เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยบริษัท : กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
รายละเอียดบริษัท :
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและการจัดการดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ ฟาร์มโคนม ภัตตาคารโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ อสังหาริมทรัพย์ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวฟาร์มโชคชัย
สวัสดิการ : - เงินรางวัลประจำปี(ตามผลประกอบการ)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
- การอบรมสัมมนา
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ กรณี บิดา มารดา สามี
ภรรยาและบุตร เสียชีวิต
- กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์
สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารบุคคล
โทร : 02-532-2846 ต่อ 1803
แฟกส์ : 02-531-2436
ที่อยู่ : 294 หมู่ 8 ถ.วิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เว็บไซต์ : www.farmchokchai.com

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ และจัดเรียงสินค้าตามระบบ FI-FO
2. จ่ายวัตถุดิบและสินค้าตามระบบ FI-FO
3. ตรวจนับสต็อคสินค้า รวบรวมข้อมูลในระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนการผลิต และฝ่ายขาย
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์งาน คลังสินค้าที่เกี่ยวกับอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. มีสุขภาพแข็งแรง (ไม่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศ)
5. มีความซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จัดทำแผนการทำงานด้าน (R&D)
กำหนดรายการผลิตภัณฑ์ (New Product) ที่จะทำ R&D
ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภค
คิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
ผลิตจริงที่จำหน่าย
จัดทำข้อมูลเพื่อยื่นขอมาตรฐานรับรอง
ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3. มีความชำนาญด้านอาหาร โภชนาการ และการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
4. มีความรู้ระบบ GMP HACCP
5. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป
6. มีประสบการณ์จากงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถวางแผนและวิเคราะห์ผลการ Sensory Test พร้อมออกแบบฟอร์ม
8. สามารถวางแผนการทดสอบความต้องการของผู้บริโภคและวิเคราะห์ผล Consumer Test พร้อมออกแบบฟอร์ม
9. มีความรู้และผ่านกระบวนการ Meat Processing หรือการผลิตหรือทำสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
10. ศึกษาการเก็บ Shelf Life ของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างยนต์
ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานการตรวจเช็ครถยนต์,เครื่องยนต์ และซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- รวมทั้งงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ระดับ ปวส. ช่างยนต์
3. มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถยนต์,ตรวจเช็ค,บำรุงรักษา
4. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - เก็บข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า
- ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในสำนักงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
2. การศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing Manager
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบการนำนโยบายขององค์กรไปออกเป็นแผนการตลาดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
-การส่งเสริมการขาย
-การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผ่านงานการตลาดด้านอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบการวิเคราะห์การตลาด Boston Model,SWOT Analysis
6. มีภาวะการเป็นผู้นำ,การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน,การสอนงาน,การประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร
7. มีบุคลิกภาพที่ดี,สื่อสารชัดเจน,ควบคุมอารมณ์ได้ดี
8. ทุ่มเทและเอาใจใส่ในการทำงาน แม้ในสถานการณ์วิกฤติ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าร้านแดรี่ช้อป
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าร้านแดรี่ช้อป
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมบริการในร้าน แดรี่ช้อป
-จัดตารางการทำงานของพนักงาน
-กำกับการทำงานบริการและการขายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-เช็คสต็อคสินค้า ดูแลและจัดสินค้าในร้านให้ถูกต้องเรียบร้อยและไม่สูญหาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงาน ร้านขายปลีกหรือร้านอาหาร อย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทำงานจากร้านไอศครีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

กัปตัน
ตำแหน่งงาน : กัปตัน
รายละเอียดงาน : -บริหารจัดการความเรียบร้อยภายในร้าน
-จัดตารางการทำงานของพนักงานในร้าน
-กำกับ ควบคุมดูแลพนักงานในร้าน
-ดูแลลูกค้า
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาได้ทันท่วงที
-รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร เช็คบิลลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
4. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าครัว (CHEF DE PARTIE)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าครัว (CHEF DE PARTIE)
รายละเอียดงาน : - ดูแลควบคุมจัดระเบียบการเตรียมอาหารทั้งหมด
- ประกอบอาหารไทย ฝรั่ง
- สั่งวัตถุดิบ
- กำกับดูแลพนักงานและความเรียบร้อยภายในแผนก
- ควบคุมการออกอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านโชคชัยสเต็คเบอร์เกอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านโชคชัยสเต็คเบอร์เกอร์
รายละเอียดงาน : - ดูแลร้านและให้บริการในการขาย Hambuger ,Steak และเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า
- ดูแลรับจ่ายเงินภายในร้าน
- สรุปยอดเงินรายวัน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าอาหาร + Insentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. หากมีประสบการณ์ด้านงาน แคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

CHEF
ตำแหน่งงาน : CHEF
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการงานในครัว
- ปรุงอาหารประเภทสเต็ค อาหารฝรั่ง รวมถึงอาหาร fusionได้
- วางแผนการปรับปรุงอาหารปัจจุบันและพัฒนาสูตรใหม่
- ตรวจตราการผลิตอาหารทั้งหมด และรักษามาตรฐานที่ดีของแผนกครัวในด้านคุณภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 294 ม.8 ถนนวิภาวดีรังสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา มัธยมต้นขึ้นไป
3. ประสบการณ์ด้านอาหารนานาชาติหรืออาหารยุโรป 7 ปีขึ้นไป
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาหาร Fusion
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีภาวะผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในฝ่าย,งานระบบเอกสาร,การเงินและสนับสนุนการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปแกรม Ms.office ได้ดี
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการประสานงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณษเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกธุรการและสรรหาว่าจ้าง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกธุรการและสรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดงาน : - การวางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี
- ควบคุมการสรรหา คัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
- ดำเนินการทำสัญญาจ้างงาน
- นำเสนอขออนุมัติการทำสัญญาจ้าง
- ดำเนินการและควบคุมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ควบคุมการติดตามการประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ออกจากงาน (Exit Interview)
- ตรวจสอบ และดูแลเวลาการทำงานของพนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน (สำนักงานใหญ่ รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านการสรรหาว่าจ้าง
4. มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงินร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ (รังสิต)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ (รังสิต)
รายละเอียดงาน : - ดูแลรับจ่ายเงินภายในร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์รังสิต
- สรุปยอดเงินรายวัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : n/a บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์(ตรงข้ามเมืองเอก)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุ 25ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ป.ตรี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ในการใช้งานครื่อง POS.
5. หากเริ่มงานได้ทันที่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบริหารอาคารและสถานที่ (Building Executive)
ตำแหน่งงาน : นักบริหารอาคารและสถานที่ (Building Executive)
รายละเอียดงาน : 1.บริหารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า
2.สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่/ติดต่อเจรจาหารือกับผู้เช่าในข้อสัญญา
3.จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค รปภ. และภาษี เป็นต้น
4.จัดการให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ลูกค้า
5.จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป ของอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี
6.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบทันที
7.สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา/ตรวจตราผู้รับเหมาตกแต่ง ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบตกแต่งตามที่อาคารกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (รังสิต) อยู่ตรงข้ามกับเมืองเอก เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, วิศวกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าหรือโรงงานให้เช่า
4. มี Service Mind รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นผู้นำ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการรับ, จัดเก็บ ,จัดเตรียม, เบิก - จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และงานระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานผลิตและงานขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ๋ รังสิต (ตรงข้ามเมืองเอก)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ระดับปวช.- ปวส. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. มีความเสียสละ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดบวก
6. มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานปราจีนบุรี , , หางานกระบุรี , หางานพะเยา , หางานลําปาง , หางานผู้ช่วยกุ๊ก , หางานประจวบ , หางานระยอง , หางานขับรถ18ล้อ , หางานฝ่ายผลิต , หางานร้านกาแฟ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ