เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัทบริษัท : บริษัท
รายละเอียดบริษัท :
ผลิต ขวด ฝา ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

S.P. Pet Pack Co., Ltd. is a major manufacturer and designer of plastic packages in Thailand.


The company introduced the ISO 9002 quality management system to its operations in 1998 as a means to improve the company's standing in the fiercely competitive market, Implementation of the quality management system also acts as a base for the stable expansion and development of the company's personnel and services, and to reinforce customer trust in its products and services.


Over 20 years in packaging industry, S.P.Pet Pack is continucing to attain up-to-date technology, technical know-how in production, and services to satisfy Customers' requirement.
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเอง
E-mail หรือ
จดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ ตั้งใจ
โทร : 02-811-8131
แฟกส์ : 02-811-8908
ที่อยู่ : 55/5-7 ม.11 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
เว็บไซต์ : www.sppetpack.com

ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Negotiable / ต่อรองได้ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 55/5-6-7 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวช., ปวส. สาขาช่างอิเลกทรอนิกส์ , ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อมโลหะ , ช่างแม่พิมพ์
3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ตน.ช่างแม่พิมพ์...สามารถเขียนแบบเครื่องกลโดยโปแกรม Solidwork , Aotocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : จัดซื้อ อุปกรณ์ อะไหล่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
4. หากมีความรู้เรื่อง โปรเเกรม Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร
2.ปฏิบัติงาน-ควบคุม-วางแผนงานด้าน PM งานซ่อมสร้าง
3.ศึกษาวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 55/5-7 หมู่ 11 ( พุทธมณฑล สาย 5 )
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / อิเลคทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการควบคุมการติดตั้งงานเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Auto cad, Solid Work
5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และสามารถทำความเข้าใจในงานที่มีความซับซ้อนได้ดี
7. ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์ Ms;Office , Internet
8. มีความรู้ในระบบ ISO. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และพนักงาน
- ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยให้ทันสมัยเสมอ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ.
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 28 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. จบปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัย หรือได้รับวุฒิบัตร (จป.) จากสถาบันที่ราชการกำหนด
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ(ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป เป็นตำแหน่ง "หน.หน่วยงานความปลอดภัย"
5. ด้านกฏหมายความปลอดภัยฯ และ กฎหมายแรงงานได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคคลิก สุภาพ พร้อมที่จะให้ความรู้แก่พนักงานตลอดเวลา มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี
7. ติดต่อ : อมรรัตน์ ตั้งใจ โทร : 02-811-8131-40
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัทฯ
3. นำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและพร้อมดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
4. ชี้แจงกฎระเบียบและทำความเข้าใจกับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้
5. รับวิธีการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้สำเร็จอย่างเกิดประสิทธิภาพ
6. จัดทำระบบงานในแต่ละหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ
7. งานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส. พี. เพ็ทแพค จำกัด ถ. พุทธมณฑลสาย 5
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศไม่กำหนด
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
4. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานบุคคล หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล / ด้านกฏหมายแรงงานได้เป็นอย่างดี / ด้านระบบคุณภาพได้ดี
6. ความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป B-plus ได้เป็นอย่างดี
7. มีบุคลิคภาพ / มนุษย์สัมพันธ์ดี / มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีไหวพริบ / มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี
8. ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ ตั้งใจ โทร : 02-811-8131-40
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการ (ฝ่่ายผลิต)
ตำแหน่งงาน : ธุรการ (ฝ่่ายผลิต)
รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและต้องสามารถให้ข้อมูลกับทางส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
2.รวบรวม จัดเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถเรียกดูได้ง่าย
3.บันทึกสต็อกการ์ด ตรวจสอบสต็อกการ์ดกับยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง
4.ดูแลความสะอาดในพื้นที่ที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ
5.ดูแลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จัดเก็บไม่ให้เกิดความเสียหาย
6.ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทฯ
7.ดูแลงาน ควบคุม-กำจัด สัตว์พาหะ
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000.-บาท UP บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ20 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิปวช. ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
4. ประสบการณ์อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. ความเชี่ยวชาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถส่งสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถส่งสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. ขับรถส่งสินค้า (รถ 6 ล้อ)
2. ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้าในรถที่รับผิดชอบ
3. ดูแลตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส. พี. เพ็ทแพค จำกัด ถ. พุทธมณฑลสาย 5
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
4. มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. ความเชี่ยวชาญ รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายผลิต / ทำรายงานการประชุมผลิต นำเสนอให้ผู้บริหาร
2. กำหนดตารางการนำเสนองานของแต่ละแผนก / ติดตามงานของแต่ละแผนก ให้ผู้บริหาร
3. นำแฟ้มเสนอเซ็นต์ของแต่ละแผนกส่งให้กับผู้บริหาร
4. จัดทำ / จัดเก็บเอกสารของผู้บริหารบางส่วน
5. ติดต่อ-ประสานงานทางโทรศัพท์ / รับ-ส่ง จดหมาย / รับ-ส่ง E-mail ให้กับผู้บริหาร ทั้งในบริษัท และนอกบริษัท
6. ดูแล-ต้อนรับแขกของผู้บริหาร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
7 . รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือการมอบหมายงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบของบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 UP บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป หรือ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
4. ประสบการณ์ ผ่านงานเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. สามารถสื่อสาร / ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้
6. มีความสุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และอ่อนโยน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
7. ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ ตั้งใจ โทร : 02-811-8131-40
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร -เครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกร -เครื่องกล
รายละเอียดงาน : 1. ทำ PM เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ทำการพัฒนา / วิเคราะห์การใช้เครื่องจักรในการทำงานให้เหมาะสม
3. ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรให้คงสภาพพร้อมใช้งานเพื่อลดการหยุดเครื่องกระทันหัน
4. ลดการหยุดเครื่องกระทันหัน ในการผลิตให้น้อยที่สุด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/แมคนิค
4. ประสบการณ์ 1 ปี ด้านพลาสติก
5. ความเชี่ยวชาญ ด้านงานพลาสติก
6. มีบุคลิกภาพดี , ไหวพริบดี , มีความรับผิดชอบ ทำงานละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบงานในระบบ บัญชีเจ้าหนี้
2.ดูแลรับผิดชอบงานการตั้งเบิกจ่าย ชำระเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่าย ,ค่าเที่ยวรถรับจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลรับผิดชอบงานรับวางบิล
4.ตรวจสอบ จัดทำและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
5.จัดทำ ภงด. 3.53 ทุกเดือน
6.จัดทำรายงาน ทุกวัน (การซื้อประจำวัน เจ้าหนี้รวม เจ้าหนี้รายตัว ) จัดทำรายงานทุก 15 วัน จัดทำรายงาน ประจำเดือน
7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
4. ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. ความเชี่ยวชาญ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express ได้
6. มีบุคลิคภาพ มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานบัญชี , หางานอมตะนคร , หางานขับรถผู้บริหาร , หางานสอนอาหาร , หางานพัทลุง , , หางานวิศวกรโยธา , หางานคนพิการ , หางานภาคเหนือ , หางานเลขานุการผู้บริหาร , หางานทนายความ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ