เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ผลิตขนมขบเคี้ยว จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีฐานการผลิต อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว(นพวงศ์) ทางบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงาน และยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเน้นคนรุ่นใหม่ไฟแรง และ เป็นบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ เหมาะที่จะร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ : ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
รถรับ-ส่ง
สังสรรค์ประจำปี
กีฬาสี
ค่าคอมมิชชั่น
ค่าพาหนะ
โบนัสประจำปี
การอบรมสัมมนา
อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
หยุด เสาร์-อาทิตย์
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-108-6888, 086-339-6056
แฟกส์ : 02-924-6288
ที่อยู่ : 12/1 ม.4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
เว็บไซต์ : www.taokaenoi.co.th

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : - ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน,
ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3. มีใบอนุญาตความปลอดภัยวิชาชีพ
4. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
5. ผ่านงานด้านสายโรงงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์
- ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต
- ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
- ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานพวงศ์
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. มีความรู้และประสบการณ์ด้าน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000,GMP,HACCP,หรือ BRC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - สรรหาคัดเลือกผู้ขาย
- จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อะไหล่ขนส่ง
- ติดตามการจัดซื้อ และพัฒนาการจัดซื้อ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้าน ISO9001 : 2008, GMP,HACCP หรืออื่น ๆ ถ้ามี
5. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รายละเอียดงาน : - จัดทำค่าจ้าง / เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Business Plus
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : - Support marketing team for all marketing jobs which are concerning products and brand activation
- Coordinate and support marketing projects such as sourcing the information or material
- Implement marketing activities such as launching plan, advertising plan, promotion and premiums
- Evaluata and analyst performance of marketing activities
- Initiate markets and consumer research
- Coordinate with both internal parties such as RD, Trade Marketing, Purchasing and external parties for instance ad agency, organizer, research house to accomplish any assigned profects/activities
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor degree in Marketing or related field
2. Minimum 0-2 year experience in Marketing, preferably in Fast Moving Consumer Goods(FMCG) business, especially as PRINCIPAL
3. Familiars with marketing activities; promotion, new product launch, marketing event, market research, etc.
4. Good in English communication
5. Computer literature; MS Word, Excel, PowerPoint, if familiar with AC Nielson will be preferred
6. Good proactive and interpersonal skill
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
รายละเอียดงาน : - รับวางบิลและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- ออกเช็คและจ่ายเช็คพร้อมบันทึกข้อมูลตัดจ่ายในระบบ
- ติดตามทวงถามเงินทดรองจ่ายพนักงาน และตรวจสอบเอกสาร
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้งาน
5. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถไว้วางใจได้
6. สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี
7. หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Procurement Manager
ตำแหน่งงาน : Procurement Manager
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบและจัดการการใช้จ่ายตรงและทางอ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติในการจัดซื้อ-จัดหาทันเวลาและทันภาวะเศรษฐกิจตามกฎระเบียบที่มีระเบียบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานบริษัท
ดูแลงานการจัดซื้อ-จัดหาจัดจ้างของบริษัทที่ได้รับมอบหมายภายใต้แนวทางนโยบายกำหนดไว้
สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในตลาดอุปทานเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้รับราคาที่แข่งขันสำหรับสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหาเหมาะสม
รวบรวมข้อเสนอจากซัพพลายเออร์ พร้อมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด, ประเมินและเจรจาต่อรองข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับซัพพลายเออร์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
3. ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ-จัดหา ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 7 ปี
4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล
5. สามารถสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ERP System Officer
ตำแหน่งงาน : ERP System Officer
รายละเอียดงาน : 1.ดูแล เรื่องระบบงาน SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ
2.Support User ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ
3.Set Config , Authorization
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 28 ปี
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
3. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในสายงาน 0 - 5 ปี ขึ้นไป
5. มีความขยัน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
รายละเอียดงาน : - ดูแลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบริษัท
- ร่างและเขียน สัญญาของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ตรวจและติดตามการดำเนินคดีของบริษัท
- จัดเก็บทำทะเบียนเอกสารและดูแลต้นฉบับสัญญา/เอกสารทางกฎหมายและเอกสารสำคัญอื่นๆของบริษัท
- ส่งเสริม ประสานงานและช่วยเหลือการทำงานของฝ่ายต่างๆภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตอบสนองนโยบายของบริษัท
- ประสานงานกับที่ปรึกษากฏหมายภายนอกของบริษัทกรณีที่มีคดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิติศาสตร์
3. ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 10 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทมหาชน
5. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ กล้า มีทักษะในการอธิบาย มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นทีม สุภาพและน่าเชื่อถือ
7. มีทัศคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับของบริษัทได้ดี ทุ่มเทในการทำงาน พร้อมเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี และสามารถ อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
9. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ข้อกฎหมายเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ถูกต้อ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ตำแหน่งงาน : พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ในสาขาช่างอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้
5. มีความขยัน อดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Engineer
ตำแหน่งงาน : System Engineer
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
- Network TCP/IP, Router, Switch LAN,WAN,IP Telephone Technology
- Windows, UNIX, Linux
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่สำนักงานนพวงศ์ ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้าน Network, TCP/IP,Router, Switch LAN,WAN,IP Telephone Technology
5. มีความรู้ด้าน Windows, UNIX, Linux
6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ MS Active Directory, DNS
7. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ VM Ware ESX, VSphere, SAN, VIOS, Firewall
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Export Demand Planning Officer
ตำแหน่งงาน : Export Demand Planning Officer
รายละเอียดงาน : - รวบรวมยอดขายประมาณการและทำรายงานสรุปส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดแผนวันผลิตแต่ละ Order ให้สอดคล้องกับวันส่งของที่ลูกค้าต้องการ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านงานเอกสารของระบบ ISO9001:2008 ในฝ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
5. สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี
6. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Trade Supervisor
ตำแหน่งงาน : Sales Trade Supervisor
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลด้านงานขายฝ่ายต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป และมีความรู้ด้านการส่งออกเป็นอย่างดี
4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หากสามารถใช้ภาษาอื่นได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และสามารถเจรจาต่อรองได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

International Sales Coordinator
ตำแหน่งงาน : International Sales Coordinator
รายละเอียดงาน : - สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ทั้งตามระบบ SAP และตามระบบ ISO
- ติดตามประสานงานภายในองค์กรและช่วยติดตาม Order ลูกค้า ดูแลรายละเอียดต่างๆ ใน Order ให้ถูกต้อง
- ติดตามการรับชำระเงินและส่งสินค้าได้ตามกำหนดการ
- จัดทำรายงานยอดขาย และจัดทำ KPI รายเดือนตามระบบ ISO
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
2. ระดับการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถทางการฟัง,พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
4. มีประสบการณ์ด้าน Import-Export งานขายต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point,SAP ได้ดี
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. หากมีความสามารถทางด้านภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการประสานงาน
ตำแหน่งงาน : เลขานุการประสานงาน
รายละเอียดงาน : - ดูแลด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานต่างๆ
- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถดูแลเอกสารทางการเงินได้
- หากเคยผ่านงานด้านการเงิน หรือประสานงานสายงานก่อสร้าง, รับเหมาฯ ประสานงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานประจำที่ สำนักงานนพวงศ์
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านประสานงานทั่วไป 2-3 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน และติดต่อประสานงานรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากสถานที่ทำงานไม่มีรถประจำทางผ่าน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Supervisor
ตำแหน่งงาน : Production Supervisor
รายละเอียดงาน : - บริหารและวางแผนระบบการผลิต ตลอดจนควบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- บริหารและพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
- ประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อปรับปรุงสูตรหรือวิธีการผลิต
- ทวนสอบรายงานการผลิต
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Na Mai, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. การศึกษาในระดับปปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008,GMP,HACCP,5 S , SAP เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน ,การบังคับบัญชา ,การสอนงานและการ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

International Sales Trade Executive
ตำแหน่งงาน : International Sales Trade Executive
รายละเอียดงาน : - หาลูกค้าใหม่สำหรับสินค้าทุกตัวของบริษัท
- ดูแลลูกค้ากลุ่ม importer ที่มีอยู่เพิ่มยอด
- ออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและ THAIFEX
- รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ทำรายงานสรุปยอดขายและแผนงานขายรายเดือนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง-ชาย อายุ 25-30ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศ, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านการขายต่างประเทศ การหาตลาดใหม่ ช่องทางค้นหาข้อมูลลูกค้า ออกงานแสดงสินค้าและดูแลลูกค้าของบริษัท
4. หากอยู่ในสายงานการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยครอบคลุมระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP, ISO 22000
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Na Mai, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงงานอาหาร 5 ปี
4. ผ่านการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP, BRC
5. มีประสบการณ์ด้านการคาลิเบทเครื่องมือ เครื่องวัดเบื้องต้น
6. สามารถดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าและการถูกประเมินได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QS Supervisor
ตำแหน่งงาน : QS Supervisor
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่ดูแลระบบการจัดการด้านเอกสาร GMP,HACCP,ISO
- ตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้าใน Line ผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Na Mai, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
5. มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร GMP, HACCP, ISO9001 : 2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้าน(Store Manager)- บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้าน(Store Manager)- บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
รายละเอียดงาน : -แนะนำสินค้า นำเสนอ เปิดการขายและปิดการขายสินต้าแฟชั่นภายในร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมายการขายของธุรกิจ
-รับผิดชอบด้านการจัดการหน้าร้าน สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าให้ได้รับค่วามพึงพอใจมากที่สุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
3. บุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ การสื่อสารชัดเจน ทักษะในการขายโน้มน้าว จูงใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความชื่นชอบในงานขาย รักการบริการ
5. ชอบแต่งตัว และสามารถปรับสไตล์การแต่งกายที่สะท้อนบุคลิกในแบรนด์ได้
6. ชื่นชอบการแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
7. มีความรู้ในการบริหารจัดการสินค้า สต๊อก หน้าร้าน ลูกค้า งานขาย งานบริการ มีประสบการณ์ในธุรกิจแฟชั่นหรือใกล้เคียง 1 ปีเป็นอย่างน้อย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
รายละเอียดงาน : -แนะนำสินค้า นำเสนอ เปิดการขายและปิดการขายสินค้าแฟชั่นภายในร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายการขายของธุรกิจ
-รับผิดชอบด้านการจัดการหน้าร้าน สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อนำเสนอให้ทางบริษัทในการวิเคราะห์ธุรกิจ
-นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-27ปี รูปร่างดี (ผู้ชายสูง 170 cm ขึ้นไป, ผู้หญิงสูง 160 cm ขึ้นไป)
2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
3. บุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ การสื่อสารชัดเจน ทักษะในการขาย โน้มนาว จูงใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความชื่นชอบในงานขาย รักการบริการ หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าแฟชั่นจะได้รับการพิจ่ารณาเป็นพิเศษ
5. ชอบแต่งตัว และสามารถปรับสไตล์การแต่งกายที่สะท้อนบุคลิกในแบรนด์ได้
6. ชื่นชอบการแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
7. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Supervisor-MT บริษัทในเครือ (ดร.โทบิ)
ตำแหน่งงาน : Key Account Supervisor-MT บริษัทในเครือ (ดร.โทบิ)
รายละเอียดงาน : -เพื่อวางแผนการส่งเสริมการขายในช่องทางขาย Modern Trade และ Distributor ( DKSH & BRA )
-เพื่อประสานงานกับลูกค้า M/T และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อติดตามและเพิ่มกระจายสินค้าในช่องทาง M/T ให้มากขึ้น
-เพื่อเพิ่มการ Display จัดเรียงสินค้าให้เห็นเด่นชัด
-เพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิ่บัติงาน สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ งานขายหรือการตลาดมากกว่า 5 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ขาย MT พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความสามารถในการควบคุมและประสานงานกับลูกค้า MT กับเอกสารด้าน MT ได้ดี
5. มีความรู้ด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด โดยเฉพาะช่องทางโมเดริ์นเทรด
6. มีทัศนคติที่ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีรถยนต์, พาหนะใช้ส่วนตัว
8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
9. ภาษาอังกฤษพอใช้ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Investment Analyst (นักวิเคราะห์การลงทุน)/บริษัทในเครือ
ตำแหน่งงาน : Investment Analyst (นักวิเคราะห์การลงทุน)/บริษัทในเครือ
รายละเอียดงาน : - Manage all aspects of finance includes management reporting, financial planning&analysis
- Manage inventory and conduct post-investment analysis and recommend suitable
- Support the business team in terns of financial analysis and KPI
- Review and improve processes
- Manage general accounting functions including expense and payment modules
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor Degree in Business Administration, Accounting, Financial, Economics or equivalent
2. 2-5 years work experience in analyst or investment or financial field is a plus
3. Good team player, presentable and interpersonal skill
4. Analytical problem solving and initiative skill
5. Computer literate
6. Must have either Licensed of CISA, CFA, FRM
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Supervisor-Dr.Tobi (บริษัทฯในเครือ)
ตำแหน่งงาน : R&D Supervisor-Dr.Tobi (บริษัทฯในเครือ)
รายละเอียดงาน : วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนออกสินค้ารวมถึงคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสมนำมาใช้ในสูตร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงางที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่(R&D)ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอย่างน้อย 3 ปี
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทดสอบประสาทสัมผัส
6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP
7. มีทักษะการวางแผน การทำงานแบบ Project การสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
8. มีทักษะการเป็นผู้นำ, Can do attitude,
9. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : •ช่วยเหลือและติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องของแต่ละโปรเจค เช่น ฝ่ายRD, ฝ่ายการผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขาย และอื่น
•ช่วยติดต่อและประสานงานกับซัพพายเออร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละโปรเจค
•รับผิดชอบงานในส่วนของงานเอกสารต่างๆของทางแผนก (administrative work) และการทำงานเอกสารผ่านระบบ SAP เช่น เอกสารการสั่งซื้อ (PR), เอกสารการขาย (PO), และอื่นๆ
•รับผิดชอบในการช่วยหาและทำสรุป ข้อมูลสินค้าและข้อมูลตลาด ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
•สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•มีส่วนร่วมในการเตรียมแผนนำเสนอของโปรเจคต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
•จัดเตรียมรายงาน หรือเอกสารต่างๆที่จำเป็นตามที่ได้รับมอบหมาย
•ช่วยเหลืองานอื่นๆในแผนก (ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจค)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานสำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. •ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. •การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน administrative หรือ สายงาน marketing อย่างน้อย 1-3 ปี
4. มีความมุ่งมั่นและรักในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ, มีทัศนะคติที่เป็นเชิงบวก, สามารถปรับตัวได้เร็ว, เรียนรู้ได้เร็ว, มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
5. สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและรวดเร็ว, สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีความคิดริเริ่ม, มีความตื่นตัว และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
6. สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ได้อย่างดี เช่น Word, Excel, PowerPoint, and Outlook
7. มีความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์
- ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต
- ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
- ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานพวงศ์
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ
8. มีความรู้และประสบการณ์ด้าน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000,GMP,HACCP,หรือ BRC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ในเครือ)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ในเครือ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทำ รายงานเงินสดย่อยประจำวัน จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษํท จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
3. ประสบการณ์ด้านบัยญี/การเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ด้านบัญชีภาษี ภพ.30-ภงด.3 และ ภงด.53
5. สามารถใช้โปรแกรบัญชีสำเร็จรูป Express และมีความรู้ระบบ SAP
6. มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกข้อมูล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกข้อมูล
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลงานด้านข้อมูลแผนกกระจายสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Na Mai, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
4. มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้า 0 - 2 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ความชำนาญทางด้านข้อมูลคลังสินค้า
6. สามารถใช้ Program SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้า
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลงานด้านการกระจายสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Na Mai, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า 0-2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ ความชำนาญทางด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง
-ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง
-จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับ,จัดเก็บและบ่งชี้สินค้าตาม Stock Card
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Na Mai, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านข้อมูลคลังสินค้า หรือด้าน Logistic, คลังบรรจุภัณฑ์ 0-2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ในระบบจัดทำเอกสาร และการจัดการคลังสินค้า
5. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานล่วงเวลา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP และมีความรู้ในระบบ GMP, ISO
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Supervisor
ตำแหน่งงาน : Production Supervisor
รายละเอียดงาน : - บริหารและวางแผนระบบการผลิต ตลอดจนควบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- บริหารและพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
- ประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อปรับปรุงสูตรหรือวิธีการผลิต
- ทวนสอบรายงานการผลิต
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 25-30 ปี
3. การศึกษาในระดับปปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอย่างน้อย 3 ปี
5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008,GMP,HACCP,5 S , SAP เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน ,การบังคับบัญชา ,การสอนงานและการ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HR Manager/HR Operations Manager(TKN&TKN Group)
ตำแหน่งงาน : HR Manager/HR Operations Manager(TKN&TKN Group)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการงานแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Operations Manager ปฏิบัติงานโรงงานลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี/ HR Manager ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในสายงาน 5-10 ปีขึ้นไป(ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ
7. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งทุ่มเทให้งาน มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!!
รายละเอียดงาน : - ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
- สุขภาพแข็งแรง
- เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.ราชพฤกษ์
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. พนักงานขับรถผู้บริหาร - ปฏิบัติงานที่ จ.นนทบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : 1จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ
2ตรวจสอบแผนผลิตประจำวันว่าถูกต้องครบถ้วน สมบรูณ์
3จัดทำ / ส่งแผนผลิตประจำวันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ
4แจ้งติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
5จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ภายในแผนกเพื่อรองรับ ระบบต่าง ๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง
2. อายุ 24 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
4. ต้องมีประสบการณ์ การทำงานด้านการวางแผนวัตถุดิบในการผลิต (สายงานด้านโรงงาน)อย่างน้อย 2 ปี
5. ถ้ามีความรู้ระบบGMP/HACCPจะพิจารณาพิเศษ
6. มีความรู้ในระบบ SAP
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รายละเอียดงาน : - จัดทำค่าจ้าง/เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Business Plus
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. การศึกษา ปริญญาตรี
4. สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 1-3 ปีขึ้นไป
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยครอบคลุมระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP, ISO 22000
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงงานอาหาร 5 ปี
4. ผ่านการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP, BRC
5. มีประสบการณ์ด้านการคาลิเบทเครื่องมือ เครื่องวัดเบื้องต้น
6. สามารถดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าและการถูกประเมินได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ในเครือ)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ในเครือ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทำ รายงานเงินสดย่อยประจำวัน จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษํท จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
3. ประสบการณ์ด้านบัยญี/การเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ด้านบัญชีภาษี ภพ.30-ภงด.3 และ ภงด.53
5. สามารถใช้โปรแกรบัญชีสำเร็จรูป Express และมีความรู้ระบบ SAP
6. มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : - Support marketing team for all marketing jobs which are concerning products and brand activation
- Coordinate and support marketing projects such as sourcing the information or material
- Implement marketing activities such as launching plan, advertising plan, promotion and premiums
- Evaluata and analyst performance of marketing activities
- Initiate markets and consumer research
- Coordinate with both internal parties such as RD, Trade Marketing, Purchasing and external parties for instance ad agency, organizer, research house to accomplish any assigned profects/activities
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor degree in Marketing or related field
2. Minimum 0-2 year experience in Marketing, preferably in Fast Moving Consumer Goods(FMCG) business, especially as PRINCIPAL
3. Familiars with marketing activities; promotion, new product launch, marketing event, market research, etc.
4. Good in English communication
5. Computer literature; MS Word, Excel, PowerPoint, if familiar with AC Nielson will be preferred
6. Good proactive and interpersonal skill
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales and Marketing Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.Ltd.)
ตำแหน่งงาน : Sales and Marketing Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.Ltd.)
รายละเอียดงาน : 1. To drive the sales performance toward company target and profitability goals, across channels (counter in department store and own shops)
2. To developing the potential new business and explore the channel expansion
3. To initiate the sales and marketing stategic plan and evaluations based on regular basis preparing,
striking to achieve the plans, identifying the consumer trend.
4. Forecasting the requirements : preparing the annaul budget, expenditures, analyzing all the
the variances
5. Planning, developing, executing, and evaluating to the marketing communications tools, promotional campaign, sales action to achieve company sales targets.
6. Secure the brand at the right positioning and right image to core targets.
7. Identifying the primary and potential consumer target, market competitors, market landscape analysis and projecting the business market oppportunities.
8. Performing and improving the productivity of teams to fulfill the company and mutual goals.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Males or Female, age 30 plus with good personality. Degree in Marketing, Economics, Retail management.
2. At least 3-year experiences in Fashion retail management, womenswear industry would be advantages.
3. Managerial skills leading the sales division with proved record.
4. Keen experiences with Department store buyers would be a plus
5. Competency to carry the strategic sales multi-dimension : sales forecast, sales analysis, formulate the business sales plan, budgetting, also covering the area of sales staff performance, retail management and inventory.
6. Knowledge in visual merchandising, merchandise assortment to interpret and recommend to VM and display team.
7. Strong leadership to provide the concrete coaching and supervise the sales team to achieve company sales target and profits.
8. Positive attitude toward any circumstances of people, process, problems.
9. English proficiency is essential (writing, speaking and reading)
10. Passion in Fashion industry is much preferably.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Visual Merchadise and Display Supervisor บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd.)
ตำแหน่งงาน : Visual Merchadise and Display Supervisor บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd.)
รายละเอียดงาน : 1.To identify the visual merchanise and display works at store level according to the brand characters and essence.
2. Highlight the best store presentation with seasonal collection from various imported brands.
3. Create the strategic visual presentation and trigger consumers with product and retail element.
4.Initiate the all branding elements, every tools communicated to end consumer to create the brand awareness and all visual brand publicized.
5.Involving the intensive training and understading provided to front-line staff to acknowledge, follow, execute according to the VM guideline.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Males or Female, age 30. Degree in Arts or related fields.
2. 3-year keen experiences in Fashion retail business as VM and display roles
3. Intenstive understanding of in-store presentations, brand collection concept,fixture, lighthing, layout consumer's traffic pattern.
4. Excellenct in product mix-match and styling interpretation to consumers.
5. Commercially focus and management skill in planning, scheduling, organizing, executing, and teamwork
6. Posses the good drawing and designing ability with good computerized skills.
7. Positive attitude toward any circumstances of people, process, problems.
8. English proficiency is essential (writing, speaking and reading)
9. Passion in Fashion industry is much preferably.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สินค้าคงคลัง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินค้าคงคลัง
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้า ประจำวัน
- บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา
- จัดทำเอกสารการตรวจนับ Stock สินค้าประจำวัน และรายเดือน
- รายงานสินค้าที่อายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 3 เดือน
- จัดทำรายงานการจัดเก็บสินค้าและการบ่งชี้สินค้าในการรับ-จ่ายสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ในด้าน Inventory Warehouse
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
รายละเอียดงาน : -แนะนำสินค้า นำเสนอ เปิดการขายและปิดการขายสินค้าแฟชั่นภายในร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายการขายของธุรกิจ
-รับผิดชอบด้านการจัดการหน้าร้าน สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อนำเสนอให้ทางบริษัทในการวิเคราะห์ธุรกิจ
-นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-27ปี รูปร่างดี (ผู้ชายสูง 170 cm ขึ้นไป, ผู้หญิงสูง 160 cm ขึ้นไป)
2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
3. บุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ การสื่อสารชัดเจน ทักษะในการขาย โน้มนาว จูงใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความชื่นชอบในงานขาย รักการบริการ หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าแฟชั่นจะได้รับการพิจ่ารณาเป็นพิเศษ
5. ชอบแต่งตัว และสามารถปรับสไตล์การแต่งกายที่สะท้อนบุคลิกในแบรนด์ได้
6. ชื่นชอบการแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
7. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Recruitment/Recruitment Section Head
ตำแหน่งงาน : Senior Recruitment/Recruitment Section Head
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงานด้านการสรรหาว่าจ้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน,สื่อหางาน
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Store Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
ตำแหน่งงาน : Store Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
รายละเอียดงาน : -แนะนำสินค้า นำเสนอ เปิดการขายและปิดการขายสินต้าแฟชั่นภายในร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมายการขายของธุรกิจ
-รับผิดชอบด้านการจัดการหน้าร้าน สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าให้ได้รับค่วามพึงพอใจมากที่สุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
3. บุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ การสื่อสารชัดเจน ทักษะในการขายโน้มน้าว จูงใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความชื่นชอบในงานขาย รักการบริการ
5. ชอบแต่งตัว และสามารถปรับสไตล์การแต่งกายที่สะท้อนบุคลิกในแบรนด์ได้
6. ชื่นชอบการแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
7. มีความรู้ในการบริหารจัดการสินค้า สต๊อก หน้าร้าน ลูกค้า งานขาย งานบริการ มีประสบการณ์ในธุรกิจแฟชั่นหรือใกล้เคียง 1 ปีเป็นอย่างน้อย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบด้านงานบัญชีจ่าย และบัญชีทั่วไป
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานนพวงค์
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
4. มีประสบการณ์ตรงสายงาน 2 ปีขึ้นไป
5. สามารถทำงานที่จังหวัดปทุมธานีได้
6. ใช้งานระบบ SAP ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ