริษัท : บริษัท รอคเค็ท ไทย จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผู้ผลิตถ่านไฟฉาย ROCKET ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดย BOI
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน 300-500 บาท/เดือน
- ชุดทำงานปีละ 2 ชุด
- รองเท้าSafety/Buddyปีละ 1 คู่
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต 100,000 บาท
- รถรับส่งสายชลบุรี-อ่างศิลา
- รถรับส่งสายบางปะกง-บางวัว
- เลี้ยงอาหารกลางวันหากทำงานล่วงเวลาเลี้ยงอาหารเย็นด้วย
- ค่ากะ พนักงานรายเดือนวันละ 55 บาท พนักงานรายวัน วันละ 50 บาท
วิธีการสมัคร : - สมัครงานOnlineกับเว็บThaieasyjob.com
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ติดต่อ : คุณชัยยุทธ ฤกษ์เกรียงไกร
โทร : 038-573193 - 6
แฟกส์ : 038-573197
ที่อยู่ : 116 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์ : www.rocket co.th

QA Supervisor
ตำแหน่งงาน : QA Supervisor
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทฯ
3. สรุปรายงานข้อมูลด้านคุณภาพต่อผู้บังคับบัญชา
4. ประสานงานกับบริษัทฯคู่ค้าและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ
5.ควบคุมดูแล วางแผนงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและคุณภาพที่กำหนด
6.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
3. ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม / สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์สายตรง 3-5 ปี
5. มีความรู้ระบบ ISO9001, ISO 14001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.ระดับวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.ระดับวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลงานด้าน Safety
2. แนะนำ ปรับปรุง ระบบ Safety
3. ประชุม ร่วมกับ คกก.คปอ.
4. จัดหาอุปกรณ์ PPE
5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
7. ปฏิบัติงานระบบ ISO14001
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 22-30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีควารับผิดชอบสูง
6. มีใบอนุญาต Safety Environment
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรก่อนเริ่มการผลิต
2. ปรับแต่งเครื่องจักรเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักร
5. ตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องใช้และอะไหล่ของเครื่องจักร พร้อมการดูแลรักษา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย (พ้นภาระทางทหาร)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปวช.หรือปวส. สาขาช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน
4. สามารถทำงานล่วงเวลาและงานกะกลางคืนได้
5. สามารถเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊สได้
6. สามารถอ่านและเขียน Drawingได้
7. สามารถใช้เครื่องมือช่าง ตวง วัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : 1. ล้างทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย
2. ตรวจสอบและร้องขอจัดส่งรถเข้าซ่อมบำรุงตามระยะ
3. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร หรือ พนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับ-ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
5. รับ-ส่งสินค้า วางบิลเก็บเช็ค ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับชั้น มัธยม3 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2
4. ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
5. สุภาพเรียบร้อย มีใจรักบริการ
6. มีความรู้ด้านการดูแลรักษายานพาหนะ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แม่บ้าน
ตำแหน่งงาน : แม่บ้าน
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลความสะอาดภายในบ้านพัก ปัดกวาด เช็ด ถู ทิ้งขยะ
2. จัดเตรียมอาหาร
3. ซักรีดเสื้อผ้า
3. ดูแลความสะอาดภายในห้องน้ำ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. จบการศึกษาระดัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
4. สามารถทำอาหาร ไทย - จีน
5. บุคคลิกดี สะอาด มีความอดทน
6. สุภาพเรียบร้อย มีใจรักด้านบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : 1. ปรับแต่งเครื่องจักรด้วยระบบ PLC เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ปั๊มลม แวคคั่ม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนอะไหล่ ระบบไฟฟ้า ปั๊มลม แวคคั่ม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (พ้นภาระทางทหาร)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปวช./ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
4. มีประสบการณ์ด้าน โปรแกรม PLC
5. สามารถทำงานล่วงเวลา/ทำงานเข้ากะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Checker
ตำแหน่งงาน : Checker
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารต่างในการผลิตประจำ line
2. จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับระบบ ISO
3. ควบคุมพนักงานใน Line
4. จัดหาพนักงานทำงานล่วงเวลาประจำวัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานเข้ากะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Modern Trade)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Modern Trade)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานขายด้าน Moden Trade
2. ติดต่อประสานงานขายกับผู้ค้าส่ง/ปลีก
3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า
4. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานด้านบริการ
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การตลาดทางInternet ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
6. มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและมีพาหนะของตนเอง
7. สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ในการขายแบตเตอรี่ โดยติดต่อ Moden Trade อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Traditional Trade)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Traditional Trade)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานขายในประเทศ
2. ติดต่อประสานงานขายกับผู้ค้าส่ง/ปลีก
3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า
4. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานด้านบริการ
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การตลาดทางInternet ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
6. มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและมีพาหนะของตนเอง
7. สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ขายแบตเตอรี่/ติดต่อร้านขายของชำ,ร้านค้าปลีก อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานขายในประเทศ
2. Present และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศน์ศาสตร์
4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop, Powerpoint ได้
5. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing and Sales support
ตำแหน่งงาน : Marketing and Sales support
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆในส่วนของงานขาย
2. ประสานงานกับลูกค้า
3. วิเคราะห์งานด้านสถิติต่างๆ
4. บันทึกยอดขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
4. มีความรู้คอมพิวเตอร์ด้านสถิติการวิเคราะห์, การบันทึกยอดขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ
5. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเสริม , หางานพนักงานขายเครดิต , หางานโรงงาน , หางานบริษัทขายน้ำหมึก , หางานปทุม , หางานคีย์ข้อมูล , หางานกทม , หางานอุบล , หางานนวนคร , หางานบริษัทรถยนต์ ,


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  MeawZa
  LemonToday
  CafeDD
  GigGog
  SiamSee
  ThaiGood
  SocialSiam
  GossipSiam
  ThaiNewsOnline
  THLady
  ThaiPromote
  Topic2u
© copyright 2004-2018 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ