เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) : CPN ผู้นำด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ " ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา" 22 แห่ง ทั่วประเทศ รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทกำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมกับบริษัทในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ : - เครื่องแบบพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- โบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : - สมัครออนไลน์ได้ทางhttp://www.cpn.co.th/job.aspx? menu=Available_Position
- ส่งรายละเอียดทาง E-mail ของบริษัท
- ส่งจดหมายพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน (ตามที่อยู่ด้านล่าง)หรือ
- สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.,พัก 12.30 -13.30 น.)


***โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น "สมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์"***

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
02-667-5555 ต่อ 1704-1709 (สำนักงานใหญ่)
02-640-7000 ต่อ 1700,1701,1702 (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
02-790-3000 ต่อ 1700-1701 (สาขารามอินทรา)
033-003-999 ต่อ 1700-1701 (สาขาพัทยาบีช)
033-003-888 ต่อ 1700-1701 (สาขาพัทยาเซ็นเตอร์)
ติดต่อ : แผนกสรรหาบุคลากร
โทร : 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
แฟกส์ : 02-264-5591
ที่อยู่ : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 10) เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์ : http://www.cpn.co.th/job.aspx?menu=Available_Position

เจ้าหน้าที่ Travel Agent เซ็นทรัลเวิลด์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Travel Agent เซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดงาน : - ประสานงานกับกรุ๊ปทัวร์ ร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการท่องเทียวและโรงแรม หรือสาขาวิชาที่เกียวข้อง
3. มีทักษะการประสานงาน
4. สามารถใช้ Microsoft Word Excel Power Point เป็นอย่างดี
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีวันหยุด6วัน/เดือน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Loss & Prevention ประจำ CentralWorld
ตำแหน่งงาน : Loss & Prevention ประจำ CentralWorld
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจตรารักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินผู้มาใช้บริการตลอดเวลา
2.จัดการและอำนวยการ การแก้ไขจราจรของศูนย์
3.ควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท Sub Contract ให้มีประสิทธิภาพ
4.จัดทำรายการการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะ ด้านอย่างสม่ำเสมอ
5.เป็นเจ้าหน้าที่ไฟร์แมนของศูนย์
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 25 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท +ค่าประสบการณ์+โอที และสวัสดิการอื่นๆ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : CentralWorld
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 22ปี - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกียวข้อง
3. สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีวันหยุด6วัน/เดือน)
4. มีจิตอาสา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
5. มีทักษะการใช้ Microsoft / Word / Excel / Power Point
6. ติดต่อ : คุณวิฑูรย์ โทร : 02-667-5555 ต่อ 1709 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดวันสัมภาษณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขารามอินทรา / เซ็นทรัลเวิลด์ / บางใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขารามอินทรา / เซ็นทรัลเวิลด์ / บางใหญ่)
รายละเอียดงาน : >> รายละเอียดงาน : หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า <<

รับผิดชอบในการดูแลตรวจและกำกับการทำงานด้านการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งควบคุมดูแลการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ควบคุมดูแลการบริหารการเข้าออกของคน เอกสาร และคู่ค้าของร้านค้าผู้เช่า ควบคุมดูแลการบริหารข้อมูลเพื่อการตอบคำถามแก่ลูกค้า ร้านค้า และผู้มาติดต่อ และจัดทำรายงานการปฎิบัติงานของงาน Shopper Service งาน Operator และงานต้อนรับลูกค้า(Receptionist)


>> รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า <<

เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก ให้การบริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper), รับเรื่องร้องเรียน และปัญหาต่างๆของลูกค้า รวมทั้ง ให้ข้อมูล, ข่าวสาร, กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า และ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรเพื่อเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้า
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ เซ็นทรัลเวิลด์ / ลาดพร้าว / บางใหญ่ / รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ , การตลาด , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. ระดับหัวหน้าแผนก จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ขึ้นไป
5. กรณีสามารถปฎิบัติงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้ สมัครได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 8
6. สอบถามข้อมูลการสมัครงานสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 02-640-7000ต่อ1701-1702
7. สอบถามข้อมูลการสมัครงานสาขา. เวสต์เกต บางใหญ่ 02-102-7999 ต่อ1701-1702
8. สอบถามข้อมูลการสมัครงานสาขา. รามอินทรา 02-790-3000 ต่อ1700-1701
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่บริหารทุนมนุษย์ ( สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่บริหารทุนมนุษย์ ( สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว )
รายละเอียดงาน : 1.เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์
-ดูแลเกี่ยวกับการทำสัญญา เก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆของร้านค้าให้ครบตามสัญญาที่ระบุไว้
-ประสานงานการเช่าพื้นที่ของร้านค้า ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งแบบ การวางเงินประกันตกแต่งร้าน
-รับเรื่องและแก้ไขปัญหาของร้านค้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.เจ้าหน้าที่บริหารทุนมนุษย์

- ดูแลเรื่องสรรหาว่าจ้างพนักงาน
- Time attendance
- การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
- กิจกรรมภายในบริษัท
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. โทร : 02-793-6000 # 1701
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

งานอาคาร (ระดับเจ้าหน้าที่ - หัวหน้าแผนก)
ตำแหน่งงาน : งานอาคาร (ระดับเจ้าหน้าที่ - หัวหน้าแผนก)
รายละเอียดงาน : - ดูแล บริหารจัดการ ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในและภายนอกศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ให้บริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าภายในและภายนอกของศูนย์การค้า
- ตกแต่งห้องว่างให้สวยงาม และเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้า
- ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้า
- ควบคุม ประสานงาน ผู้รับเหมาที่รับเหมางานตกแต่ง หรือซ่อมแซมอาคารของศูนย์การค้าให้ปฏิบัติตามแบบ และข้อกำหนดของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานสรุปการก่อสร้าง และซ่อมแซม
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาบางใหญ่, พระราม 9, เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, บางนา, แจ้งวัฒนะ, ชลบุรี, พัทยา บีช, เชียงใหม่, ภูเก็ต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS Office) และโปรแกรม Auto CAD ได้ดี
3. มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, ทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร บำรุงรักษา ซ่อมแซม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ระดับหัวหน้าแผนก-ต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ งานระบบไฟฟ้า / ช่างปรับอากาศ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ งานระบบไฟฟ้า / ช่างปรับอากาศ
รายละเอียดงาน : รับสมัครด่วน หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ งานระบบ ไฟฟ้า,ปรับอากาศ,สุขาภิบาล
******************************************************
ปฏิบัติงาน - สาขา EastVille ตรงเลียบทางด่วนรามอินทรา
- สาขาชลบุรี
- สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
- สาขารามอินทรา
- สาขาพัทยาบีช

******************************************************

>> ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกไฟฟ้า <<
- ควบคุมดูแลทีมงานช่างไฟฟ้า ให้ปฏิบัติงานตามแผนตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า

>> ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า <<
- ตรวจเช็คซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ของศูนย์การค้า


>> ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปรับอากาศ <<
- ควบคุมดูแลทีมงานช่างปรับอากาศ ให้ปฏิบัติงานตามแผนตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง
ระบบปรับอากาศภายในศูนย์การค้า


>> ตำแหน่ง ช่างปรับอากาศ <<
- ตรวจเช็คซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ ของศูนย์การค้า

//////---สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม---\\\\\\

สาขาอีสต์วิลล์ 085-3390179 คุณบอมบ์ (Email: sakirapat@cpn.co.th)

สาขาชลบุรี 033-003333 ต่อ 1700-1(Email: kosuwapa@cpn.co.th)
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ทำงาน / Central Festival EastVille" (เลียบทางด่วนรามอินทรา) / สาขาชลบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำหรับระดับหัวหน้างาน ประสบการณ์4ปีขึ้นไป
2. ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ติดต่อ : แผนกบุคคล โทร : 02-667-5555 ต่อ 1708,085-339-0179
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ - ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและการลงทุน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ - ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและการลงทุน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนการปฎิบัติงาน วิจัย วิเคราะห์แผนงานเพื่อหาทำเลธุรกิจ ที่มีศักยภาพทางธุรกิจศูนย์การค้า วิเคราะห์เจาะลึกลงในข้อมูล วิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง ที่มีความได้เปรียบทางธุรกิจ ศึกษาด้านประชากรศาสตร์และลักษณะทางเศรษฐกิจเพื่อประมาณการโอกาสทางธุรกิจ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดิน ทำเลเพื่อการลงทุน
3. มีประสบการณ์ด้านการประเมิน วิเคราะห์หาที่ดิน สามารถวิเคราะห์ความ เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) หรือพัฒนาที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการก่อสร้าง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการก่อสร้าง
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบในการวางแผนงานและบริหารโครงการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณ
• ตรวจสอบแบบก่อสร้างและร่างสัญญาต่างๆ
• ร่วมคัดเลือกและต่อรองราคาบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา บริษัทสำรวจปริมาณงาน และบริษัทผู้รับเหมาต่าง ๆ
• ประชุมประสานงานโครงการ ร่วมกับที่ปรึกษาและผู้รับเหมา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล, โยธา
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เกิน 50,000 ตร.ม. ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการหรืองานออกแบบ , งานที่ปรึกษา
3. มีความสามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ภาวะผู้นำสูง มีความรู้และเข้าใจระบบความปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉาพาะหน้าได้ดี
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างในต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : แผนกสรรหาบุคลากร โทร : 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี (ประจำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี (ประจำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายละเอียด Bank Reconcile ด้านบัญชีเงินฝาก และตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี ด้านรับ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านรับ
- ตรวจสอบควรถูกต้องการบันทึกบัญชี ด้านจ่ายเงินจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายละเอียด Bank Reconcile ด้านจ่าย จัดทำรายการทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านจ่ายเงิน
-จัดทำข้อมูล Sharing Cost และบริหารการเงิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน 0 - 7 ปี
3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
4. รับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา อดทน
5. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และ หัวหน้าแผนกงานระบบ ส่วนงานระบบปรับอากาศ ( เซ็นทรัล สาขา พระรามเก้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และ หัวหน้าแผนกงานระบบ ส่วนงานระบบปรับอากาศ ( เซ็นทรัล สาขา พระรามเก้า)
รายละเอียดงาน : 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

- ดูแล บริหารจัดการ ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในและภายนอกศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ให้บริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าภายในและภายนอกของศูนย์การค้า
- ตกแต่งห้องว่างให้สวยงาม และเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้า
- ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้า
- ควบคุม ประสานงาน ผู้รับเหมาที่รับเหมางานตกแต่ง หรือซ่อมแซมอาคารของศูนย์การค้าให้ปฏิบัติตามแบบ และข้อกำหนดของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานสรุปการก่อสร้าง และซ่อมแซม

2.หัวหน้าแผนกงานระบบ ส่วนงานระบบปรับอากาศ

- ดูแลระบบต่าง ๆ และบำรุงรักษา (ระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / ประปา) ภายในศูนย์การค้า
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
-ควบคุมทีมงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระรามเก้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS Office) และโปรแกรม Auto CAD ได้ดี
3. มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, ทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร บำรุงรักษา ซ่อมแซม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงจากศูนย์การค้า / อาคารสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ระดับหัวหน้าแผนก-ต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
7. ติดต่อ : คุณภูฉัตร โทร : 02-103-5999 # 1701
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก มีการจัดระเบียบเอกสารเข้า-ออก และจัดเก็บเข้าแฟ้ม
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา, เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ
- จัดเตรียมเบิกเครื่องใช้สำนักงานของแผนก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร The Offices ( หลังศูนย์การค้า Central Word )
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีความรู้และมีความสามารถงานด้านเอกสาร เช่น จำแนกหมวดหมู่และจัดเก็บเอกสารได้ดี
3. สุภาพ คล่องแคล่ว รักในงานประสานงาน และมีความรับผิดชอบ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี
6. ติดต่อ : แผนกสรรหาบุคลากร โทร : 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

การตลาด (ระดับเจ้าหน้าที่ - หัวหน้าแผนก)
ตำแหน่งงาน : การตลาด (ระดับเจ้าหน้าที่ - หัวหน้าแผนก)
รายละเอียดงาน : - ดูแลพื้นที่ Promotion ให้มีผู้เช่าเต็มตาม Active Day ตลอดเวลา
- หาข้อมูลเพื่อประกอบการทำแผนงาน ประสานงาน และรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามวาระเทศกาลเพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งที่ส่งผลต่อศูนย์การค้า
- หาข้อมูลของสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งประสานงานในการนัดและส่งข่าวให้สื่อ
- ประสานงานกับร้านค้า และคู่ค้า ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)
- จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนของแผนก
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาบางใหญ่ /สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/สาขาระยอง/สาขาพัทยาบีช/สาขาภูเก็ต/สาขาหาดใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. วุฒิป.ตรี / โท สาขาด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / ภาษา / การสื่อสารติดต่อประสานงานด้าน PR.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์ด้าน Retail การตลาด การโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. บุคลิกดี / ทำงานเป็นทีมได้ดี
7. ระดับผู้จัดการต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
8. ระดับหัวหน้าแผนกต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ ส่วนกลางสำนักงานใหญ่ (มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ ส่วนกลางสำนักงานใหญ่ (มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน : - ขับรถส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ ไปตามสถานที่กำหนด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- ดูแลรักษาสภาพรถ ให้พร้อมใช้งาน
- ช่วยเหลืองานต่างๆในแผนก ที่ได้รับมอบหมาย
- มีโอที
- มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6 ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
3. รับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่-หัวหน้ารักษาความสะอาด Central Festival EastVille" (เลียบทางด่วนรามอินทรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่-หัวหน้ารักษาความสะอาด Central Festival EastVille" (เลียบทางด่วนรามอินทรา)
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ ของแม่บ้านพร้อมทำรายงานสรุปจัดส่งให้ผู้จัดการแผนกอาคารทราบทุกๆ เดือน
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณแผนกรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามระเบียบ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ทรัพย์สินภายในศูนย์
ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องกรณีมีการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน
จัดทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเอกสาร
จัดทำข้อสรุปรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท Sub Contract
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความสะอาดอย่างน้อย 3 ปี
4. บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
5. มีความรู้ความเข้าใจในงานรักษาความสะอาด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลงานหารายได้จากการจัดการพื้นที่ลานกิจกรรม และควบคุมดูแลการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด รวมถึงการสร้าง Traffic ให้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย ดูแลและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของศูนย์การค้า ทั้งทางด้านกิจกรรมทางการตลาด และ งานการหารายได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกียวข้อง
2. มีประสบการ์ส่งเสริมการตลาด การขายอย่างน้อย 7 ปี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ บุคลิกภาพดี
4. ส่งResume ที่ E-Mail nutodsaporn@cpn.co.th
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่งานระบบ - ปรับอากาศ / สุขาภิบาล (สาขาปิ่นเกล้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานระบบ - ปรับอากาศ / สุขาภิบาล (สาขาปิ่นเกล้า)
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ดูแลระบบต่าง ๆ และบำรุงรักษา (ระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / ประปา) ภายในศูนย์การค้า
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้ตั้งแต่ 17,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาปิ่นเกล้า / สาขารามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 38 ปี
2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้
4. หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงจากศูนย์การค้า / อาคารสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Recreation Executive (รายได้มากกว่า 20,000 ขึ้นไปไม่รวม O.T.)
ตำแหน่งงาน : Recreation Executive (รายได้มากกว่า 20,000 ขึ้นไปไม่รวม O.T.)
รายละเอียดงาน : ชวนทำงานพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมสวัสดิการมากมาย
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000+ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
2. กล้าถือไมค์ไฟส่องหน้า
3. รักความท้าทาย รักความสร้างสรรค์
4. รักเสียงหัวเราะ ร่าเริง
5. มีใจบริการ และสุขภาพแข็งแรง ที่สำคัญเต็มใจฝึกว่ายน้ำ
6. ติดต่อ : คุณขวัญวรา หิตโกเมท (มือถือ 089-6531410) โทร : 02-763-6000 ต่อ 1700-1701
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชี GL ประจำเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี GL ประจำเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบปิดงบการเงินทางด้าน A/P , A/R, GL , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนิติบุคคล ,วิเคราะห์งบการเงินและจัดทำรายงานต่าง ๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. มีความละเอียดรอบคอบ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
3. มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และ เพื่อนร่วมงาน มีความอดทนสูง
5. มีประสบการณ์ในส่วนเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
6. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาลาดพร้าว /สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานแคชเชียร์ (สาขาลาดพร้าว /สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
รายละเอียดงาน : ประจำจุดเก็บเงินลานจอดรถขาออก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-35 ปี
2. ม.3 / ม.6 / ปวช / ปวส. สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีวันหยุด 6วัน/เดือน)
4. มีใจรักในงานบริการ
5. โทร : 02-667-55555 ต่อ 1709 ที่อยู่ : สมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น8
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เซ็นทรัลเวิลด์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดงาน : - จัดซื้อ-จัดจ้าง เปิด PO
- ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสั่งซื้อ
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลเวิลด์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 21ปี ถึง 28 ปี ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/การจัดการ/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกียวข้อง
2. สามารถใช้ Microsoft Office และ การสั่งซื้อ ERP ได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 1-3 ปี มีทักษะการประสานงาน
4. โทร : 02-667-5555ต่อ 1709
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่-หัวหน้า บริการลูกค้า สาขา บางนา , ศาลายา หรือสาขาใกล้ที่พัก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่-หัวหน้า บริการลูกค้า สาขา บางนา , ศาลายา หรือสาขาใกล้ที่พัก
รายละเอียดงาน : - อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นผู้ประสานงานในการให้บริการ

โปรดระบุสาขาที่ท่านต้องการสมัคร
เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลุกค้า "สาขาพระราม 9"
สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานใหญ่ โทร 02-667-5555 ต่อ 1704-1708
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร 02-640-7000 ต่อ 1701-1702
สาขาพระราม 9 โทร 02-103-5999 ต่อ 1700-1701
สาขาบางนา โทร 02-763-6000 ต่อ 1700-1701
สาขาลาดพร้าว โทร 02-793-6000 ต่อ 1700-1701
สาขาปิ่นเกล้า โทร 02-877-5000 ต่อ 1700-1701
สาขาศาลายา โทร 02-667-5555 ต่อ 1704-1708
สาขาพัทยา บีช โทร 033-003-999 ต่อ 1700-1701
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์/ บางนา /ปิ่นเกล้า/สมุย/ พัทยา บีช / ศาลายา /รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ประชาสัมพันธ์ / การตลาด / การโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะ มีความอดทน และมีทักษะการประสานงานดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ ภาษาสื่้อสารภาษาที่ 3 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า / หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า / หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ตรวจเช็คซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ-ไฟฟ้า-ประปา-อาคารทั้งหมดภายในศูนย์การค้าและบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ , ปิ่นเกล้า , พัทยาบีช
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ก่อสร้าง-โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการดูแลอาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
6. สามารถ สมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุนย์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ , ปิ่นเกล้า , ชลบุรี ,พัทยาบีช
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ แผนก On Site Media (สาขา ศาลายา )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ แผนก On Site Media (สาขา ศาลายา )
รายละเอียดงาน : ควบคุมงาน การผลิต-ตัดต่อ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้านค้าภายในศูนย์การค้า จัดตารางเวลา สปอต สกู๊ป โฆษณา และดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอกิจกรรมภายในศูนย์ฯ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : และ สาขาศาลายา จ.นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อ ผลิต กราฟฟิค สปอต สกู๊ปหนังได้ และควบคุมสื่อประเภทต่างๆ เช่น จอ LCD ได้
3. มีบุคลิกภาพดี
4. สามารถทำงาน Flexible Time ได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/พระราม 9/ปิ่นเกล้า/พัทยาเซ็นเตอร์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานแคชเชียร์ (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/พระราม 9/ปิ่นเกล้า/พัทยาเซ็นเตอร์)
รายละเอียดงาน : จำหน่ายบัตรซื้ออาหาร/ คูปอง และประจำจุดเก็บเงินลานจอดรถ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใสสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์สาขาที่ท่านสนใจ
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เบอร์ติดต่อ 02-640-7000 ต่อ 1700,1701,1702
สาขาพระราม 9 เบอร์ติดต่อ 02-103-5999 ต่อ 1700,1701
สาขาปิ่นเกล้า เบอร์ติดต่อ 02-877-5000 ต่อ 1700,1701
สาขาบางนา เบอร์ติดต่อ 02-763-6000 ต่อ 1700,1701
สาขาพัทยาเซ็นเตอร์ เบอร์ติดดต่อ 038-361456 ต่อ 1700,1701
สาขาอุดรธานี เบอร์ติดต่อ 042-249192 ต่อ 1700,1701
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา พระราม9/เซ็นทรัลเวิลด์/ชลบุรี/แจ้งวัฒนะ/บางนา/อุดรธานี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-35 ปี
2. ม.3 / ม.6 / ปวช. บัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
6. มีใจรักในงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการบัตรจอดรถ Parking ( สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการบัตรจอดรถ Parking ( สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบทำการรับทะเบียนรถยนต์ลงในบัตรจอดรถ และแจกบัตรจอดรถให้แก่ยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลพระราม9
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3
3. มีบุคลิกภาพดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรมพื้นฐานได้
6. โทร : สนใจติดต่อ 02-103-5999 ต่อ 1700
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขาพระราม9)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขาพระราม9)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

หากสนใจสมัครสาขาพระราม 9
สามารถสมัครได้ที่ออฟฟิตชั่วคราว ชั้น G เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อ 02-103-5999 ต่อ 1700
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลพระราม9
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีตรี สาขานิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่
3. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะการประสานงาน
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/พระราม 9/รามอินทรา/แจ้งวัฒนะ/ปิ่นเกล้า/สมุย)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/พระราม 9/รามอินทรา/แจ้งวัฒนะ/ปิ่นเกล้า/สมุย)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบตรวจสอบดูแลทุกพื้นที่ของศูนย์ให้มีความปลอดภัย
- ตรวจตรารักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินผู้มาใช้บริการตลอดเวลา
- ควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท Sup Contract ให้มีประสิทธิภาพ
- ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


โปรดระบุสาขาที่ท่านต้องการสมัคร
เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล "สาขาปิ่นเกล้า"
สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานใหญ่ โทร 02-667-5555 ต่อ 1704-1708
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร 02-640-7000 ต่อ 1700-1702
สาขาพระราม 9 โทร 02-103-5999ต่อ 1700-1701
สาขารามอินทรา โทร 02-7903000 ต่อ 1700-1701
สาขาแจ้งวัฒนะ โทร 02-101-0000 ต่อ 1700-1701
สาขาปิ่นเกล้า 02-877-5000 ต่อ 1700-1707
สาขาสมุย โทร.077-962-777 ต่อ 1700-1701 หรือ nutodsaporn@cpn.co.th
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/สาขาพระราม9/สาขารามอินทรา/สาขาพระราม 2/สาขาพิษณุโลก/สาขาแจ้งวัฒนะ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
2. ม.6 - ปริญญาตรี
3. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร และการบริการ
4. หากมีประสบการณ์ควบคุมบริษัทรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ร้านค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ตำแหน่งงาน : ร้านค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
รายละเอียดงาน : -ดูแลอำนวยความสะดวก ทั้งด้านการเซ็นสัญญา การตรวจศูนย์การค้า การต่อสัญญา แจ้งข่าวสารให้กับร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่กับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
3. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ใช้ MS Office ได้ดี
5. มีความสามารถในการประสานงานได้ดี
6. บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า / หัวหน้าแผนกสุขาภิบาล สาขาชลบุรี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกไฟฟ้า / หัวหน้าแผนกสุขาภิบาล สาขาชลบุรี
รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง หัวหน้าปรับอากาศ
- ตรวจเช็คซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ ของศูนย์การค้า

ตำแหน่ง หัวหน้าสุขาภิบาล
- ตรวจเช็คซ่อมบำรุงงานระบบสุขาภิบาล ของศูนย์การค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. ป.ตรี วศบ.ไฟฟ้า ,เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
3. ผ่านงานทางด้านศูนย์การค้า ,โรงแรม ,โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ - ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและการลงทุน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ - ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและการลงทุน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนการปฎิบัติงาน วิจัย วิเคราะห์แผนงานเพื่อหาทำเลธุรกิจ ที่มีศักยภาพทางธุรกิจศูนย์การค้า วิเคราะห์เจาะลึกลงในข้อมูล วิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง ที่มีความได้เปรียบทางธุรกิจ ศึกษาด้านประชากรศาสตร์และลักษณะทางเศรษฐกิจเพื่อประมาณการโอกาสทางธุรกิจ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดิน ทำเลเพื่อการลงทุน
3. มีประสบการณ์ด้านการประเมิน วิเคราะห์หาที่ดิน สามารถวิเคราะห์ความ เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) หรือพัฒนาที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี -การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ (เซ็นทรัลเวิลด์, ปิ่นเกล้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี -การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ (เซ็นทรัลเวิลด์, ปิ่นเกล้า)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายละเอียด Bank Reconcile ด้านบัญชีเงินฝาก และตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี ด้านรับ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านรับ
- ตรวจสอบควรถูกต้องการบันทึกบัญชี ด้านจ่ายเงินจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายละเอียด Bank Reconcile ด้านจ่าย จัดทำรายการทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านจ่ายเงิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์หรือปิ่นเกล้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน - บัญชี
2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน 0 - 2 ปี
3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
4. รับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
5. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานใหญ่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน : - ประสานงาน
- Support งานเอกสารให้กับแผนก
- ทำรายงานสรุปข้อมูลทุกสัปดาห์ / เดือน
- ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด, บริหารการจัดการทั่วไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office-Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Ambassador (Central World Branch)
ตำแหน่งงาน : Ambassador (Central World Branch)
รายละเอียดงาน : Welcome guests and give all information to shopper at Central World
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Central World
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai Nationality, 22-28 yrs old
2. Bachelor Degree in related field
3. Excellent in English and the 3rd Language is a plus (Japanese/ Chinese/ Korean/ Russian/ Arabic/ European)
4. Able to work under shift time (Department Store Time)
5. Good interpersonal & communication skills
6. New Graduates are welcome
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่-หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาด (สาขาพัทยา บีช/ปิ่นเกล้า/สมุย)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่-หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาด (สาขาพัทยา บีช/ปิ่นเกล้า/สมุย)
รายละเอียดงาน : - ควบคุม ดูแล จัดการทางด้านความสะอาดทุกพี้นที่ของศูนย์การค้า
- ดูและงานจัดภูมิทัศน์ภายในและบริเวณรอบๆ ศูนย์การค้า
- ดูแลบังคับบัญชาให้บริษัท Contract ปฏิบัติงานทางด้านความสะอาดให้เป็นไปตามนโยบาย

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกบริหารทุนมนุษย์
-สาขาพัทยา บีช โทร.033-003-999 ต่อ 1700-1701 หรือarsujirat@cpn.co.th
-สาขาปิ่นเกล้า โทร.02-877-5000 ต่อ 1700-1701 หรือ
psn.pin@cpn.co.th
-สาขาสมุย โทร.077-962-777 ต่อ 1700-1701 หรือ nutodsaporn@cpn.co.th
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช/ปิ่นเกล้า/สมุย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทางด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้ทางด้านงานรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องปรับอากาศ/ช่างสุขาภิบาล (เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย)
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องปรับอากาศ/ช่างสุขาภิบาล (เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย)
รายละเอียดงาน : ดูและการซ่อมบำรุง งานระบบ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ปฎิบัติงานที่เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะงานช่าง สามารถทำงานเป็น กะได้
3. สมัครได้ที่สำนักงาน ทางเข้าสำนักงานชั่วคราวเซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาสมุย(พรุเฉวง)
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-916-2727 คุณวิฑูรย์
5. kivitoon@cpn.co.th
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกศิลป์ สาขาชลบุรี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกศิลป์ สาขาชลบุรี
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบควบคุมการผลิตอุปกรณ์ วัสดุตกแต่งตามรูปแบบงาน Event ของศูนย์การค้า
- รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของช่างศิลป์ในแผนก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เกี่ยวกับด้านงานศิลป์)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ทำงาน/ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปี ขึ้นไป
2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป หากผ่านงานทางด้านศูนย์การค้า ,โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อ : แผนกบุคคล โทร : 033-003-333 ต่อ 1700-1
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่งานระบบประจำสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานระบบประจำสำนักงาน
รายละเอียดงาน : *ติดตั้ง โยกย้ายงานระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบ CCTV ระบบปรับอากาศของสำนักงาน
*ช่วยดูแลการทำงานของผู้รับเหมาเมื่อมีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงพื้นที่ในสำนักงาน
*งานบริการซ่อมบำรุง การบริการอื่นๆในสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : สามารถต่อรองได้ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบ ช่างเทคนิค อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
3. หากเขียนโปรแกรม Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ MS office Word, Excel, Lotus Note ได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์, มีไหวพริบดี, รักงานบริการ ประสานงานได้ดี
6. กล้าตัดสินใจ
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือ สามารถเข้ามาทำงานวันหยุดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ Call Center (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Call Center (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : • ให้บริการข้อมูลและบันทึกข้อมูลความสนใจเช่าพื้นที่ ของผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center และทำการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
• ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ผู้ติดต่อเกิดความพึงพอใจ และประสานงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องต่อโดยทันที
• ศึกษาข้อมูลในการตอบคำถามลูกค้าอย่างถูกต้องเพื่อ ให้บริการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และชัดเจนโดยหมั่นศึกษาพัฒนาความรู้ และทักษะอยู่เสมอ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 22 - 30 ปี
3. วุฒิ ป.ตรี ประชาสัมพันธ์ / การตลาด / การโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะ มีความอดทน และมีทักษะการประสานงานดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
3. วุฒิป.ตรี / โท สาขาด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย หรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / ภาษา / การสื่อสารติดต่อประสานงานด้าน PR.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. บุคลิกดี / ทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ อาคาร ( สาขาพระราม9 ,ชลบุรี, พัทยา บีช , รามอินทรา,แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลเวิลด์, หาดใหญ่, สมุย )
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ อาคาร ( สาขาพระราม9 ,ชลบุรี, พัทยา บีช , รามอินทรา,แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลเวิลด์, หาดใหญ่, สมุย )
รายละเอียดงาน : ดูแล บริหารจัดการ ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาพื้นที่อาคารภายใน และภายนอกศูนย์ฯ
ให้บริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าภายในและภายนอกของศูนย์การค้า
ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร รอบนอกอาคาร ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สนใจติดต่อ 02-640-7000 ต่อ 1701-2
สาขาชลบุรี สนใจติดต่อ 033-003-333 ต่อ 1700-1
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี,พัทยา บีช , สมุย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส.- ปริญญาตรี วศ.บ ไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ
2. ปวส. - ป.ตรี สาขา โยธา / ก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถประสานกับบริษัทรับเหมาช่วงได้เป็นอย่างดี
5. ตำแหน่งหัวหน้าต้องมีประสบการณ์ 3-5 ปี
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสต้องมีประสบการณ์ 3 ปี
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
8. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีสถานที่พักใกล้ที่ทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ