เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัดบริษัท : บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด CAPTAIN COATING CO.,LTD. เป็นบริษัทสีชั้นนำของไทย ภายใต้การบริหารงานกลุ่มบริษัท ทีโอเอ ผลิตและจำหน่าย สีทาอาคาร ภายใต้โลโก้ “กัปตัน” เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัท มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้ากับบริษัท ดังนี้
สวัสดิการ : - ชุดฟอร์ม
- ประกันอุบัติเหตุ+ประกันสุขภาพ
- ตรวจรางก่ายประจำปี
- ลาพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน
- ลากิจโดยไม่หักค่าแรง 3 วัน
- ลาสมรส
- ลาฉาปณกิจศพ
- รถรับส่งพนักงาน(ตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด)
- เบี้ยขยัน 400 บาท
- เบี้ยขยันไตรมาส 400
- เบี้ยเลี้ยง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าเสื่อมรถยนต์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าอาหาร(เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ข้าวกลางวันฟรี(ส่วนโรงงาน)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Commission, Incentive
- ฯลฯ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครได้ทาง Email
- สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือ โรงงานบางพลี
ติดต่อ : คุณเอกลักษณ์ พิพัฒน์วสุธากุล
โทร : 02-335-5555 # 6564 (สำนักงาน), #3664 (โรงงาน), 02-706-1792-6 (โรงงาน)
แฟกส์ : 02-706-1791
ที่อยู่ : โรงงาน : 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม. 22 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540 หรือ สำนักงาน :32 หมู่ 15 ถ.บางนา - ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์ : www.captaincoating.com

นักเคมี/ QC Officer
ตำแหน่งงาน : นักเคมี/ QC Officer
รายละเอียดงาน : ความรู้และทักษะเฉพาะทาง :
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาตร์ต่างๆ
- มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านสารเคมี
- ดูแล วางแผน ดำเนินการตรวจสอบงานในแผนกวิจัยและพัฒนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ศึกษา คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวางแผน จัดสรรทรัพยากร และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ความเข้าใจในธุรกิจ :
- มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมสี
- สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยซิตี้ปาร์คบางพลี
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป)
3. มีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมสี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะความเป็นผู้นำ
5. สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้บนพื้นฐานของข้อมูล อย่างเป็นระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายร้านค้ากรุงเทพ และผู้แทนขายโครงการ (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายร้านค้ากรุงเทพ และผู้แทนขายโครงการ (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
รายละเอียดงาน : รับสมัครผุ้แทนขายร้านค้ากรุงเทพหลายอัตรา และรับสมัครผู้แทนขายโครงการประจำภาคอีสาน 1 อัตรา
ผู้แทนขายร้านค้ากรุงเทพหลายอัตรา
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และนำเสนอขายสินค้าเพื่อบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีต่อลุกค้า และบริหารลูกค้าในฐานการขายที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้แทนขายโครงการ 1 อัตรา (ประจำภาคอีสาน)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้ากลุ่มงานโครงการ
- จัดทำใบเสนอราคา และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มงานโครงการ
- รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีต่อลุกค้า และบริหารลูกค้าในฐานการขายที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามอัตราที่กำหนด + Commission + Incentive + อื่นๆ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์เป็นตัวแทนขาย 1 - 3 ปี(ด้านสินค้าสี/เคมีภัณฑ์/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง/สินค้าอุปโภค(FMCG)พิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายร้านค้าเครคิตพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ใช้ Microsoft Office ได้ดี
6. บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
7. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางสเปคและประสานงานขายโครงการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางสเปคและประสานงานขายโครงการ
รายละเอียดงาน : -ติตต่อเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อวางสเปคระบุรายการสีในแบบก่อสร้าง
-เข้าร่วมกิจกรรม สังสรรค์งานต่างๆของสถาปนิก
-เก็บข้อมูลส่งต่อฝ่ายขายโครงการ โดยการประสานงานเพื่อปิดการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางสเปคและประสานงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง ชอบงานติดต่อ ประสานงาน พบปะผู้คน
5. มีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มธุรกิจก่อสร้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้ Microsoft Office ได้ดี
7. มีใบอนุญาตขับขึ่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : -จัดทำและวิเคราะห์รายการส่งเสริมการขายช่องทางRetail
-จัดทำส่วนลดและราคาขายในเอกสารและในระบบ
-สรุปรายการส่งเสริมการขาย เสนอเป็นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและทำเอกสารจ่ายผลตอบแทนให้ลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม บุคลิกภาพดี มีใจบริการ
5. สามารถใช้ Microsoft Office (word,excel,powerpoint)ได้คล่อง
6. มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี
7. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขในขั้นต้นได้
8. เดินทางไปต่างจังหวัดได้บ้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเทคนิคขายโครงการ(ภาคอีสาน/ภาคเหนือ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเทคนิคขายโครงการ(ภาคอีสาน/ภาคเหนือ)
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมา ช่างสี และเจ้าของโครงการ ดีไซด์เนอร์ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- ขายผลิตภัณฑ์สีกับลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 + Commission + Incentive +น้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าสึกหรอ+(เบี้ยงเลี้ยงประจำต่างจังหวัด) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำกรุงเทพและปริมณฑล 2 อัตรา/ประจำต่างจังหวัด 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกร/วิทยาศาสตร์(ทุกสาขา)
3. มีประสบการณ์ในด้านการขายงานโครงการอย่างน้อย 2 ปี ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. สามารถประจำต่างจังหวัดได้
6. มีรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
รายละเอียดงาน : -จัดทำใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ พร้อมแยกเอกสาร
-ตัดรับชำระค่าสินค้า/เช็คคืน
-การตรวจสอบและปลดเครคิตโฮล
-จัดทำใบวางบิลให้พนักงานขาย
-เปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่
-จัดทำรายงาน AR Turnover / Report Present AR / AR Aging
-หมายเหตุประกอบงบการเงิน
-ยืนยันยอดลูกหนี้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้น
5. ใช้ Microsoft Office ได้ดี
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน : -ควบคุมและบริหารสต๊อก
-คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนเบื้องต้น
-ตรวจนับสต๊อกคงเหลือ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 35 ปี
2. เพศ ชาย/หญิง
3. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะด้านบัญชีเป็นอย่างดี
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนที่องค์กรกำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย
-ตอบสนองPorjectเพิ่มเติมขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 30 ปี
2. เพศ ชาย เท่านั้น
3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมกิจกรรมการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถเป็น MC/พิธีกร ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
7. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ มีความคล่องตัวสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (ภาคกลาง)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (ภาคกลาง)
รายละเอียดงาน : - ดูแลร้านค้าเก่า เปิดร้านค้าใหม่
- เข้าเยี่ยม แก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ กับร้านค้าเก่าและใหม่
- ส่งเสริมการขาย จัดทำ Promotion ร้านค้า
- เก็บค่าเก็บบัญชีร้านค้า
- สรุปยอดขายแต่ละเดือน
- งานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการขายร้านค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าสึกหรอ+นัำมัน+เบี้ยงเลี้ยง+Commision+Incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเคมี/การตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 25 - 35 ปี
4. มีประสบการณ์เป็นตัวแทนขาย 1 - 3 ปี(ด้านสินค้าสี/เคมีภัณฑ์/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง/สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) พิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์งานด้านงานขายร้านค้าเครคิต
6. ใช้ Microsoft Office ได้ดี
7. บุคลิกภาพดี ประจำต่างจังหวัดได้
8. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกาญจนบุรี , หางานขับรถ , หางานพิษณุโลก , หางานบรรณารักษ์ , หางานสปาต่างประเทศ , หางานลำปาง , หางานจิวเวลรี่ , หางานลาดพร้าว , , หางานโรงงาน , หางานเภสัชกร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ