เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท : บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
We are a newly founded company approved by BOI, located at Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong).
We are now going to start up the manufacturing of High Pressure Steel Gas Cylinder and looking for qualified persons who are knowledgeable and with experience, and desire to grow with the company. You are kindly invited to join for the following vacant positions.
สวัสดิการ : - ค่าเช่าบ้าน
- เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
- เบี้ยขยัน
- ค่าความร้อน/ความเสี่ยง
- ฟรีอาหารกลางวัน
- รถรับ-ส่ง
- ประกันกลุ่ม
- โบนัส
- งานเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : - ส่ง Resume มาที่ E-mail
- หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 038-955-138, 038-656-192-4 ต่อ 203 หรือ 204
แฟกส์ : 038-955-887
ที่อยู่ : Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 64/166 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140

Desing Engineer / Process Engineer
ตำแหน่งงาน : Desing Engineer / Process Engineer
รายละเอียดงาน : - Design and set up procress flow for new product.
- Follow up quality problem and make corrective/preventive action.
- R & D for new products under customer requirement.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male only, age 25 - 35 years old.
2. Bachelor’s degree in Electical or Mechanical Engineering or related field.
3. Have computer skill such as Auto CAD 2D/3D, Solid work, MS office etc.
4. Experience minimum 2 years in production engineer
5. Good command in English both writing and speaking.
6. Good computer literacy in Microsoft Word, Excel and Power Point.
7. Able to work under pressure, strong and problem solving skill.
8. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 038-955-138 #203
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technicial
ตำแหน่งงาน : Technicial
รายละเอียดงาน : - Report to Mechanical Engineer
- Perform to PM and TPM Standard
- Conducted at the be hart of Supervisor and Duty Assignment
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. (ด้านช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
3. สามารถใช้เครื่อง Lathe, Milling, Bandsaw MC และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
4. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Lathe, Milling, Bandsaw MC และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้งานเชื่อม MC ได้
6. ต้องมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
9. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 038-955-138 #203
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : 1. ขับรถให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรภายในบริษัทฯ ไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา
2. ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. บันทึกและตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้รถ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ ระหว่าง 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านขับรถบริษัทฯ หรือในโรงงาน อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5. มีทักษะในการขับขี่รถยนต์นั่งทุกประเภท
6. รู้เส้นทางการเดินรถและที่ตั้งสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ
7. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับรถและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรู้จักบริหารเวลาในการทำงาน
8. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
10. ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทร : 038-955-138 #203
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้ผลิตงานให้ได้ตามแผนการผลิตและคุณภาพ
2.ดูแลรักษาและบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันในกรณีที่จำเป็น
3.ทำงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เกี่ยวกับการผลิต)
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาระดับ ม.3 - ปวส.(ทุกสาขา)
3. มีประสบการณ์ด้านการผลิต อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1.จัดเตรียมและประสานงานการประชุมและหน่วยงานอื่นๆ
2.ติดต่อพบปะและให้การรับรองลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
3.รับโทรศัพท์และดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.สำรองที่พักและตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้บริหาร
5.ดูแลและจักตารางการนัดหมายให้กับผู้บริหาร
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น ด้านการขาย,การนำเข้าและส่งออก เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. มีความรู้ด้านการขายและการนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานภาษาจีน , หางานทัวร์ , หางานนครราชสีมา , หางานเพชรบูรณ์ , หางานทรู , หางานโรงแรมหัวหิน , , หางานบางบัวทอง , หางานพ่อครัวหัวหิน , หางานคีย์ข้อมูลธนาคาร , หางานร้านกาแฟ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ