เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัท : บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภายในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สวัสดิการ : - เครื่องแบบพนักงาน
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
- เบี้ยขยัน 1,000,1,200,1,500
- บัตรเงินสดประจำวันเกิด
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัส (ปีละ 2 ครั้ง)
- ค่าเช่าบ้าน
- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาศ
- ค่าโทรศัพท์
- รางวัลอายุการทำงานครบ 3 ปี แจกทอง
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 038-029888 มือถือ 083-583-2552
แฟกส์ : 038-029888 ต่อ219
ที่อยู่ : 8899 หมู่.4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140

พนักงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1. ทำการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
2. จัดทำ PR/PO
3. ตรวจสอบราคาสิ้นค้า
4. เปรียบเทีบราคา
5. จัดหา Suppliers
6. ควบคุมราคาซื้อ
7. วางแผนการจัดซื้อและจัดส่ง
8. อื่น ๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
2. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้างานสโตร์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้างานสโตร์
รายละเอียดงาน : 1. จัดเรียงของตามชั้นเก็บ
2. ดูแลเช็คสต็อคสินค้า
3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลวัสดุต่างๆ
4. ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงาน
5. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21-35 ปี วฺุฒิ ม.3 ขึ้นไป
2. มีทักษะในการเจรจา ต่อรองได้
3. มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีประสบการณ์ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : - ดูแลและควบคุมการการก่อสร้างของผู้รับเหมา
- วิเคราะห์ สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ส่วนของหน้างาน
- ติดต่อประสานกับผู้รับเหมา
- เขียน Report ของงานที่ดูแลในแต่ละไซต์
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาที่ไซต์งาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประจำสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประจำสำนักงาน
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ
- จัดทำ Payment โครงการ
- จัดทำ Payment ผู้รับเหมา
- จัดทำราคางานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรวดเร็วฉับพลันในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความขยัน ทุ่มเท อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสำรวจ (Surveyor) ( อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง )
ตำแหน่งงาน : ช่างสำรวจ (Surveyor) ( อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง )
รายละเอียดงาน : 1. รับมอบนโยบายการดำเนินงาน และรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ศึกษาแบบก่อสร้างและแบบ Shop Drawing เพื่อวางแผนและตรวจสอบการวางผังบริเวณและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
3. จัดเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือการสำรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
4.ดำเนินการสำรวจขนาด ระดับและแนวดิ่ง แนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสามารถตรวจสอบผลที่ถูกต้องได้
5. จัดทำข้อมูล วางผัง ให้แนวระดับ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถทวนสอบได้
6. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาด ระยะ แนว และค่าระดับทุกขั้นตอนการก่อสร้างและหลังดำเนินการ โดยเทียบกับแผนและข้อกำหนด พร้อมบันทึกผลลงในเอกสารการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทฯและดูแลความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเคร่งครัด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปวช./ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ 2 ปี ขึ้นไป
4. มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ รักความก้าวหน้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก!
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก!
รายละเอียดงาน : - จัดเก็บเอกสารบัญชี-การเงิน
- จัดทำเอกสาร และดูแลการวางบิล เก็บเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้
- บันทึกบัญชีสมุดรายวันทั่วไป
- ทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหักณ ที่จ่าย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้คล่อง
3. มีความขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
4. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
5. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ เรียนรู้งานได้ไว สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. สามารถเดินทางมาทำงานได้เอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชี
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์งบการบัญชี การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงินบัญชี ต้นทุนการผลิต
การบริหารบัญชีภายในบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 32-40 ปี
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน มากกว่า 5 ปี เพื่อ deal งานกับผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ
3. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน BOI
4. มีความรู้ความเข้าใจบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนการผลิต
5. มีความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฏากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
6. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงิน การจัดทำ Cash Budget การจัดหาแหล่งเงินทุน
7. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์พื้นฐษน และสิทธิประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุน การจัดทำบัญชี แยก BOI , NON BOI
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : 1.ขับเครนโกยหิน-ทราย
2.ปฎิบัติงานภายในโรงงานคอนกรีตสำเร็จ
3.มีที่พักให้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18-35 ปี
2. การศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป
3. มีความอดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้
4. มีประสบการณ์ ทำงานในโรงงานคอนกรีต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถโม่ปูน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถโม่ปูน
รายละเอียดงาน : 1.ขับรถโม่ปูน
2.ส่งคอนกรีตตามหน้างาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุระหว่าง 18-50 ปี
2. การศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป
3. มีความขยันและอดทน สามารถทำงานวันหยุดได้
4. มีประสบการณ์ขับรถโม่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale
ตำแหน่งงาน : Sale
รายละเอียดงาน : 1.ขายโครงการหมู่บ้าน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเดิม และใหม่ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และกระตือรือร้น
5. มีประสบการณ์ด้านอหังสาริมทรัพย์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง และใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Qc ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต
ตำแหน่งงาน : Qc ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
2. ตรวจงานด้านเอกสารในฝ่ายระบบคุณภาพ
4. ควบคุมดูแลในส่วนที่ได้รับผิดชอบ
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง ,โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการคุมคุณภาพคอนกรีต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบ และอดทน มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานหน้าร้าน
ตำแหน่งงาน : พนักงานหน้าร้าน
รายละเอียดงาน : - แนะนำสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
- จัดเรียงสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. มีความขยัน อดทน
4. เคยมีประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าการตลาด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าการตลาด
รายละเอียดงาน : 1. หาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าคาดหวังจากช่องทางต่างๆ
2. นำเสนอข้อมูลสินค้า การบริการที่ถูกต้อง ตรงกับเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ติดตามและประสานงานกับลูกค้าเพื่อการจัดวางสินค้าในการขายให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการขาย
4. สำรวจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการพัฒนาสินค้าและการบริการที่เหมาะสม
5. วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อสามารถวางแผนการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการรักษาลูกค้าเก่า และแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ
6. จัดทำรายงานความคิดเห็นของลูกค้า ข้อมูลสินค้า ความเคลื่อนไหวของตลาด ให้กับผู้บริหารเพื่อปรับปรุงสินค้าและการบริการ
7. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและส่งเสริมงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
8. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 -40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี หากผ่านงานการขายสินค้าก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีจิตใจบริการและบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word/Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้าน / รองผู้จัดการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้าน / รองผู้จัดการ
รายละเอียดงาน : รายละเอียดของงาน
- บริหารหน้าร้าน ดูแลร้านค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือในการก่อสร้าง
- รายงานยอดขาย สินค้า
- มีประสบการณ์ด้านการขาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์
- พูดจาฉะฉาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์
4. พูดจาฉะฉาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สถานที่ทำงาน อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Reception พนักงานต้อนรับ
ตำแหน่งงาน : Reception พนักงานต้อนรับ
รายละเอียดงาน : 1.รับโทรศัพท์
2.ตอนรับลูกค้า ที่เข้ามาในบริษัท
3.ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4.งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
2. การศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความขยัน อดทน
4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. สามารถความรักในงานบริการ
6. ทำงาน จันทร์ - เสาร์ ครึ่งวัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ - สโตร์ (ประจำหน้างาน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ - สโตร์ (ประจำหน้างาน)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลเอกสารธุรการประจำไซค์งาน
2. จัดเตรียมเอกสารภายในไซค์งาน
3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลวัสดุต่างๆ
4. ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงาน
5. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21-35 ปี
2. วฺุฒิ ปวช.ขึ้นไป
3. มีทักษะในการเจรจา ต่อรองได้
4. มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ (จะรับพิจารณาพิเศษ)
6. มีประสบการณ์ด้านประจำไซค์งานก่อสร้าง (จะรับพิจารณาพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : - ดูแลและควบคุมการการก่อสร้างของผู้รับเหมา
- วิเคราะห์ สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ส่วนของหน้างาน
- ติดต่อประสานกับผู้รับเหมา
- เขียน Report ของงานที่ดูแลในแต่ละไซต์
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาที่ไซต์งาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประจำสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประจำสำนักงาน
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ
- จัดทำ Payment โครงการ
- จัดทำ Payment ผู้รับเหมา
- จัดทำราคางานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรวดเร็วฉับพลันในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความขยัน ทุ่มเท อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Concrete
ตำแหน่งงาน : Sales Concrete
รายละเอียดงาน : •มีใจรักงานขาย มีวินัยในการปฏิบัติงานคนเดียวในพื้นที่ๆ ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดขาย และกำไรของบริษัทฯ กับลูกค้าเก่าของบริษัทฯ รวมถึงการหาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ ภายใต้พื้นที่ๆ กำหนด
•มีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตเป้ายอดขายที่บริษัทฯ มอบให้
•มีความเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
•เป็นคนเรียนรู้เร็ว และมีความสามารถในการประสานงานได้อย่างดี
•มีทักษะการวางแผน การจัดการ การสื่อสาร การประสานงานที่ดี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 40,000 +(รายได้รวม) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปี ทำงาน จันทร์-เสาร์
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย
4. มีความสามารถในการถาม การฟังและการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า
5. มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ รักงานขายและมีใจบริการ
6. มีวุฒิภาวะและใส่ใจกับทุกรายละเอียดของการทำงาน
7. มีความสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ตนเอง
8. มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
9. สามารถใช้โปรแกรม MS office และการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เนตได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Call center
ตำแหน่งงาน : Call center
รายละเอียดงาน : - รับสายและตอบข้อสอบถามทางโทรศัพท์
- บันทึกการรับ - ตอบ ปัญหาทางโทรศัพท์
- ให้การบริการลูกค้าในการซื้อสิ้นค้า
- สร้างความพอใจรวมถึงรักษาฐานลูกค้า
- รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวช - ปวส ขึ้นไป
2. เพศหญิง เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์
3. มีทักษะการพูด และการสื่อสารที่ดี
4. บุคลิกดี ละเอียดรอบคอบ มีใจรักการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับทุกคนได้ดี
5. อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
6. ทัศนคติในการบริการเป็นเยี่ยม
7. พิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรมคอมพื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสำรวจ (Surveyor) ( อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง )
ตำแหน่งงาน : ช่างสำรวจ (Surveyor) ( อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง )
รายละเอียดงาน : 1. รับมอบนโยบายการดำเนินงาน และรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ศึกษาแบบก่อสร้างและแบบ Shop Drawing เพื่อวางแผนและตรวจสอบการวางผังบริเวณและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
3. จัดเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือการสำรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
4.ดำเนินการสำรวจขนาด ระดับและแนวดิ่ง แนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสามารถตรวจสอบผลที่ถูกต้องได้
5. จัดทำข้อมูล วางผัง ให้แนวระดับ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถทวนสอบได้
6. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาด ระยะ แนว และค่าระดับทุกขั้นตอนการก่อสร้างและหลังดำเนินการ โดยเทียบกับแผนและข้อกำหนด พร้อมบันทึกผลลงในเอกสารการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทฯและดูแลความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเคร่งครัด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปวช./ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ 2 ปี ขึ้นไป
4. มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ รักความก้าวหน้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ระบบไอที
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบไอที
รายละเอียดงาน : 1. มีความรู้ทางด้าน Hardware & Software Standard และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอย่างดี
2. มีความรู้เรื่องระบบ Network, Lan, Exchange, Firewall , Windows 2003 Server และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
3. มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา Hardware & Software Standard ได้
4.อื่นที่ได้รับมอบหมายทางด้าน IT
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอย่างน้อย 2 ปี ในด้าน System & Network Infrastructure
4. มีความอดทด
5. มีจิตใจรักในงานให้บริการ
6. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1. ทำการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
2. จัดทำ PR/PO
3. ตรวจสอบราคาสิ้นค้า
4. เปรียบเทีบราคา
5. จัดหา Suppliers
6. ควบคุมราคาซื้อ
7. วางแผนการจัดซื้อและจัดส่ง
8. อื่น ๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
2. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
5. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
6. ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน
7. ติดต่อ : HR โทร : 083-583-2552
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยกรรมการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยกรรมการ
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลภาพรวมการบริหารด้านบุคคล บัญชีและการเงิน พัฒนาธุรกิจ ระบบสารสนเทศ และสาขาให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้
2.ดูแลภาพรวมของคุณภาพงานของฝ่าย/แผนกต้นสังกัดให้มีมาตรฐาน
3.ดูแลภาพรวมงานด้านวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน และภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ
4.ดูแลภาพรวม และบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ รวมทั้งหน่วยงานด้านวางแผนพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
5.ดูแลภาพรวม ควบคุม และบริหารจัดการงานด้านการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้มีความเรียบร้อย
6.จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว
7.จัดการรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการจากภายในและภายนอก รวมการเสนอแผนงาน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงที่เหมาะสม
8.จัดทำงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
9.รายงาน KPI ที่เกี่ยวข้องในฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการเป็นรายเดือน
10.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นไปอย่างราบรื่น
11.ออกแบบและปรับปรุงระบบงานด้านต่างๆ ให้มีความรัดกุม ตรวจสอบได้ ประหยัดต้นทุนและการแข่งขันได้
12.ให้ความรู้แก่บุคลากรรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในฝ่าย ให้มีความรู้รอบด้านและความสามารถเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา
13.รับผิดชอบในการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบทุกหน่วย รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้งานพัฒนาขึ้น
14.ประสานงานด้านการดูแลภาพรวม ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
15.มีส่วนร่วมในการคัดสรรบุคลากรสำหรับทำงานในหน่วยงานที่มีความสามารถและเหมาะสม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร
4. มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจอหังสาริมทรัพย์ และกฏหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการแนะแนวทางการทำงานที่ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว มีความใส่ใจในงานด้านการบริการ (Service Mind)
8. มีทักษะในการนำเสนองานต่อผู้บริหารระดับสูง
9. มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินในระดับที่ดีมาก รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะในการสอบทานงานผู้ใต้บังคับบัญชา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกการเงิน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกการเงิน
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์งบการเงิน การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงิน ต้นทุนการผลิต
การบริหารเงินภายในบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 32-40 ปี
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน มากกว่า 5 ปี เพื่อ deal งานกับผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ
3. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน BOI
4. มีความรู้ความเข้าใจบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนการผลิต
5. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงิน การจัดทำ Cash Budget การจัดหาแหล่งเงินทุน
6. มีความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฏากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
7. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์พื้นฐษน และสิทธิประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุน การจัดทำบัญชี แยก BOI , NON BOI
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ