เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัทแอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียมในเมืองภายใต้แบรนด์ “ลุมพินีสวีท”, “ลุมพินีเพลส” , “ลุมพินีพาร์ค”, “ลุมพินีวิลล์”, “ลุมพินีคอนโดทาวน์” เราต้องการทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในงาน กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมเปลี่ยนแปลง เพื่อเติบโต เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
สวัสดิการ : - โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- คอมมิชชั่น
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันทันตกรรม
- ท่องเที่ยวประจำปี
- กีฬาสี
- ชมรมกีฬา
- ฟิตเนส
- ค่าเยี่ยมไข้
- ค่าเยี่ยมคลอด
- เงินช่วยเหลืองานสมรส
- งานศพ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครผ่านทาง www.lpn.co.th
- หรือสง Resume มาทางอีเมล
ติดต่อ : คุณสุวิมล กรศรี, คุณปัทมาภรณ์ ประกอบพานิช, คุณพัชรินทร์ นาคพิณ
โทร : 02-285-5011#207, 208, 211
แฟกส์ : 02-287-1206
ที่อยู่ : 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : www.lpn.co.th

เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำหน่วยงานพัทยา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำหน่วยงานพัทยา)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
4. มี SERVICE MIND
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Officeได้เป็นอย่างดี
6. ประจำโครงการที่พัทยา (พัทยาเหนือสุขุมวิท, นาเกลือวงศ์อมาตย์, พาร์คบีช จอมเทียน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สถาปนิก
ตำแหน่งงาน : สถาปนิก
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. ผ่านงานออกแบบหรือเป็นสถาปนิกโครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดมีเนียม 1-2 ปี
4. มีความเข้าใจในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ การกำหนดรายละเอียดของแบบ และรายละเอียดของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
5. มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้สูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน (รายวัน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน (รายวัน)
รายละเอียดงาน : - คัดแยกเอกสาร
- ทำ payment
- คัดแยกใบเสร็จ/จัดเรียง เอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นปีขึ้นไป
2. ปวส./ ป.ตรี สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค (ประจำโครงการในกรุงเทพฯ)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค (ประจำโครงการในกรุงเทพฯ)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง 3 ปีขึ้นไป
4. ประจำโครงการต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการชะอำ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการชะอำ
รายละเอียดงาน : - ให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- ปิดงานขายโครงการ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชะอำใต้ 5
จังหวัด : เพชรบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง/อายุ 20-35ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีใจรักขายและงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. บุคลิกภาพดี หน้าตาดี
5. สามารถทนแรงกดดันได้ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. ประจำโครงการชะอำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จบ Top U จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ในด้านควบคุบสามารถทำงานได้หลายพื้นที่ ประจำโครงการต่างๆในกทม.งานก่อสร้างแทนวราบ บ้านจัดสรร ทาว์นโฮม 3-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนิติ(ประจำโครงการชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนิติ(ประจำโครงการชลบุรี)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22 - 32 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
4. มีประสบการณ์ทำงานบัญชีด้านรับและจ่าย 2 ปีขึ้นไป
5. ประจำโครงการที่ชลบุรี(โครงการอยู่ในซอยเพชรบ้านสวน 16 ใกล้ ร.พ.ชลบุรี)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค (ประจำโครงการชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค (ประจำโครงการชลบุรี)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง 3 ปีขึ้นไป
4. ประจำโครงการชลบุรี (ใกล้ซอยบ้านสวน 16, ใกล้ ร.พ.ชลบุรี, ใกล้เมืองชลพลาซ่า)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนิติ (ประจำโครงการกทม.)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนิติ (ประจำโครงการกทม.)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22-30 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือ บัญชี
4. มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
5. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. ทำงานที่ตึกลุมพินี ทาวเวอร์ พระราม 4
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย (รายวัน ประจำโครงการอ่อนนุช, ลาดกระบัง, ศรีด่าน, สวนหลวง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย (รายวัน ประจำโครงการอ่อนนุช, ลาดกระบัง, ศรีด่าน, สวนหลวง)
รายละเอียดงาน : -ขายโครงการ
-ประสานและจัดทำเอกสารงานขาย
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง/อายุ 20-35ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. บุคลิกภาพดี
5. สามารถทนแรงกดดันได้ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สัญญาจ้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สัญญาจ้าง)
รายละเอียดงาน : -ประสานงานการส่งพนักงานอบรมภายนอก
-สรุปข้อมูลการจัดอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-รับผิดชอบงานสำนักงาน/ธุรการ เช่น เบิกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
-บันทึกประวัติฝึกอบรม
-รวมรวมสถาบันอบรมที่มีคุณภาพ จัดเก็บในแฟ้มข้อมูล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง / อายุ22-25ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ด้ายบริหารทรัพยากรมนุษย์,การบริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Excel, Word, Powerpoint) ได้ดี
4. ทำงานด้านเอกสารได้ดี
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : -จัดการตารางงานของผู้บริหาร
-ดูแลเอกสารต่างๆ
-จัดทำรายงานการประชุม
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : หญิง อายุ : 24-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้่อง
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel
5. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
6. หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/โอนกรรมสิทธิ์ (สัญญาจ้าง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/โอนกรรมสิทธิ์ (สัญญาจ้าง)
รายละเอียดงาน : -ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคาร
-ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ: 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้การตรวจสินเชื่อ/การปล่อยสินเชื่อ
4. มีความละเอียดรอบคอบ , อดทน
5. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
6. หากมีประสบการงานโอนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย - รายวัน (โครงการรามคำแหง, บางนา, สาทร, พระราม 3,พระราม 9, กล้วยน้ำไท, ชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย - รายวัน (โครงการรามคำแหง, บางนา, สาทร, พระราม 3,พระราม 9, กล้วยน้ำไท, ชลบุรี)
รายละเอียดงาน : - พาลูกค้าชมห้อง
- รับโทรศัพท์,ต้อนรับลูกค้า
- ปิดขาย,ปิดเช่าห้องในแต่ละวัน

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)
4. มี SERVICE MIND
5. สามารถอยู่ประจำโครงการต่างๆ ของคอนโดลุมพินีได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำหน่วยงาน กทม.)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำหน่วยงาน กทม.)
รายละเอียดงาน : ดูแลติดต่อประสานงาน
รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าของคอนโดลุมพินี
จ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟ
จัดประชุมนิติ
อัตรา : 30 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำหน่วยงาน กทม./พัทยา/ชลบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Officeได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์นิติบุคคลอาคารชุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถประจำโครงการต่างๆ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกระบี่ , , หางานท่าเรือแหลมฉบัง , หางานลงทุนธุรกิจ , หางานดอนเมือง , หางานสมุทรสาคร , หางานประเทศลาว , หางานมหาสารคาม , หางานผู้แทนยา , หางานที่ปรึกษาด้านความงาม , หางานfreelance


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ