เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท : บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : กลุ่มบริษัท ลาชูเล่ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์การเกษตร จากประเทศฝรั่งเศษ เยอรมัน และญี่ปุ่น เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี ได้จดทะเบียนถูกต้องตามข้อกำหนดของ สคบ. มีผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 200,000 รหัส กำลังขยายงานจึงต้องการบุคคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการมั่นคง เข้ามาร่วมเป็นทีมงาน หลายอัตรา
สวัสดิการ : - กองทุนสะสม
- เครื่องแบบพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัส (ตามอายุงาน)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา
- วันหยุดและของขวัญสำหรับพนักงานกรณีวันเกิด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่ายานพาหนะ
- เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
- ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์
- ฯลฯ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
ส่งประวัติ, รูปถ่าย, เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail


(จะรับพิจารณาเฉพาะใบสมัครงานที่ระบุเงินเดือนเท่านั้น)
(วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์-เสาร์ (9.00-18.00)
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
โทร : 02-692-8888
แฟกส์ : 02-692-5182
ที่อยู่ : 888 อาคารลาชูเล่ คอสเมติคส์ ถ.รัชดาภิเษก (ติดซอยรัชดา 15 ใกล้โรงเรียนกุนนที) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.lachule.com

เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
รายละเอียดงาน : สื่อสารการตลาด:
เขียนข่าว เขียนบทสัมภาษณ์ เขียนบทความ
ดูแลสื่อ social media และช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำและรวมรวบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและเผยแพร่ออกสื่อภายนอก
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
4. มีวาทศิลป์ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
5. กล้าเสนอความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในงาน
6. มีทักษะในงานเขียน การใช้ภาษาการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจ
7. หากมีทักษะในการออกแบบโดยใช้ Adobe Photoshop ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี ด้าน online marketing / social network / advertising
9. ติดต่อ : คุณนภัทร โทร : 02-692-8888 ต่อ 419, 086-341-9649 จ.-ส. 9.00 - 18.00 น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด
รายละเอียดงาน : 1. การวางแผนกระตุ้นยอดการขายทุกภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. วางแผนการสร้าง Brand และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
2. ควบคุมดูแลการบริการลูกค้าของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. การบริหารและกำกับดูแลพนักงานประจำศูนย์
4. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์,องค์กร และแผนการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขายและพัฒนาธุรกิจ(ขายตรง)อย่างน้อย 5 ปี
3. มีประสบการณ์ในการสร้าง Brand และกิจกรรมทางการตลาด
4. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์, องค์กร และแผนการตลาด
5. บริหารและกำกับดูแลศูนย์, ทีมงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
6. มีทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. สามารถเป็นวิทยากรหรือพิธีกรได้
8. ขยันอดทด, มีมนุษยสัมพันธ์, ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร
รายละเอียดงาน : ลงพื้นที่ภาคสนาม บรรยาย สาธิต แนะนำให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กระตุ้นยอดขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร อย่างน้อย 2 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. มีทักษะการนำเสนอ การบรรยาย และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. บริษัทปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการฝ่ายสำนักกรรมการบริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายสำนักกรรมการบริหาร
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบเรื่องตารางการทำงานของผู้บริหาร,ประสานงานสำนักกรรมการบริหาร
- ดูแลเรื่องงานเอกสาร, โต้ตอบเมล์แทนผู้บริหาร
- ดูแลเรื่องการประชุมต่างๆของผู้บริหาร
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้ MRT ห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี (พูด-อ่าน-เขียน)
5. บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานประสานงาน
6. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่
7. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานระดับดี
8. หากพร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : - บริหารจัดการคลังสินค้าย่อย การจ่ายสินค้า ตรวจนับสินค้าคงคลัง ตรวจสอบเปรียบเทียบสินค้า
- ดูแลควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า-การจัดเก็บ
- สรุปยอดรับ-ยอดจ่าย-สินค้าคงเหลือ,สินค้าไม่เคลื่อนไหวประจำเดือน
- ดูแลการรับ-จ่ายสินค้าตามระบบ FIFO
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป (เจ้าหน้าที่ 25 ปีขึ้นไป)
2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (เจ้าหน้าที่ ปวช.ขึ้นไป)
3. มีประสบการณ์ในด้านบัญชีคลังสินค้าและการบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สูง
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้
7. มีภาวะผู้นำ สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี (หัวหน้า)
8. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณสุพรรณี) โทร : 02-692-8888 ต่อ 614 มือถือ - ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Designer
ตำแหน่งงาน : Graphic Designer
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร
3. ออกแบบหน้าเพจเว็บไซต์ของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / ออกแบบกราฟฟิก / มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้คือ Illustrator, Photoshop, 3D MAX
5. สามารถเขียน PHP / HTML / CSS
6. มีประสบการณ์ด้านงานเขียนและสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด และสื่อสารการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด และสื่อสารการตลาด
รายละเอียดงาน : เขียนข่าว เขียนบทสัมภาษณ์ เขียนบทความ
จัดทำและรวมรวบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและเผยแพร่ออกสื่อภายนอก
วางแผนการส่งเสริมการขาย
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจขายตรง
วิเคราะห์และแนะนำแนวทางการจัดหาสินค้า
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
4. มีวาทศิลป์ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
5. กล้าเสนอความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในงาน
6. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณสุพรรณี) โทร : 02-692-8888 ต่อ 614, 086-341-9649 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ IT
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ IT
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่ support ด้านIT ให้ กับ User
ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
ดูแล Website ของบริษัท
ดูแล Server ภายใน และภายนอกบริษัทฯ
ติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ดี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณสุพรรณี) โทร : 02-962-8888 ต่อ 614 มือถือ 086-341-9649 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1. บริการและแนะนำผู้จำหน่ายอิสระในการทำงาน
2. ประสานงาน และสื่อสารข้อมูล ระหว่างภายในบริษัท และผู้จำหน่าย
3. จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
4. มีความสามารถในการเป็นวิทยากร
5. เรียนรู้ได้รวดเร็ว เข้าใจและปรับตัวได้ดี
6. ทัศนคติดี และพร้อมทำงานหนัก
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี,
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในงานขายและบริการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีใจรักงานบริการ มีผิวพรรณดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะการประสานงานได้ดี
6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และตรงต่อเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : 1. กำหนดแนวทางในการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพกับการทำงาน
ในแต่ละตำแหน่ง ดูแลและควบคุมอัตรากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์การประเมินผลของพนักงาน
3. สำรวจหาความต้องการ การฝึกอบรมและจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนงาน
4. ดูแลและวางแผนการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
5. ดูแลการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. การควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
และเหมาะสมกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
2. มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
4. มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Payroll และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
6. มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
7. มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
8. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณสุพรรณี) โทร : 02-692-8888 ต่อ 614 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Copywriter
ตำแหน่งงาน : Copywriter
รายละเอียดงาน : • เขียนและนำเสนอข่าว / ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจและบริการต่างๆ ของบริษัท
• เขียนบทความ และบล็อก การจัดทำสื่อและกิจกรรมการตลาด
• รับผิดชอบดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• เป็นตัวกลางในการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
• นำเสนอแผนงานและจัดกิจกรรมขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ25 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานประชาสัมพันธ์ 1 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญาตรี การตลาด อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. สามารถออกงาน Event ต่างจังหวัดได้ หากจำเป็น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศของอาคารสำนักงานและอื่น ๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ทางด้านงานไฟฟ้าหรือแอร์
4. มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทนและตรงต่อเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ