ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว , ภาพยนตร์ , เพลง เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยบริษัท : กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
รายละเอียดบริษัท :
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและการจัดการดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ ฟาร์มโคนม ภัตตาคารโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ อสังหาริมทรัพย์ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวฟาร์มโชคชัย
สวัสดิการ : - เงินรางวัลประจำปี(ตามผลประกอบการ)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
- การอบรมสัมมนา
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ กรณี บิดา มารดา สามี
ภรรยาและบุตร เสียชีวิต
- กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์
สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารบุคคล
โทร : 02-532-2846 ต่อ 1803
แฟกส์ : 02-531-2436
ที่อยู่ : 294 หมู่ 8 ถ.วิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เว็บไซต์ : www.farmchokchai.com

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ และจัดเรียงสินค้าตามระบบ FI-FO
2. จ่ายวัตถุดิบและสินค้าตามระบบ FI-FO
3. ตรวจนับสต็อคสินค้า รวบรวมข้อมูลในระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนการผลิต และฝ่ายขาย
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์งาน คลังสินค้าที่เกี่ยวกับอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. มีสุขภาพแข็งแรง (ไม่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศ)
5. มีความซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จัดทำแผนการทำงานด้าน (R&D)
กำหนดรายการผลิตภัณฑ์ (New Product) ที่จะทำ R&D
ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภค
คิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
ผลิตจริงที่จำหน่าย
จัดทำข้อมูลเพื่อยื่นขอมาตรฐานรับรอง
ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3. มีความชำนาญด้านอาหาร โภชนาการ และการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
4. มีความรู้ระบบ GMP HACCP
5. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป
6. มีประสบการณ์จากงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถวางแผนและวิเคราะห์ผลการ Sensory Test พร้อมออกแบบฟอร์ม
8. สามารถวางแผนการทดสอบความต้องการของผู้บริโภคและวิเคราะห์ผล Consumer Test พร้อมออกแบบฟอร์ม
9. มีความรู้และผ่านกระบวนการ Meat Processing หรือการผลิตหรือทำสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
10. ศึกษาการเก็บ Shelf Life ของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างยนต์
ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานการตรวจเช็ครถยนต์,เครื่องยนต์ และซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- รวมทั้งงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ระดับ ปวส. ช่างยนต์
3. มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถยนต์,ตรวจเช็ค,บำรุงรักษา
4. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - เก็บข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า
- ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในสำนักงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
2. การศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing Manager
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบการนำนโยบายขององค์กรไปออกเป็นแผนการตลาดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
-การส่งเสริมการขาย
-การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผ่านงานการตลาดด้านอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบการวิเคราะห์การตลาด Boston Model,SWOT Analysis
6. มีภาวะการเป็นผู้นำ,การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน,การสอนงาน,การประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร
7. มีบุคลิกภาพที่ดี,สื่อสารชัดเจน,ควบคุมอารมณ์ได้ดี
8. ทุ่มเทและเอาใจใส่ในการทำงาน แม้ในสถานการณ์วิกฤติ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าร้านแดรี่ช้อป
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าร้านแดรี่ช้อป
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมบริการในร้าน แดรี่ช้อป
-จัดตารางการทำงานของพนักงาน
-กำกับการทำงานบริการและการขายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-เช็คสต็อคสินค้า ดูแลและจัดสินค้าในร้านให้ถูกต้องเรียบร้อยและไม่สูญหาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงาน ร้านขายปลีกหรือร้านอาหาร อย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทำงานจากร้านไอศครีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

กัปตัน
ตำแหน่งงาน : กัปตัน
รายละเอียดงาน : -บริหารจัดการความเรียบร้อยภายในร้าน
-จัดตารางการทำงานของพนักงานในร้าน
-กำกับ ควบคุมดูแลพนักงานในร้าน
-ดูแลลูกค้า
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาได้ทันท่วงที
-รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร เช็คบิลลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
4. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าครัว (CHEF DE PARTIE)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าครัว (CHEF DE PARTIE)
รายละเอียดงาน : - ดูแลควบคุมจัดระเบียบการเตรียมอาหารทั้งหมด
- ประกอบอาหารไทย ฝรั่ง
- สั่งวัตถุดิบ
- กำกับดูแลพนักงานและความเรียบร้อยภายในแผนก
- ควบคุมการออกอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านโชคชัยสเต็คเบอร์เกอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านโชคชัยสเต็คเบอร์เกอร์
รายละเอียดงาน : - ดูแลร้านและให้บริการในการขาย Hambuger ,Steak และเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า
- ดูแลรับจ่ายเงินภายในร้าน
- สรุปยอดเงินรายวัน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าอาหาร + Insentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. หากมีประสบการณ์ด้านงาน แคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

CHEF
ตำแหน่งงาน : CHEF
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการงานในครัว
- ปรุงอาหารประเภทสเต็ค อาหารฝรั่ง รวมถึงอาหาร fusionได้
- วางแผนการปรับปรุงอาหารปัจจุบันและพัฒนาสูตรใหม่
- ตรวจตราการผลิตอาหารทั้งหมด และรักษามาตรฐานที่ดีของแผนกครัวในด้านคุณภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 294 ม.8 ถนนวิภาวดีรังสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา มัธยมต้นขึ้นไป
3. ประสบการณ์ด้านอาหารนานาชาติหรืออาหารยุโรป 7 ปีขึ้นไป
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาหาร Fusion
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีภาวะผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในฝ่าย,งานระบบเอกสาร,การเงินและสนับสนุนการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปแกรม Ms.office ได้ดี
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการประสานงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณษเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกธุรการและสรรหาว่าจ้าง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกธุรการและสรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดงาน : - การวางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี
- ควบคุมการสรรหา คัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
- ดำเนินการทำสัญญาจ้างงาน
- นำเสนอขออนุมัติการทำสัญญาจ้าง
- ดำเนินการและควบคุมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ควบคุมการติดตามการประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ออกจากงาน (Exit Interview)
- ตรวจสอบ และดูแลเวลาการทำงานของพนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน (สำนักงานใหญ่ รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านการสรรหาว่าจ้าง
4. มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงินร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ (รังสิต)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ (รังสิต)
รายละเอียดงาน : - ดูแลรับจ่ายเงินภายในร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์รังสิต
- สรุปยอดเงินรายวัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : n/a บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์(ตรงข้ามเมืองเอก)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุ 25ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ป.ตรี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ในการใช้งานครื่อง POS.
5. หากเริ่มงานได้ทันที่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบริหารอาคารและสถานที่ (Building Executive)
ตำแหน่งงาน : นักบริหารอาคารและสถานที่ (Building Executive)
รายละเอียดงาน : 1.บริหารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า
2.สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่/ติดต่อเจรจาหารือกับผู้เช่าในข้อสัญญา
3.จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค รปภ. และภาษี เป็นต้น
4.จัดการให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ลูกค้า
5.จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป ของอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี
6.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบทันที
7.สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา/ตรวจตราผู้รับเหมาตกแต่ง ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบตกแต่งตามที่อาคารกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (รังสิต) อยู่ตรงข้ามกับเมืองเอก เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, วิศวกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าหรือโรงงานให้เช่า
4. มี Service Mind รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นผู้นำ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการรับ, จัดเก็บ ,จัดเตรียม, เบิก - จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และงานระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานผลิตและงานขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ๋ รังสิต (ตรงข้ามเมืองเอก)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ระดับปวช.- ปวส. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. มีความเสียสละ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดบวก
6. มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ดวง
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  ความรัก
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  รีวิวร้านอาหาร
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ข่าววันนี้
  รวมข่าวดัง
  ข่าวโซเชียล
  ข่าวอุบัติเหตุ
  ข่าวอาชญากรรม
  ข่าวการเมือง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  ข่าวรอบโลก
  ข่าวอื่นๆ
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดูดวง
  ดวงรายวัน
  ดวงวันนี้
  ดวงรายสัปดาห์
  ดวงรายเดือน
  ดูดวงไพ่ยิปซี
  ดวงตามราศี
  สูตรอาหาร
  สอนทำอาหาร
  SiamOKผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว , ภาพยนตร์ , เพลง
© copyright 2004-2020 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ