เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


เครือ บริษัทแสงทอง จำกัดบริษัท : เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด - ไข่ สด สะอาด คุณภาพดี จาก ฟาร์มมาตรฐาน มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัทด้วยกัน
บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่รุ่น และ ไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไขกว่า 1,000,000 ตัว
บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไข่กว่า 900,000 ตัว
บริษัท แสงทองปศุสัตว์ จำกัด ทำธุรกิจด้านฟาร์มสุกร พ่อ/แม่พันธุ์ และ สุกรเนื้อ
บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกอาหารแปรรูป
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ชุดยูนิฟอร์ม
วันหยุดประเพณี
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณสิริวรรณ สิงห์เสือ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
โทร : 092-380-7771, 092-380-7772, 092-380-7773 ต่อ 304
แฟกส์ : 037-382-541
ที่อยู่ : 211 หมู่ 10 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา นครนายก 26110
เว็บไซต์ : www.stf.co.th

สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร
ตำแหน่งงาน : สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่รุ่นและไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล
- สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิตลูกสุกร และสุกรขุน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 -12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เครือบริษัทแสงทอง อำเภอบ้านนา
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, สัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ , สุกรแม่พันธุ์-สุกรขุน
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพศ ชาย/หญิง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad
รายละเอียดงาน : - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- วางแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและสื่อสารการขายและการตลาดให้สอดคล้อง ในงบประมาณที่กำหนด
- จัดผังองค์กรภายในส่วนงาน เพื่อดูแลยอดขายและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธุิภาพและได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานให้เหมาะสมและได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานระดับผู้จัดการขาย อย่างน้อย 5-10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ด้านสินค้าเกษตร/ปศุสัตว์ จะพิจราณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์งานขายห้าง Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการวางแผนและคิดวิเคราะห์
7. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์,มีบุคลิกที่ดี,มีภาวะการเป็นผู้นำ,มีความระเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่
ตำแหน่งงาน : สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่
รายละเอียดงาน : - ติดตามคุณภาพลูกไก่ , ไก่รุ่น-ไก่ไข่
- ดูแลพร้อมแนะนำการเลี้ยงการจัดการไก่ไข่ทุกช่วงอายุได้เป็นอย่างดี
- ดูแลและช่วยส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้ทางลูกค้าพันธุ์สัตว์
- ติดตามและดูแลจัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่
3. เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ
7. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทำการบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า
จัดทำรายงาน
ดูแลบำรุงรักษาระบบไบโอแก๊ส
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไบโอแก๊สและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
4. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale marketing coordinator
ตำแหน่งงาน : Sale marketing coordinator
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการตลาดและฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประสานงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มลูกค้าเพื่อติดตามข้อมูลผละรายงานความคืบหน้าของโปรเจ็ค
- ดูแลรับผิดชอบงานรวมถึงการจัดการและการผลิตการสื่อวาระสารทางการตลาด
- ประสานงานและประชุมกับลูกค้าหลังจากเสนอโปรเจ็คผ่าน
- ประสานงานกับทางทีมเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ดำเนินการตามแผนให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เหม่งจ๋าย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ25ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งดังกล่าว 3 ขี้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านขาย,การตลาด,ประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร
- จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
- จัดทำแผนการฝึกอบรม วิเคาระห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ดูแลทวนเอกสารการจ่ายเงินเดือน
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆภายในองค์กร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลควบคุมตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆธุรการ
- ดำเนินการด้านงานโครงการต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 30-35 ปี เพศ ชาย/หญิง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้
8. สามารถใช้โปรแกรม HRM ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในลายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร
2.ออกแบบและควบคุมกระบวนการตวรจสอบคุณภาพ
3.ฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรงข้ามหมวดการทางบ้านนา
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทนต่อแรงกดดันได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีประสบการณ์การทำงานตามที่ระบุ จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (Sale)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (Sale)
รายละเอียดงาน : - ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
- วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย
- ติดต่อประสานงานด้านการขาย
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้า
- รับผิดชอบกระบวนการขาย จนถึงการติดตามการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทนต่อแรงกดดันได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
6. มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QA Supervisor
ตำแหน่งงาน : QA Supervisor
รายละเอียดงาน : - ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
- วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
- รายงานข้อมูลและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความสำคัญ
- ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
4. มีความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกรในฟาร์มที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ,วัควีน.เวชภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ภายในฟาร์ม
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานระดับต่างๆภายในฟาร์ม
- รับผิดชอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า
- ควบคุมดูลเรื่องการจัดการฟาร์มต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
3. ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี ด้านการบริการวิชาการและการดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกร
4. มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office. ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนการผลิตและควบคุมงบประมาณการผลิต
2. บริหารการจัดการทั่วไป
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
4. บริหารและจัดการทีมงาน
5. ควบคุมกฎระเบียบและระบบการป้องกันโรค
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตว์ศาสตร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงานตรงกับสายงาน 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และความมุ่งหมายในการทำงานสูง
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์บริการ
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์บริการ
รายละเอียดงาน : - ดูแลและตรวจสอบในส่วนงานฟาร์มต่างๆ
- ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฟาร์มเพื่อทำการนำสรุปข้อมูลมาวิเคาะห์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพฟาร์ม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4. มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
5. เพศ ชาย/หญิง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่ออายุเอกสารใบอนุญาติต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน นำส่งน้ำบาดาล ต่อภาษีรถยนต์พาหนะของบริษัท
รับเรื่องจากแผนกต่างๆเพื่อดำเนินการทำเอกสารสำคัญ ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารประกอบคำขอ
จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน
ตรวจสอบสต๊อกเพื่อทำการขอซื้อ สรุปยอด รับเข้า เบิก คงเหลือ ของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับประกาศรนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส)
2. อายุ 20-35 ปี
3. เพศหญิง
4. มีประสบการ์ณทำงาน 1- 2 ปี ขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Officeได้
6. สามารถใช้มนุษยสัมพันธ์ได้ดี
7. สามารถชับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง
รายละเอียดงาน : 1.บริหารจัดการควบคุมการจัดคิวรถขนส่ง
2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
3.ควบคุมและดูแลการใช้น้ำมันในงานขนส่ง
4.จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆของขนส่ง
5.แก้ใขปัญหาหน้างานในส่วนงานของขนส่ง
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Nego บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และความมุ่งหมายในการทำงานสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- วางแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและสื่อสารการขายและการตลาดให้สอดคล้อง ในงบประมาณที่กำหนด
- จัดผังองค์กรภายในส่วนงาน เพื่อดูแลยอดขายและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานให้เหมาะสมและได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานระดับผู้จัดการขาย อย่างน้อย 5-10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์,มีบุคลิกที่ดี,มีภาวะการเป็นผู้นำ,มีความระเอียดรอบคอบ
6. มีความสามารถในการวางแผนและคิดวิเคราะห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2023 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ