เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัดบริษัท : บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด ก่อตั้งในปี 2518 เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และผู้ผลิตไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมันปาล์มตราเกสร และดอกไม้ ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงตำนานความอร่อยในเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
สวัสดิการ : - กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
- ฟรียูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ
- ค่ากะ
- คูปองอาหาร
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการหอพัก
- ประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
สมัครได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-581-2348-50
แฟกส์ : 02-581-6407
ที่อยู่ : โรงงาน 29/3 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 สำนักงานใหญ่1/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์ : www.patumoil.co.th

ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Civil Draftsman)
ตำแหน่งงาน : ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Civil Draftsman)
รายละเอียดงาน : - ออกแบบก่อสร้างอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง
- ใช้โปรแกรมในการถอดแบบและปรับแบบก่อสร้าง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 29/3 หมู่ 6 ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว 12140
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีประสบการณ์ ในการเขียนแบบก่อสร้าง
3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี ( Auto Cad 2D)
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
7. มีความเข้าในระบบการจัดการเอกสารมาตรฐานระบบ ISO ต่าง ๆ
8. ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเชื่อม - ประกอบ
ตำแหน่งงาน : ช่างเชื่อม - ประกอบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด 29/3 หมู่ 6 ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 21 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน, ช่างกลโลหะ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : ช่างเครื่องกล
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด 29/3 หมู่ 6 ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 18 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างแม่พิมพ์, ช่างเชื่อม
4. ประสบการณ์ 0-1 ปี
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด 29/3 หมู่ 6 ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 18 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทอนิกส์, สื่อสาร
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
5. ประสบการณ์ 0-1 ปี
6. ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler)
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler)
รายละเอียดงาน : เป็นผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำประจำบริษัทฯ วางแผนตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ และรับรองให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการประสานงานและจัดส่งรายงานต่างๆ กับทางราชการไม่ให้เกินกรอบระยะเวลาที่ราชการกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาตามวิทยฐานะและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ได้รับใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ตั้งแต่ระดับสามัญ หรือสูงกว่า
4. เข้าใจหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบเครื่องจักรตามที่ทางราชการกำหนด
5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบ หรืองานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Mechanical
6. มีภาวะผู้นำ วางแผนงานอย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
7. ทักษะการนำเสนอผลงาน โดยการใช้ MS Office หรือ Computer Graphic อื่นๆ
8. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้คล่องแคล่ว
9. มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมหรือโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ในจังหวัดปทุมธานีได้ ติดต่อ : คุณชนะพล วงศ์วิสิฐตระกูล โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Process Engineer
ตำแหน่งงาน : Process Engineer
รายละเอียดงาน : Due to the business expansion, we are searching for individual willing to work for a long with our energetic team. If you are a qualified person, who, has knowledgeable and looking for a challenging carrier with life rewarding goal. The main taks will be handling on designing the engineering process systems for the new & maintain the existing projects. A strong team player to liaise with various departments and external parties to ensure that project schedules are being met.
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Qualification, experiences & abilities. บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age 25 year & above.
2. New graduates are welcome, but more experience would be lots advantages.
3. Bachelor degree or higher in Chemical Engineering or other related fields.
4. Skilled of designing by AutoCAD & Isometric drawing ability is a plus.
5. Able to find the solution of process or improvement & team problem solving.
6. Analytical thinking & always systematically plans and actions.
7. Provide the information & report to the superior & management team.
8. Willing to learn & gain more knowledgeable from international textbooks/ research.
9. Able to communicate in English with writing & well speaking.
10. Able to work in Pathumthani province.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : - เขียนแบบ Civil Drawing และจัดทำงบประมาณโครงการเบื้องต้น
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ
- วางแผนการทำงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ
- ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้างและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงควบคุมและดูแลความปลอดภัยหน้างาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงาน
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/ ก่อสร้าง
2. ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. สามารถดำเนินติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง เป็นอย่างดี
5. สามารถเขียนแบบงานก่อสร้าง โครงสร้าง งานดิน งานถนน งานคอนกรีต เหล็ก
6. มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการก่อสร้างและบริหารงานโครงการ
7. สามารถทำงานได้หลากหลาย มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี
8. สามารถทำงานประจำโรงงานในจังหวัดปทุมธานีได้
9. ติดต่อ : Mr. Chanapon โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Lab Head
ตำแหน่งงาน : Lab Head
รายละเอียดงาน : - Organized and prioritized lab's equipments support expiriment for Edible oil verification test.
- Maintain lab's equipment as a perfect condition for supporting Edible oil verification test.
- Perform integrated analysis from varied data sources that support Edible oil verification test and/or design recommendations.
- Work independently to frame problems, perform analysis and create efficient communications.
- Work on complex issues where analyis of situation or data requires and in-depth evaluation of variable factors.
- Excercises judgement in selecting methods, techniques and evaluation criteria for obtaining results.
- Networks with key external contacts of expertise and inside of own functional team.
- Communicate information to Edible oil and other related functional leaders.
- Ensure that equipment in use is calibrated and perform instrument calibration and basic maintenance as required.
- Maintain the tidiness of laboratory.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Depends on experiences บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. At least 8 years of experience with 5 years as laboratory of supervisory level.
2. Bachelor or higher degree in Chemistry or Chemistry Engineer.
3. Work in an ISO9001/GLP laboratory environment with strong background of ISO 17025.
4. Experience dealing with multiple-tasks and punctuality timeliness submission.
5. Strong quantitative and systematic skills.
6. Excellent working knowledge and in wet chemistry, HPLC, GC, PLC and other analytical techniques.
7. Strong leadership, proactive and analytical thinking and able to work under complex cross-functional settings.
8. Proven project / laboratory execution with best laboratory practice in health and safety system.
9. Good command of English and computer skills.
10. Able to work in Pathumthani provice. ติดต่อ : Khun Chanapon Wongvisittragool โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Mechanical Engineer
ตำแหน่งงาน : Mechanical Engineer
รายละเอียดงาน : Maintain, monitoring & control the utilities function to be smoothly run & support the production processes & whole plant usage.

Due to the business expansion, we are searching for individual willing to work for a long with our energetic team. If you are a qualified person, who, has knowledgeable and looking for a challenging carrier with life rewarding goal. Please apply with your full resume in English, recent photo, contact number and current/expected salary via Job Thai or given email address.
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Base qualification, experience & abilities. บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age 27-35 years.
2. Bachelor degree or higher in Mechanical engineering.
3. At least 3 years of experience in Utilities with mostly focused on Power generator & supply for production as such Boilers, Chillers, Air compressors, etc.
4. Very welcome with engineering certificate & more than 20 tons of Bolier controller certificate holding.
5. Mainly worked for food manufacturing basis is preferably.
6. Well preventive maintenance plan & organize.
7. Knowledge of PLC programing is a plus.
8. Able to communicate in English with writing & speaking.
9. Good team player & team leader.
10. Able to work in Pathumthani province.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างหรือติดต้องตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด 29/3 หมู่ 6 ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวส. ก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
7. ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 02-581-2348-50
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ