เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท : บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียดบริษัท :

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายชุดบานประตูเหล็กทนไฟ หน้ากากแอร์ ดักแดมเปอร์ รางวางสายไฟฟ้า สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 25 ปี สินค้าของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน UL, BSI, TIS, ADC, AS และบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ขณะนี้บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย จึงมีความประสงค์ที่จะรับเพิ่มวิศวกรโยธาและไฟฟ้า มาร่วมงานธุรกิจให้บริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service)

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.pcjsolar.com
สวัสดิการ : - ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี
- โบนัส
- ประกันสังคม
วิธีการสมัคร : - สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : คุณวรางคณา จรัสสินวิชัย
โทร : 02-270-1938, 02-278-1604, 02-279-0859, 02-279-4166, 02-616-0184, 02-616-0185, 02-616-0545
แฟกส์ : 02-278-0451
ที่อยู่ : 199/24-25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.pcjindustries.co.th , www.pcjsolar.com

ธุรการประสานงานขาย
ตำแหน่งงาน : ธุรการประสานงานขาย
รายละเอียดงาน : - รับใบขอราคาและสอบถามข้อมูลที่ขอราคากับลูกค้าทางโทรศัพท์/อีเมลล์
- คำนวณราคาขายเพื่อจัดทำใบเสนอราคาให้กับพนักงานขาย (เซล)
- ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทางอีเมลล์/โทรสาร
- รับใบสั่งซื้อและจัดทำใบสั่งผลิตส่งให้ฝ่ายผลิตเพื่อผลิตสินค้าตามใบสั่งผลิต
- ทำรายงานการขายประจำวันและประจำเดือน
- งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 1x,xxx + เบี้ยขยัน + ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี + ประกันสังคม + โบนัส บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23-27 ปี
2. วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
7. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - ติดต่อขอราคาจากผู้ขาย
- จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อขออนุมัติสั่งซื้อ
- จัดทำใบสั่งซื้อและส่งให้ผู้ขายทางอีเมล์/โทรสาร
- ติดตามประสานงานการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
- ทำรายงานการซื้อประจำวันและประจำเดือน
- งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 1x,xxx + เบี้ยขยัน (1,500 บาท/เดือน) + โบนัส + ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี + ประกันสังคม บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25- 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบตรงในงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร มีความขยัน อดทน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/บุคคลภายนอกได้ดี
7. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001:2008
8. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี/การเงิน
รายละเอียดงาน : - บันทึกบัญชีในโปรแกรม CD Organizer
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบแบบยื่น ภ.พ.30
- จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน พร้อมทั้งตรวจแบบยื่น
- เตรียมงานเรื่องจ่ายเจ้าหนี้พร้อมตรวจสอบเอกสารสนับสนุนการจ่ายเงินชำระเจ้าหนี้เมื่อครบกำหนดชำระ
- จัดเตรียมชุดเอกสารวางบิลและติดตามเรื่องการรับชำระหนี้
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดทั้งการประสานงาน/ร่วมมือ กับแผนกอื่นๆ ที่มีงานต้องเกี่ยวข้องกัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 1x,xxx + เบี้ยขยัน (1,500 บาท/เดือน) + โบนัส + ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี + ประกันสังคม บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25- 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ในงานบัญชีเป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร มีความขยัน อดทน
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณวรางคณา จรัสสินวิชัย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 24 - 29 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร มีความขยัน อดทน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/บุคคลภายนอกได้ดี
6. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001:2008
7. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระบุรี
8. ติดต่อ : คุณอุไรพร ดอกจันทร์ โทร : 036-262-331, 036-262-332, 036-262-333
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้าและโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าและโยธา
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อกับลูกค้าที่สนใจในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. เก็บข้อมูล ออกแบบ เสนอราคา จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแล และควบคุงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่หน้างาน
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี วุฒิ วศบ. สาขาโยธา หรือไฟฟ้ากำลัง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับ ภาคีวิศวกร
3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน
6. มีความรู้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
7. ติดต่อ : คุณวรางคณา จรัสสินวิชัย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานอุทัยธานี , หางานแถวบางแค , หางานยโสธร , หางานกาฬสินธุ์ , หางานสกลนคร , หางานfreelance , หางานนครศรีธรรมราช , หางานพยาบาล , หางานภาคเหนือ , หางานแพร่ ,


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ